Home | Pensii | Pensia Anticipata in 2015;

Pensia Anticipata in 2015;

By
Font size: Decrease font Enlarge font
Pensia Anticipata in 2015;

Pensia anticipata, Actele necesare, Termene de acordare, dupa depunerea documentelor, Formular Tipizat. Afla aici raspunsul la intrebarea: Cand ma pot pensiona anticipat ? ; In cazul in care ma angajez mai primesc pensia anticipata ? Poate fi cumulata pensia cu alte venituri si care sunt acestea ? etc

Extras din Legea Sistemului Unitar de Pensii :

Art. 62. – (1) Pensia anticipată se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de prezenta lege.
(2) În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), pentru obţinerea pensiei anticipate, pe lângă condiţiile prevăzute la alin. (1) este necesară şi realizarea stagiului minim de cotizare în
specialitate prevăzut în anexa nr. 6 şi care se află în una dintre următoarele situaţii:
a) sunt trecute în rezervă/au încetat raporturile de serviciu ca urmare a împlinirii limitei de vârstă în grad prevăzută de statutul cadrelor militare/poliţiştilor/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sau ca urmare a reorganizării unor unităţi şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare, precum şi pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
b) sunt trecute în rezervă sau direct în retragere/au încetat raporturile de serviciu ca urmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de către comisiile de expertiză medico-militară.
(3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate nu se iau în considerare perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c) şi g).
(4) Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii în care se stabileşte cel al pensiei pentru limită de vârstă.
Art. 63. – La acordarea pensiei anticipate, reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută la art. 62 alin. (1) nu poate fi cumulată cu nici o altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative.
Art. 64. – (1) La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plăţii pensiei anticipate.
(2) Transformarea pensiei anticipate în pensie pentru limită de vârstă, în condiţiile prevăzute la alin. (1) se face din oficiu.

DE RETINUT :

    Potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, intrată în vigoare la data de 01.01.2011, pensia anticipată se cuvine cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de lege.

Faţă de legislaţia anterioară, care prevedea acordarea pensiei anticipate pentru asiguraţii  care au depăşit stagiul complet de cotizare cu cel puţin 10 ani, prezenta lege este mai generoasă fiind suficienti doar 8 ani..
        
    La stabilirea acestei categorii de pensii nu sunt luate în considerare perioadele asimilate stagiului de cotizare (stagiul militar obligatoriu, perioada studiilor superioare absolvite la zi, pensionarea de invaliditate, scoala militara);

    Perioadele asimilate stagiului de cotizare se vor valorifica la trecerea la pensia pentru limită de vârstă;

    Este interzis cumulul pensiei anticipate cu venituri obţinute în calitatea de asigurat obligatoriu al sistemului unitar de pensii publice; Excepţia o reprezintă consilierii locali şi consilierii judeţeni. Pentru a evita înregistrarea unor debite reprezentând drepturi încasate necuvenit, persoana aflată în situaţie de cumul al pensiei anticipate cu alte venituri de natura celor menţionate mai sus trebuie să solicite casei teritoriale de pensii/casei de pensii sectoriale care achită drepturile suspendarea plăţii pensiei anticipate;

    Trecerea de la pensia anticipată la pensia pentru limită de vârstă se face din oficiu,  spre deosebire de legislaţia anterioară, care condiţiona această trecere de depunerea unei cereri de către pensionar;

    Reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută pentru pensia anticipată nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere prevăzută de lege sau de alte acte normative.

În cazul persoanelor asigurate care fac parte din cadrele militare în activitate, a poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, Legea nr.263/2010 impune obligativitatea realizării stagiului minim de cotizare în specialitate şi regăsirea în anumite situaţii expres prevăzute de lege.

IMPORTANT ! Afla din timp care este stagiul de cotizare pe care l-ai realizat pentru a sti din timp care sunt posibilitatile de pensionare. Intocmirea dosarului de pensionare "pe ultima suta de metri" va poate aduce surprize neplacute stiind ca anumite doccumente nu se pot obtine mai devreme de 30 zile. Cunoasterea din timp a valorii pensiei dumneavoastra va poate oferi o imagine asupra stilului de viata pe care urmeaza sa-l aveti in viitor. Evitati capcanele in care au cazut cei neinformati cu privire la perioada dintre depunerea dosarului si emiterea deciziei de pensionare.

 Pentru acestea si multe altele aveti acum la dispozitie serviciile de calcul si consultanta oferite numai de www.pensiata.ro . Afla din timp !

ACTE NECESARE LA DOSAR:

Pentru a beneficia de pensia anticipata, solicitantul trebuie sa depuna, la casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu, o cerere pentru inscrierea la pensie anticipata, insotita de:

 

 

 • carnetul de munca (original si copie);
 • alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca;
 • adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca pentru perioada 01.04.1992-01.04.2001, in situatia in care acestea nu sunt inregistrate in carnetul de munca;
 • adeverinta privind  incadrarea activitatii in fostele grupe I si/sau II de munca (unde este cazul);
 • procura speciala pentru mandatar (unde este cazul);
 • alte acte necesare stabilirii dreptului de pensie.

Formular Tipizat   

CERERE PENTRU ACORDAREA PENSIEI DE LIMITA DE VARSTA
PENSIEI ANTICIPATE / PENSIEI ANTICIPATA PARTIALA
Nr.__________ din ____________
Catre
CASA JUDETEANA DE PENSII PUBLICE __________________
Subsemnatul (a ) __________________________________, cu codul
personal de asigurari sociale ___________________________, domiciliat (a)
in localitatea __________________, str.________________, nr. ___, bl.____,
sc. ____, et.____, ap. ____, judetul ______________, posesor act identitate,
seria _______, nr. ____________, eliberat de ________________, la data de
____________, nascut(a) la data de _____________, in localitatea /judetul,
fiul (fiica ) lui _______________ si al (a) _______________, solicit inscrierea
la pensie de limita de varsta/ pensie anticipata / pensie anticipata partiala cu
data de ________________.
In acest scop depun urmatoarele acte :
- Carnetul de munca seria ________ nr. ___________original si copie
- Carnetul de asigurari sociale seria ______ nr. _____ original si copie
- Livret militar seria _____ nr. _____ original si copie
- Adeverinta certificare perioada de studii invatamant superior
nr._____din _________
- Adeverinta privind sporurile la salariu_____________________
- Adeverinta privind conditiile de munca ____________________
- Dovada certificare stagiu de cotizare _____________________
- Dovada incetarii calitatii de asigurat ________________________
- Adeverinta din care sa rezulte achitarea contributiei de asigurari
sociale pana la data solicitarii drepturilor __________________
Declar pe proprie raspundere, sub sanctiunile prevazute de Codul Penal,
pentru declaratii neadevarate ca :
- sunt / nu sunt asigurat (a)
- primesc / nu primesc o alta pensie sau ajutor social
- primesc / nu primesc indemnizatie
- primesc / nu primesc indemnizatie de somaj, alocatie de sprijin
- primesc/ nu primesc indemnizatie de handicapat
- primesc / nu primesc indemnizatie D-l nr. 118/1990 CEC ___________
- primesc / nu primesc indemnizatie L nr.189/2000 CEC ____________
Ma oblig a anunta in termen de 15 zile, Casa Judeteana de Pensii, orice schimbare ce va surveni in cele declarate mai sus.
In cazul in care nu-mi voi respecta declaratia asumata prin prezenta, ma oblig sa restitui integral sumele incasate nelegal, suportand rigorile legii.
Am completat si am citit cu atentie continutul declaratiei de mai sus, dupa care am semnat.
DATA _______________ SEMNATURA

Ianuarie 2015.

Cere detalii la office@pensiata.ro .

Subscribe to comments feed Comments (55 posted)

avatar
sibinica 24/03/2015 17:44:43
Gen:Masculin
Data nasterii: 05.08.1953
Stagiul de cotizare:35 ani
Alte date:13 ani grupa II, pensionat anticipat partial de la 1.04.2014.
Intrebare:Instanta a hotarat ca admite grupa II si respinge ca nefondata reducerea varstei de pensionare cu 2 ani si 6 luni cat am solicitat.
Solutie pe scurt: "reducerea varstei de pensionare pentru grupa II este un beneficiu acordat numai persoanelor care se pensioneaza la limita de varsta".
Atunci ce rost au art. 52 si 53 din Norme, prin care se definesc pensia anticipata si lunile de anticipare in corelatie cu varsta de pensionare standard redusa?!
24.03.2015
avatar
Ioan Covaciu 25/03/2015 16:01:03
Stimate Sibinica, un raspuns la intrebarea dumneavoastra a fost expediat pe adresa de e-mail. Va doresc sanatate si puterea de a lua cea mai inteleapta decizie.
avatar
valeria 10/03/2015 23:02:26
Buna ziua
În ce condiţii un cadru didactic poate solicita pensionarea anticipată în cursul anului şcolar dacă are un stagiu de cotizare peste 38 ani şi 3 luni. Nevoile familiale sunt considerate nevoi speciale?
Aş dori un răspuns cât se poate de urgent pentru că timpul mă presează.
Mii de multumiri
avatar
Ioan Covaciu 11/03/2015 09:12:15
Stimata Vali, va multumesc pentru vizita si pentru alegerea serviciilor de consultanta dezvoltate de www.pensiata.ro;
Raspunsul la intrebarea dumneavoastra a fost expediat pe adresa de e-mail;
avatar
M. Dascal 12/01/2015 17:36:41
Buna ziua,
Sunt nascuta in 3 II 1959 si am urmatoarea situatie:
15 IX 1978 pana in19 VIII 1979
15 X 1979 pana in 14 VIII 1980
In perioada mai sus mentionata am functionat ca profesor suplinitor.
1980--1984-am urmat cursurile Fac. de Filologie, la zi.
Din 1 IX 1984-pana in prezent,am lucrat/lucrez fara intrerupere in invatamantul preuniversitar.
Va rog sa ma ajutati sa inteleg cand pot sa ma pensionez la limita de varsta sau anticipat, cu sau fara penalitati.
avatar
Ioan Covaciu 14/01/2015 10:03:11
Stimata MARIA DASCAL,
va multumesc pentru vizita si pentru alegerea serviciilor dezvoltate de www.pensiata.ro. Raspunsul la intrebarea dumneavoastra a fost expediat pe adresa de e-mail si sper sa fie pe masura asteptarilor.
Va doresc un an nou fericit si la vremea ei, o pensie cat mai MARE !
avatar
Constantin Stefan 26/12/2014 12:11:10
Buna ziua,
Ma numesc C-tin Stefan, sunt nascut pe 02 Iunie 1952. Lucrez din 04 Iulie 1970 pana in prezent, fara grupa. Va rog frumos sa imi spuneti daca ma pot incadra la pensie anticipata fara penalizare. Asteptam cu deosebit interes raspunsul Dvs. Va multumesc anticipat.
avatar
Ioan Covaciu 29/12/2014 11:29:17
Stimate Constantin Stefan, la o prima analiza puteti accesa Pensia Anticipata fara diminuare, insa pentru siguranta va recomand sa accesati cel putin serviciul de Consultanta, deoarece vechimea ce se ia in calcul pentru Pensia Anticipata nu este identica cu cea pentru Pensia la Limita de Varsta, iar calcularea stagiului de cotizare realizat nu se poate face decat pe baza documentelor (cartea de munca, adeverinte, etc) ce stau la baza calculului pensiei.
Oricare ar fi decizia dumneavoastra va doresc o pensie cat mai MARE !
LA MULTI ANI 2015 !
avatar
nistor adina 05/11/2014 19:18:46
buna seara , ma numesc adina si sunt nascuta in 13 04 1961. am 30 de ani vechime in munca din care 10 ani 7 luni in gr I si 6 ani si 6 luni gr II , restul fara grupa . Imi puteti spune , va rog, data la care ma pot pensiona? va multumesc cu stima Adina nistor
avatar
Ioan Covaciu 29/12/2014 19:20:31
Stimata Nistor Adina,
va multumesc pentru vizita si pentru alegerea serviciilor dezvoltate de www.pensiata.ro. Raspunsul la intrebarea dumneavoastra a fost expediat pe adresa de e-mail si sper sa fie pe masura asteptarilor.
Va doresc un an nou fericit si la vremea ei, o pensie cat mai MARE !
avatar
Livia Smeu 10/10/2014 20:34:48
Buna ziua,
V-as ruga sa ma ajutati sa aflu cand pot iesi la pensie anticipata daca sunt nascuta in 4.04.1958, nu am avut grupa si am lucrat pana in prezent 32 de ani. Va multumesc.
avatar
Ioan Covaciu 13/10/2014 08:00:37
Stimată LIVIA SMEU,
răspunsul (vești bune !) la intrebarea dumneavoastră a fost expediat pe adresa de e-mail.
Vă doresc să aveți puterea de a lua cea mai înțeleaptă decizie în privința pensionării.
avatar
tanase mihaela 30/07/2014 21:43:53
buna ziua va rog sa mi spune ti daca ma pot pensiona am lucrat 18 ani cu grupa a2a de munca si in strainatate 4 ani si 7 luni ,pot sa mi adaug acesti ani in Romania? Va multumesc
avatar
Ioan Covaciu 29/12/2014 19:23:11
Ziua, Luna si Anul nasterii va rog.
avatar
george 19/03/2014 19:25:51
Sint nascut in 14 06 1955.am lucrat din 20 08 1977 pina in 03 11 1990 in aviatie in conditi speciale. Din 1992 pina in 1999 am lucrat in taximetrie.VArog sa imi spuneti daca scoala militara se trece la vechime am lucrat un an inainte de scoala.Cind pot sa ies la pensie. Va multumesc.
avatar
Ioan Covaciu 14/01/2015 10:09:21
Stimate GEorge, va multumesc pentru vizita si pentru alegerea serviciilor de consultanta dezvoltate de www.pensiata.ro;
In cazul dumneavoastra este necesar a se cunoaste exact stagiul de cotizare realizat, ca urmare va rog sa trimiteti date mai exacte la consultanta@pensiata.ro. Multumesc.
avatar
ROCSOREANU 12/02/2014 14:29:35
Buna ziua,
As dori sa aflu data la care ma pot pensiona anticipat fara penalizare, avand in vedere datele de mai jos :
- data nasterii - 16.02.1958
- vechime in munca - data angajarii 25.08.1975-pana in prezent
- somaj - din 13.09-31.10.2001
- si 3 luni intrerupere in 1990
avatar
Ioan Covaciu 10/07/2014 19:01:51
Stimate Rocșoreanu, răspunsul la întrebarea dumneavoastră a fost expediat pe adresa de e-mail. Vești interesante !
avatar
maria maraciuc 26/01/2014 18:16:20
Buna ziua .Ma numesc Maria nascuta in 06 12 1960 am o vechime de 36 ani dintre care 10 ani gr 2. Cind pot sa ies la pensie ,anticipat s au limita de virsta si cu ce penalizare?
Va multumesc.
avatar
maria maraciuc 28/01/2014 21:27:46
Ma numesc maria am 36 ani vechime din care 10 ani gr 2 de munca cind pot iesi la pensie anticipat s au limita de virsta ?
Va multumesc.
avatar
Ioan Covaciu 29/01/2014 22:56:02
Stimata Maria raspunsul la intrebarea dumneavoastra a fost expediat pe adresa de e-mail.
Va doresc sanatate si la vremea ei o pensie cat mai MARE !
1 2 3 next total: 27 | displaying: 1 - 10

Post your comment

 • Bold
 • Italic
 • Underline
 • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha
 • Email to a friend Email to a friend
 • Print version Print version
 • Plain text Plain text

Tagged as:

anticipata

Rate this article

5.00