Citind acest articol vei afla raspuns la : Ce este invaliditatea, Ce este pensia de invaliditate ( pensia de boală),condiții de obținere. Cum se calculează pensia ?, Stagiul potențial, cum influențează pensia stagiul potențial. Pensia de invaliditate trece in pensie de batranete ? Pensia de invaliditate este vechime adăugată la stagiul de cotizare ?


NOU !!  În urma mai multor acțiuni în instață ale pensionarilor nedreptățiți,  prin Decizia 702/31.10.2019 (Decizie_702_2019 a CCR) Curtea Constituțională a României a hotărât recalcularea tuturor pensiilor de invaliditate emise după legea 19/2000 și trecute in pensie pentru limită de varsta cu aplicarea indicelui de corecție .


Ce este invaliditatea ?

Invaliditatea reprezintă o pierdere a funcțiilor de bază ale organismului procentual sau total, aceasta se dobândește ca urmare a unui accident sau a unei boli.

Deși unii leagă incapacitatea omului de a-și utiliza funcțiile de bază prin raportarea la muncă, încadrarea în grad de invaliditate nu are nimic de a face cu raportarea la anumite activități profesionale ci este una strict legată de o expertiză medicală si nu un examen de capacități profesionale.

Atenție ! invaliditatea nu poate fi confundată cu handicapul, care se moștenește din naștere si nu din boală sau accident .

Invaliditatea în România este împărțită în 3 categorii:
  • Invaliditate de gradul I – practic persoana afectată, fie mental fie fiziologic trebuie să fie însoțită de o altă persoană pentru asigurarea supraviețuirii.
  • Invaliditate de gradul II – pierderea parțială a capacității de autoîngrijire de cel puțin 50%.
  • Invaliditate de gradul III – pierderea parțială a capacității de autoîngrijire, prezentând o pierdere a capacităților morfo-funcționale de până la 50%.

Ce este Pensia de Invaliditate ?

În jargonul uzual este cunoscută ca fiind ”pensia de boală” si reprezintă componenta de asigurăre din sistemul public de asigurări sociale pe lângă pensia de urmas.  Valoarea ei nu poate fi mai mică decât pensia minimă garantată social, azi 640 lei.

Care sunt condițiile în care se poate obține ?

Poate fi accesată doar de către cei care au cotizat sau cotizează la sistemul public de pensii, apoi trebuie să prezinte un Buletin de Expertiză Medicală prin care să se ateste un grad de invaliditate stabilit prin legea 263/2010.  Mai mult legea sistemului unitar de pensii( intre timp nu mai e unitară) stabilește 2 cauze ale invalidității: urmare a unei activități profesionale sau din cauze obișnuite/naturale, acestea având efecte unor diferite în stabilirea valorii pensiei dar nu numai.

Legea 263/2010 cu modificările si completările la zi asigură accesul la această formă de pensionare si a celor care sunt: elevii, ucenicii si studenții care si-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de munca, ca urmare a accidentelor de munca sau bolilor profesionale survenite in timpul si din cauza practicii profesionale.

Cum se stabilește invaliditatea ?

Invaliditatea, indiferent de cauză, se stabilește de către medicul de expertiză medicală si este trecută negru pe alb în Buletinul de Expertiză Medicală. Dacă suferiți de o afecțiune sau de pe urma unui accident trebuie ca medicul de familie sau medicul specialist să vă dea o ”trimitere” către medicul de expertiză medicală repartizat prin casa teritorială de pensii pe raza domiciliului dumneavoastră, care va trebui să stabilească dacă ați dobândit sau nu o invaliditate eligibilă cu cele pentru care casa de pensii vă poate stabili o pensie.

Ceea ce nu trebuie uitat e că stabilirea unui grad de invaliditate pentru o afecțiune se stabilește pe baza unor documente care atestă starea de sănătate curentă si nu după câțiva ani. Ca urmare vă recomand să vă prezentați la medicul de expertiză medicală cât mai curând posibil de la externarea din spital.

De regulă aflați unde este localizat medicul de expertiză medicală de la casa de pensii sau de la punctele de lucru ale casei de pensii din teritoriu, desigur activitatea o desfășoară în cadrul unui spital(județean/municipal/orășenesc).

De reținut: în multe cazuri medicii vă oferă indicații legate de aplicarea legii pensiilor, nu e rău, dar în acest caz se pot compara cu tămăduitorii, deoarece cu toată bunăvoința lor riscă să dezinformeze întru-cât legislația pensiilor este în continuă schimbare.

Am Buletinul de Expertiză Medicală pot primi pensia ?

În acest caz prima condiție este îndeplinită, dar pentru accesarea pensiei mai trebuie să dovediți că sunteți cotizant la sistemul public de pensii. Practic dacă ați cotizat minim 1 lună la sistemul public de pensii în calitate de angajat sau prin Declarație de Asigurare sunteți eligibil pentru a primi o pensie. Din păcate prin OUG 103/2017 s-a stabilit că stagiul de cotizare cumpărat prin Contract de Asigurare Socială nu mai poate fi valorificat la stabilirea pensiei de invaliditate. Astfel că asigurații care au început cotizarea prin Contract de Asigurare din 01.01.2018.. nu mai pot primi pensie de invaliditate dacă nu au realizat stagiu de cotizare înainte de 2018.

Cum se calculează pensia de invaliditate ?

Raportată la sistemul public de asigurări sociale invaliditatea este un risc asigurat pentru care nu se percepe o taxă suplimentară la plata CAS

EXEMPLU : la un venit brut bază de calcul de 5000 lei se plătește pentru pensie (25%) adică 1250 lei dacă asiguratul este încadrat in condiții de grupa 3, 29% adică 1450 lei dacă asiguratul(angajatul) este încadrat in condiții deosebite (gr.2) si 1650 lei (33%) dacă este angajat în condiții speciale(grupa 1), după cum observați nu sunt sume procentuale de achitat separat pentru asigurarea riscului de invaliditate.

La stabilirea pensiei de invaliditate se valorifică toate perioadele de stagiu inclusiv cele asimilate ( studii superioare, armată, incapacitate temporară de muncă) mai puțin perioada de după 01.01.2018 dacă a fost cotizată prin Contract de Asigurare Socială.

La punctajul total realizat se adaugă un punctaj rezultat din estimarea perioadei de cotizare care s-ar fi putut muncii dacă asiguratul ar mai fi putut munci, rezultând un stagiu potențial, pentru care sau stabilit condițiile de acordare in articolul nr. 76 din legea 263/2010 astfel:

  • asigurații care sunt încadrați in gradul I sau II de invaliditate, li se acorda stagiul potențial prevăzut la art. 75 alin. (1) in condițiile in care au realizat, la data emiterii deciziei medicale asupra capacității de munca, stagiul de cotizare in raport cu vârsta conform tabelului nr. 3.

Tabelul nr. 3

(2) In situația gradului III de invaliditate, stagiul potențial prevăzut la art. 75 alin. (1) se acorda numai persoanelor prevăzute la art. 74.

(3) Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare ca nevăzător sau in condiții de handicap preexistent calității de asigurat li se acorda un stagiu potențial, determinat ca diferența intre stagiile de cotizare cerute de art. 58 si 59 si stagiile de cotizare realizate pana la data acordării pensiei de invaliditate.

În fond acest stagiu potențial nu poate fi mai mare decat stagiul de cotizare pe care il putea realiza persoana in cauză pînă la împlinirea varstei standard de pensionare.

Exemplu 1:  Barbat în varsta  de  55 de ani cu un stagiu de cotizare realizat de 25 ani.

Conditii de pensionare pentru limită de varsta:

  • stagiu complet de cotizare 35 de ani
  • varsta standard de pensionare 65 de ani

Acordarea stagiului de cotizare potențial : maxim  10 ani până la implinirea varstei de 65 ani si 10 ani necesari până la atingerea stagiului complet de cotizare, urmare stagiul potenâial va fi de 10 ani.

Exemplul 2 : Barbat de 60 ani cu un stagiu de cotizare realizat de 34 ani.

In acest caz desi mai sunt 5 ani până la implinirea varstei standard de pensionare se acordă un stagiu potențial de 1 an atât cat este necesar pentru a avea 35 ani.

Exemplul 3: Barbat cu varsta de 30 ani si un stagiu de cotizare realizat de 10 ani.

Stagiul potențial va fi de 25 ani  deoarece sunt mai mult de 25 ani pana la 65 de ani iar până la atingerea stagiului complet de cotizare (35 ani) persoana in cauza ar fi putut realiza acest stagiu.

Care este impactul stagiului potențial asupra valorii pensiei de invaliditate ?

Funcție de gradul invalidității , prin articolul 98 din legea 263/2010 se acordă pentru fiecare an de stagiu potențial un punctaj de :

  • 0,7 puncte in cazul pensiilor de gradul 1
  • 0,55 puncte in cazul pensiilor de gradul 2
  • 0,35 puncte in cazul pensiilor cu gradul 3 de invaliditate.

Exemplu PI : punctajul total obținut din stagiul contributiv realizat este de 20,55432 puncte și există un stagiu potențial de 10 ani, atunci in cazul invalidității de gradul 2 la punctajul de 20,55432 puncte se adaugă un punctaj rezultat din stagiul potențial de 10×0,55 = 5.5 puncte, astfel ca la stabilirea punctajului mediu anual se utiliează un punctaj total de 20,55432 + 5,5 puncte = 26,05432 puncte

Cea ce ar insemna in cazul barbatului din exemplul 1 o pensie  calculat astfel :

26,05432:35 = 0,74445 -punctajul mediu anual

0,74445 *1100 = 819 lei ( in acest caz nu s-a aplicat indicele de corectie).

Ce se întâmplă dacă starea de sănătate se modifică ?

În acest caz va trebui solicitată o nouă expertiză ce se efectuează ma mediciul de expertiză medicală, care în urma acestei revizuiri a stării de sănătate poate decide dacă gradul de invaliditate rămane același sau se schimbă. Dacă gradul de invaliditate trece din 2 in 3 (spre exemplu) iar cauza invalidității nu este o boală profesională ,neoplaziei, schizofreniei sau SIDA, atunci stagiul potențial nu se mai acordă, ca urmare se va emite o nouă decizie de pensionare.

Luând ca exemplul de mai sus , presupunem că după 2 ani s-a schimbat incadrarea în grad de invaliditate din gradul 2 in gradul 3 de invaliditate :

Venitul primit ca pensie de inaliditate se fructifică pentru cei 2 ani si aduce un total de cca 0,45 puncte, astfel punctajul nou va fi:

A) Situația in care nu se mai acordă stagiu potențial, invaliditate cauzată de o boală obișnuită:

-20,55432 +0,45 = 21,00432 puncte , acesta va fi noul punctaj total deoarece punctajul potențial nu se mai acordă.

21,00432 : 35 =0,600124 – fiind noul punctaj mediu anual

-Noua valoare a pensiei = 0,600124* 1100 = 661 lei , am utilizat aceiași valoare a punctului de pensie, in acest caz vloarea fiind sub Pensia Minimă Garantată Social se va acorda o indemnizație socială care va completa pensia cuvenită până la 640 lei .

B) Sitauția în care se acordă stagiu potențial, invaliditate cauzată de o boală sau accident profesional, neopalzie SIDA, schizofrenie:

20,55432 +0,45 = 21,00432 puncte

calculul stagiului potențial este diferit deoarece se scad 2 ani , astfel că mai rămân 8 ani de stagiu potențial dar care acum aduc un punctaj aferent gradului 3 de invaliditate: 8*0,35 = 2,8 puncte

– Punctajul total realizat va fi: 20,55432 +0,45 +2,8 = 23,80432 puncte, iar valoarea punctajului mediu anual

– 23,80432 : 35 = 0,68013 puncte rezultând o nouă pensie de invaliditate grad 3,

– 0,68013 *1100 = 749 lei

Din aceste calcule realizate pentru Exemplul PI, se poate ușor deduce cum afectează schimbarea in grad de invaliditate valoarea pensiei ( de la 819 lei grad 2 la 749 lei gradul 3 după 2 ani).

Pensia de invaliditate se poate schimba în pensie anticipată parțiala ?

Este o intrebare pe care si-o pun multi beneficiari ai pensiei de boala. In fond trebuie stiut mai intai care sunt conditiile pentru accesarea unei pensii anticipate partiale. Existenta unui stagiu contributiv cel putin egal cu stagiul complet de cotizare cerut in Anexa Nr. 5 din Legea 263/2010 iar pana la varsta standard de pensionare ( vezi Anexa Nr.5) nu trebuie sa mai aveți mai mult de 5 ani.

Exemplu: Un bărbat născut după 01.03.1950 are varsta standard de pensionare 65 de ani iar stagiul complet de cotizare cerut de lege 35 de ani, urmare dacă are cel puțin 35 ani stagiu contributiv, atunci va putea solicita pensia anticipată parțială imediat ce a împlinit 60 de ani, deoarece are cel mult 5 ani pana la varsta standard de pensionare.

Sa revenim la intrebare, legea pensiilor nu stabileste clar daca se poate trece din pensie de invaliditate (boala) în pensie anticipata partiala urmare la casa de pensii veți primi raspunsul ca nu se poate.  Cum speranta moare ultima, trecerea se face la fel ca in zicala: Nimeni nu vrea sa moara dar toata lumea vrea sa ajunga in rai.

Astfel va trebui să inceteze plata pensiei de boala, ( neprezentare la revizuire sau recapatarea unei stari de sanatate care să eliminea invaliditatea), după ce nu mai exista pensie de invaliditate și sunt indeplinite conditiile pentru pensia anticipata partiala se poate depune din nou cerere pentru pensia anticipata partiala.

Perioada in care am avut pensia de invaliditate este vechime in munca ?

Daca nu ati citit inca ce este stagiu contributiv, atunci trebuie să intelegem ca vechimea in munca valabila la calculul pensiilor este de impartita in mai multe categorii, dar ceea ce este esential e ca perioada de activitate profesionala nu este egala cu vechimea(stagiul de cotizare) utilizata la calculul pensiei, deoarece nu in putine cazuri angajatorul nu a platit contributia la sistemul public de pensii pe intreaga perioada de activitate.

Perioada in care ati fost in pensie de invaliditate, indiferent de grad, este vechime respectiv stagiu de cotizare utilizat la stabilirea drepturilor pentru pensia de batranete/limită de varsta si in cazul nedorit pentru pensia de urmas. După cum observati perioada in care ati primit pensia de boala NU poate fi utilizat la calculul vechimii in munca necesare la pensia anticipata partiala, deoarece prin legea 263/2010(legea pensiilor) s-a stabilit ca aceasta perioada sa fie stagiu asimilat.

Am implinit varsta pentru pensia de drept ( la termen/limita de varsta). Ce valoare va avea pensia ? Cum se face trecerea din pensie de boala in pensie la limita de varsta ?

Prin articolul 82 aliniatul 1) din Legea 263/2010 la data implinirii varstei standard de pensionare prevazute in Anexa Nr. 5 , casa de pensii va emite o noua decizie de pensionare, din oficiu , fara sa fie necesara depunerea unei cereri expres in acest sens.

Valoarea pensiei pentru limita de varsta in acest caz se calculează prin valorificarea valorii lunare a pensiei de invaliditate iar la stabilirea punctajului total nu se aduna punctajul oferit pentru stagiul potential iar  valoarea obținuta se compara cu cea a pensiei de invaliditate, conform articolului 82 aniniatul 2 din legea pensiilor, se acorda valoarea cea mai mare dintre cele două. Dacă pensia de invaliditate este mai mare atunci ea devine automat pensie pentru limită de varsta iar in cazul in care invalidul beneficia de indemnizatie de insotitor aceasta se va păstra pe toata durata invaliditatii de grad. 1 ;

Pentru detalii concrete vă stam la dispozitie  la consultanta@pensiata.ro  sau sună la Tel 0724 414 043 (L-V 09:00-13:00 și  15:00-18:00).

Ajutați-ne să îmbunătățim această pagină, scrie-ne ce crezi că lipsește din articol la consultanta@pensiata.ro . Împreună vom face mai multe  pentru mai mulți !

01.05.2020 ) Datele se actualizează…

IOAN COVACIU

www.pensiata.ro -Traieste-ti viata toata !

Lasă un comentariu