Actualizare 2018

Pensiile sunt multiplicate, începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an, cu factorul de ajustare. Baza factorului de ajustare este criteriul de referință. Indicatorul de referință pentru ajustarea pensiilor ar trebui stabilit astfel încât majorarea pensiilor rezultate din ajustare să fie conformă cu criteriul de referință al creșterii prețurilor de consum.
Valoarea de referință pentru anul 2018 este de 1.016. În 2018, cu toate acestea, se va face o ajustare diferită a  pensiilor. Majoritatea covârșitoare a pensionarilor va primi mai mult decât compensația pentru inflație în 2018 ca creștere a pensiei. Consiliul de Miniștri a fost de acord cu această regulă. În urma acordului, legea relevantă a fost adoptată în parlament cu majoritate. În total, peste 1,7 milioane de persoane primesc o creștere a pensiilor de 2,2%. Pe de altă parte, puțin peste 10.000 de funcționari publici cu o pensie foarte înaltă trebuie să accepte o rundă de ajustare zero.

1683: Ștefan Cantacuzino, cel ce a scăpat Viena din asediul otomanilor


Venitul total al pensiilor trebuie să crească    cu 2,2%, dacă nu este mai mare de 1.500 de euro pe lună   în jurul valorii de 33 euro, dacă depășește suma de 1.500 euro până la 2.000 euro lunar    cu 1,6% dacă depășește 2.000 euro până la 3.355 lunar  un procent care scade liniar între valorile de mai sus de la 1,6% la 0%, dacă este de peste 3,355 euro până la 4,980 euro lunar. Nici o majorare dacă venitul total al pensiilor depășește 4.980 Euro pe lună.
În Austria se utilizează, în general, termenul de pensie pentru pensia de retragere din activitate şi nu de rentă , cum este în Germania.

……………….2017…………………
Pensii de limită de vârstă:
Persoanele născute înainte de 1 ianuarie 1955: femeile începând de la 60 ani şi bărbaţii de la 65 ani. Trebuie făcută dovada că lucrătorul a realizat, în cursul ultimelor 360 luni calendaristice,180 de luni de asigurare sau că a acumulat în timpul acestei perioade 180 de luni de contribuţie (prin eliminarea perioadelor şcolare sau de studii, de ex.) sau să cumuleze în total 300 de luni, fără condiţionare de timp.
Persoanele născute după 1 ianuarie 1955: femeile începând de la 60 ani(până în 2024) sau începând de la 65 ani(din 2033) şi bărbaţii de la 65 ani. Condiţia de acordare este: să aibă cel puţin 180 luni de contribuţii. (http://www.help.gv.at)
Pentru a beneficia de pensie trebuie să faceţi o cerere corespunzătoare la casa de asigurări de pensie. Cuantumul pensiei depinde atât de contribuţiile plătite, cât şi de vârstă.
Pensia progresivă :
Acest sistem permite reducerea vârstei de pensionare la 40-60% din timpul de lucru, fără a trebui să renunţaţi la drepturile dvs de pensie. Serviciul public de ocupare (Arbeitsmarktservice – AMS) îşiasumă o parte din remuneraţia acordată până atunci, cuprinsă între 70% şi 80% din remuneraţia anterioară. Vârsta minimă pentru pensia progresivă era în 2006 de 51,5 ani la femei şi 56,5 ani la bărbaţi.
Incapacitatea de muncă:
În cadrul asigurării de pensii, incapacitatea de muncă este dată de Berufsunfähigkeit (incapacitate profesională) dacă este vorba de un lucrător angajat funcţionar, de Invalidität (invaliditate) dacă este vorba de un muncitor şi de Erwerbsunfähigkeit (incapacitate de muncă) dacă este vorba de un lucrător independent. Aceşti termeni diferiţi sunt altfel definiţi, după cum urmează :
Incapacitate profesională : capacitatea de muncă a angajatului asigurat este redusă cu mai mult de jumătate în raport cu un asigurat în bună condiţie de sănătate care dispune de o formare profesională comparabilă sau de cunoştinţe şi aptitudini echivalente.
Invaliditate : capacitatea de lucru a muncitorului a scăzut la mai mult de jumătate în raport de cea a unui asigurat în bună stare de sănătate care dispune de o formare similară sau de cunoştinţe şi  aptitudini echivalente într-o profesie comparabilă.
Incapacitate de muncă : când un lucrător independent care nu a împlinit 50 ani nu mai este în măsură să exercite o activitate profesională din cauza stării sale de sănătate Cuantumul pensiilor depinde atât de contribuţiile vărsate, cât şi de vârsta la care asiguratul iese la pensie. Organismele competente în materie de pensii sunt  Pensionsversicherungsanstalt (casele de asigurări de pensie) sau pentru lucrătorii independenţi Sozialversicherungsanstalt der Gewerblichen Wirtschaft (organismul care administrează contribuţiile sociale pentru profesiile din industrie, comerţ, meşteşugari şi profesii liberale)
Pensii de urmaş :
Pensia la care are dreptul un urmaş a unui asigurat vizează garantarea unui sprijin financiar. Acordarea acestei pensii este condiţionată de o contribuţie la asigurarea de pensie pentru o perioadă minima care depinde de vârstă.
Pensia de văduv/văduvă : cuantumul pensiei de văduvă sau vaduv este cuprins între 0 şi 60% din pensia asiguratului decedat

Pensia de orfan :
Cuantumul pensiei de orfan se ridică la 40% din pensia de văduf/văduvă pentru orfanii de tată sau de mamă şi de 60% pentru orfanii de ambii părinţi.Cererea de pensie de văduv/văduvă ca şi cea de orfan  trebuie făcută la organismul de asigurări unde persoana decedată a fost asigurată ultimii 15 ani. În caz de accidente de muncă şi de boli profesionale, o pensie de invaliditate sau o pensie de văduv/văduvă sau o pensie de orfan poate fi cerută ca urmare a unei asigurări de accident la un organism de asigurări contra accdidentelor (Unfallversicherungsanstalt).
Formularele europene
Au ca scop simplificarea cererii de acordare a prestaţiilor de securitate socială în străinătate. Aceste formulare sunt standardizate în toată UE şi pot fi obţinute de la toate casele/fondurile de asigurări sociale din ţara unde sunteţi asigurat. Când veţi ajunge în altă ţară, trebuie să prezentaţi formularele adecvate la instituţiile de securitate socială, astfel încât cererea dvs de acordare a prestaţiilor sa fie luată imediat în considerare.

Autorități din domeniul pensiilor

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
Central Association of Austrian Social Security Institutions
Postfach 600
Kundmanngasse 21

AT – 1031 Vienna
Tel: +43 1 711 320
E-mail: posteingang.allgemein[at]hvb.sozvers.at
Website

Serviciu public de ocupare a forței de muncă

AMS – Arbeitsmarktservice Österreich
Public Employment Service Austria (AMS)

Service für Arbeitsuchende – Geschäftsstellen Österreich
AMS Ombudsstelle in Ihrem Bundesland
E-mail
Website

Österreichische Sozialversicherung
Kontakt
WebsiteDeutsch

Birou de legătură pentru lucrători detașați

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Favoritenstraße 7
A-1040 Wien

Iulie 2017

4 Comentarii

  • buna ziua ,in cazul meu am lucrat 22 de ani in confectii Resita ,3 ani platiti din mina,si apoximativ 7 ani lucrati in Austria,intrebarea este:pot sa-mi aduc anii din austria in Romania pentru ai cumula cu ceilalti 25,si daca e posibil cum se calculeaza ca procent sau ca vechime?va multumesc.

    • Stimată Irina Drăgan, veți putea accesa pensia comunitară anticipată parțială, deoarece anii realizați în Austri sunt recunoscuți în România. De asemenea la data implinirii varstei standard de pensionare prevăzută în legislația din Austria veți primi pensia de batranete din Austria. Pentru detalii puteți accesa serviciile dezvoltate de http://www.pensiata.ro pentru calculul pensiilor comunitare.

  • Buna! daca am 9 ani de vechime in austria, pot plati retroactiv inca 3-4 ani de vechime astfel incat sa acumulez cei 15 ani necesar pentru a primi pensia din Austria?

    • Stimata Siminia Soroaga, stagiul de cotizare realizat in sistemul de stat(public) din tările UE sau cu care Romania are încheiat acord de recunoaștere reciproca este valabil la stabilirea condițiilor de pensionare pentru pensiile din Romania. DA, puteți cumpăra anii care mai trebuie adăugați la cei din Austria pentru a avea un total de minim 15 ani. Pentru detalii suplimentare reveniți la consultanta@pensiata.ro.

Lasă un comentariu