Legea nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961

Beneficiari:

a)  persoanele, cetăţeni români, care au efectuat stagiul militar în detaşamentele de muncă din cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961;
b)  soţia celui decedat, din categoria celor prevăzuţi la art.1 din Lege.
Dovedirea calităţii de beneficiar:
 Dovada calităţii de beneficiar se face cu unul dintre urmatoarele acte:
       a) livret militar, în original şi în copie;
b) adeverinţa eliberată de centrele militare judeţene sau de UM 02405 Piteşti, în original şi în copie.
Drepturi *:
 • persoanele care s-au aflat în situaţia prevăzută mai sus au dreptul la o indemnizaţie lunară, neimpozabilă, de 2,53 lei pentru fiecare luna de stagiu militar efectuat în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii.
 • soţia celui decedat va beneficia de prevederile prezentei legi, de o indemnizaţie lunară egală cu 50% din indemnizaţia ce s-ar fi cuvenit soţului decedat, neimpozabilă.

Persoanele sus menţionate vor beneficia şi de următoarele drepturi:

a)     asistenţă medicală şi medicamente în mod gratuit, atât în tratamentul ambulatoriu, cât şi în timpul spitalizării;
b)    scutirea de la plata taxei de abonament la radio si televizor.
 De aceste drepturi beneficiază şi văduvele supravieţuitoare ale persoanelor care s-au aflat în situaţia prevazută mai sus, care nu s-au recăsătorit. ( Nu mai este cazul).
 Acte necesare:
 • cerere;
 • buletin de identitate (carte de identitate) – copie şi original;
 • certificat de naştere – copie şi original;
 • certificat de căsătorie – copie şi original;
 • cupon pensie;
 • hotărâre pentru stabilirea drepturilor prevăzute de  LEGE nr 309 din 22 05 2002.
În cazul soţului supravieţuitor:
 • cerere;
 • certificat de naştere(copie şi original);
 • certificat de căsătorie(copie şi original);
 • certificat de deces(copie şi original);
 • hotărâre (pt. sotul supravietuitor) pentru stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 309/2002.

Actualizat 02.02.2020

Lasă un comentariu