Proiect de lege PLX 785/2022 aflat în dezbatere la Camera Deputaților

Expunere de motive
pentru modificarea legii 127/2019 privind sistemul public de pensii publice

Descrierea situației actuale

in august 2022 comparativ cu luna august 2021, rata anuala a inflației a ajuns la 15,3% (de la 5,1% in 2021), potrivit celor mai recente date (fata de momentul depunerii acestei inițiative) publicate de lnstitutul National de Statistica. Conform Raportului asupra inflației, elaborat de BNR si lansat in august 2022, „avansul a fost determinat in mare măsură de caracterul relativ mai restrictiv al noii scheme de sprijin pentru plata facturilor la utilități adresate clienților casnici, precum si de menținerea si chiar accentuarea tensiunilor pe piețele materiilor prime, marcate de prelungirea războiului ruso-ucrainean. Costurile unitare cu forța de munca pe total economie (măsură ajustata pentru ruptura structurala din 2021) au cunoscut o accelerare a dinamicii anuale pana la 5,3 la suta in trimestrul I 2022 (fata de 3,9 la suta in trimestrul IV 2021, însă sub valorile înregistrate înainte de pandemie), avansul productivității (circa 5 la suta) reușind sa acopere doar parțial creșterea remunerării salariaților (10,5 la suta).
Persista multiple surse de incertitudini, probabilitatea de materializare a fiecărei categorii din setul de riscuri identificate fiind dificil de estimat la acest moment si, cu atât mai puțin, rezultanta neta a acestora, ce pare mai degrabă sa facă parte din categoria evenimentelor extreme de tip ”incertitudine radicala.”

Cele mai mari scumpiri ale preturilor fata de august 2021 s-au înregistrat la gaze (70,64%), energie electrica (36,33%), combustibili (31,48%). Analiștii in domeniul economic prognozează ca urmează o perioada de stagflație in Romania – economia va stagna iar preturile vor continua sa crească. Alături de creșterile la preturile de referință la gaze si energie din Europa (prețul de referință al energiei electrice in Europa a depășit pentru prima data 500 de euro pentru un-Megawatt-ora, conform Bloomberg), acest val de inflație creează mari probleme economice, având un impact direct asupra pensionarilor.

In acest context, se impune o reanalizare a mecanismului de majorare a punctului de pensie prevăzut in sistemul public de pensii, mecanism prevăzut in legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii. Astfel, conform art. 86, alin. (2), litera c), valoarea punctului de pensie prevăzut pentru anul 2022 (1586 lei) „se majorează cu rata medie anuala a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reala a câștigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscuți in anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicați de lnstitutul National de Statistica. Majorarea și data de acordare se stabilesc anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.”

Din textul menționat, reiese ca punctul de pensie se va majora, începând cu anul 2023, cu rata medie a inflației din anul 2021, care a avut valoarea de 5,1% (conform datelor INS, disponibile la https:ttinsse.rotcmstrotcontenttipc%E2%80%s3serie-de-date-anuala). Or rata inflației in anul 2022 a înregistrat o creștere galopanta, ajungând la 15,32% in luna august 2022.

Potrivit celor mai recente date furnizate de INS, preturile mărfurilor alimentare au urcat cu 18,22%, cele ale mărfurilor nealimentare au fost mai mari cu 15,98%, iar serviciile au fost mai scumpe cu 8,26%. Gazele s-au scumpit cel mai mult in anul 2022, in condițiile in care tarifele au fost mai mari cu 70,64% in luna august a acestui an fata de august 2021. In sectorul serviciilor, cel mai mult s-au scumpit transportul aerian – 33,91%, apa, canal salubritate – 21% și transportul CFR – 20,92%. Doar serviciile de telefonie s-au ieftinit cu 0,94%, aceasta fiind și sigura ieftinire in luna august din acest an fata de august 2021.

In acest context, o majorare a punctului de pensie doar cu rata anuala a inflației din anul 2021 nu poate asigura pensionarilor o putere de cumpărare reala. Creșterea ratei inflației in 2022 este semnificativa și nu poate fi ignorata in raport cu puterea de cumpărare a pensionarilor, una dintre cele mai vulnerabile categorii sociale in raport cu scumpirile din acest an și cu cele prognozate.

Soluția in vederea sprijinirii pensionarilor nu este acordarea unor ajutoare/sume/vouchere punctuale, sporadice, care asigura plata facturilor și asigurarea celorlalte nevoi doar pentru o luna sau doua și care sunt legate de voința factorului politic. Soluția reala este majorarea pensiei de o maniera predictibila, cunoscuta in fiecare an, indiferent de partidul politic care se afla la guvernare, astfel încât pensionarii sa își poată organiza in mod corespunzător resursele. Se asigura astfel respectarea principiului contributivitatii dar și corectitudinea, predictibilitatea in raport cu mecanismul majorării cuantumului pensiilor.

Schimbări preconizate

Data fiind creșterea galopanta a ratei inflației in anul 2022, propunem ca, începând cu anul 2023, majorarea punctului de pensie sa se facă in raport cu rata medie anuala a inflației din ultimele 12 luni dinaintea adoptării legii bugetului asigurărilor sociale de stat (și nu din anul 2021, cum este in prezent prevăzut in lege) astfel încât sa se asigure pensionarilor o putere de cumpărare reala, actuala. De asemenea, cel de-al doilea indicator utilizat pentru majorarea punctului de pensie va fi 58,5% (rezultat in urma unui calcul care asigura puterea de cumpărare – acest procent reprezintă o creștere fără a lua in considerare contribuțiile obligatorii la stat aferente unui salariu) din creșterea reala a câștigului salarial mediu brut realizat, indicator aferent, de asemenea, ultimelor 12 luni dinaintea adoptării legii bugetului asigurărilor sociale de stat.
Conform datelor CNPP, la nivelul Iunii august 2022, erau înregistrați 4.794.524 de pensionari, iar pensia medie se situa la nivelul de 1.734 lei . Majorarea cuantumului punctului de pensie s-a făcut cu 14% in 2020, cu 10% in 2021, din voința politica. Aceasta practica trebuie sa înceteze, iar majorarea pensiilor sa fie făcută funcție de indicatori socio­ economici care sa asigure, in mod real, puterea de cumpărare a pensionarilor.

impactul financiar asupra bugetului general consolidat

Se estimează o creștere cu aproximativ 18% a punctului de pensie pentru anul 2023, astfel încât valoarea punctului de pensie va ajunge la 1871,48 lei. Impactul bugetar este de aproximativ 1,36 miliarde lei. Sursa de finanțare – realocare din Bugetul Ministerului Finanțelor Publice – acțiuni generale, Anexa 3/65/01, Capitol 5100.

Consultări efectuate in vederea elaborării prezentului act normativ

Au fost derulate consultări cu mediul asociativ, cu mediul de afaceri precum si cu cetățeni si analiști economici.

Având in vedere argumentele prezentate, supunem Parlamentului României spre dezbatere si adoptare prezenta propunere legislativa.

Inițiator:

Victoria-Violeta Alexandru

FORMA INITIATORULUI: pl960 Senat

Astfel că dacă acest proiect va ajunge lege atunci valoarea punctului de pensie se va majora anual cu 58,5% din creșterea salariului mediu brut pe economie și cu 50% așa cum este prevăzut în prezent în legea 127/2019 care se așteaptă a intra în vigoare din 01.01.2024.

FELICITĂRI INIȚIATORILOR!

Parlamentari care susțin proiectul: 13 deputati, din care:

– neafiliati:Alexandru Victoria-VioletaBola Bogdan-AlexandruChira Claudiu-MartinDancă IonelGiugea NicolaeIonescu GeorgeKocsis-Cristea AlexandruMiuţescu Gheorghe AdrianOrban LudovicPlăiaşu GabrielŞovăială ConstantinŞtefan IonTănase Antonel

22.01.2023

Lasă un comentariu