Home | Pensii | Pensia de Urmas 2014;

Pensia de Urmas 2014;

By
Font size: Decrease font Enlarge font
Pensia de Urmas 2014;

Pensia de Urmas, actualizata 2014, Formular tipizat, beneficiar; Reguli de acordare; student; documente necesare la dosar; Cumul pensie cu salariul; Suspendare ,reluare plata;

Datele sunt in permanenta actualizare !

Extras din Legea Pensiilor

Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor, dacă susţinătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii.
Art. 84. – Copiii au dreptul la pensie de urmaş:
a) până la vârsta de 16 ani;

Exemplu: Copilul urmas este in varsta de 10 ani. Pensia de urmas se acorda tutorelui, curatorului, persoanei careia i s-a incredintat sau i s-a dat in plasament copilul minor

b) dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;

Exemplu: Copilul urmas in varsta de 16 ani si 1 luna are dreptul la pensia de urmas dupa implinirea varstei de 16 ani daca face dovada continuarii studiilor prin prezentarea unei adeverinte emisă de o instituție de învățământ (Șc Profesională/Postliceeală, Universitară, etc). Pensia de urmas se acorda tutorelui, curatorului, persoanei careia i s-a incredintat sau i s-a dat in plasament copilul minor, pana la implinirea varstei de 18 ani cand are dreptul la pensie de urmas in nume propriu

c) pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b).

Exemplu: Copilul urmaș in vârstă de 28 ani prezintă decizia medicală de invaliditate de gradul III eliberată de medicul expert al asigurarilor sociale intucât boala a apărut in perioada studiilor, până la implinirea vârstei de 26 ani. 

Art. 85. – (1) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani.
 Exemplu: O femeie nascuta in aprilie 1954 solicita inscrierea la pensie de urmas avand varsta standard de pensionare conf. anexei 5 din Legea nr. 263/2010, casatorita la data de 18.09.1977 cu pensionarul/asiguratul decedat la data de 20.04.2014 - indeplineste conditiile acordarii pensiei de urmas pentru ca depaseste 15 ani de casatorie, 
astfel: 
- incepand cu data de 01.06.2014, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la data decesului. 
- incepand cu data inregistrarii cererii de pensie de urmas daca aceasta a fost depusa dupa 30 de zile de la data decesului. 
- cuantumul pensiei de urmas se stabileste in procent de 50% din pensia sustinatorului decedat. 
(2)În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaş cuvenit soţului supravieţuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de căsătorie în minus.
Exemplu: O femeie nascuta in Februarie 1954 solicita inscrierea la pensie de urmas avand varsta standard de pensionare conf. anexei 5 din Legea nr. 263/2010, casatorita la data de 14.03.2003 cu pensionarul decedat la data de 20.04.2014 - indeplineste conditiile acordarii pensiei de urmas pentru cei 11 ani, 1 luni si 6 zile de casatorie, 
astfel: 
- incepand cu data de 01.06.2014, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la data decesului. 
- incepand cu data inregistrarii cererii de pensie de urmas daca aceasta a fost depusa dupa 30 de zile de la data decesului. 
- cuantumul pensiei de urmas se stabileste in procent de 50% din pensia sustinatorului decedat, fiind diminuat cu 23,5% pentru 3 an si 11 luni diferenta pana la 15 ani de casatorie. 

Art. 86. – (1) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin un an.

Exemplu: O femeie nascuta in martie 1980, casatorita la data de 18.09.2012 cu sotul decedat la data de 19.12.2013 solicita inscrierea la pensie de urmas ca urmare a clasarii medicale in gradul II de invaliditate,  indeplineste conditiile acordarii pensiei de urmas intrucat duata casatorie este de 1 an 3 luni - cuantumul pensiei de urmas se stabileste in procent de 50% din pensia sustinatorului decedat. 

              (2) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale şi dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 33 alin. (5).
Art. 87. – Soţul supravieţuitor care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 85 şi la art. 86 alin. (1) beneficiază de pensie de urmaş pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 33 alin. (5).

Exemplu:1. O femeie nascuta in Iulie 1958 solicita inscrierea la pensie de urmas avand varsta standard de pensionare la 61 ani si 2 luni in Septembrie 2019, conform. anexei 5 din Legea nr. 263/2010, casatorita la data de 18.09.1977 cu pensionarul decedat la data de 19.04.2014 - indeplineste conditiile acordarii pensiei de urmas pe o perioada de 6 luni – pana la 30.12.2014, astfel: 

- incepand cu data de 01.06.2013, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la data decesului. 

 - incepand cu data inregistrarii cererii de pensie de urmas daca aceasta a fost depusa dupa 30 de zile de la data decesului. 

- cuantumul pensiei de urmas se stabileste in procent de 50% din pensia sustinatorului decedat. 

2. O femeie nascuta in Noiembrie 1953 solicita inscrierea la pensie de urmas avand varsta standard de pensionare conf. anexei 5 din Legea nr. 263/2010, de 59 de ani si 7 luni (Iunie 2013) casatorita la data de 18.09.2006 cu pensionarul decedat la data de 10.02.2014, avand 7 ani si 4 luni de casatorie indeplineste conditiile acordarii pensiei de urmas pe o perioada de 6 luni – pana la 30.09.2014, astfel: 

- incepand cu data de 01.03.2013, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la data decesului. 

- incepand cu data inregistrarii cererii de pensie de urmas daca aceasta a fost depusa dupa 30 de zile de la data decesului. 

- cuantumul pensiei de urmas se stabileste in procent de 50% din pensia sustinatorului decedat.

Art. 88. – Soţul supravieţuitor care are în îngrijire, la data decesului susţinătorului, unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urmaş până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 33 alin.(5).

Exemplu: Persoana decedata la data de 12.01.2014 era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii. Sotul supravietuitor nu realizeaza venituri salariale sau acestea sunt mai mici de 824 lei  si solicita pensie de urmas pentru ea si cei doi copii: 

- George nascut la data de 13.05.2000; 

- Mihaela nascuta la data de 15.07.2010; 

- incepand cu data de 01.02.2014, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la data decesului. 

- incepand cu data inregistrarii cererii de pensie de urmas daca aceasta a fost depusa dupa 30 de zile de la data decesului. 

- cuantumul pensiei de urmas se stabileste in procent de 100% din pensia sustinatorului decedat. 

Art. 89. – (1) Pensia de urmaş se stabileşte, după caz, din:
a) pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat;
b) pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.
              (2) Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte procentual din punctajul mediu anual realizat de susţinător, aferent pensiei prevăzute la alin. (1), în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel:
  a) 50% - pentru un singur urmaş;
  b) 75% - pentru 2 urmaşi;
  c) 100% - pentru 3 sau mai mulţi urmaşi.
Art. 90. – Cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor de ambii părinţi, se stabileşte prin însumarea drepturilor de pensie de urmaş, calculate după fiecare părinte.
Art. 91. – În cazul modificării numărului de urmaşi, pensia se recalculează în conformitate cu dispoziţiile art. 89 alin. (2).
Art. 92. – Soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie proprie şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de urmaş după soţul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasă pensie.
Art. 93. – Persoanele prevăzute la art. 84 lit. c) şi la art. 86 alin. (1) sunt expertizate, revizuite medical şi au obligaţia de a urma programele recuperatorii, conform reglementărilor prevăzute pentru pensia de invaliditate.
MEMO
Acordarea pensiei de urmas pentru copiii care îsi continua studiile
Copiii au dreptul la pensie de urmas, daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 ani.
Având în vedere ca plata pensiei de urmas se suspenda daca nu se face dovada continuarii studiilor, conform prevederilor art. 114, lit g) din Legea nr. 263/2010, beneficiarii pensiilor de urmas sunt obligati sa depuna la Casa Judeteana de Pensii  sau la Casa Locala de Pensii , dupa caz, urmatoarele acte:

 •        adeverinta scolarizare pentru anul scolar eliberata dupa începerea anului scolar (dupa 15 septembrie pentru elevi si dupa data de 01 octombrie pentru studenti);
 •        pentru copiii care studiaza în strainatate – adeverinta originala si traducerea legalizata.
 •        cupon pensie (copie);
 •        copie dupa buletinul tutorelui;

Actele trebuie depuse pâna la data de 30 septembrie pentru elevi si 5 octombrie a fiecarui an pentru studenti.
Copiii urmasi care, in cursul anului scolar implinesc varsta de 16 ani, au obligatia sa prezinte dovada continuarii studiilor, respectiv, adeverinta de elev, emisa in luna implinirii varstei.
Termenul de depunere - sfarsitul lunii respective.
 

Optiune intre pensia de urmas si pensia proprie incazul sotului supravietuitor
Sotul supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie si indeplineste conditiile prevazute de lege pentru obtinerea pensiei de urmas dupa sotul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasa pensie.
Acte necesare:

 •  Cerere de optiune;
 •  cupon de pensie proprie si cupon pensie decedat (copie);
 •  declaratie ca nu s-a recasatorit dupa moartea sotului;
 •  act de identitate (copie);
 •  certificat nastere (copie);
 •  certificat casatorie (copie);


Cererea, însotita de actele doveditoare, se depune în functie de domiciliul pensionarului, la:
 - Casa Judeteana de Pensii birou/ghiseu ”Stabiliri pensii”.
  Trecerea de la pensia proprie la pensia de urmas se face cu data de întâi a lunii urmatoare depunerii cererii de optiune.

MODEL  CERERE    pentru acordarea pensiei de urmas     
      
    Catre Casa Teritoriala/Sectoriala de Pensii ........................
    Subsemnatul(a)  ........................................,  în calitate  de sot  supravietuitor/fiu/fiica/tutore/curator,
având  codul  numeric  personal  .................................,  domiciliat(a)  în  localitatea  ................, str.  ................  nr.  ..........,  bl.  .......,  sc.  ......,  et.  .......,  ap.  ...........,  judetul  ..........................., posesor(posesoare)  al(a)  actului  de  identitate  seria  ........  nr.  .....................,  eliberat(a) de  .............................  la  data  de  ..............,  nascut(a)  la  data  de  ......................  în localitatea/judetul ......................., fiul (fiica) lui ............. si al(a) .................., solicit înscrierea la pensie de  urmas  dupa  sustinatorul  ....................,  decedat(a)  la  data  de  ...............,  în  calitate  de asigurat/pensionar, având codul numeric personal ............................/dosar pensie nr. ................., pentru titularii (numele si calitatea):
   1. ................................................................................... ;
   2. ................................................................................... ;
   3. ................................................................................... ;
   4. ................................................................................... ;
   5. ................................................................................. .
    În acest scop depun urmatoarele acte:
   - carnet de munca seria ........... nr. ..........., în original si copie;
   - carnet de asigurari sociale seria ........... nr. .........., în original si copie;
   - livret militar seria ................ nr. ............., în copie;
   - diploma de studii si foaia matricola, în copii, sau adeverinta de certificare a perioadelor de studii învatamânt superior nr. ................. din ..................;
   - adeverinta privind sporurile la salariu .....................;
   - adeverinta privind grupa superioara/conditii de munca ......................;
   - act doveditor din care sa reiasa cauza decesului;
   - FIAM, pentru decesul cauzat de accident de munca, în copie;
   - BP2 si certificat medical constatator al decesului,  pentru decesul cauzat de boala profesionala,în copie;
   - certificat de deces seria ............ nr. ............., în copie;
   - act de stare civila (buletin/carte de identitate, certificat de nastere, certificat de casatorie);
   - adeverinta de studii;
   - decizia medicala asupra capacitatii de munca;
   - talon de plata a pensiei sau copia deciziei de pensie.

   DECLARATIE  

    Declar  pe  propria  raspundere,  sub  sanctiunile  prevazute  de  Codul  penal  pentru  declaratii neadevarate, ca:
   - nu am savârsit infractiunea de omor sau tentativa de omor asupra sustinatorului decedat;
   - nu sunt asigurat;
   - nu realizez venituri lunare mai mari de 35% din câstigul salarial mediu brut (numai in cazul sotului supravietuitor);
   - primesc/nu primesc indemnizatii prevazute de legi speciale - dosar nr. ............;
   - primesc/nu primesc o alta pensie sau ajutor social - dosar nr. ...............;
   - primesc/nu primesc indemnizatie de somaj;
   - nu s-a desfacut casatoria cu sustinatorul decedat;
   - dupa decesul sustinatorului nu m-am recasatorit.
    Ma oblig ca la împlinirea vârstei de 16 ani si la începerea fiecarui an scolar/universitar sa prezint, în termen de 10 zile, casei teritoriale/sectoriale de pensii dovada continuarii studiilor (în cazul copiilor urmasi).   
Ma oblig a anunta, în termen de 15 zile, casei teritoriale/sectoriale de pensii orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus.    În cazul în care nu îmi voi respecta declaratia asumata prin prezenta cerere,  ma oblig sa restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.  Am completat si am citit cu atentie continutul declaratiei de mai sus, dupa care am semnat.      

Data ................

Semnatura

Cumul pensie de urmas cu alte venituri:
  1 Pensia de urmas acordata copiilor, poate fi cumulata cu orice tip de venit cf art 118, lit c si d, indiferent de marimea venitului.
  2 Pensia de urmas acordata sotului supravietuitor poate fi cumulata  cu venituri din activităţi profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea nu depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut pe economie (cca 824,6 lei).

Mai 2014.

Detalii la office@pensiata.ro

 

Subscribe to comments feed Comments (402 posted)

avatar
silvia 15/12/2014 11:39:15
Buna ziua.Am o rugaminte mare la Dvs si va rog sa ma luminati in urmatoarea intrebare la care nimeni nu poate sa-mi raspunda. Tatal meu a murit de cancer pulmonar acum 4 luni si nu i-au ajuns 2 luni pina la implinirea varstei de pensionare. Mama mea in calitate de sot supravietuitor are dreptul la pensia de urmas sau nu? (au avut 39 de ani de casatorie si dupa deces nu s-a recasatorit). M-am adresat la casa nationala de asigurari sociale si mi s-a spus ca dreptul la pensia de urmas au in cazul daca persoana decedata era pensionar sau avea grad de invaliditate I. Ce semnidicatie are propozitia din lege :Pensia de urmaş se acordă dacă persoana decedată era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii în conformitate cu prezenta lege. Ce inseamna: îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii în conformitate cu prezenta lege (adica avea grad de invaliditate sau persoana decedata in timpul vietii are stagiul de cotizare respectiv pentru obtinerea unei pensii indiferent daca a implinit varsta de pensionare?) Ms mult
avatar
Irina 10/12/2014 18:25:51
Mai beneficiez de pensia de urmas daca plec la studii in strainatate?
avatar
Iuliana 10/12/2014 18:24:26
Buna ziua si felicitari pentru site!

Am pensie de urmas de 2 ani, daca imi continui studiile universitare in alta tara( Anglia), mai beneficiez de ea?
avatar
Maria 31/10/2014 16:55:43
Buna ziua!mama mea a murit in urma cu 16ani si de atunci beneficiez de pensie de urmaș,momentan sunt studenta la zi,dar as vrea sa ma transfer la fara fracventa.Îmi mai pot pastra pensia in acest caz sau trebuie sa fiu studenta la zi?Va mulțumesc!
avatar
Cristina B. 29/10/2014 21:47:00
Buna seara. Primesc pensie de urmas dupa tatal meu de aproape 3 ani. Anul acesta m-am angajat si nu stiu daca voi mai beneficia de acest drept. Am inteles ca in trecut exista un anume prag salarial ce nu trebuia depasit, insa acum s-ar fi scos aceasta conditie. Este adevarat? Multumesc.
avatar
Ioan Covaciu 31/10/2014 08:54:02
Stimata Cristina, conform art 118 din Legea 263/2010 -Legea Sistemului Unitar de Pensii Publice- puteti cumula pensia de urmas cu orice venituri, inclusiv salariale, fara ca valoarea acestora sa va afecteze pensia.
Va doresc sanatate si un salariu cat mai MARE !
avatar
Florentina 26/10/2014 21:15:01
buna seara! cu o intrebare va deranjez si io!. tatal meu a murit era pensionar stiu ca mama mea va primi 50 la suta pensia de urmas dar mai am un frate ca e surdo mut gradu 2 are peste 26 de ani si nu studiaza vreau sa stiu daca el are drept la ceva pensie de urmas!?. Va multumesc
avatar
Ioan Covaciu 31/10/2014 08:56:32
Stimata Florentina, fartele dumneavoastra poate primi pensie de urmas numai daca va indeplini conditiile prevazute la art 84 litera c.
avatar
bohosian adriana 15/10/2014 13:32:12
buna ziua.sotul meu a decedat pe data de 16 sept.2011 de cancer la colon. Avem un baiat de 16 ani care deocamdata ia pensia de urmas .Ideea este cum pot beneficia de o pensie de urmas deoarece am stat impreuna 23 de ani dar legitim am fost doar vreo 2 ani. Nu am niciun fel de venit,sunt foarte bolnava cu coloana. Va rog din suflet sa imi dati un raspuns la ce pot face in privinta de a nu ajunge muritori de foame atat eu cat si copilul??? Pensia de 350 abia ne ajunge de medicamente deoarece suntem bolnavi atat eu cat si copilul are astm.Va multumesc.
avatar
Ioan Covaciu 21/10/2014 08:52:15
Stimata Adriana, imi pare sincer rau pentru situatia in care acum va aflati.Sistemul de Pensii Publice din Romania va ofera protectie numai in anumite conditii, pe care acum nu le mai indepliniti.
In acest caz singura posibilitate pe care o aveti pentru a primi un venit, pana cand veti gasi un loc de munca potrivit cu starea dvs de sanatate, este sa cereti ajutor social de la Consiliul Local.
avatar
VERONICA BRANESCU 13/10/2014 04:08:42
Buna ziua!
Sora mea este vaduva. Sotul era ofiter. A murit la varsta de 38 ani, Sotia este nascuta in 1960. La ce varsta poate beneficia de penia de urmas? Mentionez ca au fost casatoriti 12 ani au avut 2 copii carte au beneficiat de pensia de urmas.
Multumesc
avatar
Ioan Covaciu 13/10/2014 09:25:47
Stimata Veronica, varsta la care sora dumneavoastra va beneficia de pensie de urmaș este cea la care se va putea pensiona pentru limită de vârstă. Pentru aceasta va trebui sa verifice tabelul cu varstele de pensionare pentru femei existent in site.
avatar
Alex 06/10/2014 00:35:06
Bună ziua, aș avea trei întrebări. Sunt student în anul I de master, am depus cerere pt pensia de urmaș (pensie militară după tatăl meu, acesta era deja pensionar al MAPN). Cererea a fost depusă pe 11 septembrie 2014, am primit notificare prin poșcă că dosarul a fost înaintat către MAPN. Întrebările mele sunt următoarele:

1. Cât timp durează această procedură până la primirea primilor bani?

2. Intenționez să mă angajez întrucât am nevoie de un venit în acest timp, se pierde dreptul la pensie de urmaș dacă lucrez?

3. Timp de 6 luni mama mea va primi și ea pensie de urmaș asta înseamnă 75% din veniturile tatălui meu, întrucât eu nu locuiesc în acelaș oraș cu mama mea aș fi intresat să știu cine primește 50% și cine 25%.

Mulțumesc!
avatar
Ioan Covaciu 07/10/2014 12:23:20
Stimate Alex, raspunsul la intrebarea dumneavoastra a fost expediat pe adresa de e-mail (Vesti bune !).
Va doresc bafta la examene si un salariu cat mai MARE !
avatar
MIHAI 24/09/2014 10:21:00
Buna ziua .Tatal meu a decedat pe data de 16 iunie 2014 in virsta de 70 ani .Mama este pensionara si are virsta de 65 de ani.Va rog sa imi spuneti daca mama are dreptul la pensia de urmas timp de un an .Nu a depus cerea in timp de 30 de zile ptr.ca i s a spus ca nu are dreptul la pensie e urmas.va multumesc
avatar
Ioan Covaciu 24/09/2014 10:50:55
Stimate Mihai va rog sa-mi scrieti detalii la consultanta@pensiata.ro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next total: 195 | displaying: 1 - 10

Post your comment

 • Bold
 • Italic
 • Underline
 • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha
 • Email to a friend Email to a friend
 • Print version Print version
 • Plain text Plain text

Tagged as:

urmas, exemple

Rate this article

4.50