Participantii la fondul de pensii private vor putea opta pentru diverse modalitati de incasare a banilor, potrivit unui proiect de lege aflat in dezbatere pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Participantii la fondul de pensii private vor putea opta pentru diverse modalitati de incasare a banilor, potrivit unui proiect de lege aflat in dezbatere pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
Proiectul va reglementa plata pensiilor private pentru cei care contribuie in prezent la fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) si facultative (Pilonul III).
In prezent, peste 6,2 milioane de persoane contribuie la aceste fonduri.
In cazul Pilonului II, sumele acumulate in contul individual al fiecarui participant vor incepe sa fie incasate la data iesirii la pensie din sistemul de stat (Pilonul I).
In prezent, varsta de pensionare este de 59 de ani si 8 luni pentru femei si de 64 de ani si 8 luni pentru barbati. Pana in 2030, varsta de pensionare va ajunge la 63 de ani pentru femei si 65 de ani in cazul barbatilor.
La Pilonul III, plata pensiei se va face dupa ce participantul la un fond de profil a implinit 60 de ani si a efectuat un stagiu minim de cotizare de sapte ani si sase luni.

Ce obligatii are furnizorul
Potrivit proiectului de lege, de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, participantul unui fond de pensii private alege furnizorul.
De la data indeplinirii conditiilor de pensionare, participantul unui fond de pensii
private alege furnizorul, care are urmatorele obligatii:
– Furnizorul nu poate refuza nicio cerere de obtinere a unei pensii private daca persoana indeplineste conditiile legale.
– In termen de 5 zile calendaristice de la depunerea cererii de obtinere a unei pensii private si de la semnarea unui act individual de aderare, furnizorul notifica administratorul fondului de pensii private la care solicitantul este participant, cu privire la decizia participantului de a opta pentru o pensie privata.
– In termen de 5 zile calendaristice de la primirea notificarii, administratorul unui fond de pensii private este obligat sa efectueze calculul valorii activului personal net al participantului.
– In ziua lucratoare urmatoare primirii calculului valorii activului personal net al participantului de la administrator, furnizorul este obligat sa incheie contractul de furnizare a pensiei private, concomitent cu informarea administratorului, cu respectarea prevederilor art. 95 si art. 96.
– In ziua lucratoare urmatoare incheierii contractului de furnizare a pensiei private, administratorul este obligat sa efectueze transferul activului personal net al participantului in contul colector al fondului de furnizare a pensiilor private.

Cum se poate face plata pensiei

Potrivit proiectului de lege, pensia privata poate fi viagera sau limitata. Pensia viagera poate fi:

– pentru o singura persoana, reprezentand suma lunara fixa datorata si platita pana la decesul membrului;

– pentru o singura persoana, cu perioada certa de plata, reprezentand suma lunara fixa datorata si platita pana la decesul membrului sau pana la finalul perioadei certe de plata, in situatia in care decesul acestuia survine inainte de expirarea perioadei certe de plata, caz in care pensia se plateste beneficiarului desemnat, pana la finalul perioadei prevazute in contractul de furnizare a pensiei private;

– cu componenta de supravietuitor, reprezentand suma lunara fixa datorata si platita membrului pana la decesul acestuia, iar dupa decesul acestuia, datorata si efectuata sotului supravietuitor pe durata vietii acestuia, in cuantum stabilit ca procent din valoarea pensiei private.
Pensia limitata este plata lunara a unei sume fixe datorata si platita pana la expirarea perioadei limita, stabilita prin contractul de furnizare a pensiei private, sau pana la data decesului membrului, daca acesta survine inainte de expirarea perioadei limita, care poate fi intre 5 si 10 ani.

Alte dispozitii

Potrivit documentului, pensiile se pot indexa anual cu o rata fixa prestabilita prin contractul de furnizare a pensiei private.
„Membrul este obligat sa opteze pentru o pensie viagera, in cazul in care activul personal al acestuia este suficient pentru obtinerea unei pensii viagere. Membrul este obligat sa opteze pentru o pensie limitata, in cazul in care activul personal al acestuia nu este suficient pentru obtinerea unei pensii viagere.
Un furnizor nu poate refuza o cerere de obtinere a unei pensii private, atat timp cat activul personal al potentialului membru este suficient pentru plata unei pensii viagere sau pensii limitate de cel putin 24% din indemnizatia sociala pentru pensionari, stabilita pentru sistemul public, valabila la data efectuarii calculului”, se mentioneaza in document.
Pensia privata se plateste de catre furnizor din fond, lunar, catre membru, mandatarul desemnat de acesta prin procura speciala sau reprezentantul legal al acestuia, fie prin serviciu postal, fie printr-un cont bancar, conform dispozitiilor stabilite prin contractul de furnizare a pensiei private.

Nivelul obligatoriu al ratei de finantare
Pensia privata se plateste de catre furnizor din fond, lunar, catre membru, mandatarul desemnat de acesta prin procura speciala sau reprezentantul legal al acestuia, fie prin serviciu postal, fie printr-un cont bancar, conform dispozitiilor stabilite prin contractul de furnizare a pensiei private.
Cheltuielile ocazionate de plata pensiei private pe teritoriul Romaniei si al statelor membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European se suporta de catre furnizor.
Rata de finantare a unui fond de furnizare de pensii private trebuie sa fie tot timpul cel putin egala cu 105%.
„Incepand de la o rata de finantare mai mare de 110%, excesul de active poate fi redistribuit, prin calcul actuarial, membrilor fondului, dupa recuperarea integrala a sumelor cu care furnizorul a finantat fondul din provizionul tehnic. Redistribuirea se face prin cresterea pensiei cu acelasi procent pentru toti membrii fondului”, se mai spune in proiectul de lege.
In cazul in care rata de finantare scade sub 105%, furnizorul intra in supraveghere speciala, pe o perioada de maximum 6 luni, timp in care furnizorul este obligat sa majoreze rezerva suplimentara a fondului, din provizionul tehnic constituit la furnizor, pana la atingerea unei rate de finantare a fondului de 105%.
Pentru situatia cand rata de finantare scade sub 100%, autoritatea de reglementare poate retrage autorizatia de furnizare a pensiilor private.

Lasă un comentariu