Home | Pensii | Pensia de Urmas 2014;

Pensia de Urmas 2014;

By
Font size: Decrease font Enlarge font
Pensia de Urmas 2014;

Pensia de Urmas, actualizata 2014, Formular tipizat, beneficiar; Reguli de acordare; student; documente necesare la dosar; Cumul pensie cu salariul; Suspendare ,reluare plata;

Datele sunt in permanenta actualizare !

Extras din Legea Pensiilor

Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor, dacă susţinătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii.
Art. 84. – Copiii au dreptul la pensie de urmaş:
a) până la vârsta de 16 ani;

Exemplu: Copilul urmas este in varsta de 10 ani. Pensia de urmas se acorda tutorelui, curatorului, persoanei careia i s-a incredintat sau i s-a dat in plasament copilul minor

b) dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;

Exemplu: Copilul urmas in varsta de 16 ani si 1 luna are dreptul la pensia de urmas dupa implinirea varstei de 16 ani daca face dovada continuarii studiilor prin prezentarea unei adeverinte emisă de o instituție de învățământ (Șc Profesională/Postliceeală, Universitară, etc). Pensia de urmas se acorda tutorelui, curatorului, persoanei careia i s-a incredintat sau i s-a dat in plasament copilul minor, pana la implinirea varstei de 18 ani cand are dreptul la pensie de urmas in nume propriu

c) pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b).

Exemplu: Copilul urmaș in vârstă de 28 ani prezintă decizia medicală de invaliditate de gradul III eliberată de medicul expert al asigurarilor sociale intucât boala a apărut in perioada studiilor, până la implinirea vârstei de 26 ani. 

Art. 85. – (1) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani.
 Exemplu: O femeie nascuta in aprilie 1954 solicita inscrierea la pensie de urmas avand varsta standard de pensionare conf. anexei 5 din Legea nr. 263/2010, casatorita la data de 18.09.1977 cu pensionarul/asiguratul decedat la data de 20.04.2014 - indeplineste conditiile acordarii pensiei de urmas pentru ca depaseste 15 ani de casatorie, 
astfel: 
- incepand cu data de 01.06.2014, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la data decesului. 
- incepand cu data inregistrarii cererii de pensie de urmas daca aceasta a fost depusa dupa 30 de zile de la data decesului. 
- cuantumul pensiei de urmas se stabileste in procent de 50% din pensia sustinatorului decedat. 
(2)În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaş cuvenit soţului supravieţuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de căsătorie în minus.
Exemplu: O femeie nascuta in Februarie 1954 solicita inscrierea la pensie de urmas avand varsta standard de pensionare conf. anexei 5 din Legea nr. 263/2010, casatorita la data de 14.03.2003 cu pensionarul decedat la data de 20.04.2014 - indeplineste conditiile acordarii pensiei de urmas pentru cei 11 ani, 1 luni si 6 zile de casatorie, 
astfel: 
- incepand cu data de 01.06.2014, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la data decesului. 
- incepand cu data inregistrarii cererii de pensie de urmas daca aceasta a fost depusa dupa 30 de zile de la data decesului. 
- cuantumul pensiei de urmas se stabileste in procent de 50% din pensia sustinatorului decedat, fiind diminuat cu 23,5% pentru 3 an si 11 luni diferenta pana la 15 ani de casatorie. 

Art. 86. – (1) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin un an.

Exemplu: O femeie nascuta in martie 1980, casatorita la data de 18.09.2012 cu sotul decedat la data de 19.12.2013 solicita inscrierea la pensie de urmas ca urmare a clasarii medicale in gradul II de invaliditate,  indeplineste conditiile acordarii pensiei de urmas intrucat duata casatorie este de 1 an 3 luni - cuantumul pensiei de urmas se stabileste in procent de 50% din pensia sustinatorului decedat. 

              (2) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale şi dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 33 alin. (5).
Art. 87. – Soţul supravieţuitor care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 85 şi la art. 86 alin. (1) beneficiază de pensie de urmaş pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 33 alin. (5).

Exemplu:1. O femeie nascuta in Iulie 1958 solicita inscrierea la pensie de urmas avand varsta standard de pensionare la 61 ani si 2 luni in Septembrie 2019, conform. anexei 5 din Legea nr. 263/2010, casatorita la data de 18.09.1977 cu pensionarul decedat la data de 19.04.2014 - indeplineste conditiile acordarii pensiei de urmas pe o perioada de 6 luni – pana la 30.12.2014, astfel: 

- incepand cu data de 01.06.2013, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la data decesului. 

 - incepand cu data inregistrarii cererii de pensie de urmas daca aceasta a fost depusa dupa 30 de zile de la data decesului. 

- cuantumul pensiei de urmas se stabileste in procent de 50% din pensia sustinatorului decedat. 

2. O femeie nascuta in Noiembrie 1953 solicita inscrierea la pensie de urmas avand varsta standard de pensionare conf. anexei 5 din Legea nr. 263/2010, de 59 de ani si 7 luni (Iunie 2013) casatorita la data de 18.09.2006 cu pensionarul decedat la data de 10.02.2014, avand 7 ani si 4 luni de casatorie indeplineste conditiile acordarii pensiei de urmas pe o perioada de 6 luni – pana la 30.09.2014, astfel: 

- incepand cu data de 01.03.2013, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la data decesului. 

- incepand cu data inregistrarii cererii de pensie de urmas daca aceasta a fost depusa dupa 30 de zile de la data decesului. 

- cuantumul pensiei de urmas se stabileste in procent de 50% din pensia sustinatorului decedat.

Art. 88. – Soţul supravieţuitor care are în îngrijire, la data decesului susţinătorului, unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urmaş până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 33 alin.(5).

Exemplu: Persoana decedata la data de 12.01.2014 era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii. Sotul supravietuitor nu realizeaza venituri salariale sau acestea sunt mai mici de 824 lei  si solicita pensie de urmas pentru ea si cei doi copii: 

- George nascut la data de 13.05.2000; 

- Mihaela nascuta la data de 15.07.2010; 

- incepand cu data de 01.02.2014, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la data decesului. 

- incepand cu data inregistrarii cererii de pensie de urmas daca aceasta a fost depusa dupa 30 de zile de la data decesului. 

- cuantumul pensiei de urmas se stabileste in procent de 100% din pensia sustinatorului decedat. 

Art. 89. – (1) Pensia de urmaş se stabileşte, după caz, din:
a) pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat;
b) pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.
              (2) Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte procentual din punctajul mediu anual realizat de susţinător, aferent pensiei prevăzute la alin. (1), în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel:
  a) 50% - pentru un singur urmaş;
  b) 75% - pentru 2 urmaşi;
  c) 100% - pentru 3 sau mai mulţi urmaşi.
Art. 90. – Cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor de ambii părinţi, se stabileşte prin însumarea drepturilor de pensie de urmaş, calculate după fiecare părinte.
Art. 91. – În cazul modificării numărului de urmaşi, pensia se recalculează în conformitate cu dispoziţiile art. 89 alin. (2).
Art. 92. – Soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie proprie şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de urmaş după soţul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasă pensie.
Art. 93. – Persoanele prevăzute la art. 84 lit. c) şi la art. 86 alin. (1) sunt expertizate, revizuite medical şi au obligaţia de a urma programele recuperatorii, conform reglementărilor prevăzute pentru pensia de invaliditate.
MEMO
Acordarea pensiei de urmas pentru copiii care îsi continua studiile
Copiii au dreptul la pensie de urmas, daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 ani.
Având în vedere ca plata pensiei de urmas se suspenda daca nu se face dovada continuarii studiilor, conform prevederilor art. 114, lit g) din Legea nr. 263/2010, beneficiarii pensiilor de urmas sunt obligati sa depuna la Casa Judeteana de Pensii  sau la Casa Locala de Pensii , dupa caz, urmatoarele acte:

 •        adeverinta scolarizare pentru anul scolar eliberata dupa începerea anului scolar (dupa 15 septembrie pentru elevi si dupa data de 01 octombrie pentru studenti);
 •        pentru copiii care studiaza în strainatate – adeverinta originala si traducerea legalizata.
 •        cupon pensie (copie);
 •        copie dupa buletinul tutorelui;

Actele trebuie depuse pâna la data de 30 septembrie pentru elevi si 5 octombrie a fiecarui an pentru studenti.
Copiii urmasi care, in cursul anului scolar implinesc varsta de 16 ani, au obligatia sa prezinte dovada continuarii studiilor, respectiv, adeverinta de elev, emisa in luna implinirii varstei.
Termenul de depunere - sfarsitul lunii respective.
 

Optiune intre pensia de urmas si pensia proprie incazul sotului supravietuitor
Sotul supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie si indeplineste conditiile prevazute de lege pentru obtinerea pensiei de urmas dupa sotul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasa pensie.
Acte necesare:

 •  Cerere de optiune;
 •  cupon de pensie proprie si cupon pensie decedat (copie);
 •  declaratie ca nu s-a recasatorit dupa moartea sotului;
 •  act de identitate (copie);
 •  certificat nastere (copie);
 •  certificat casatorie (copie);


Cererea, însotita de actele doveditoare, se depune în functie de domiciliul pensionarului, la:
 - Casa Judeteana de Pensii birou/ghiseu ”Stabiliri pensii”.
  Trecerea de la pensia proprie la pensia de urmas se face cu data de întâi a lunii urmatoare depunerii cererii de optiune.

MODEL  CERERE    pentru acordarea pensiei de urmas     
      
    Catre Casa Teritoriala/Sectoriala de Pensii ........................
    Subsemnatul(a)  ........................................,  în calitate  de sot  supravietuitor/fiu/fiica/tutore/curator,
având  codul  numeric  personal  .................................,  domiciliat(a)  în  localitatea  ................, str.  ................  nr.  ..........,  bl.  .......,  sc.  ......,  et.  .......,  ap.  ...........,  judetul  ..........................., posesor(posesoare)  al(a)  actului  de  identitate  seria  ........  nr.  .....................,  eliberat(a) de  .............................  la  data  de  ..............,  nascut(a)  la  data  de  ......................  în localitatea/judetul ......................., fiul (fiica) lui ............. si al(a) .................., solicit înscrierea la pensie de  urmas  dupa  sustinatorul  ....................,  decedat(a)  la  data  de  ...............,  în  calitate  de asigurat/pensionar, având codul numeric personal ............................/dosar pensie nr. ................., pentru titularii (numele si calitatea):
   1. ................................................................................... ;
   2. ................................................................................... ;
   3. ................................................................................... ;
   4. ................................................................................... ;
   5. ................................................................................. .
    În acest scop depun urmatoarele acte:
   - carnet de munca seria ........... nr. ..........., în original si copie;
   - carnet de asigurari sociale seria ........... nr. .........., în original si copie;
   - livret militar seria ................ nr. ............., în copie;
   - diploma de studii si foaia matricola, în copii, sau adeverinta de certificare a perioadelor de studii învatamânt superior nr. ................. din ..................;
   - adeverinta privind sporurile la salariu .....................;
   - adeverinta privind grupa superioara/conditii de munca ......................;
   - act doveditor din care sa reiasa cauza decesului;
   - FIAM, pentru decesul cauzat de accident de munca, în copie;
   - BP2 si certificat medical constatator al decesului,  pentru decesul cauzat de boala profesionala,în copie;
   - certificat de deces seria ............ nr. ............., în copie;
   - act de stare civila (buletin/carte de identitate, certificat de nastere, certificat de casatorie);
   - adeverinta de studii;
   - decizia medicala asupra capacitatii de munca;
   - talon de plata a pensiei sau copia deciziei de pensie.

   DECLARATIE  

    Declar  pe  propria  raspundere,  sub  sanctiunile  prevazute  de  Codul  penal  pentru  declaratii neadevarate, ca:
   - nu am savârsit infractiunea de omor sau tentativa de omor asupra sustinatorului decedat;
   - nu sunt asigurat;
   - nu realizez venituri lunare mai mari de 35% din câstigul salarial mediu brut (numai in cazul sotului supravietuitor);
   - primesc/nu primesc indemnizatii prevazute de legi speciale - dosar nr. ............;
   - primesc/nu primesc o alta pensie sau ajutor social - dosar nr. ...............;
   - primesc/nu primesc indemnizatie de somaj;
   - nu s-a desfacut casatoria cu sustinatorul decedat;
   - dupa decesul sustinatorului nu m-am recasatorit.
    Ma oblig ca la împlinirea vârstei de 16 ani si la începerea fiecarui an scolar/universitar sa prezint, în termen de 10 zile, casei teritoriale/sectoriale de pensii dovada continuarii studiilor (în cazul copiilor urmasi).   
Ma oblig a anunta, în termen de 15 zile, casei teritoriale/sectoriale de pensii orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus.    În cazul în care nu îmi voi respecta declaratia asumata prin prezenta cerere,  ma oblig sa restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.  Am completat si am citit cu atentie continutul declaratiei de mai sus, dupa care am semnat.      

Data ................

Semnatura

Cumul pensie de urmas cu alte venituri:
  1 Pensia de urmas acordata copiilor, poate fi cumulata cu orice tip de venit cf art 118, lit c si d, indiferent de marimea venitului.
  2 Pensia de urmas acordata sotului supravietuitor poate fi cumulata  cu venituri din activităţi profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea nu depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut pe economie (cca 824,6 lei).

Mai 2014.

Detalii la office@pensiata.ro

 

Subscribe to comments feed Comments (368 posted)

avatar
lelia 16/08/2014 19:31:10
daca mama copilului beneficiar de pensie de urmas (are 5 ani) se recasatoreste, mai are dreptul la aceasta pensie?
avatar
lelia 16/08/2014 19:27:08
Daca mama copilului cu tatal decedat se recasatoreste, mai beneficiaza de pensia de urmas?
avatar
daniela eufrosina 11/08/2014 10:12:15
mama mea poate beneficia de pensie de urmas ,tatal meu e decedat din august 1992 nu avea indeplinit serviciul militar, avea putini ani pe cartea de munca,are mama mea vreun drept ?
avatar
stanescu lucian 28/07/2014 12:20:45
buna ziua.....mama mea a decedat in 03 10 2012....eu am 22 de ani si sunt tutorele fratelui meu mai mic in varsta de 14 ani numai ca eu nu am reusit la data respectiva sa termin de facut toate actele si cele 30 de zile de la data decesului au trecut....as vrea sa stiu daca as mai putea face ceva ca fratele meu mai mic sa primeasca pensia de urmas ....stiu ca a trecut 2 ani de la data care trebuia sa depun dosarul numai ca dupa acea perioada eu am fost plecat in strainatate si acum m am intor...credeti ca as mai putea face ceva ???????multumesc
avatar
Costel Bratu 27/07/2014 16:36:11
Buna ziua,
Unchiul meu a lucrat la inceput ca profesor, apoi s-a incadrat in armata. In urma acestor activitati primea 3000 lei pensie militara si 600 lei pensie civila. A decedat in iulie 2014. Matusa mea are pensie civila in suma de 1200 lei. Va opta pentru 50% din pensia unchiului, acesta avand insa doua pensii, 3000 lei militara si 600 lei civila. In urma optiunii va primi 50% din ambele pensii ale unchiului, adica 1800 lei, sau este obligata sa opteze doar pentru una (cea militara) si va primi 1500 lei ?
Va multumesc anticipat,
Costel Bratu
avatar
carmen 23/07/2014 21:55:05
Buna seara. Va rog :
-primeste pensie de urmas "copilul" student la ID (invatamant la distanta) la o facultate autorizata (nu acreditata) ?
- adeverinta de student trebuie dusa la Casa de Pensii dupa inceperea anului universitar sau dupa admiterea/inscrierea la facultate?
-pensia de urmas a "copilului" ramane valabila si daca acesta se angajeaza? daca da, atunci ramane valabila indiferent de valoarea salariului?
-care este documentul in care sunt scrise toate acestea? Uneori trebuie sa mergi la Casa de Pensii avand legea in brate (la propriu, nu doar la figurat)
Multumesc foarte mult!
avatar
Ioan Covaciu 24/07/2014 12:33:09
Stimata Carmen raspunsul la intrebarea dumneavoastra a fost expediat pe adresa de e-mail.
Va urez mult succes iar tanarului student bafta la examene !
Reply Thumbs Up Thumbs Down
-1
Report as inappropriate
avatar
carmen 27/07/2014 16:14:13
Am primit mail-ul. Multumim pentru raspuns si pentru urari deopotriva!
avatar
celina 22/07/2014 01:28:37
Buna seara,am urmat cursurile unui liceu particular frecventa redusa timp de 4 ani,primind totodata in acesti ani si pensie de urmas dupa tata decedat in 2005.momentan am 25 ani si 4 luni.este posibil sa trebuiasca sa restitui acesti bani deoarece nu am urmat o forma de invatamant de stat?multumesc anticipat
avatar
Ioan Covaciu 22/07/2014 15:16:33
Stimata Celina, daca liceul particular isi desfasoara activitatea intr-o forma de invatamant acreditata de catre legile in vigoare , legea si Normele de Aplicare a legi peensiiilor nu prevede nivelul sau forma de frecventa. Ca urmare NU va trebui sa inapoiati sumele primite din acet motiv.
avatar
ibraim meriem 19/07/2014 22:27:44
Buna seara Am o intrebare.In anul 2oo5 sotul meu a decedat,cauza fiind accident de munca.Avea dreptul la pensie si l-au trecut in rezerva.Baiatul meu a primit atunci o pensie de 928,00 ron.Am aflat ca pot primi si eu pensie conform art 86 alin 2.Acum baiatul meu are pensie cu indexarile care s-au dat 1592 ron.Mi s-a spus ca o sa primesc o pensie de 796ron.Mi s-a mai spus ca atunci cand baiatul meu nu o sa mai ia pensie eu o sa primesc 995 ron.Daca primesc aceeasi pensie ca acum 9 ani,de ce mi-au mai cerut adeverintele de salariu ale sotului?Este cumva o greseala?
avatar
Ioan Covaciu 22/07/2014 15:06:18
Stimata (Maria Avram) Ibraim Meriem, pensia de urmas pentru un singur urmas (ce indeplineste condittiile de primire) este 50% din valoarea pensiei pe care ar fi primito sotul dumneavoastra. De asemenea sotul supravietuitor, primeste la data la care indeplineste conditiile de primire 50% din aceeiasi valoare a pensiei. Pentru a putea afla adevarata valoare a pensiei de urmas in cazul dumneavoastra puteti alege unul din serviciile de calcul pensie puse la dispozitie in site.
avatar
elena 16/07/2014 09:56:47
Buna ziua.matusa mea are 58 ani si i a decedat sotul,acum4 zile,ea este casiera si de suparare numai poate sa se concentreze la serviciu, vrea sa renunte la servici, si sa ia 6 salarii ajutor dupa moartea sotului, deoarece sotul avea un salariu de 5000 lei,dupa care sa intre la pensie anticipata, va rog sa mi raspundeti daca ar fi posibil,
avatar
Ioan Covaciu 16/07/2014 11:13:50
Stimata Elena, raspunsul la intrebarea dumneavoastra a fost expediat pe adresa de e-mail.
avatar
Ivan Rodica 10/07/2014 12:52:22
Buna ziua .
In aprilie 2014 sotul a murit .Am depus dosarul de pensie de urmas pentru fata intrucat ea in prezent este studenta .
In data de 09.07.2014 am primit decizia de la CASA JUDETEANA DE PENSII iar cuantumul pesiei este in suma de 275lei .
Mentionez ca la data decesului sotul avea varsta de 50ani si 32 ani vechime iar valoarea punctului de pensie 790.7lei.
Daca valoarea pensiei minime garantate este 350lei diferenta de la 275lei ,conform deciziei primite pana la aceasta suma cim o promesc. Este posibil sa fie o grseala ?
Multumesc
avatar
Ioan Covaciu 10/07/2014 19:15:41
Stimata IVAN RODICA, fica dumneavoastra va trebui sa primeasca 350 lei pensie de urmas, chiar daca in decizie sunt numai 275 lei. In caz contrar va rog sa-mi scrieti la consultanta@pensiata.ro;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next total: 178 | displaying: 1 - 10

Post your comment

 • Bold
 • Italic
 • Underline
 • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha
 • Email to a friend Email to a friend
 • Print version Print version
 • Plain text Plain text

Tagged as:

urmas, exemple

Rate this article

4.50