Home | Pensii | Pensia de Urmas 2015;

Pensia de Urmas 2015;

By
Font size: Decrease font Enlarge font
Pensia de Urmas 2015;

Pensia de Urmas, actualizata 2015, Formular tipizat, beneficiar; Reguli de acordare; student; documente necesare la dosar; Cumul pensie cu salariul; Suspendare ,reluare plata; Valoare minima pensie de urmas.

Datele sunt in permanenta actualizare !

Extras din Legea Pensiilor

Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor, dacă susţinătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii.
Art. 84. – Copiii au dreptul la pensie de urmaş:
a) până la vârsta de 16 ani;

Exemplu: Copilul urmas este in varsta de 10 ani. Pensia de urmas se acorda tutorelui, curatorului, persoanei careia i s-a incredintat sau i s-a dat in plasament copilul minor

b) dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;

Exemplu: Copilul urmas in varsta de 16 ani si 1 luna are dreptul la pensia de urmas dupa implinirea varstei de 16 ani daca face dovada continuarii studiilor prin prezentarea unei adeverinte emisă de o instituție de învățământ (Șc Profesională/Postliceeală, Universitară, etc). Pensia de urmas se acorda tutorelui, curatorului, persoanei careia i s-a incredintat sau i s-a dat in plasament copilul minor, pana la implinirea varstei de 18 ani cand are dreptul la pensie de urmas in nume propriu

c) pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b).

Exemplu: Copilul urmaș in vârstă de 28 ani prezintă decizia medicală de invaliditate de gradul III eliberată de medicul expert al asigurarilor sociale intucât boala a apărut in perioada studiilor, până la implinirea vârstei de 26 ani. 

Art. 85. – (1) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani.
 Exemplu: O femeie nascuta in aprilie 1954 solicita inscrierea la pensie de urmas avand varsta standard de pensionare conf. anexei 5 din Legea nr. 263/2010, casatorita la data de 18.09.1977 cu pensionarul/asiguratul decedat la data de 20.04.2014 - indeplineste conditiile acordarii pensiei de urmas pentru ca depaseste 15 ani de casatorie, 
astfel: 
- incepand cu data de 01.06.2014, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la data decesului. 
- incepand cu data inregistrarii cererii de pensie de urmas daca aceasta a fost depusa dupa 30 de zile de la data decesului. 
- cuantumul pensiei de urmas se stabileste in procent de 50% din pensia sustinatorului decedat. 
(2)În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaş cuvenit soţului supravieţuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de căsătorie în minus.
Exemplu: O femeie nascuta in Februarie 1954 solicita inscrierea la pensie de urmas avand varsta standard de pensionare conf. anexei 5 din Legea nr. 263/2010, casatorita la data de 14.03.2003 cu pensionarul decedat la data de 20.04.2014 - indeplineste conditiile acordarii pensiei de urmas pentru cei 11 ani, 1 luni si 6 zile de casatorie, 
astfel: 
- incepand cu data de 01.06.2014, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la data decesului. 
- incepand cu data inregistrarii cererii de pensie de urmas daca aceasta a fost depusa dupa 30 de zile de la data decesului. 
- cuantumul pensiei de urmas se stabileste in procent de 50% din pensia sustinatorului decedat, fiind diminuat cu 23,5% pentru 3 an si 11 luni diferenta pana la 15 ani de casatorie. 

Art. 86. – (1) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin un an.

Exemplu: O femeie nascuta in martie 1980, casatorita la data de 18.09.2012 cu sotul decedat la data de 19.12.2013 solicita inscrierea la pensie de urmas ca urmare a clasarii medicale in gradul II de invaliditate,  indeplineste conditiile acordarii pensiei de urmas intrucat duata casatorie este de 1 an 3 luni - cuantumul pensiei de urmas se stabileste in procent de 50% din pensia sustinatorului decedat. 

              (2) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale şi dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 33 alin. (5).
Art. 87. – Soţul supravieţuitor care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 85 şi la art. 86 alin. (1) beneficiază de pensie de urmaş pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 33 alin. (5).

Exemplu:1. O femeie nascuta in Iulie 1958 solicita inscrierea la pensie de urmas avand varsta standard de pensionare la 61 ani si 2 luni in Septembrie 2019, conform. anexei 5 din Legea nr. 263/2010, casatorita la data de 18.09.1977 cu pensionarul decedat la data de 19.04.2014 - indeplineste conditiile acordarii pensiei de urmas pe o perioada de 6 luni – pana la 30.12.2014, astfel: 

- incepand cu data de 01.06.2013, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la data decesului. 

 - incepand cu data inregistrarii cererii de pensie de urmas daca aceasta a fost depusa dupa 30 de zile de la data decesului. 

- cuantumul pensiei de urmas se stabileste in procent de 50% din pensia sustinatorului decedat. 

2. O femeie nascuta in Noiembrie 1953 solicita inscrierea la pensie de urmas avand varsta standard de pensionare conf. anexei 5 din Legea nr. 263/2010, de 59 de ani si 7 luni (Iunie 2013) casatorita la data de 18.09.2006 cu pensionarul decedat la data de 10.02.2014, avand 7 ani si 4 luni de casatorie indeplineste conditiile acordarii pensiei de urmas pe o perioada de 6 luni – pana la 30.09.2014, astfel: 

- incepand cu data de 01.03.2013, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la data decesului. 

- incepand cu data inregistrarii cererii de pensie de urmas daca aceasta a fost depusa dupa 30 de zile de la data decesului. 

- cuantumul pensiei de urmas se stabileste in procent de 50% din pensia sustinatorului decedat.

Art. 88. – Soţul supravieţuitor care are în îngrijire, la data decesului susţinătorului, unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urmaş până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 33 alin.(5).

Exemplu: Persoana decedata la data de 12.01.2014 era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii. Sotul supravietuitor nu realizeaza venituri salariale sau acestea sunt mai mici de 824 lei  si solicita pensie de urmas pentru ea si cei doi copii: 

- George nascut la data de 13.05.2000; 

- Mihaela nascuta la data de 15.07.2010; 

- incepand cu data de 01.02.2014, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la data decesului. 

- incepand cu data inregistrarii cererii de pensie de urmas daca aceasta a fost depusa dupa 30 de zile de la data decesului. 

- cuantumul pensiei de urmas se stabileste in procent de 100% din pensia sustinatorului decedat. 

Art. 89. – (1) Pensia de urmaş se stabileşte, după caz, din:
a) pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat;
b) pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.
              (2) Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte procentual din punctajul mediu anual realizat de susţinător, aferent pensiei prevăzute la alin. (1), în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel:
  a) 50% - pentru un singur urmaş;
  b) 75% - pentru 2 urmaşi;
  c) 100% - pentru 3 sau mai mulţi urmaşi.
Art. 90. – Cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor de ambii părinţi, se stabileşte prin însumarea drepturilor de pensie de urmaş, calculate după fiecare părinte.
Art. 91. – În cazul modificării numărului de urmaşi, pensia se recalculează în conformitate cu dispoziţiile art. 89 alin. (2).
Art. 92. – Soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie proprie şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de urmaş după soţul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasă pensie.
Art. 93. – Persoanele prevăzute la art. 84 lit. c) şi la art. 86 alin. (1) sunt expertizate, revizuite medical şi au obligaţia de a urma programele recuperatorii, conform reglementărilor prevăzute pentru pensia de invaliditate.
MEMO
Acordarea pensiei de urmas pentru copiii care îsi continua studiile
Copiii au dreptul la pensie de urmas, daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 ani.
Având în vedere ca plata pensiei de urmas se suspenda daca nu se face dovada continuarii studiilor, conform prevederilor art. 114, lit g) din Legea nr. 263/2010, beneficiarii pensiilor de urmas sunt obligati sa depuna la Casa Judeteana de Pensii  sau la Casa Locala de Pensii , dupa caz, urmatoarele acte:

 •        adeverinta scolarizare pentru anul scolar eliberata dupa începerea anului scolar (dupa 15 septembrie pentru elevi si dupa data de 01 octombrie pentru studenti);
 •        pentru copiii care studiaza în strainatate – adeverinta originala si traducerea legalizata.
 •        cupon pensie (copie);
 •        copie dupa buletinul tutorelui;

Actele trebuie depuse pâna la data de 30 septembrie pentru elevi si 5 octombrie a fiecarui an pentru studenti.
Copiii urmasi care, in cursul anului scolar implinesc varsta de 16 ani, au obligatia sa prezinte dovada continuarii studiilor, respectiv, adeverinta de elev, emisa in luna implinirii varstei.
Termenul de depunere - sfarsitul lunii respective.
 

Optiune intre pensia de urmas si pensia proprie incazul sotului supravietuitor
Sotul supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie si indeplineste conditiile prevazute de lege pentru obtinerea pensiei de urmas dupa sotul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasa pensie.
Acte necesare:

 •  Cerere de optiune;
 •  cupon de pensie proprie si cupon pensie decedat (copie);
 •  declaratie ca nu s-a recasatorit dupa moartea sotului;
 •  act de identitate (copie);
 •  certificat nastere (copie);
 •  certificat casatorie (copie);


Cererea, însotita de actele doveditoare, se depune în functie de domiciliul pensionarului, la:
 - Casa Judeteana de Pensii birou/ghiseu ”Stabiliri pensii”.
  Trecerea de la pensia proprie la pensia de urmas se face cu data de întâi a lunii urmatoare depunerii cererii de optiune.

MODEL  CERERE    pentru acordarea pensiei de urmas     
      
    Catre Casa Teritoriala/Sectoriala de Pensii ........................
    Subsemnatul(a)  ........................................,  în calitate  de sot  supravietuitor/fiu/fiica/tutore/curator,
având  codul  numeric  personal  .................................,  domiciliat(a)  în  localitatea  ................, str.  ................  nr.  ..........,  bl.  .......,  sc.  ......,  et.  .......,  ap.  ...........,  judetul  ..........................., posesor(posesoare)  al(a)  actului  de  identitate  seria  ........  nr.  .....................,  eliberat(a) de  .............................  la  data  de  ..............,  nascut(a)  la  data  de  ......................  în localitatea/judetul ......................., fiul (fiica) lui ............. si al(a) .................., solicit înscrierea la pensie de  urmas  dupa  sustinatorul  ....................,  decedat(a)  la  data  de  ...............,  în  calitate  de asigurat/pensionar, având codul numeric personal ............................/dosar pensie nr. ................., pentru titularii (numele si calitatea):
   1. ................................................................................... ;
   2. ................................................................................... ;
   3. ................................................................................... ;
   4. ................................................................................... ;
   5. ................................................................................. .
    În acest scop depun urmatoarele acte:
   - carnet de munca seria ........... nr. ..........., în original si copie;
   - carnet de asigurari sociale seria ........... nr. .........., în original si copie;
   - livret militar seria ................ nr. ............., în copie;
   - diploma de studii si foaia matricola, în copii, sau adeverinta de certificare a perioadelor de studii învatamânt superior nr. ................. din ..................;
   - adeverinta privind sporurile la salariu .....................;
   - adeverinta privind grupa superioara/conditii de munca ......................;
   - act doveditor din care sa reiasa cauza decesului;
   - FIAM, pentru decesul cauzat de accident de munca, în copie;
   - BP2 si certificat medical constatator al decesului,  pentru decesul cauzat de boala profesionala,în copie;
   - certificat de deces seria ............ nr. ............., în copie;
   - act de stare civila (buletin/carte de identitate, certificat de nastere, certificat de casatorie);
   - adeverinta de studii;
   - decizia medicala asupra capacitatii de munca;
   - talon de plata a pensiei sau copia deciziei de pensie.

   DECLARATIE  

    Declar  pe  propria  raspundere,  sub  sanctiunile  prevazute  de  Codul  penal  pentru  declaratii neadevarate, ca:
   - nu am savârsit infractiunea de omor sau tentativa de omor asupra sustinatorului decedat;
   - nu sunt asigurat;
   - nu realizez venituri lunare mai mari de 35% din câstigul salarial mediu brut (numai in cazul sotului supravietuitor);
   - primesc/nu primesc indemnizatii prevazute de legi speciale - dosar nr. ............;
   - primesc/nu primesc o alta pensie sau ajutor social - dosar nr. ...............;
   - primesc/nu primesc indemnizatie de somaj;
   - nu s-a desfacut casatoria cu sustinatorul decedat;
   - dupa decesul sustinatorului nu m-am recasatorit.
    Ma oblig ca la împlinirea vârstei de 16 ani si la începerea fiecarui an scolar/universitar sa prezint, în termen de 10 zile, casei teritoriale/sectoriale de pensii dovada continuarii studiilor (în cazul copiilor urmasi).   
Ma oblig a anunta, în termen de 15 zile, casei teritoriale/sectoriale de pensii orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus.    În cazul în care nu îmi voi respecta declaratia asumata prin prezenta cerere,  ma oblig sa restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.  Am completat si am citit cu atentie continutul declaratiei de mai sus, dupa care am semnat.      

Data ................

Semnatura

Cumul pensie de urmas cu alte venituri:
  1 Pensia de urmas acordata copiilor, poate fi cumulata cu orice tip de venit cf art 118, lit c si d, indiferent de marimea venitului.
  2 Pensia de urmas acordata sotului supravietuitor poate fi cumulata  cu venituri din activităţi profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea nu depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut pe economie (cca 824,6 lei).

VALOARE MINIMA PENSIE DE URMAS.

Pensia de urmas nu poate fi mai mica de 400 lei pentru fiecare urmas in parte deoarece valoarea Pensiei Minime Garantate Social este din 1 Ianuarie 2015 de 400 lei.

Actualizat: Ianuarie 2015

 

Detalii la office@pensiata.ro

 

Subscribe to comments feed Comments (451 posted)

avatar
nicoleta 15/04/2015 17:09:14
Buna ziua.Va rog frumos sa ma sfatuiti un pic.Am un frate vitreg care are 16 ani recent tatal lui a decedat .Copilul are dreptul la pensie de urmas daca tatal nu era inca pensionat ?tatal urma sa se pensioneze anul viitor.mentionez ca mama mea cu tatal baiatului au fost concubini nu casatoriti.multumesc.
avatar
nicoleta 27/04/2015 19:12:57
Multumesc frumos domnule Covaciu.
avatar
Ioan Covaciu 15/04/2015 18:15:13
Stimata Nicoleta, va multumesc pentru vizita si pentru accesarea serviciului de consultanta gratuita oferit de www.pensiata.ro;
Raspunsul este pozitiv si a fost expediat cu informatiile de rigoare pe adresa dumneavoastra de e-mail.
avatar
Daniela 26/02/2015 20:24:40
Tatal meu a decedat acum cativa ani. Sunt la facultate, la zi, primesc pensia de urmas pe baza adeverintei de student. As vrea sa ma angajez part-time, eventual cu contract de munca. Pot pierde pensia de urmas daca am contract de munca pe 4h?
Reply Thumbs Up Thumbs Down
-2
Report as inappropriate
avatar
Ioan Covaciu 07/04/2015 10:10:16
Stimata Daniela, cf art 118 din Legea Pensiilor, puteti cumula pensia de urmas cu salariul fara nicio problema
avatar
claudia 24/02/2015 11:32:26
buna ziua.am si eu o nelamurire eu sunt tutorele unei fetite de 10 ani parintii ei au murit.am facut toate actele necesare pentru pensia de urmas si azi a venit decizia.pensia este de 284 lei .se poate asa ceva?sau e vreo greseala pe undeva multumesc
avatar
Ioan Covaciu 07/04/2015 10:07:44
Stimata Claudia, valoarea pensiei poate fi calculata corect si sa fie in cuantumul primit, insa gratie Pensiei Minime Garntata Social, fetita va avea un venit lunat de 400 lei. Diferenta de 116 lei va fi primita si trecuta distinct pe cuponul de pensie;
avatar
Bogdan Andrei 11/02/2015 20:34:42
Tatăl meu a decedat acum 1 an certificatul de deces si certificatul constatator au rămas in posesia unchiului meu .
Eu locuiesc in Brăila iar el in Iași si nu dorește sa îmi trimita originalele actelor ci doar copiile legalizate .
Ma pot folosii de acele copii ? In fond ele corespund cu originalele
Ma puteți ajuta ?
avatar
Ioan Covaciu 07/04/2015 10:05:08
Stimate Bogdan, veti putea sa va folositi si de copiile legalizate pentru obtinerea pensiei de urmas.
Va urez mult succes !
avatar
gabriel 11/02/2015 14:35:48
buna ziua. .tatăl meu vitreg a fost ucis anul trecut. El și mama mea aveau vreo 13 ani de căsătorie ..au împreună o fetiță de 9 anișori ...pensia de urmas ..se acorda copilului pana la 16 ani ..Sau ..în funcție de studii pana la 26 ...dar mamei mele ..care nu are vârstă de pensionare ..iI se acorda numai 6 luni ..nu Este nici o excepție în lege ..pPentru soțul ucis ..vad ca exista pentru cel mort la datorie ..dar ..iin. cazul nostru ..va mulțumesc .
avatar
Ioan Covaciu 07/04/2015 10:01:08
Stimate Gabriel, imi pare sincer rau pentru drama familiei dumneavoastra. Din pacate legea pensiilor, desi are multe componente de protectie sociala, nu poate acorda mai mult de 6 luni pensie pentru mama dumneavoastra. Astfel ca va trebui sa astepte varsta standard de pensionare pentru a avea din nou pensie.
avatar
carmen 10/02/2015 00:31:53
Buna seara! Sotul meu a decedat in luna mai 2014. Urmare a casatoriei noastre de 4 ani,a rezultat un copil acum in varsta de 2ani si 5 luni care primeste pensie de urmas. Am finalizat actele de succesiune, iar acum doresc sa stiu daca imi schimb cartea de identitate si implicit domiciliul din sectorul 6 in sectorul 2 trebuie sa anunt aceasta schimbare la directia de protectie a copilului din sect.6( din str.Floare Rosie) ?Multumesc,Carmen
Reply Thumbs Up Thumbs Down
-1
Report as inappropriate
avatar
Ioan Covaciu 07/04/2015 10:03:06
Stimata Carmen, schimbarea domiciliului trebuie anunta in special pentru a putea pastra corespondenta cu Casa de Pensii, mai ales daca pensia este primita prin postas.
avatar
Robert 09/02/2015 21:19:10
Buna seara,
Tatal meu a decedat in urma unui accident de munca cand aveam varsta de 1 an, s-a stabilit o pensie de urmas. In momentul de fata am varsta de 21 ani imi continui studiile.
Cu toate ca nu mai locuiesc cu tutorele caruia i s-a acordat la momentul respectiv acea pemsie de urmas, in momentul de fata desi nu realizez nici un venit in continuare beneficiarul pensiei de urmas este singurul tutore in viata care nu s-a recastorit, iar la varsta de 16 ani s-a facut dovada de continuare a studiilor.
Care sunt demersurile necesare pentru a primi eu acea suma de bani si cum se poate face o recalculare a acesteia ?
avatar
Ioan Covaciu 07/04/2015 09:57:15
Stimate Robert, puteti incasa pensia de urmas fara nicio problema. Veti merge la Csa de Pensii si veti depune o cerere in acest sens.
Va urez mult succes !
avatar
Stoica Cristina 05/02/2015 21:36:55
Buna seara.Am si eu un caz si nu stiu cum sa il rezolv am avut o relatie de concubinaj din care a rezultat o fata tatal ei a decedat anul trecut avea pensie pe caz de boala eu locuiesc la Bucuresti fata in provincie am depus dosarul pentru pensie la Slobozia acum 3 luni ca sa mi se spuna acum cind m-am interesat ca trebuia sa il depun la Bucuresti e normal in conditiile in care fata avea domiciliul la tatal ei in provincie?
avatar
tita steliana 05/02/2015 10:02:29
Buna ziua, nepotii mei minori (2 doi)( au primit decizia de pensie de urmas in cuantum de 218 lei ptr.fiecare in urma decesului tatalui sau decedat pe 22.10.2014.
Am inteles ca pensia de urmas minima este de 350 lei/2014 si 400 lei/2015.
Astept raspuns.
Multumesc!
avatar
Ioan Covaciu 05/02/2015 15:21:30
Stimata TITA Steliana, nepotii dumneavoastraa vor primi fiecare cate 400 lei lunar pensie minima garantata social din luna Februarie si diferenta pana la 400 lei aferenta lunii Ianuarie.
avatar
Maria Ciobanu 02/02/2015 22:28:14
Buna ziua,
Puteti sa imi spuneti daca mama mea se incadreaza pentru pensia de urmas in cazul in care a fost casatorita timp de 25 de ani dar apoi a divortat? S-au recasatorit de 2 luni iar el este foarte bolnav cu grad de handicap si de invaliditate.
Multumesc
avatar
Ioan Covaciu 05/02/2015 15:19:34
Stimata Maria Ciobanu, mama dumneavoastra se va putea incadra in conditiile legi (deocamdata tatal dvs traieste), pentru pensia de urmas, pana atunci cred ca este eligibila pentru indemnizatie de insotitor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next total: 216 | displaying: 1 - 10

Post your comment

 • Bold
 • Italic
 • Underline
 • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha
 • Email to a friend Email to a friend
 • Print version Print version
 • Plain text Plain text

Tagged as:

urmas, minima, exemple

Rate this article

3.57