Prin OUG 115/2023 guvernul a amânat plata unor drepturi bănești stabilite pentru urmașii celor care avut o soartă mai grea în perioada 06.09.1940-06.02.1945. Din păcate cei care au deja decizii emise de către casele de pensii se văd în situația de a mai aștepta încă 1 an. Muți dintre urmași încă mai așteaptă adeverințele de la arhiva armatei pentru a-și putea depune cererile, numai că ”în lucru” la arhivator se află cca 70000 de solicitări.

Mai jos articolului din OUG 115/2023

Articolul XXIII
La articolul III din Legea nr. 210/2022 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și pentru stabilirea unor măsuri necesare aplicării Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 13 iulie 2022, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
b) începând cu data de 1 ianuarie 2025, drepturile stabilite pentru copiii persoanelor care s-au aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) și g) din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru copiii prevăzuți la art. 3^1 alin. (1) din aceeași ordonanță.

Pentru mai multe detalii scrieți la documente@pensiata.ro

05.01.2024 www.pensiata.ro

Lasă un comentariu