Home | Pensii | Pensia de Urmas 2015;

Pensia de Urmas 2015;

By
Font size: Decrease font Enlarge font
Pensia de Urmas 2015;

Pensia de Urmas, actualizata 2015, Formular tipizat, beneficiar; Reguli de acordare; student; documente necesare la dosar; Cumul pensie cu salariul; Suspendare ,reluare plata; Valoare minima pensie de urmas.

Datele sunt in permanenta actualizare !

Extras din Legea Pensiilor

Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor, dacă susţinătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii.
Art. 84. – Copiii au dreptul la pensie de urmaş:
a) până la vârsta de 16 ani;

Exemplu: Copilul urmas este in varsta de 10 ani. Pensia de urmas se acorda tutorelui, curatorului, persoanei careia i s-a incredintat sau i s-a dat in plasament copilul minor

b) dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;

Exemplu: Copilul urmas in varsta de 16 ani si 1 luna are dreptul la pensia de urmas dupa implinirea varstei de 16 ani daca face dovada continuarii studiilor prin prezentarea unei adeverinte emisă de o instituție de învățământ (Șc Profesională/Postliceeală, Universitară, etc). Pensia de urmas se acorda tutorelui, curatorului, persoanei careia i s-a incredintat sau i s-a dat in plasament copilul minor, pana la implinirea varstei de 18 ani cand are dreptul la pensie de urmas in nume propriu

c) pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b).

Exemplu: Copilul urmaș in vârstă de 28 ani prezintă decizia medicală de invaliditate de gradul III eliberată de medicul expert al asigurarilor sociale intucât boala a apărut in perioada studiilor, până la implinirea vârstei de 26 ani. 

Art. 85. – (1) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani.
 Exemplu: O femeie nascuta in aprilie 1954 solicita inscrierea la pensie de urmas avand varsta standard de pensionare conf. anexei 5 din Legea nr. 263/2010, casatorita la data de 18.09.1977 cu pensionarul/asiguratul decedat la data de 20.04.2014 - indeplineste conditiile acordarii pensiei de urmas pentru ca depaseste 15 ani de casatorie, 
astfel: 
- incepand cu data de 01.06.2014, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la data decesului. 
- incepand cu data inregistrarii cererii de pensie de urmas daca aceasta a fost depusa dupa 30 de zile de la data decesului. 
- cuantumul pensiei de urmas se stabileste in procent de 50% din pensia sustinatorului decedat. 
(2)În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaş cuvenit soţului supravieţuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de căsătorie în minus.
Exemplu: O femeie nascuta in Februarie 1954 solicita inscrierea la pensie de urmas avand varsta standard de pensionare conf. anexei 5 din Legea nr. 263/2010, casatorita la data de 14.03.2003 cu pensionarul decedat la data de 20.04.2014 - indeplineste conditiile acordarii pensiei de urmas pentru cei 11 ani, 1 luni si 6 zile de casatorie, 
astfel: 
- incepand cu data de 01.06.2014, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la data decesului. 
- incepand cu data inregistrarii cererii de pensie de urmas daca aceasta a fost depusa dupa 30 de zile de la data decesului. 
- cuantumul pensiei de urmas se stabileste in procent de 50% din pensia sustinatorului decedat, fiind diminuat cu 23,5% pentru 3 an si 11 luni diferenta pana la 15 ani de casatorie. 

Art. 86. – (1) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin un an.

Exemplu: O femeie nascuta in martie 1980, casatorita la data de 18.09.2012 cu sotul decedat la data de 19.12.2013 solicita inscrierea la pensie de urmas ca urmare a clasarii medicale in gradul II de invaliditate,  indeplineste conditiile acordarii pensiei de urmas intrucat duata casatorie este de 1 an 3 luni - cuantumul pensiei de urmas se stabileste in procent de 50% din pensia sustinatorului decedat. 

              (2) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale şi dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 33 alin. (5).
Art. 87. – Soţul supravieţuitor care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 85 şi la art. 86 alin. (1) beneficiază de pensie de urmaş pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 33 alin. (5).

Exemplu:1. O femeie nascuta in Iulie 1958 solicita inscrierea la pensie de urmas avand varsta standard de pensionare la 61 ani si 2 luni in Septembrie 2019, conform. anexei 5 din Legea nr. 263/2010, casatorita la data de 18.09.1977 cu pensionarul decedat la data de 19.04.2014 - indeplineste conditiile acordarii pensiei de urmas pe o perioada de 6 luni – pana la 30.12.2014, astfel: 

- incepand cu data de 01.06.2013, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la data decesului. 

 - incepand cu data inregistrarii cererii de pensie de urmas daca aceasta a fost depusa dupa 30 de zile de la data decesului. 

- cuantumul pensiei de urmas se stabileste in procent de 50% din pensia sustinatorului decedat. 

2. O femeie nascuta in Noiembrie 1953 solicita inscrierea la pensie de urmas avand varsta standard de pensionare conf. anexei 5 din Legea nr. 263/2010, de 59 de ani si 7 luni (Iunie 2013) casatorita la data de 18.09.2006 cu pensionarul decedat la data de 10.02.2014, avand 7 ani si 4 luni de casatorie indeplineste conditiile acordarii pensiei de urmas pe o perioada de 6 luni – pana la 30.09.2014, astfel: 

- incepand cu data de 01.03.2013, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la data decesului. 

- incepand cu data inregistrarii cererii de pensie de urmas daca aceasta a fost depusa dupa 30 de zile de la data decesului. 

- cuantumul pensiei de urmas se stabileste in procent de 50% din pensia sustinatorului decedat.

Art. 88. – Soţul supravieţuitor care are în îngrijire, la data decesului susţinătorului, unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urmaş până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 33 alin.(5).

Exemplu: Persoana decedata la data de 12.01.2014 era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii. Sotul supravietuitor nu realizeaza venituri salariale sau acestea sunt mai mici de 824 lei  si solicita pensie de urmas pentru ea si cei doi copii: 

- George nascut la data de 13.05.2000; 

- Mihaela nascuta la data de 15.07.2010; 

- incepand cu data de 01.02.2014, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la data decesului. 

- incepand cu data inregistrarii cererii de pensie de urmas daca aceasta a fost depusa dupa 30 de zile de la data decesului. 

- cuantumul pensiei de urmas se stabileste in procent de 100% din pensia sustinatorului decedat. 

Art. 89. – (1) Pensia de urmaş se stabileşte, după caz, din:
a) pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat;
b) pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.
              (2) Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte procentual din punctajul mediu anual realizat de susţinător, aferent pensiei prevăzute la alin. (1), în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel:
  a) 50% - pentru un singur urmaş;
  b) 75% - pentru 2 urmaşi;
  c) 100% - pentru 3 sau mai mulţi urmaşi.
Art. 90. – Cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor de ambii părinţi, se stabileşte prin însumarea drepturilor de pensie de urmaş, calculate după fiecare părinte.
Art. 91. – În cazul modificării numărului de urmaşi, pensia se recalculează în conformitate cu dispoziţiile art. 89 alin. (2).
Art. 92. – Soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie proprie şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de urmaş după soţul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasă pensie.
Art. 93. – Persoanele prevăzute la art. 84 lit. c) şi la art. 86 alin. (1) sunt expertizate, revizuite medical şi au obligaţia de a urma programele recuperatorii, conform reglementărilor prevăzute pentru pensia de invaliditate.
MEMO
Acordarea pensiei de urmas pentru copiii care îsi continua studiile
Copiii au dreptul la pensie de urmas, daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 ani.
Având în vedere ca plata pensiei de urmas se suspenda daca nu se face dovada continuarii studiilor, conform prevederilor art. 114, lit g) din Legea nr. 263/2010, beneficiarii pensiilor de urmas sunt obligati sa depuna la Casa Judeteana de Pensii  sau la Casa Locala de Pensii , dupa caz, urmatoarele acte:

 •        adeverinta scolarizare pentru anul scolar eliberata dupa începerea anului scolar (dupa 15 septembrie pentru elevi si dupa data de 01 octombrie pentru studenti);
 •        pentru copiii care studiaza în strainatate – adeverinta originala si traducerea legalizata.
 •        cupon pensie (copie);
 •        copie dupa buletinul tutorelui;

Actele trebuie depuse pâna la data de 30 septembrie pentru elevi si 5 octombrie a fiecarui an pentru studenti.
Copiii urmasi care, in cursul anului scolar implinesc varsta de 16 ani, au obligatia sa prezinte dovada continuarii studiilor, respectiv, adeverinta de elev, emisa in luna implinirii varstei.
Termenul de depunere - sfarsitul lunii respective.
 

Optiune intre pensia de urmas si pensia proprie incazul sotului supravietuitor
Sotul supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie si indeplineste conditiile prevazute de lege pentru obtinerea pensiei de urmas dupa sotul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasa pensie.
Acte necesare:

 •  Cerere de optiune;
 •  cupon de pensie proprie si cupon pensie decedat (copie);
 •  declaratie ca nu s-a recasatorit dupa moartea sotului;
 •  act de identitate (copie);
 •  certificat nastere (copie);
 •  certificat casatorie (copie);


Cererea, însotita de actele doveditoare, se depune în functie de domiciliul pensionarului, la:
 - Casa Judeteana de Pensii birou/ghiseu ”Stabiliri pensii”.
  Trecerea de la pensia proprie la pensia de urmas se face cu data de întâi a lunii urmatoare depunerii cererii de optiune.

MODEL  CERERE    pentru acordarea pensiei de urmas     
      
    Catre Casa Teritoriala/Sectoriala de Pensii ........................
    Subsemnatul(a)  ........................................,  în calitate  de sot  supravietuitor/fiu/fiica/tutore/curator,
având  codul  numeric  personal  .................................,  domiciliat(a)  în  localitatea  ................, str.  ................  nr.  ..........,  bl.  .......,  sc.  ......,  et.  .......,  ap.  ...........,  judetul  ..........................., posesor(posesoare)  al(a)  actului  de  identitate  seria  ........  nr.  .....................,  eliberat(a) de  .............................  la  data  de  ..............,  nascut(a)  la  data  de  ......................  în localitatea/judetul ......................., fiul (fiica) lui ............. si al(a) .................., solicit înscrierea la pensie de  urmas  dupa  sustinatorul  ....................,  decedat(a)  la  data  de  ...............,  în  calitate  de asigurat/pensionar, având codul numeric personal ............................/dosar pensie nr. ................., pentru titularii (numele si calitatea):
   1. ................................................................................... ;
   2. ................................................................................... ;
   3. ................................................................................... ;
   4. ................................................................................... ;
   5. ................................................................................. .
    În acest scop depun urmatoarele acte:
   - carnet de munca seria ........... nr. ..........., în original si copie;
   - carnet de asigurari sociale seria ........... nr. .........., în original si copie;
   - livret militar seria ................ nr. ............., în copie;
   - diploma de studii si foaia matricola, în copii, sau adeverinta de certificare a perioadelor de studii învatamânt superior nr. ................. din ..................;
   - adeverinta privind sporurile la salariu .....................;
   - adeverinta privind grupa superioara/conditii de munca ......................;
   - act doveditor din care sa reiasa cauza decesului;
   - FIAM, pentru decesul cauzat de accident de munca, în copie;
   - BP2 si certificat medical constatator al decesului,  pentru decesul cauzat de boala profesionala,în copie;
   - certificat de deces seria ............ nr. ............., în copie;
   - act de stare civila (buletin/carte de identitate, certificat de nastere, certificat de casatorie);
   - adeverinta de studii;
   - decizia medicala asupra capacitatii de munca;
   - talon de plata a pensiei sau copia deciziei de pensie.

   DECLARATIE  

    Declar  pe  propria  raspundere,  sub  sanctiunile  prevazute  de  Codul  penal  pentru  declaratii neadevarate, ca:
   - nu am savârsit infractiunea de omor sau tentativa de omor asupra sustinatorului decedat;
   - nu sunt asigurat;
   - nu realizez venituri lunare mai mari de 35% din câstigul salarial mediu brut (numai in cazul sotului supravietuitor);
   - primesc/nu primesc indemnizatii prevazute de legi speciale - dosar nr. ............;
   - primesc/nu primesc o alta pensie sau ajutor social - dosar nr. ...............;
   - primesc/nu primesc indemnizatie de somaj;
   - nu s-a desfacut casatoria cu sustinatorul decedat;
   - dupa decesul sustinatorului nu m-am recasatorit.
    Ma oblig ca la împlinirea vârstei de 16 ani si la începerea fiecarui an scolar/universitar sa prezint, în termen de 10 zile, casei teritoriale/sectoriale de pensii dovada continuarii studiilor (în cazul copiilor urmasi).   
Ma oblig a anunta, în termen de 15 zile, casei teritoriale/sectoriale de pensii orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus.    În cazul în care nu îmi voi respecta declaratia asumata prin prezenta cerere,  ma oblig sa restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.  Am completat si am citit cu atentie continutul declaratiei de mai sus, dupa care am semnat.      

Data ................

Semnatura

Cumul pensie de urmas cu alte venituri:
  1 Pensia de urmas acordata copiilor, poate fi cumulata cu orice tip de venit cf art 118, lit c si d, indiferent de marimea venitului.
  2 Pensia de urmas acordata sotului supravietuitor poate fi cumulata  cu venituri din activităţi profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea nu depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut pe economie (cca 824,6 lei).

VALOARE MINIMA PENSIE DE URMAS.

Pensia de urmas nu poate fi mai mica de 400 lei pentru fiecare urmas in parte deoarece valoarea Pensiei Minime Garantate Social este din 1 Ianuarie 2015 de 400 lei.

Actualizat: Ianuarie 2015

 

Detalii la office@pensiata.ro

 

Subscribe to comments feed Comments (429 posted)

avatar
jurcul 14 hours 3 minutes ago
buna! pensia de urmas cat timp trebe asteptat sa vina decizia?? am 4 luni decand am depus acte la resita si nimic nu se intampla. raspunsul mi se da ca nu lucreaza calculatoare. cine treebuie sai verifice si pe astia??
avatar
maria 23/01/2015 14:05:48
Buna ziua,
Ce acte imi trebuie pentru a suspenda pensia de urmas, in caz de angajare?
Poate sa mearga mama sa ceara suspendarea in locul meu daca eu nu pot ajunge?
Multumesc!
avatar
Ioan Covaciu 26/01/2015 10:01:26
Stimata Maria in cazul pensiei de urmas pentru copii nu trebuie sa cereti suspendarea pensiei in perioada in care realizati venituri, chiar de natura salariala, deoarece acum legea permite cumularea pensiei de urmas cu orice venit indiferent de valoarea lui.
avatar
bogdan 22/01/2015 11:33:54
Buna ziua! As dori sa stiu daca se poate primi pensie de urmas pe baza certificatului de handicap grad accentuat si pensie de invaliditate.Mentionez faptul k am 34 de ani si studii superioare finalizate .Multumesc frumos.
avatar
Ioan Covaciu 26/01/2015 10:05:06
Stimate Bogdan, va rog sa-mi timiteti mai multe detalii la consultanta@pensiata.ro;
Multumesc !
avatar
daniel 20/01/2015 14:19:23
Buna ziua! Doresc sa stiu ce procent din venituri se dau la 2 copii minori si apoi studenti din veniturile unui parinte decedat cu pensie de invaliditate?Tatal meu avea 19 ani lucrati (avea aproape un punct de pensie) si apoi s-a pensionat pe caz de boala.Sora mea si cu mine primeam 350 sau 245 de lei (pe un cupon era 175 si pe altul 121 de lei) cand eram elevi si apoi studenti iar momentan am certificat de handicap grad accentuat si mi-a fost stabilita pensia de urmas la 350 anul trecut si anul acesta 400 de lei.Dosarul de pensie de urmas e din aprilie anul trecut.Mentionez faptul k doar eu am certificap de handicap.Cei de la casa de pensii din judet mi-au spus k pensia tatalui meu era de 640 de lei (la 19 ani lucrati si apoi cu pensie de invaliditate mi se pare o suma mica)
.Doresc sa stiu daca este calculata corect si ce suma ar tb sa primesc lunar?Multumesc anticipat pentru raspuns.
avatar
Ioan Covaciu 26/01/2015 10:23:22
Stimate Daniel raspunsul la intrebarea dumneavoastra a fost expediat pe adresa de e-mail.
avatar
Stefan 20/01/2015 01:00:47
Buna ziua!
Sunt student si as dori sa ma angajez.In urma decesului tatalui,fiind minor,mama nedorindu-ma,si pentru a nu fi dat la o casa de copii, m-a luat bunica paterna. Aceasta m-a luat in plasament pentru a-mi fi tutore. Acest plasament insemna vreo 90 lei. Am inteles ca in urma unor schimbari a legilor, se v-a mari acest plasament. Eu as dori sa stiu daca ma pot angaja, fiind student si avand nevoie urgenta de un salar pentru a ma intretine si a continua studiile superioare, daca imi afecteaza si plasamentul. Nu as vrea ca dupa sa fiu obligat sa restitui banii. Ce trebuie fac ? Chiar am nevoie de ajutor ! Sunt intr-o dilema.
Multumesc!
avatar
Ioan Covaciu 20/01/2015 10:28:45
Stimate Stefan,
indeminzatia de plasament se va suspenda in functie de valoarea salariul pe care il veti incasa, astfel daca valoarea salariului net impreuna cu indemnizatia de plasament depasesc 851 lei, cf prevederilor art 6 alin2) litera a) din Legea 227/2010.
avatar
Catalina 20/01/2015 00:36:05
Buna ziua!
Parintii mei au divortat cand eram mica,am ramas la tata,iar mama platea pensie alimentara.Pe parcursul anilor a decedat tatal si beneficiez de o pensie de urmas.Sunt la master anul II, si doresc sa ma angajez.Am inteles ca in privinta pensiei de urmas 350lei nu ma afecteaza in a ma angaja, dar pentru pensia alimentara?Am 24 de ani.Stiu ca legea spune cat studiez pana la varsta de 26 de ani, pot beneficia de ambele pensii.
Astept un raspuns daca se poate.
Multumesc anticipat!
avatar
Ioan Covaciu 20/01/2015 09:48:36
Stimata Catalina, in speta prezentata, pensia alimentara o veti primi pana la implinirea varstei de 25 ani. Detalii
avatar
Manuela Preda 17/01/2015 18:08:58
Buna seara,
Sunt sotie de pilot militar care a decedat intr-un accident aviatic. Indeplinesc conditiile pensionarii la varsta, dar vreau sa beneficiez de pensia de urmas care se pare ca ar fi mai mare. Cum se stabileste cuantumul pensiei de urmas daca sotul meu a murit in anul 1992 cu statut de angajat?
Va multumesc.
Manuela Preda
avatar
Ioan Covaciu 20/01/2015 09:46:31
Stimata Manuela Preda, pentru detalii si date concrete va rog sa accesati unul din serviciile de calcul sau consultanta. Valoarea pensiei de urmas este egala cu 50% din valoarea pensiei pe care ar fi primito sotul dumneavoastra; Dumneavoastra avand posibilitatea de a alege intre propria pensie si cea de urmas.
avatar
Balu Amalia 16/01/2015 11:42:00
Buna ziua. Am primit pensia de urmas pentru fiica mea minora, pe luna ianuarie 2015 in cuantum de 350 lei. De cand ar trebui sa primeasca, conform legii, suma minima, respectiv 400 lei? Va multumesc.
avatar
Ioan Covaciu 20/01/2015 09:43:46
Stimata Balu Amalia,
pensia majorata si diferenta pentru luna ianuarie se va incasa dupa 25 ianuarie si cel mai sigur in luna Februarie.
avatar
20/01/2015 10:52:33
Multumesc de raspuns.
avatar
Valeria Butcaru 14/01/2015 19:07:27
Buna seara! As avea mare nevoie de lamuririle dumneavoastra in ceea ce priveste un anumit aspect legat de indeplinirea legala a conditiei de a primi pensie de urmas.
Fiica mea are varsta de 23 de ani si in anul curent s-a inscris la cea de-a doua facultate indeplinind astfel in continuare conditia legala de a primi pensie de urmas. Intrebarea mea este urmatoarea:
Fiind inscrisa la zi si neparticipand la examenele semestriale...ar putea acest lucru cauza o problema pentru ea? Ar incalca o oarecare conditie legala in ceea ce priveste primirea pensiei de urmas? Sau prezenta la cursuri nu are nicio legatura cu acest lucru?
avatar
Ioan Covaciu 15/01/2015 16:35:58
Stimata VALERIA Butcaru,
frecventarea cursurilor este singura conditie, amanarea anumitor examene nu intra in conditiile de plata a pensiei de urmas.
avatar
Valeria Butcaru 15/01/2015 20:16:43
Va multumesc pentru raspuns. As avea o ultima nelamurire. Ce s-ar intampla daca fiica mea nu ar mai merge la cursuri si examene pe motiv ca nu ii place facultatea ( ea continuand a fi inscrisa ..pana la exmatricularea pentru neprezenta de la final de an). Din iulie ea urmand sa se inscrie la o alta facultate pe placul ei. Ar constitui cumva aceasta situatie o eventuala inapoiere a pensiei de urmas pentru anul in care nu s-a prezentat, dar totusi a fost inscrisa si a platit taxa integrala a facultatii la care este inscrisa?
avatar
Adina 09/01/2015 22:54:44
Buna ziua! As dori sa stiu daca in cazul in care vreau sa renunt la master dupa primul semestru ( adeverinta am dus-o si primesc pensie de urmas), trebuie sa anunt si sa se sisteze trimiterea pensiei sau o intrerup ei, pentru ca nu as vrea sa o primesc in continuare pana in septembrie si dupa aceea sa imi ceara sa restitui banii? Va multumesc!
avatar
Ioan Covaciu 15/01/2015 16:39:44
Stimata Adina,
va recomand sa anuntati Casa de Pensii sa sisteze plata pensiei din luna urmatoare a datei de la care veti renunta la master. Imediat ce veti relua activitatea de masterand veti anunta Casa de Pensii pentru a repune in plata pensia de urmas.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next total: 206 | displaying: 1 - 10

Post your comment

 • Bold
 • Italic
 • Underline
 • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha
 • Email to a friend Email to a friend
 • Print version Print version
 • Plain text Plain text

Tagged as:

urmas, minima, exemple

Rate this article

4.60