Citind acest articol vei afla raspuns la: Ce este invaliditatea? Ce este pensia de invaliditate ( pensia de boală)? Condiții de obținere. Cum se calculează pensia?, Stagiul potențial, cum influențează pensia stagiul potențial. Pensia de invaliditate trece in pensie de batranete ? Pensia de invaliditate este vechime adăugată la stagiul de cotizare ? Pensia de invaliditate in 2023. Documente necesare la dosarul de ppensionare.


NOU !!  În urma mai multor acțiuni în instață ale pensionarilor nedreptățiți,  prin Decizia 702/31.10.2019 (Decizie_702_2019 a CCR) Curtea Constituțională a României a hotărât recalcularea tuturor pensiilor de invaliditate emise după legea 19/2000 și trecute in pensie pentru limită de varsta cu aplicarea indicelui de corecție .


Ce este invaliditatea ?

Invaliditatea reprezintă o pierdere a funcțiilor de bază ale organismului procentual sau total, aceasta se dobândește ca urmare a unui accident sau a unei boli.

Deși unii leagă incapacitatea omului de a-și utiliza funcțiile de bază prin raportarea la muncă, încadrarea în grad de invaliditate nu are nimic de a face cu raportarea la anumite activități profesionale ci este una strict legată de o expertiză medicală si nu un examen de capacități profesionale.

Vezi aici noile condiții de încadrare în grad de invaliditate

Atenție ! invaliditatea nu poate fi confundată cu handicapul, care se moștenește din naștere si nu din boală sau accident.

Invaliditatea în România este împărțită în 3 categorii:
 • Invaliditate de gradul I – practic persoana afectată, fie mental fie fiziologic trebuie să fie însoțită de o altă persoană pentru asigurarea supraviețuirii.
 • Invaliditate de gradul II – pierderea parțială a capacității de autoîngrijire de cel puțin 50%.
 • Invaliditate de gradul III – pierderea parțială a capacității de autoîngrijire, prezentând o pierdere a capacităților morfo-funcționale de până la 50%.

Ce este Pensia de Invaliditate ?

În jargonul uzual este cunoscută ca fiind ”pensia de boală” si reprezintă componenta de asigurăre din sistemul public de asigurări sociale pe lângă pensia de urmas.  Valoarea ei nu poate fi mai mică decât pensia minimă garantată social, azi 640 lei.

Care sunt condițiile în care se poate obține ?

Poate fi accesată doar de către cei care au cotizat sau cotizează la sistemul public de pensii, apoi trebuie să prezinte un Buletin de Expertiză Medicală( Vezi aici: Cerere penttru expertiza medicală) prin care să se ateste un grad de invaliditate stabilit prin legea 263/2010.  Mai mult legea sistemului unitar de pensii( intre timp nu mai e unitară) stabilește 2 cauze ale invalidității: urmare a unei activități profesionale sau din cauze obișnuite/naturale, acestea având efecte unor diferite în stabilirea valorii pensiei dar nu numai.

Legea 263/2010 cu modificările si completările la zi asigură accesul la această formă de pensionare si a celor care sunt: elevii, ucenicii si studenții care si-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de munca, ca urmare a accidentelor de munca sau bolilor profesionale survenite in timpul si din cauza practicii profesionale.

Cum se stabilește invaliditatea ?

Invaliditatea, indiferent de cauză, se stabilește de către medicul de expertiză medicală si este trecută negru pe alb în Buletinul de Expertiză Medicală. Dacă suferiți de o afecțiune sau de pe urma unui accident trebuie ca medicul de familie sau medicul specialist să vă dea o ”trimitere” către medicul de expertiză medicală repartizat prin casa teritorială de pensii pe raza domiciliului dumneavoastră, care va trebui să stabilească dacă ați dobândit sau nu o invaliditate eligibilă cu cele pentru care casa de pensii vă poate stabili o pensie.

Ceea ce nu trebuie uitat e că stabilirea unui grad de invaliditate pentru o afecțiune se stabilește pe baza unor documente care atestă starea de sănătate curentă si nu după câțiva ani. Ca urmare vă recomand să vă prezentați la medicul de expertiză medicală cât mai curând posibil de la externarea din spital.

De regulă aflați unde este localizat medicul de expertiză medicală de la casa de pensii sau de la punctele de lucru ale casei de pensii din teritoriu, desigur activitatea o desfășoară în cadrul unui spital(județean/municipal/orășenesc).

De reținut: în multe cazuri medicii vă oferă indicații legate de aplicarea legii pensiilor, nu e rău, dar în acest caz se pot compara cu tămăduitorii, deoarece cu toată bunăvoința lor riscă să dezinformeze întru-cât legislația pensiilor este în continuă schimbare.

Am Buletinul de Expertiză Medicală pot primi pensia ?

În acest caz prima condiție este îndeplinită, dar pentru accesarea pensiei mai trebuie să dovediți că sunteți cotizant la sistemul public de pensii. Practic dacă ați cotizat minim 1 lună la sistemul public de pensii în calitate de angajat sau prin Declarație de Asigurare sunteți eligibil pentru a primi o pensie. Din păcate prin OUG 103/2017 s-a stabilit că stagiul de cotizare cumpărat prin Contract de Asigurare Socială nu mai poate fi valorificat la stabilirea pensiei de invaliditate. Astfel că asigurații care au început cotizarea prin Contract de Asigurare din 01.01.2018.. nu mai pot primi pensie de invaliditate dacă nu au realizat stagiu de cotizare înainte de 2018.

Cum se calculează pensia de invaliditate ?

Raportată la sistemul public de asigurări sociale invaliditatea este un risc asigurat pentru care nu se percepe o taxă suplimentară la plata CAS

EXEMPLU: la un venit brut bază de calcul de 5000 lei se plătește pentru pensie (25%) adică 1250 lei dacă asiguratul este încadrat in condiții de grupa 3, 29% adică 1450 lei dacă asiguratul(angajatul) este încadrat in condiții deosebite (gr.2) si 1650 lei (33%) dacă este angajat în condiții speciale(grupa 1), după cum observați nu sunt sume procentuale de achitat separat pentru asigurarea riscului de invaliditate.

La stabilirea pensiei de invaliditate se valorifică toate perioadele de stagiu inclusiv cele asimilate ( studii superioare, armată, incapacitate temporară de muncă) mai puțin perioada de după 01.01.2018 dacă a fost cotizată prin Contract de Asigurare Socială.

La punctajul total realizat se adaugă un punctaj rezultat din estimarea perioadei de cotizare care s-ar fi putut muncii dacă asiguratul ar mai fi putut munci, rezultând un stagiu potențial, pentru care sau stabilit condițiile de acordare in articolul nr. 76 din legea 263/2010 astfel:

 • asigurații care sunt încadrați in gradul I sau II de invaliditate, li se acorda stagiul potențial prevăzut la art. 75 alin. (1) in condițiile in care au realizat, la data emiterii deciziei medicale asupra capacității de munca, stagiul de cotizare in raport cu vârsta conform tabelului nr. 3.

Tabelul nr. 3

(2) In situația gradului III de invaliditate, stagiul potențial prevăzut la art. 75 alin. (1) se acorda numai persoanelor prevăzute la art. 74.

(3) Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare ca nevăzător sau in condiții de handicap preexistent calității de asigurat li se acorda un stagiu potențial, determinat ca diferența intre stagiile de cotizare cerute de art. 58 si 59 si stagiile de cotizare realizate pana la data acordării pensiei de invaliditate.

În fond acest stagiu potențial nu poate fi mai mare decat stagiul de cotizare pe care il putea realiza persoana in cauză pînă la împlinirea varstei standard de pensionare.

Exemplu 1:  Barbat în varsta  de  55 de ani cu un stagiu de cotizare realizat de 25 ani.

Conditii de pensionare pentru limită de varsta:

 • stagiu complet de cotizare 35 de ani
 • varsta standard de pensionare 65 de ani

Acordarea stagiului de cotizare potențial : maxim  10 ani până la implinirea varstei de 65 ani si 10 ani necesari până la atingerea stagiului complet de cotizare, urmare stagiul potenâial va fi de 10 ani.

Exemplul 2 : Barbat de 60 ani cu un stagiu de cotizare realizat de 34 ani.

In acest caz desi mai sunt 5 ani până la implinirea varstei standard de pensionare se acordă un stagiu potențial de 1 an atât cat este necesar pentru a avea 35 ani.

Exemplul 3: Barbat cu varsta de 30 ani si un stagiu de cotizare realizat de 10 ani.

Stagiul potențial va fi de 25 ani  deoarece sunt mai mult de 25 ani pana la 65 de ani iar până la atingerea stagiului complet de cotizare (35 ani) persoana in cauza ar fi putut realiza acest stagiu.

Care este impactul stagiului potențial asupra valorii pensiei de invaliditate ?

Funcție de gradul invalidității , prin articolul 98 din legea 263/2010 se acordă pentru fiecare an de stagiu potențial un punctaj de :

 • 0,7 puncte in cazul pensiilor de gradul 1
 • 0,55 puncte in cazul pensiilor de gradul 2
 • 0,35 puncte in cazul pensiilor cu gradul 3 de invaliditate.

Exemplu PI : punctajul total obținut din stagiul contributiv realizat este de 20,55432 puncte și există un stagiu potențial de 10 ani, atunci in cazul invalidității de gradul 2 la punctajul de 20,55432 puncte se adaugă un punctaj rezultat din stagiul potențial de 10×0,55 = 5.5 puncte, astfel ca la stabilirea punctajului mediu anual se utiliează un punctaj total de 20,55432 + 5,5 puncte = 26,05432 puncte

Cea ce ar insemna in cazul barbatului din exemplul 1 o pensie  calculat astfel :

26,05432:35 = 0,74445 -punctajul mediu anual

0,74445 *1100 = 819 lei ( in acest caz nu s-a aplicat indicele de corectie).

Ce se întâmplă dacă starea de sănătate se modifică ?

În acest caz va trebui solicitată o nouă expertiză ce se efectuează ma mediciul de expertiză medicală, care în urma acestei revizuiri a stării de sănătate poate decide dacă gradul de invaliditate rămane același sau se schimbă. Dacă gradul de invaliditate trece din 2 in 3 (spre exemplu) iar cauza invalidității nu este o boală profesională ,neoplaziei, schizofreniei sau SIDA, atunci stagiul potențial nu se mai acordă, ca urmare se va emite o nouă decizie de pensionare.

Luând ca exemplul de mai sus , presupunem că după 2 ani s-a schimbat incadrarea în grad de invaliditate din gradul 2 in gradul 3 de invaliditate :

Venitul primit ca pensie de inaliditate se fructifică pentru cei 2 ani si aduce un total de cca 0,45 puncte, astfel punctajul nou va fi:

A) Situația in care nu se mai acordă stagiu potențial, invaliditate cauzată de o boală obișnuită:

-20,55432 +0,45 = 21,00432 puncte , acesta va fi noul punctaj total deoarece punctajul potențial nu se mai acordă.

21,00432 : 35 =0,600124 – fiind noul punctaj mediu anual

-Noua valoare a pensiei = 0,600124* 1100 = 661 lei , am utilizat aceiași valoare a punctului de pensie, in acest caz vloarea fiind sub Pensia Minimă Garantată Social se va acorda o indemnizație socială care va completa pensia cuvenită până la 640 lei .

B) Sitauția în care se acordă stagiu potențial, invaliditate cauzată de o boală sau accident profesional, neopalzie SIDA, schizofrenie:

20,55432 +0,45 = 21,00432 puncte

calculul stagiului potențial este diferit deoarece se scad 2 ani , astfel că mai rămân 8 ani de stagiu potențial dar care acum aduc un punctaj aferent gradului 3 de invaliditate: 8*0,35 = 2,8 puncte

– Punctajul total realizat va fi: 20,55432 +0,45 +2,8 = 23,80432 puncte, iar valoarea punctajului mediu anual

– 23,80432 : 35 = 0,68013 puncte rezultând o nouă pensie de invaliditate grad 3,

– 0,68013 *1100 = 749 lei

Din aceste calcule realizate pentru Exemplul PI, se poate ușor deduce cum afectează schimbarea in grad de invaliditate valoarea pensiei ( de la 819 lei grad 2 la 749 lei gradul 3 după 2 ani).

Pensia de invaliditate se poate schimba în pensie anticipată parțiala ?

Este o intrebare pe care si-o pun multi beneficiari ai pensiei de boala. In fond trebuie stiut mai intai care sunt conditiile pentru accesarea unei pensii anticipate partiale. Existenta unui stagiu contributiv cel putin egal cu stagiul complet de cotizare cerut in Anexa Nr. 5 din Legea 263/2010 iar pana la varsta standard de pensionare ( vezi Anexa Nr.5) nu trebuie sa mai aveți mai mult de 5 ani.

Exemplu: Un bărbat născut după 01.03.1950 are varsta standard de pensionare 65 de ani iar stagiul complet de cotizare cerut de lege 35 de ani, urmare dacă are cel puțin 35 ani stagiu contributiv, atunci va putea solicita pensia anticipată parțială imediat ce a împlinit 60 de ani, deoarece are cel mult 5 ani pana la varsta standard de pensionare.

Sa revenim la intrebare, legea pensiilor nu stabileste clar daca se poate trece din pensie de invaliditate (boala) în pensie anticipata partiala urmare la casa de pensii veți primi raspunsul ca nu se poate.  Cum speranta moare ultima, trecerea se face la fel ca in zicala: Nimeni nu vrea sa moara dar toata lumea vrea sa ajunga in rai.

Astfel va trebui să inceteze plata pensiei de boala, ( neprezentare la revizuire sau recapatarea unei stari de sanatate care să eliminea invaliditatea), după ce nu mai exista pensie de invaliditate și sunt indeplinite conditiile pentru pensia anticipata partiala se poate depune din nou cerere pentru pensia anticipata partiala.

Perioada in care am avut pensia de invaliditate este vechime in munca ?

Daca nu ati citit inca ce este stagiu contributiv, atunci trebuie să intelegem ca vechimea in munca valabila la calculul pensiilor este de impartita in mai multe categorii, dar ceea ce este esential e ca perioada de activitate profesionala nu este egala cu vechimea(stagiul de cotizare) utilizata la calculul pensiei, deoarece nu in putine cazuri angajatorul nu a platit contributia la sistemul public de pensii pe intreaga perioada de activitate.

Perioada in care ati fost in pensie de invaliditate, indiferent de grad, este vechime respectiv stagiu de cotizare utilizat la stabilirea drepturilor pentru pensia de batranete/limită de varsta si in cazul nedorit pentru pensia de urmas. După cum observati perioada in care ati primit pensia de boala NU poate fi utilizat la calculul vechimii in munca necesare la pensia anticipata partiala, deoarece prin legea 263/2010(legea pensiilor) s-a stabilit ca aceasta perioada sa fie stagiu asimilat.

Am implinit varsta pentru pensia de drept ( la termen/limita de varsta).

Ce valoare va avea pensia ? Cum se face trecerea din pensie de boala in pensie la limita de varsta ?

Prin articolul 82 aliniatul 1) din Legea 263/2010 la data implinirii varstei standard de pensionare prevazute in Anexa Nr. 5 , casa de pensii va emite o noua decizie de pensionare, din oficiu , fara sa fie necesara depunerea unei cereri expres in acest sens.

Valoarea pensiei pentru limita de varsta in acest caz se calculează prin valorificarea valorii lunare a pensiei de invaliditate iar la stabilirea punctajului total nu se aduna punctajul oferit pentru stagiul potential iar  valoarea obținuta se compara cu cea a pensiei de invaliditate, conform articolului 82 aniniatul 2 din legea pensiilor, se acorda valoarea cea mai mare dintre cele două. Dacă pensia de invaliditate este mai mare atunci ea devine automat pensie pentru limită de varsta iar in cazul in care invalidul beneficia de indemnizatie de insotitor aceasta se va păstra pe toata durata invaliditatii de grad. 1;

Pentru anul 2023 condițiile de accesare și de calcul a pensiilor de invaliditate nu s-a schimbat față de anul 2022. Legea 127/2019 ce ar fi trebuit să intre în vigoare la 01.09.2023 a fost prorogată până la 01.01.2024 prin OUG 168/2022.

Documente necesare la dosarul de pensionare:

• cerere pentru înscrierea la pensie de invaliditate (cerere pensie INV);

• carnetul de muncă (original şi copie).

• carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie) sau fișa membrului cooperator in lipsă se va solicita adeverința de la deținătorul arhivei, de regulă de la Primărie.

• carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie) este vorba despre zonele care nu au fost cooperativizate.

• alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată-adeverințe cu sporuri, etc.

• actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie/sentință de divorț, copie;

• livretul militar (copie) dacă s-a efectuat serviciul militar obligatoriu.

• diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ superior din care să rezulte durata normală, perioada efectuării studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi( mai puțin în cazul celor care au terminat medicina/farmacia).

• dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;

• adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original (anexa nr. 15 la norme);

• adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale, în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme), dacă este cazul;

• procura specială pentru mandatar (original și copie);

• acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

• alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie (de ex. Certificatul de încadrare în grad de handicap);

• decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original);

• adeverinţa din care să rezulte data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă/copia ultimului certificat de concediu medical sau, după caz, adeverinţă din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat (original)( pentru invaliditatea de gra 1 sau 2);

• copie a formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă (FIAM) sau copie a fişei de declarare a cazului de boală profesională BP2 pentru accident de muncă, respectiv boală profesională, unde este cazul.

!!! Legea nr.76/2022 pentru completarea art. 106 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice reglementează obligația caselor teritoriale de pensii de a comunica angajatorului – în 5 zile de la emiterea unei decizii de pensionare – o informare care va cuprinde numele şi prenumele persoanei, tipul deciziei de pensionare, precum şi data emiterii acesteia.

Pentru a putea comunica angajatorului informaţiile cu privire la emiterea deciziei de pensionare, persoana care solicită înscrierea la pensie trebuie să prezinte, pe lângă documentele prevăzute de legislaţia cadru în domeniul pensiilor, o adeverinţă eliberată de angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea la data solicitării înscrierii la pensie, din care să rezulte datele de identificare ale angajatorului, (adresa, e-mail, fax, nr. telefon).

În cazul persoanelor care desfăşoară concomitent activitate la mai mulţi angajatori, la dosarul de pensie se vor depune adeverinţe eliberate de fiecare angajator în parte.


Pentru detalii concrete vă stam la dispozitie  la consultanta@pensiata.ro  sau sună la Tel 0724 414 043 (L-V 09:00-13:00 și  15:00-18:00).

Ajutați-ne să îmbunătățim această pagină, scrie-ne ce crezi că lipsește din articol la consultanta@pensiata.ro . Împreună vom face mai multe  pentru mai mulți !

08.01.2023 ) Datele se actualizează…

IOAN COVACIU

www.pensiata.ro -Traieste-ti viata toata !

27 Comentarii

 • Ce este salariul de baza? Este ultimul salariu brut pe care l-am avut? Sau media salariilor avute sau cum se calculeaza?

 • Pai am avut cate un contract individual de munca cu fiecare firma unde am lucrat si salariile au si crescut cat am fost la firma. Rog explicatie despre care dintre salariu se foloseste in calcul. Ultimul? Cel mai mare?

  Inca o intrebare: se calculeaza pensia la salariul de incadrare care e brut apoi ce e peste 2000lei se impoziteaza cu 16%?

 • Bună ziua.Sunt operata la coloana de hernie de disc de 4 luni.In martie fac 183 de zile și întru în comisia mare.Doct. mi-a zis ca ma pot pensiona pt 6 luni max. 1 an.Vreau sa stiu cât voi lua pensia dacă am 17 ani pe cartea de munca și salariul de 4000 lei.Cum se calculează pensia

  • Stimata Alina Neagu, pensia de invaliditate nu se stabileste pe 1 an sau 6 luni. Minim 1 an si cu prelungire după revizuire. Valoarea ei nu poate fi mai mică de 1125 lei, desigur, după un calcul preliminar putem afla daca este mai mare. După caz reveniți la consultanta@pensiata.ro.

 • Buna Ziua.Am cotizat la pensii total 4 ani si 1 luna pana la varsta de 32 ani.La varsta de 32 ani nu am mai rezistat,find bipolara cu grad handicap accentuat si cabinetul de expertiza medicala m a incadrat si in pensie de invaliditate.Sunt in pensie de invaliditate de 5 ani de zile grad 2.Voi fii in pensie de invaliditate grad 2 se pare pana la varsta de 63 de ani.Va pot intreba ,la varsta pensionarii de limita de varsta 63 ani ,cum va fii calculata aceasta pensie de invaliditate ca si pensie permanenta de varsta 63 ani.Multumesc

  • Stimată Alina Dumitru, legislația curentă prevede, în cazul dumneavoastră, ca la împlinirea vârstei de 63 de ani să se calculeze pensia pentru limită de vârstă prin valorificarea pensiilor de invaliditate primite până la 63 de ani iar dacă valoarea rezultată este mai mare decât pensia în plataă să fie acordată. Dacă nu va fi mai mare decât cea în plată atunci pensia de invaliditate aflată în plată va rămâne transformată în pensie pentru limită de vârstă.

 • Buna ziua! Am diagnostic la ambii ochi cu miopie mare și leziuni oculare cu gradul 2 de invaliditate, am 23 ani vechime. Cum se face calculul și cat trebuie sa fie drepturile bănești care mi revin. Va mulțumesc frumos pentru sprijin. Desigur pensia nu va fi mai mică de 1125 lei.

  • Stimată Cristina, calculul pensiei se realizează fără diminuare, iar la valoarea realizată veți primi un punctaj suplimentar de 0,55 puncte pentru fiecare an lipsă din stagiu până la 35 de ani.

   • Mulțumesc pentru răspuns. Am 53 de ani impliniti și 23 ani 1 luna vechime. Mă incadrez in grila aceea în care se menționează 49-53 de ani cu 23 ani vechime necesari pt. pensie invaliditate? Nu e clar deloc cu tabelul acela. Mulțumesc

 • Mama mea este născută pe data de 08.03 1962,
  Are revizuire pentru pensia.de invaliditate la data de 18 .04.2024 iar ea împlinește 62 în martie 2024
  Mai trebuie sa meargă la revizuire?? Sau se trece automat la pensia pt limită de vârstă? Va rog frumos să îmi răspundeți ( are 11 ani și 2 luni vechime)
  Vă mulțumesc anticipat!

 • Bună seara , am vârstă de 53 ani și jumătate, 25 ani vechime în munca ,am operatie de proteza totala de sold,as putea sa ma pensionez? Care ar fi gradul de invaliditate și cam ce suma ar fi pensia . Mulțumesc frumos ,o seara buna !!!

 • Buna ziua, Mama mea are 51 de ani si 15 ani vechime in munca acum sufera de boala parkinson si urmeaza sa primim rezultatul de la expretiza medicala, care ar fi suma care o poate primi?

 • Buna ziua m-am pensionat pe caz de boala in februarie gradul 3 și am primit decizia că am coantum 996 lei Am înțeles de la dvs că cea mai mica pensie este 1125 lei.Eu de ce am atât Menționez că am 25 de ani și 3 luni contribuabili

  • Stimată doamnă, ați înțeles bine deoarece, dacă nu încasați alte venituri, pe lângă suma calculată veți primi o indemnizație socială care va completa diferența până la 1125. De reținut că nu trebuie să întreprindeți nimic pentru a primi indemnizația. După caz reveniți la consultanta@pensiata.ro.

 • sotul meu a iesit la pensie de boala in 2013 cu indice de corectie 1.06. In anul 2022 a trecut la pensie de limita de varsta. la calculul pensiei s-a folosit acelasi indice ? E corect?

 • Buna ziua am suferit un infarct miocardic am 46 ani am lucrat 14 ani jumate m-ar interesa la ce pensie mas incadra

  • În acest caz trebuie să vă prezentați la Comisia de Expertiză Medicală de pe lângă casa de pensii. Este posibil să primiți o pensie de invaliditate.

 • Bună ziua, mama mea are vârstă de 55 ani și 4 luni și vechime 38 ani, a fost operata de cancer la san. La ce pensie s-ar încadra pe caz de boala?

 • Buna ziua, am 26 ani vechime pe cartea de munca, 9 luni (anterior) somaj, facultate la zi 5 ani, 3 copii nascuti si crescuti pana la 16 ani. Momentan sufar de cateva afectiuni pentru care m as incadra la pensie de invaliditate gr. III. Unde ma pot adresa ca sa obtin o simulare de pensie, contra cost?

Lasă un comentariu