HOTARARE Nr. 1456 din 24 noiembrie 2005
privind unele masuri referitoare la recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 1075 din 29 noiembrie 2005

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, aprobata cu completari prin Legea nr. 78/2005,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, aprobata cu completari prin Legea nr. 78/2005, se stabileste pentru luna decembrie 2005 ultima etapa de plata a drepturilor de pensie recalculate.
    (2) Beneficiaza de prevederile alin. (1) persoanele ale caror drepturi de pensie din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, s-au deschis in perioada 1 ianuarie 1997 – 31 martie 2001 inclusiv.
    (3) Prevederile alin. (1) se aplica si beneficiarilor pensiilor de urmas, stabilite conform prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, dintr-o pensie pentru limita de varsta sau pensie de invaliditate gradul I, calculata potrivit legislatiei in vigoare anterior datei de 1 aprilie 2001.
    Art. 2
    (1) Majorarea punctajului mediu anual, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 777/2005 privind majorarea pensiilor agricultorilor incepand cu luna septembrie 2005, in cazul persoanelor aflate in situatia prevazuta la art. 2 alin. (2) lit. b) din aceeasi hotarare, se efectueaza in luna decembrie 2005.
    (2) Majorarea prevazuta de Hotararea Guvernului nr. 777/2005 se aplica asupra punctajului mediu anual cuvenit sau aflat in plata in luna septembrie 2005, aferent perioadelor prevazute la art. 1 din aceeasi hotarare.
    (3) In cazul persoanelor prevazute la art. 2 alin. (2) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 777/2005, diferentele, aferente lunilor septembrie, octombrie si noiembrie 2005, dintre cuantumul pensiei cuvenite sau aflate in plata in luna septembrie 2005 si cuantumul cuvenit in aceeasi luna, majorat conform prevederilor aceleiasi hotarari, se calculeaza si se achita in luna decembrie 2005.
    (4) Cuantumul pensiei cuvenite pentru luna noiembrie 2005 cuprinde si majorarea acordata incepand cu luna septembrie 2005, potrivit prevederilor art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 777/2005, si este cuantumul utilizat la aplicarea prevederilor art. 6 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005, aprobata cu completari prin Legea nr. 78/2005.
    (5) Pentru persoanele prevazute la alin. (1), dupa efectuarea operatiunilor de recalculare potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2005, aprobata cu completari prin Legea nr. 78/2005, majorarea prevazuta de Hotararea Guvernului nr. 777/2005 se va aplica si asupra punctajului mediu anual obtinut prin valorificarea fiecarui an util realizat in cadrul fostelor unitati agricole cooperatiste, a fiecarui an de contributie realizat de taranii cu gospodarie individuala din zonele necooperativizate, pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 80/1992 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, cu modificarile ulterioare, precum si a perioadelor de contributie realizate, conform acestei legi, dupa data de 29 iulie 1992 si pana la data de 1 aprilie 2001.
*    (6) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005, aprobata cu completari prin Legea nr. 78/2005, in situatia in care cuantumul pensiei din sistemul public aferent punctajului mediu anual rezultat ca urmare a aplicarii prevederilor alin. (5) este mai mic decat cel cuvenit pentru luna noiembrie 2005, se mentine cuantumul cuvenit pentru luna noiembrie 2005.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
                       Gheorghe Barbu

                       p. Ministrul finantelor publice,
                       Doina-Elena Dascalu,
                       secretar de stat
*) În fapt ceea ce se anunața a fi cuantumul cuvenit ( mai mare sau mai avantajos) nu a însemnat punctajul avut( mai mare) , realitatea a arătat că aceste pensii au ”înghețat” un an , doi sau mai mulți . Iată spre exemplu un extras dintr-o decizie de pensionare recalculată conform acestei hotărâri :

Recalculare conform hg 1456/2005

Desigur că au existat și cazuri în care valoarea pensiilor a crescut, dar în acest caz vreau să subliniez ceea ce înseamnă în fapt ”se menține sau se păstrează” cuantumul cel mai avatajos.

Lasă un comentariu