O categorie de venituri care au completat veniturile de baza au fost cele primite de catre cei care au avut responsabilitati multiple si care au presupus un consum crescut de timp si energie au fost cei care au condus institutii si in acelasi timp au avut si o functie operativa suplimentara ( somn mai greu timp mai putin pentru familie..etc). Pentru aceste situatii dar nu numai sau acordat sume suplimentare sub forma unor indemnizatii pentru care s-a retinut contributia la sistemul public de pensii.

Daca ai avut functiile de mai jos si nu sunt precizate in carnetul tau de munca aceste indemnizatii (de regula nu sunt) va trebui obligatoriu să obțineți adeverinte de la detinatorii de arhive.

Indemnizatia acordata sefului de echipa sau brigada are valoarea de pana la 10 % aplicata la salariul de baza si de regula era acordata in cazul operatorilor economici din industria traditionala (constructii, drumuri, poduri imbunatatiri funciare, dar nu numai).
Indemnizatia acordata personalului navigant si insotitorilor de zbor (vezi anexa nr 4 din ORD 257/2011).
Indemnizatia acordata cadrelor de conducere din invatamantul superior pentru perioadele in care au ocupat si functii de conducere in institutii conexe( spitale, directii sanitare, institutii de cercetare) .
Indemnizati acordata cadrelor didactice care cumuleaza 2 sau mai multe functii ( director, director adjunct) in invatamantul primar cat si o functie de profesor universitar, si de asemenea celor care pe langa functia artistica ocupa si o functie de conducere intr-o institutie de cultura.
Indemnizaţia pentru conducerea formaţiei de lucru în activitatea încărcări-descărcări, în procent de 10% din retribuţia realizată în acord [anexa nr. IV cap. V pct. 1 lit. c)];
Indemnizaţia prevăzută la art. 70, pentru conducătorul formaţiei de lucru de docheri, care este de până la 10%, iar pentru docherul vincier este de până la 5% din retribuţia realizată în acord (anexa nr. IV);
Indemnizaţia prevăzută în anexa nr. V cap. II lit. b. Ocrotirea sănătăţii fiind precizate cazurile din domeniul farmaceutic in care sunt cumulate o functie de conducere si una operativa.
Detalii concrete in Anexa Nr 15 din ORD 257/2011.

Datele se completeaza ..

IoCo 12.05 .2019

Lasă un comentariu