Ordonanta de urgenta 100/2008 adaugă un punctaj de 0,25 puncte/an pentru fiecare an de muncă în grupa 2 și 0,5 puncte pentru fiecare an de grupa 1. Vezi condițiile și când au fost adăugate punctele la pensia ta.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 637 din 04.09.2008.
Avand in vedere ca printre obiectivele prioritare stabilite in cadrul Programului de guvernare pentru perioada 2005—2008 se evidentiaza si reducerea saraciei si imbunatatirea standardului de viata al populatiei,
tinand cont ca intre persoanele care au desfasurat activitate in fostele grupe I sau/si II de munca au aparut o serie de inechitati in ceea ce priveste cuantumul pensiilor, situatie care, in mod evident, creeaza nemultumiri, deoarece la determinarea punctajului mediu anual acestea sunt dezavantajate, intrucat bonusul acordat la stagiul de cotizare, recunoscut de legislatia in vigoare pana la data de 1 aprilie 2001, nu reprezinta o perioada contributiva, desi operatiunea de recalculare a pensiilor a avut drept scop aplicarea acelorasi principii sub aspectul modalitatii de calcul al punctajului mediu anual, respectiv cele din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru inlaturarea acestor inechitati in favoarea categoriilor de persoane prejudiciate se impune completarea corespunzatoare a prevederilor actuale ale Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
Avand in vedere categoria deosebita de persoane care face obiectul nemultumirilor, constituita in principal din fosti lucratori in domeniul siderurgiei, in zone de radiatii si in minerit, precum si presiunea sociala care se exercita in prezent pe acest subiect, luand in considerare ca situatiile expuse mai sus constituie situatii extraordinare care vizeaza elemente de interes public, se impune promovarea prezentei ordonante de urgenta, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. — Dupa articolul 78(1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 78(2), cu urmatorul cuprins:
„Art. 78(2) . — (1) Asiguratii care au desfasurat activitati in locuri de munca incadrate in grupa I si/sau grupa II de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, beneficiaza de un numar suplimentar de puncte, dupa cum urmeaza:
a) 0,50 puncte pentru fiecare an de spor, respectiv 0,04166 puncte pentru fiecare luna de spor, acordat pentru vechimea realizata in activitatea desfasurata in grupa I de munca;
b) 0,25 puncte pentru fiecare an de spor, respectiv 0,02083 puncte pentru fiecare luna de spor, acordat pentru vechimea realizata in activitatea desfasurata in grupa II de munca.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica numai in situatiile in care, potrivit legii, la determinarea punctajului mediu anual se utilizeaza stagiile complete de cotizare, prevazute in anexa nr. 3, in functie de data nasterii, respectiv stagiile complete de cotizare in functie de data deschiderii dreptului la pensie, conform prevederilor art. 167(1).”

Art. II. — Prevederile art. 78(2) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica si persoanelor:
a) ale caror drepturi de pensie au fost recalculate conform dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, aprobata cu completari prin Legea nr. 78/2005, cu completarile ulterioare, cu exceptia acelora in cazul carora pentru determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea in munca necesara deschiderii dreptului la pensie prevazuta de acte normative cu caracter special;
b) ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 aprilie 2001—30 septembrie 2008.

Art. III. — (1) In situatia persoanelor prevazute la art. II, plata sumelor rezultate in urma aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta se face esalonat, in etape, astfel:
a) octombrie 2008, in cazul persoanelor ale caror drepturi de pensie s-au deschis pana in anul 1990 inclusiv;
b) februarie 2009, in cazul persoanelor ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1991—1996 inclusiv;
c) iunie 2009, in cazul persoanelor ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1997—31 martie 2001;
d) octombrie 2009, in cazul persoanelor ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 aprilie 2001—30 septembrie 2008.
(2) Punctajul mediu anual corespunzator sporului la vechimea in munca acordat, in baza legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, pentru activitati desfasurate in grupele I si/sau II de munca se adauga la punctajul mediu anual cuvenit sau aflat in plata in luna anterioara etapei de plata prevazute la alin. (1).
(3) In situatia in care cuantumul pensiei aferent punctajului mediu anual majorat conform prevederilor alin. (2) este mai mic decat cel cuvenit sau aflat in plata, se mentine cuantumul cuvenit sau aflat in plata pana la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevazute de lege, se va obtine un cuantum al pensiei mai mare decat acesta.

Art. IV. — (1) Operatiunea prevazuta la art. 78(2) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza inclusiv cu personal de la Institutul National de Cercetare Siintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale — I.N.C.S.M.P.S. Bucuresti.
(2) In aplicarea prevederilor alin. (1), se completeaza obiectul contractului, incheiat in temeiul Hotararii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, intre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si Institutul National de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale — I.N.C.S.M.P.S. Bucuresti, in mod corespunzator termenul urmand a fi prelungit pana la data de 31 decembrie 2009.

Art. V. — Prevederile prezentei ordonante de urgenta intra in vigoare la data de 1 octombrie 2008.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse,
Paul Pacuraru
Ministrul economiei si finantelor,
Varujan Vosganian

Bucuresti, 27 august 2008.

Lasă un comentariu