2018: pensiile în plată vor crește 0,55 la sută din  ianuarie 2018.

Dacă nu locuiți în Finlanda, o scrisoare , certificat de viață va fi expediat prin poștă la adresa de corespondență aflată în baza de date. Dacă primiți formularul completați-l și expediați-l până la 28.2.2018 către Veritas Pension Insurance, PL 133, 20101 Turku, Finlanda. Plata  pensiei va expira dacă notificarea dvs. nu ajunge la expeditor(autoritățile finlandeze în domeniu) până la termenul limită.

În Finlanda sunt două sisteme de pensii: pensie provenită din desfăşurarea unei activităţi (pensie provenită
din muncă) si pensie naţională. Scopul acestora este de a garanta securitate prin pensie cetăţenilor Finlandei împotriva bătrâneţii şi incapacităţii de muncă, şi de asemenea împotriva decesului susţinătorului familiei. De asemenea dacă un angajat nu se poate întoarce la muncă o perioadă îndelungată de timp datorită stării de boală prelungite este posibil ca persoana în cauză să beneficieze de pensie de invaliditate.
Pensia provenită din munca sau pensia ca urmare a câştigurilor este statutară şi obligatorie. Se aplica tuturor angajaţilor şi lucrătorilor independenţi. Dimensiunea pensiei este afectată de durata carierei în muncă şi de câştiguri. Pensiile provenite din muncă sunt: pensia de bătrâneţe, pensia de invaliditate,
pensia pentru şomaj şi pensia de urmaş, plus pensia pentru retragere anticipată şi pensia parţială. Plăţile pentru pensia provenită din muncă sunt realizate în acelaşi timp atât de angajator cât şi de angajat. Un lucrător independent va plăti pentru asigurare în nume propriu.

Persoanele care nu beneficiază de pensia provenită din muncă, sau a căror pensie provenită din muncă este mică, primesc venitul minim sub forma pensiei naţionale. Această pensie se acumulează pe bază de reşedinţă în Finlanda. Pensia de limită de vârstă, pensia de invaliditate şi pensia pentru şomaj sunt plătite ca pensie naţională.
O persoană care îşi are reşedinţa în Finlanda are dreptul la pensie naţională dacă, la împlinirea vârstei de 16 ani locuia în Finlanda de cel puţin 3 ani. Pensia naţională poate fi acordată unui cetăţean al unei ţări străine odată ce acea persoană şi-a avut reşedinţa în Finlanda pentru cel puţin 5 ani. Vârsta de pensionare pentru pensia naţională este de 65 de ani, dar poate fi acordată mai devreme unei persoane în vârstă de 60-64. Cuantumul pensiei naţionale este determinată pe baza desfăşurării unei activităţi şi a pensiilor pentru funcţia publică şi a rambursărilor  chivalente pensiilor.
Pensia pentru urmaşi poate fi plătită soţului supravieţuitor în vârstă de până la 65 de ani care locuieşte în Finlanda după decesul soţului/soţiei care de asemenea locuia în Finlanda.

Suplimentar acestor pensii, pensiile se plătesc pe baza asigurării împotriva accidentelor de muncă şi asigurării de trafic/navigaţie. Organismul central pentru sistemul de pensii provenite din muncă este Institutul Central de Siguranţă a Pensiilor; cea mai înaltă autoritate în domeniu este Ministerul Afacerilor Sociale şi Sănătăţii. Managementul pensiilor în sectorul privat este delegat companiilor de pensii private, trusturilor de pensii şi fondurilor de pensii.
Formulare europene
Utilizând formularul E303 persoana are posibilitatea transferării din alt stat membru UE/ SEE în căutarea unui loc de muncă în Finlanda, dreptul fiind suportat de asigurările de şomaj din ţara de plecare.

Certificatul E303 este completat în ţara de plecare. Odată ajuns în Finlanda, persoana aflată în căutarea unui loc de muncă trebuie imediat să se înregistreze la oficiul pentru ocupare şi să prezinte formularul E 303. După înregistrarea la oficiul de ocupare, persoana aflată în căutarea unui loc de muncă va depune formularul la KELA. Formularul E 301 este solicitat atunci când o persoană devine şomeră în Finlanda, şi durata muncii desfăşurate este insuficientă pentru îndeplinirea condiţiei de perioadă lucrată pentru obţinerea prestaţiei zilnice de şomaj. În situaţia în care solicitantul a lucrat în Finlanda cel puţin 4 săptămâni înainte să devină şomer, perioadele de asigurare şi perioadele lucrate salarizate în alte ţări ale Uniunii europene de către un lucrător salariat sau lucrător independent pot fi luate in considerare ca îndeplinind condiţia de muncă pentru obţinerea alocaţiei de şomaj în Finlanda. Certificatul E 301 este completată de autoritatea ţării unde lucrătorul şi-a desfăşurat activitatea. În Finlanda certificatul E 301 este furnizat plătitorului asigurării pentru şomaj (la fondul pentru şomaj/ KELA). Cardul european de asigurări de sănătate (sau certificatul E 111/ E 119) este necesar când o persoană nu se regăseşte în domeniul de aplicare al asigurării de sănătate finlandeze. Cardul european de asigurări de sănătate sau certificatul E 111 sau E 119 sunt acordate de autoritatea ţării de unde pleacă.

ianuarie 2018. Datele se actualizează

Lasă un comentariu