În Slovenia, asigurarea pentru pensie şi invaliditate este obligatorie şi este uniformă pentru toate persoanele asigurate. Orice persoană care plăteşte o contribuţie lunară la asigurarea de pensie şi invaliditate din venitul său este considerată ca o peroană asigurată în sistemul obligatoriu. Dacă doriţisă vă asiguraţi suplimentar la un fond mutual, vă puteţi adresa la un fond de pensii sau societate autorizate de asigurări. De asemenea, puteţi să alegeţi o asigurare individuală sau colectivă prin intermediul angajatorului dvs.
Pensia de bătrâneţe
Asigurarea de bătrâneţe este administrată de către Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Codul de Asigurare pentru Pensie şi Invaliditate). O persoană asigurată este persoana care este inclusă într-un sistem (schemă) de asigurare obligatorie sau voluntară pentru pensie şi invaliditate.
Cerinţele minime pentru dreptul la pensia de bătrâneţe sunt:
-Vârsta de 58 ani(bărbaţi şi femei) şi realizarea unei perioade de asigurare de pensie de 40 ani bărbaţi şi 38 ani femei
Perioada de asigurare de 20 ani(bărbaţi şi femei) şi vârsta 63 ani la bărbaţi sau 61 la femei
Perioada de asigurare de 15 ani(bărbaţi şi femei) şi vârsta de 65 la bărbaţi sau 63 ani la femei
Cerinţele minime pentru pensionare în 2007 la femei:
•55 ani şi 8 luni şi o perioadă de asigurare realizată de 36 ani şi 6 luni
-60 ani şi 8 luni şi o perioadă de asigurare realizată de cel puţin 20 ani
-62 ani şi 8 luni şi o perioadă de asigurare realizată de cel puţin 15 ani
În perioada de tranziţie a existat o creştere graduală a vîrstei de pensionare şi perioadei de cotizare la asigurarea de pensie numai pentru femei. Veţi primi pensia integrală numai dacă îndepliniţi ambele condiţii: realizarea perioadei de asigurare şi îndeplinirea vârstei.
Pensia de invaliditate
Următoarele persoane sunt îndreptăţite la o pensie de invaliditate:
-o persoană care este încadrată în categoria I de invaliditate
– o persoană care este încadrată în categoría II de invaliditate şi care este incapabilă să efectueze o muncă adecvată fără reabilitare profesională, indiferent că i s-a oferit sau un fiind în vârstă de peste 50 ani;
-o persoană asigurată încadrată în categoriile I sau II de invalditate şi care nu a primit un loc de muncă adecvat sau un transfer având vârsta de 63 ani la bărbaţi sau 61 ani femei.
O persoană asigurată are dreptul la o pensie de invaliditate dacă invaliditate rezultă din:
-un accident de muncă sau boală profesională, indiferent de perioada de asigurare
-un accident în afara muncii sau o boală, cu condiţia îndeplinirii perioadei de asigurare de pensie stabilită de lege când la apariţia invalidităţii. Dacă, în calitate de asigurat, sunteţi recunoscut ca persoană cu invaliditate în baza unei decizii a comisiei competente a Institutului de Asigurra de oensii şi Invaliditate şi un mai sunteţi capabil să efectuaţi o muncă pe durată integrală de timp, aveţi dreptul să lucraţi cu program de lucru redus şi în acelaţi timp să primiţi o pensie de  invaliditate parţială.
Pensia de văduvie
Pensia de văduvie poate fi solicitată de văduva sau văduvul unei perosane asigurate decedate:
-dacă persoana asigurată de care este legat dreptul a ajuns la vârsta de 53 ani
-dacă, anterior decesului persoanei asigurate, persoana în cauză era pe întregime incapabilă să lucreze, sau a devenit astfel la un an de la decesul persoanei
-sau, dacă urmare decesului persoanei asigurate, persoana în cauză a rămas cu un copil sau cu mai mulţi copii care sunt îndreptăţiţi la pensie de urmaş de la persoana decedată şi văduva sau văduvul audatoria să-i întreţină.
Pensia de urmaş
Următoarele persoane au dreptul la pensie de urmaş:
-copiii (legitimi,ilegitimi sau adoptaţi)
-copiii vitregi,nepoţii sau alţi copii fără părinţi care erau în întreţinerea persoanei asigurate
-părinţii(tatăl şi mama,tatăl vitreg şi mama vitregă) sau părinţii adoptivi care erau în întreţinerea persoanei asigurate
-fraţi şi surori care erau în întreţinerea persoanei asigurate până la decesul acesteia şi care nu au mijloace proprii de întreţinere
Un copil are dreptul la pensie de urmaş până la vârsta de 15 ani sau până la sfârşitul perioadei de studii dar un mai mult de 26 ani.
Formularele europene
Formularele europene au fost introduse pentru a permite lucrătorilor migranţi să-şi păstreze poziţia socială şi drepturile indiferent de faptul că au muncit în mai multe state membre UE. Formularele sunt au un format standardizat şi conţinut identic în toate statele membre.
Formularele sunt numerotate astfel:
-seria E100 pentru prestaţiile de boală şi maternitate
-seria E200 pentru pensii şi invaliditate
-seria E300 pentru prestaţiile de şomaj
-seria E400 pentru prestaţiile familiale
Seria E100 include şi formulare pentru lucrătorii detaşaţi:
Dacă sunteţi lucrător detaşat, înainte de a pleca la lucru, ca salariat sau independent, în alt stat membru veţi primi formularul E101 de la instituţia competentă de asigurări de sănătate care-l eliberează şi pe baza căruia puteţi avea acces la serviciile medicale din ţara de detaşare. Dacă autoritatea competentă aprobă o prelungire a perioadei de detaşare după expirarea primei perioade de 1 an, veţi primi formularul E102.

Autorități din domeniul pensiilor

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Pension and Disability Institute
Kolodvorska ul. 15
SI – 1518 Ljubljana
Tel.: +386 474 5621
E-mail: javnost[at]zpiz.si
Website

Serviciu public de ocupare a forței de muncă

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Employment Service of Slovenia
Rožna dolina, cesta IX / 6, p.p. 2962, 1001 Ljubljana
Tel.: +386 147 909 67 or +386 147 90 900
E-mail: Contact
Website

Addresses of Local Employment Offices
Tel.: Free number accessible only in Slovenia 080 2055
E-mail

Birou de legătură pentru lucrători detașați

Ministry of Labour, Family and Social Affairs and Equal Opportunities
Kotnikove 5
1000 Ljubljana

Tel.: +386 1 369 7649
+386 1 369 7644
Fax: +386 1 369 7669
E-mail: sonja.malec@gov.si
grega.malec@gov.si

Website

Date in curs de actualizare.

1 Comentariu

  • Buna ziua
    Eu aunt titulara unei Intreprinderi Individuale. Va rog sa-mi spuneti daca pot incheia un contract de asigurare cu casa de pensii, pentru a-mi continua vechimea in munca.
    Multumesc anticipat !

Lasă un comentariu