Asigură un capital garantat pentru familie si un sprijin financiar deținătorului la vremea pensionarii; Depozit bancar garantat la finalul perioadei contractuale sau moștenire pentru moștenitorii desemnați in polița. Documente necesare. Forme de asigurare facultativă.

Asigurările de viată tradiționale sunt polite de asigurare care oferă celor care le detin beneficii (materiale) considerabile si garantate, care se pot ridica in urma decesului sau la maturitate (la sfârșitul perioadei pentru care a fost încheiată, in cazul in care exista o componenta investițională a asigurării).
In acest caz compania de asigurare trebuie sa fie solvabila in orice moment, iar pentru acest lucru ea va trebui sa aleagă cu mare atenție domeniul in care va investi, de obicei obligațiuni ale statului sau alte produse foarte sigure.
Solvabilitatea asiguratorului (capacitatea sa de a putea plăti despăgubirile in orice moment, indiferent de costuri) este prevăzută in contractul încheiat cu clientul, dar si in regulile stabilite de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Cele mai des întâlnite tipuri de asigurări de viață tradiționale sunt:

*      Asigurarea de viată pe termen limitat
*      Asigurarea de viață pe termen nelimitat
*      Asigurarea mixta de viață
*      Asigurarea mixta redusa
*      Asigurarea de studii (tip student)
*      Asigurarea dota (de tip zestre)
*      Asigurarea pentru protecția ipotecii
*      Asigurarea de renta

Asigurarea de viață pe termen limitat – este cea mai simpla forma de asigurare de viață si cel mai des folosită de către clienți. Polita de asigurare este incheiata pe timp limitat si acoperă doar riscul de deces. Prima de asigurare va fi incasata de beneficiarii trecuți in contract.

In cazul in care decesul survine după încheierea perioadei contractuale de asigurare, compania asiguratoare nu va plăti beneficiarului suma asigurata. Din acest motiv prima de asigurare nu este foarte mare. Contractul poate sa prevadă si o clauza care sa il protejeze pe beneficiar împotriva inflației.

Asigurarea de viață pe termen nelimitat – este o poliță care acoperă riscul de deces al posesorului pana la o vârstă foarte înaintată, de exemplu peste 90 de ani. Condiția in cazul acestei polite este ca primele de asigurare (sumele plătite asiguratorului) sa fie plătite pana in momentul pensionarii.
In cazul decesului, prima de care va beneficia persoana trecuta in contractul de asigurare este mult mai mare ca in cazul poliței de asigurare de viață pe termen redus. In plus, daca asiguratul împlinește vârstă stipulata in polița, va primi suma asigurata actualizata (se ia in calcul rata inflației).
Asigurarea mixtă de viață – este una dintre cele mai atractive polite de pe piață, ea acoperind atât riscul de deces al asiguratului, cat si riscul de supraviețuire (este un termen specific domeniului, oricât de ciudat ar suna), ceea ce înseamnă ca societatea de asigurare va plăti prima de asigurare indiferent daca survine sau nu decesul. In cazul unei asigurări pe cinci ani, spre exemplu, si in condițiile in care asiguratul nu a decedat, compania de asigurări va plăti prima de asigurare in totalitate acestuia.
Această poliță este foarte avantajoasa pentru ca funcționează si ca un instrument de economisire, suma asigurata putând fi fructificată la finalul perioadei prevăzute in poliță. Dezavantajul acesteia este ca in cazul in care asiguratul vrea sa retragă banii economisiți înainte de expirarea poliței, va trebui să renunțe la ea. O astfel de polița se încheie pe o perioada intre 3-5 ani si 60-65 de ani, in funcție de companie, condiția fiind însă ca asiguratul sa nu depășească 75 de ani.

Asigurarea mixtă redusă – este polița de asigurare care permite asiguratului sa retragă primele plătite pentru riscul de supraviețuire, compania de asigurări păstrând doar prima care acoperă riscul de deces. In cazul in care la sfârșitul perioadei asigurate titularul poliței este in viață, compania asiguratoare ii va plăti acestuia suma asigurată.
In cazul decesului, asiguratorul va plăti suma primelor plătite pana la momentul decesului, si, de cele mai multe ori, se va include si o cota parte aferenta participării la profit pentru partea din rezervele matematice investite (o parte din primele de asigurare constituita ca rezerva de către compania asiguratoare pentru a putea plăti sumele asigurate, indiferent de momentul survenirii decesului). Avantajul acestei polite este ca suma asigurata este nelimitata, cuantumul ei fiind stabilit prin contract de către asigurat.

Asigurarea de studii (tip student) – este o poliță cu o componenta de economisire pentru perioada de studii a copiilor celui care cumpără polița (acesta poate fi părintele sau tutorele beneficiarului). Prima de asigurare poate fin încasată chiar daca beneficiarul a decedat, polița transformând-se in acest caz intr-o asigurare mixta, prima de asigurare fiind încasată in acest caz de către asigurat (cel care încheie polița cu compania de asigurări).
Ratele poliței sunt plătite pe o perioada de câțiva ani (4 – 5) urmând ca beneficiarul sa intre in posesia primei, integral sau eșalonat, in perioada de studii prevăzută in contract. Asiguratorul este cel care decide perioada pe care se încheie polița, de obicei 9 – 10 ani, in funcție de numărul anilor de plata a primei de asigurare.

Asigurarea dota (de tip zestre) – este asemănătoare celei tip student, prima de asigurare acordându-se de aceasta data integral atunci cand beneficiarul (copilul asiguratului) se căsătorește sau împlinește o anumita vârstă. In cazul decesului beneficiarului, polița se transforma in asigurare mixta.

Asigurarea pentru protecția ipotecii – este o polița încheiată la cererea creditorului (banca, spre exemplu) in cazurile in care debitorul (asiguratul, in acest caz) dorește sa achiziționeze un teren sau o locuință. Prima de asigurare va fi încasată de către banca in cazul decesului asiguratului, pentru a-si putea recupera sumele restante neplătite de către asigurat (debitor).

Asigurarea de renta – in cazul acestei polite compania de asigurări plătește o prima de asigurare periodica. Exista doua tipuri de astfel de polite: renta cu rata fixa – prima de asigurare este plătită beneficiarului de către compania de asigurări indiferent daca contractantul poliței mai trăiește sau nu. Este importanta însă daca la începutul perioadei de plata a rentei asiguratul mai este in viața sau nu.

Indemnizația pe care o primește beneficiarul este fixa si se poate face doar pe o anumita perioada; renta viagera – asigurarea este încheiată pe viată asiguratului, iar in momentul începerii plătii indemnizației asiguratul trebuie sa fie in viată. Accesat polița se poate încheia si in favoarea mai multor asigurați, in acest caz la începutul perioadei de plata cel puțin unul dintre ei trebuie sa fie in viată. In cazul decesului unuia dintre asigurați in perioada de plata a rentei, asigurarea se transfera asupra celuilalt asigurat.

Documente necesare :

Contractantul Poliței de Asigurare trebuie sa aibă C.I. in original si o copie xerox. De asemenea pentru stabilirea riscului medical pe care societatea de asigurare si-l asuma sunt necesare (după caz) documente si adeverințe medicale care certifica starea de sănătate cu care intra in programul de protecție.

Asiguratul trebuie sa aibă, după caz : C.I. original si copie (adulți) si Certificatul de Naștere original si copie pentru copii si de asemenea documente medicale care sa ateste starea de sănătate. De asemenea trebuie cunoscute datele Medicului de Familie: Nume, Prenume, adresa Cabinetului Medical si Nr de Telefon.

Pentru moștenitori trebuie știute datele de identificare CNP si gradul de rudenie cu asiguratul.

Si bineînțeles, bani pentru prima de asigurare care se plătește anticipat.

Mai multe detalii la consultanta@pensiata.ro

www.pensiata.ro

Lasă un comentariu