Actualizare 2019

NOU !! Vârsta standard de pensionare în 2019 va fi de 67 de ani.

Zilele din luna în care se fac plățile pensiilor de către INPS Italia prin Poștă sau prin instituții bancare.

lunăPoșta Italiană
Instituții bancare
   
ianuarie33
februarie11
martie11
aprilie33
mai22
iunie11
iulie22
august11
septembrie13
octombrie11
noiembrie22
decembrie13

După cum se poate observa din tabel, există o diferență privind ziua plății de către Posta Italiană și bănci în septembrie și decembrie 2018 , datorită faptului că prima zi a lunii este sâmbătă, ziua în care oficiile poștale sunt deschise, în timp ce băncile sunt închise și nu fac viramente ( bancomatele nu au program totuși :).

În general, în 2018, vârsta de pensionare necesară este de  cel puțin 66 ani și 7 luni și 20 de ani de contribuții/stagiu de cotizare contributiv (atât pentru bărbați, cât și pentru femei în sectorul public și în sectorul privat). Pentru pensionarea anticipată, pe de altă parte, sunt necesari 41 de ani și 10 luni de contribuții (42 de ani și 10 luni pentru bărbați) indiferent de vârsta. Cerințele sunt diferite, după cum se indică, numai pentru a proteja particularitățile specifice legate de tipul de muncă efectuată sau de starea lucrătorului/asiguratului. Deci, de exemplu, există unele praticularități pentru pentru munca în condiții grele/deosebite, pentru invaliditatea de peste 80% , pentru serviciul militar, securitatea și asistența publică (de exemplu. Poliția, poliția financiară, pompieri ), pentru personalul de călătorie care efectuează servicii de transport public, anumite categorii de lucrători în domeniul divertismentului, sportivi profesioniști, anumite categorii

Statuia lui Ovidiu din Constanța

de lucrători în sectorul maritim și echipajele companiilor aeriene (fond de zbor).

În acest an, pensia minimă, ca urmare a ajustării la inflație, crește la 507,46 euro, devenind astfel cifra de referință pentru dreptul la integrare la un nivel minim.

Evitați situații de acest gen:

15.01.2019: Numele meu P. A. sunt pensionara in România am 71 ani am lucrat in Italia pt 7 ani cu acte in regula am depus dosarul pt pensie in Italia la Suceava din 2014 dar nu am primit nici un răspuns ei zic sa mai aștept dar cât ce as putea sa fac. Mulțumesc . Cere ajutor la contact@europensie.ro .

Pentru românii care au realizat sau realizează stagiu de cotizare în Italia:

 1. Nu este obligatoriu să realizeze 20 de ani stagiu în Italia pentru a beneficia de pensie din Italia, deoarece vechimea în muncă realizată în România este recunoscută ( cf. legilsației comunitare EU) . Pentru detalii scrieți la calcul@pensiata.ro ,
 2. Beneficiați de toate tipurile de pensii și bonificații existente în Italia dacă aveți stagiu de cotizare realizat în Italia conform legislației italiene în domeniul pensiilor.

sursa:www.pensionioggi.it

Datele se actualizează


2017

Afla aici raspunsul la intrebarea :Locuiesc in Italia si doresc sa cunosc in ce conditii ma pot pensiona ? Vechimea in munca (contributia  pentru timp de lucru part time și ful time) si vîrsta necesară; Pensia de urmas in Italia;Numărul de telefon ale INPS INAIL centru de contact este 803164. INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – Institutul Naţional de Securitate Socială) este institutul naţional de protecţie responsabil de prestaţiile de securitate socială şi protecţie.

Prestaţiile de securitate socială sunt determinate pe baza plăţilor de asigurări obligatorii care sunt constituite prin colectarea contribuţiilor (pensia de bătrâneţe, pensia pentru vechime în muncă, pensia de urmaş, alocaţia de invaliditate, pensia pentru incapacitate de muncă, pensia convenită prin convenţia internaţională pentru munca desfăşurată în străinătate).
Prestaţiile de protecţie socială sunt menite a suplimenta venitul: şomaj, boală, maternitate, cassa integrazione (fondul de prestaţii al lucrătorilor), plăţi compensatorii şi alocaţii familiale. Oficiile INPS sunt localizate oriunde în Italia şi deţin câte un centru de contact pentru informaţii generale referitoare la aspecte legale şi cazuri individuale.
Numărul de telefon ale INPS INAIL centru de contact este 803164.
Pentru salariaţi, angajatorul trebuie să completeze toate formalităţile cerute pentru înregistrarea la departamentul de protecţie. Contribuţiile salariaţilor sunt deductibile din salariul brut. Lucrătorii pe cont propriu trebuie să se înregistreze şi să plătească contribuţii într-un fond separat de securitate socială (CASSA) sau direct la INPS.
Institutul Naţional de Asigurări împotriva Accidentelor Profesionale şi Bolilor (INAIL) oferă protecţie împotriva accidentelor şi bolilor profesionale. Legea italiană obligă angajatorii să asigure lucrătorii împotriva riscului unor posibile accidente sau boli profesionale care au loc în timpul desfăşurării activităţilor de muncă.

www.pensiata.ro își dezvoltă portofoliul de servicii destinate celor care:
– au realzat stagiu de cotizare în Uniunea Europeană
– au realizat stagiu de cotizare în țările cu care Romania are încheiate acorduri de reciprocitate în domeniul pensiilor;
– au realizat stagiu de cotizare în România și sunt rezidenți în alte tări decât cele menționate mai sus.
    Astfel sunt disponibile următoarele servicii:
Consultanță Dosar de Pensionare Comunitară/Internațională, se analizează care sunt oportunitățile de pensionare în țările în care s-a realizat stagiu de cotizare(vechime în muncă).
Serviciul este realizat în cca 7 zile lucrătoare de la data primirii documentelor ce stau la baza dosarului de pensionare și va fi expediat pe adresa de e-mail specificată sau prin curierat.
Calcul pensie Comunitară/Internațională în regim neprioritar, serviciul constă în identificarea oportunităților de pensionare oferite de legislația statelor în care s-a cotizat cu indicarea soluțiilor cele mai convenabile, de asemenea se realizează calculul pensiei (ipotetică și prorata) precum și modalitațile de încasare.
Serviciul se realizează în maxim 10 zile de la data primirii documentelor ce stau la baza dosarului de pensionare și costă 100 euro.
Calcul pensie Comunitară/Internațională în regim prioritar, serviciul constă în identificarea oportunităților de pensionare oferite de legislația statelor în care s-a cotizat cu indicarea soluțiilor cele mai convenabile, dde asemenea se realizează calculul pensiei (ipotetică și prorata) precum și modalitațile de încasare.
Serviciul se realizează în maxim 5 zile de la data primirii documentelor ce stau la baza dosarului de pensionare și costă 150 euro.
Serviciul de întocmire dosar de pensionare, timp de efectuare 5 zile: sunt completate toate formularele ce stau la baza dosarului de pensionare, dosarul va fi expediat prin curierat. Cost 75 euro;
Serviciul Recuperare Documente, este serviciul prin care recuperăm documentele (din România) pe care încă nu le aveți la dosar de la societățile care arhivează documentele ce atestă vechimea și veniturile realizate, este inclusă și activitatea de identificare a societăților care au preluat fostele intreprinderi ce au avut activitatea înainte de 1990. Este necesară o împuternicire notarială/Consulat.
Costul serviciului este de minim 300 lei și poate crește funcție de fiecare caz în parte(negociabil).
Serviciul Depunere Dosar de Pensionare la casa de pensii din România, costă 100 euro și se realizează pe baza unei împuterniciri notariale/consulat.

Pentru detalii suplimentare legate de documentele necesare precum și de modalitatea de plată a serviciilor scrieți la calcul@pensiata.ro sau  sunați la Tel 0742 602 033, 0724 414 043, 0760 432 198.

Trebuie să reînnoiești un act ? Află unde se află cel mai apropiat consulat unde poți obține un act sau un act nou. Ai aici lista consulatelor din Italia LISTA CONSULATELOR ROMÂNEȘTI DIN ITALIA.

!! DE RETINUT :  Informatiile sunt in permanenta actualizare;

Pentru a putea ieşi la pensie, în conformitate cu legislaţia italiană din domeniu, trebuie să îndepliniţi una din următoarele condiţii, expuse în mod foarte sintetic:
– Condiţie pentru obţinerea pensiei pentru vechime în câmpul muncii: 42 de ani și 10 luni de contribuţii, indiferent de vârsta persoanelor;
– Condiţii pentru obţinerea pensiei de bătrâneţe în sistemul de contribuţii:

 •  femeile care au împlinit vârsta de 66 de ani și 7 luni, dacă au cel puţin 5 ani de contribuţii efective;
 •  bărbaţii care au împlinit vârsta de 66 de ani și 7 luni, dacă au cel puţin 5 ani de contribuţii efective;
 •  persoanele care au în total 42 de ani și 10 luni contribuţii, indiferent de vârsta acestora;

De asemenea, perioadele de studiu sunt utile pentru completarea cerinţei de 40 de ani de contribuţii în vederea obţinerii pensiei de bătrâneţe în sistemul contributiv.
În momentul în care îndepliniţi condiţiile de pensionare pe teritoriul Italiei, dacă v-aţi stabilit domiciliul în această ţară, trebuie să vă adresaţi biroului local INPS (Institutul Naţional pentru Protecţie Socială) http://www.inps.it pentru întocmirea dosarului de pensie.
Dacă doriţi să ieşiţi la pensie în România, având domiciliul în acest stat, în momentul în care îndepliniţi condiţiile de pensionare din acest stat, trebuie să vă adresaţi Casei de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale competente (www.cnpp.ro).
Condiţii pentru obţinerea pensiei pentru vechime în câmpul muncii şi pensiei de bătrâneţe în Italia (Legea nr. 247 din 24 decembrie 2007);

Care sunt efectele muncii cu fracțiune de normă(part time) asupra stagiului de cotizare ? Lucrătorii cu fracțiune de normă se pot retrage la aceeași vârstă ca și lucrătorii cu normă întreagă?

Trebuie clarificat faptul că, pentru dreptul la pensie sau la pensionare anticipată, timpul de lucru cu jumătate de normă nu este diferit de cel necesar la normă întreagă. Un an de muncă cu jumătate de normă, în realitate, merită la fel de mult ca un loc de muncă cu normă întreagă de normă întreagă, dacă îndepliniți cerința de salarizare care trebuie să fie egală cu minimul necesar anual de INPS.

De exemplu, pentru anul 2014, minimul a fost stabilit la 10 418 de euro pe an, ceea ce reprezintă 867 euro pe lună și 200,35 euro pe săptămână. Pentru anul 2015, contribuția minimă este stabilită la 10.440 de euro pe an, echivalentul a 870 de euro pe lună și la 200,76 de euro pe săptămână.

Dacă un lucrător, deși lucrează cu jumătate de normă, primește un salariu care nu se încadrează sub ratele minime stabilite de INPS pentru fiecare an, va fi garantat acoperirea pentru toate cele 52 de săptămâni și va, pentru fiecare an de muncă cu fracțiune de normă, un an de contribuții benefice la poziția lor de securitate socială.

Dacă, pe de altă parte, remunerația este mai mică decât contribuția anuală minimă Inps, salariatul cu jumătate de normă nu va avea dreptul la o acumulare de 52 de săptămâni pentru pensionare. Angajații vor fi recunoscuți săptămânale calculate proporțional cu salariul primit.

Se poate majora pensia cu veniturile realizate după pensionarea de bătrânețe ?

Conform articolului nr 7 din Legea 155/1981 ( intrată în vigoare la 12.05.1981) pensionarul la limită de vârstă care realizează venituri pentru care se platesc și rețin contribuții la pensie va avea posibilitatea să fructifice acest stagiu pentru creșterea valorii pensiei numai după 5 ani de la data pensionării, chiar dacă în această perioadă a muncit numai 2 ani. Astfel odată la un multiplu de 5 ani aniveresari se poare recalcula, prin adăgare, valoarea pensiei. Legea perimite o excepție prin calculul stagiului suplimentar să se facă după numai 2 ani dacă pensionarul a împlinit vîrsta de 66 ani și 7 luni.

MARTURII

20.01.2017 ” Va multumesc pentru munca laborioasa reflectata in Expertiza. Voi reveni cu cateva intrebari pentru a-mi clarifica anumite aspecte.” Pralea I. A.

20.01.2020

Stimate Domnule Covaciu Buna ziua,

Va multumesc mult pentru raspunsul prompt si explicatiile acordate. Cu stima

Adrian P.

(Patrascu L. 08.07.2021) Buna seara  stimate Domnule Covaciu
Am fost placut surprins de prompitudinea d-voastra si incep sa sper ca nu suntem o tara pierduta …..in birocratia legilor prost intelese si aplicate. Sigur ca asi vrea sa incepem o colaborare in aceasta chestiune si v-asi ruga sa -mi spuneti conditiile
pentru a finaliza aceasta “aventira” inceputa de mine cu 2 ani in urma .
Cu respect  o seara placuta


Angajați şi pensionari

Birou de legătură pentru lucrători detașați

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro

Mr. Marco Esposito
Via Fornovo 8
IT – 00192 Roma

Tel.: +39 / 06 46 83 40 45
+39 / 06 46 83 74 10
E-mail.: DGPoliticheAttiveDiv3[at]lavoro.gov.it
mesposito[at]lavoro.gov.it
Autorități din domeniul pensiilor

INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
Head: Gabriella Di Michele    
Via G. Borsi 13
00197 – Roma

Tel.: +39 32 39 15 27
Fax.: +39 80 78 745
Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)
Via Fornovo 8
IT – 00192 Roma

Tel +39 06  48 16 11
E-mail: centrodicontattolavoro.gov.it
Serviciu public de ocupare a forței de muncă

Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (ANPAL)
National Agency for Active Labour Policies

Via Fornovo 8 – 00192 Roma
Tel.: +39 06 468 35 500
Tel.: Free number accessible only in Italy: 800 00 00 39
E-mail: info@anpal.gov.it

Ianuarie 2020

 

224 Comentarii

 • Buna ziua, sunt nascuta in 12 05 1958, am 28 ani de contributie as vrea sa stiu cand pot iesi la pensie daca anii de ordonanta (3) se iau in calcul si daca 3 luni de contributie in italia se adauga la pensia din Romania si daca se mai tine cont ca ai nascut 3 copii. Multumesc

  • Stimata Fesu Maria, varsta standard de pensionare in cazul dumneavoastra este 61 ani si 1 luna iar stagiul complet de cotizare 31 ani si 1 luna; Perioada muncita in Italia(extras INSP) se completeaza cu cea din Romania , de asemenea dupa caz, perioada de „ordonanta” poate fi cumulata cu stagiul de cotizare existent, motiv pentru care o expertiza mai in detaliu asupra dosarului de pensionare va poate da informatia cu privire la o forma de pensionare imediata sau la termen, doar cu vechimea existenta. In acest sens aveti la dispozitie serviciul de calcul pensii dezvoltat de http://www.pensiata.ro ;

  • Buna sera,

   Aceeasi situatie exprimata de doamna Veronica, o am si eu. Va rog mult, daca este posibil sa-mi trimiteti si mie un raspuns pe mail.

 • Buna ziua. Lucrez an italia de 10 ani contribuabili. An romania am 25 ani lucrati.Doresc sa stiu daca pot iesi la pensie anticipat. Si care ar fi consecintele an anticipat,?! Am 59 ani. Multumesc mult. Toatã stima.

  • Stimate Vasile Vranciu, imediat ce veți avea 35 ani stagiu contributiv ( România plus Italia) veți putea accesa pensia comunitară anticipată parțială imediat ce veți împlini 60 de ani.

 • Buna ziua! Mama mea lucreaza in Italia, iar din septembrie anul trecut si-a depus dosarul de pensie in Italia. Cei de acolo i-au trimis dosarul in Romania, iar aici i s-a lucrat dosarul si a iesit la pensie din septembrie 2015, fiind nascuta pe 29. Iulie 1955 si avand 28 de ani lucrati in tara. Ulterior dosarul a fost expediat in Italia pentru a i se calcula si de aici pensia. In Italia are lucrati 10 ani, din care vreo 4 ani coincid cu anii in care mama mea a platit contributii si in Romania si i s-a spus ca acesti ani nu vor fi luati in calcul in Italia desi ea a platit pentru ei si in Italia. I s-a comunicat ca ar trebui sa mai lucreze pana la 67 de ani, limita lor de varsta la femei, ca sa aiba o pensie minima de 500de euro. Acum ar primi o suma de maxim 100 euro. As dori sa stiu daca nu se aplica alte legi pentru cetatenii straini care lucreaza in Italia. Daca pot fi luati in calcul si anii care se suprapun cu cei lucrati in Romania. Va multumesc

 • Buna ziua
  Sunt pensionata in Italia si locuiesc acum in Romania, impreuna cu sotul meu, italian, dar tot pensionar. Am dori sa ne transferam pensiile in Romania. Ce facilitati fiscale avem, daca exista asa ceva? In Italia pensia este impozitata cu 33%. Colegi de-ai mei, italieni, si-au facut mutatie in Bulgaria, unde pensia se impoziteaza cu doar 10%. Exista asa ceva si in Romania?
  Multumesc.

  • Stimată Anita, în Romania pensiile au două componente de fiscalizare: de 16% pentru ce depășește valoarea de 1050 lei și de 5,5% pentru ce depășește 872 lei.

 • Buna ziua
  Ies la pensie pt limita de virsta la 25 iunie 2016.
  Am lucrat in Italia 4 luni in 2008. Am adeverinta de contributii pe care am depus-o la Casa de Pensii Internationale.
  Ce drepturi de pensie suplimentara am?
  Merci,
  Iulian

  • Stimate Petre Iulian,
   dreptul la o valoare conform cu venitul realizat în Italia. În cazul în care doriți un calcul bazat pe date concrete puteți alege unul din serviciile de calcul dezvoltate de http://www.pensiata.ro deoarece verificarea se poate face numai prin calcul efectiv.

 • Buna ziua.Doresc si eu un raspuns la o problema neterminata,va rog.Am invaliditate civila in Romania si ptr. anii lucrati in Italia am facut intrebarea la INPS TERNI ptr. a obtine o suma si de acolo.Raspuns,.nu am 156 contributii saptamanale in 5 ani precedenti de la intrebare.Intrebarea a fost IN 2014,7 IANUARIE.Socotind 2014 minus 5 egal 2009.Pe 2009 am 52 contr.,pe 2010 am 52, pe 2011 pe 1 luna am 5 sapt. apoi am somaj pe 1 an 2011,2012.Cu somajul as face 161 de contributii,dar trebuie sa merg sa-l cer? Pe extras nu cred ca este trecut somajul si de aceea va intreb daca somajul este luat in considerare si valoreaza 52 saptamani contributive.Recursul administrativ este facut in termen ,din pacate fara raspuns,trebuie sa-l fac pe cel judecatoresc si scrie in termen de 90 zile.Am citit legea italiana si am inteles ca se poate face si in termen de 3 ani si nu peste.Recursul se poate face numai cu avocat italian sau se poate face si cu roman.Multumesc!

   • Buna ziua.D-le Covaciu sunt Dragomir Elena si va spun ca am trimis documentele la adresa indicata cu mentiunea -documente Dragomir Elena.Intrebarea de baza este,daca ptr.inv. civila in Italia se ia in considerare somajul si daca acesta valoreaza 52 contributii saptamanale si te ajuta sa ajungi a indeplini conditiile ptr.a avea pensie de inv.civila in Italia, ptr. anii lucrati acolo[8 ani,6 luni si somaj 1 an].Va rog sa ma lamuriti ptr. a descurca acest mister.Mai am o intrebare.Nascuta in 2 mai 1960,cu 32 ani vechime[Italia si Romania] la 56 ani si 9 luni pot face intrebarea in Romania si Italia ptr. pensie anticipata? Cu ce penalitate?Daca nu poate fi prima[eu cred ca se poate] ,trecem la a doua[ceva trebuie sa fie.] MULTUMESC!

 • MONICA ,DIN IASI
  SPUNETI-MI MATUSICA MEA LA ANUL IN APRILIE FACE 13 ANI DE CIND MUNCESTE IN ITALIA,1 AN A AVUT SOMAJ,SI VREA SA STIE CUM SASI FACA PENSIA PENTRU ITALIA ATIT SI PTR ROMANIA 24 DE ANI CA IN NOIEMBRIE FACE 60 DE ANI SI AR VREA SA DEPUNA DOSAR DE PENSI.VA MULTUMESC.

 • Buna ziua!
  Va rog mult sa-mi spuneti cand ma pot pensiona!
  Sunt nascuta in data de 9 martie 1959.Am 57 de ani.
  Iar din 1977 lucrez in invatamant,educatoare,fara intrerupere.
  Multumesc mult,numai bine!

 • Buna ziua.Sunt nascita in Moldova in anul 1951 si am lucrat 30 de ani in institutie scolara in republica Moldova.In present muncesc in Italia de 8 ani
  si as vrea sa stiu daca am dreptul la pensie italiana daca am pensie ca cetatean roman in Romania.

  • Stimată Capcelea Raisa, dacă aveți cetățenie română atunci veți beneficia de toate drepturile pe care le are un cetățean european în domeniul pensiilor. Particularitatea este însă că din câte știu doar România recunoaște stagiul de cotizare din Republica Moldova, în acest sens veți putea să vă pensionați imediat în România cu stagiul de cotizare din Rep Moldova și Italia. Din experiența de până acum pensia calculată în România este mai mare decât cea calculată în Italia pentru cazuri similare. Ca urmare vă recomand să cereți pensie din România.

 • Buna ziua.D-le Covaciu sunt Dragomir Elena si va spun ca am trimis documentele la adresa indicata cu mentiunea -documente Dragomir Elena.Intrebarea de baza este,daca ptr.inv. civila in Italia se ia in considerare somajul si daca acesta valoreaza 52 contributii saptamanale si te ajuta sa ajungi a indeplini conditiile ptr.a avea pensie de inv.civila in Italia, ptr. anii lucrati acolo[8 ani,6 luni si somaj 1 an].Va rog sa ma lamuriti ptr. a descurca acest mister.Mai am o intrebare.Nascuta in 2 mai 1960,cu 32 ani vechime[Italia si Romania] la 56 ani si 9 luni pot face intrebarea in Romania si Italia ptr. pensie anticipata? Cu ce penalitate?Daca nu poate fi prima[eu cred ca se poate] ,trecem la a doua[ceva trebuie sa fie.] MULTUMESC!

 • Buna ziua! Mama mea lucreaza in Italia, are deja o vechime de 12 ani. A implinit in Ianuarie 2016 60 ani.As vrea sa stiu daca poate solicita pensie din Italia, in conditiile in care in Romania nu a depus inca cererea pentru pensie.Multumesc!

 • As dori sa stiu la ce vârstă pot sa ies la pensie in românia.Am 10 ani de italia,muncesc la restaurant,am toate contributele plătite.Am 29 de ani si sotul a muncit ca sudor 6 ani si el are vârstă de 34.Mulțumesc frumos

  • Ași fi și eu interesat, ma aflu cam în aceeași situație, am 24ani lucrati, 5de grupa a doua, iar în Italia 14ani,am vârstă 57,cand and ar fi cazul sa ma încadrez pt pensie încă lucrez în Italia… Mulțumesc.

   • Stimată Petrescu, dacă sunteți femeie ( ați scris interesat) , trebuie să precizați data nașterii deoarece este foarte posibil să vă puteți pensiona imediat prin pensie anticipată în România. Dacă sunteți bărbat vă puteți pensiona de la 60 de ani prin pensie anticipată parțială de la 60 de ani. Aștept detalii la consultanta@pensiata.ro pentru un răspuns concret.

 • Procedura de la depunerea actelor si pana la primirea pensiei poate dura pana la 4 luni. Pensia stabilita urmeaza a fi primita la orice banca aleasa din Republica Moldova, unde isi vor deschide un cont bancar, in euro.   

 • Buna ziua !As dori si eu sa aflu ce ar putea face tatal meu pentru a iesi la pensie in Italia.A muncit 12 ani in Italia si 10 ani in Romania. In momentul de fata are 48 ani si nu stim cum sa procedam…in cati ani va putea sa iasa la pensie si daca va avea o pensie care sa.i asigure traiul normal …
  Multumesc anticipat!

 • Buna ziua!Mama mea a muncit in Italia 5 ani cu un contract de 25 de ore pe saptamana ,in RoMania nu a muncit decat un an in regula ,doresc sa stiu daca poate beneficia de pensie di Italia si daca da la ce varsta,mama fiind nascuta in 1964,multumesc

 • Buna seara!
  Va rog mult sa ma ajutati cu unele lamuriri in urmatoarea problema: mama mea are 67 de ani impliniti in ianuarie 2016 si este deja pensionara in Romania din anul 2000 (anticipata cu recalculare in 2008). Din anul 2007 ( pana in prezent) lucreaza in Italia ca badanta. A obtinut de la INPS „estratto conto providentiale” pentru aceasta perioada. Din acest extras a constatat ca are platite contributii pentru 389 saptamani. Ultimii 5 ani a fost platita la 8 ore la salariul de 800E/luna. In primii ani avea contract de 4 ore, 6 ore uneori chiar 2 ore iar venitul era mai mic. Intrebarile sunt: Poate primi pensie in Italia (cum se calculeaza?) sau se recalculeaza pensia din Romania? Care sunt pasii de urmat? In ianuarie ar dori sa vina acasa deoarece sanatatea nu-i mai permite sa lucreze si am vrea sa stim ce trebuie facut. Va multumesc anticipat. Cu stima, Liliana Sirbu

 • Buna ziua.Am o singura intrebare referitor la anii lucrati in UE. In decizia de pensionare ,nu ar trebui specificata toata perioada ,anii totalizati chiar daca Romania nu plateste acea pensie. MI se pare nedrept cand vad in decizia de pensionare 10 ani in minus fata de ceea ce am muncit.La casa de pensii au spus ca nu se poate specifica nicaieri anii munciti in UE. Va multumesc anticipat pentru raspuns si intelegere.

 • Buna ziua! Am 21 de ani lucrat i in Romania si 5 ani in Italia, acum sunt licențiată si vreau sa stiu daca ani lucrați se adauga la pensie si daca se poate aduce contribuția vărsată aici in tara.

 • Buna ziua,
  sunt nascutà in 1961…am lucrat 15 ani in Romania din care 3 ani in gr.2 de munca..din 1999 lucrez in Italia farà intrerupere..
  as dori sà stiu cand pot sa ies la pensie anticipat..
  va multumesc

 • Buna ziua, as dori un raspuns la o intrebare: bunicul meu are cotizati in Italia 5 ani, in Romania e deja pensionat, as dori sa stiu cum trebuie sa procedeze pentru a beneficia si de pensia din Italia,avand varsta necesara pentru pensionare?

   • elena munteanu
    buna ziua,
    Sant nascuta in oct.1958.am o perioada de cotizare in italia de 14 ani (4 ore /zi)+in Romania 16 ani.As dori sa stiu cand pot sa beneficiez de pensie.
    va multumesc!!!

 • buna ziua ,va rog sa ma ajutati….vreau sa imi aduc anii de vechime munciti in italia in romania ce trebuie sa fac.multumesc ast rasp

 • Buna seara! Am 62 de ani , primesc pensie in tara dar am si lucrat 7 ani in Italia cu acte in regula. Intrebarea mea este la ce vârsta pot sa primesc pensie dupa ani lucrati in Italia. Va multumesc

 • Vreau sa stiu cand pot sa ies la pensie sant nascuta in 1960 am lucrat in romania 21 de ani iar in italia 6 ani

 • Buna ziua!
  Va rog mult sa ma ajutati cu unele lamuriri in urmatoarea problema: mama mea are 62 de ani impliniti in ianuarie 2016 si este deja pensionara in Romania din anul 2008(anticipata cu recalculare in 2010). Din anul 2005( pana in prezent 2016/Noiembrie) lucreaza in Italia ca badanta, fiind angajata 5 h/zi, având viza de reședința in Italia, inclusiv cetățenie italiana.
  Intrebarile sunt:
  – Poate primi pensie de vârsta in Italia (cum se calculeaza?) sau se recalculeaza pensia din Romania? Care sunt pasii de urmat? Țin sa Menționez ca in ROmania are lucrați 29 ani + anii lucrați in Italia.
  – Ținând cont ca taxele plătite aferente pensiei primite in Italia sunt mai mari(33%), iar in Romania sunt 5,5, va rog respectuos a ne sfătui in acest sens si-anume este mai rentabil primirea pensiei( obținute in Italia )pe teritoriul ITaliei sau in Romania.?
  Ne puteți face o simulare de calcul de pensie in baza datelor mai sus indicate. Va multumesc anticipat. Cu stima, Alexandrescu Dornea Lucia

 • Buna ziua lucrez in it de 6 ani am fost operata de o tumoare maligna si la rinichiul sting am invalidita 70% in 018 in noiembrie am comisie la INPS si in dec implinesc 60 ani

  • Buna ziua si scuze ca nu am dus la sfirsit ideia lucrez in continuare si ma intereseaza daca in 018 pot iesi la pensie de invalidita multumesc anticipat pentru raspuns .

 • Buna ziua !Sunt nascut la 22.01.1957,am vechime 28 ani,11 luni ,23 zile; 1an,4 luni,29 zile armata ; somaj 8 luni,25 zile si tot somaj 8 luni ,24 zile. Am platit asigurari ,cu contract, 6 ani,7 luni,5 zile. Ani lucrati in grupa II,100 %,17ani,10 luni,17 zile.Cata vechime primesc pentru anii de grupa ?Cand pot iesi la pensie de drept sau anticipata ? Va multumesc pentru sprijin . Cu stima.

 • Cu permisiunea dumneavoastra as adauga ca am lucrat si in Italia,cu acte in regula,4ani , 11luni si 1 an am avut somaj ,acolo.Un total de 5 ani, 11 luni de contributii care se suprapun,partial, peste cei 6ani , 7 luni si 5 zile ,platiti ,,din mana” cum se spune la asigurarile de pensii din Romania. Pot obtine pensia comunitara ? In ce conditii de varsta si ani de contributii(ani lucrati,armata,somaj,grupa II de munca,anii platiti din mana ) ?

 • Bună ziua a-si dori sa îmi răspundeți și mie la o intrebare:primesc o pensie de invaliditate lunara din italia aici în România doresc sa știu dacă sunt asigurat la medic deoarece nu pot lucra multumesc

 • Buna ziua! Sunt nascuta in 1956 luna ianuarie, am o vechime in Romania de 20 de ani si in Italia de 10 ani. Pot cupla ambele vechimi pentru a iesi la pensie? Multumesc!

 • Buna ziua! sunt nascuta in 1963,am lucrat 20 de ani in Romania si 7 in Italia,cati ani lucrati in Italia mi-ar mai trebui ca sa am o pensie din Italia chiar si de batranete?Va multumesc!

  • Stimată Steluța, pentru o pensie la limită de vârstă (62 ani și 7 luni România) aveți suficient stagiu de cotizare. Oriunde vă veți cere dreptul de pensie aacesta va fi pensie comunitară și va cuprinde stagiul de cotizare din cele două tări. În Italia vârsta de pensionare este 60 de ani iar stagiul minim de cotizare necesar este 5 ani. În cazul în care doriți să cunoașteți detalii legate de valorile pensiilor pe care le veți primi din cele două țări puteți accesa serviciile de calcul dezvoltate de http://www.pensiata.ro .

 • Buna ziua
  Am lucrat21 ani in ro+9lunisomaj.
  Dincei 21 ani9ani si5luni gr 2.
  6lunicu acte platite da mine in spania+5luniplatite de patron daca nu a mintit.+5ani si 6luni in italia si llucrez in continu(badante)
  Sunt nascuta in mai57
  La pensie vreau sa ies in ro.
  Cind pot primi pensie dela fiecare tara
  Va multumesc

 • Buna ziua ma numesc Maria am 64 de ani as dori sa stiu daca ani care i.am lucrat in Italia as putea primi pensie , In Romania am lucrat 35 de ani deja sant la pensie , am lucrat 3 ani si jumate in Italia cu contribute platite de angajator si am fost si in somaj 10 luni tot din Italia , ar fi o vechime de 4 ani si jumate cu somaju , As dori sa stiu daca as putea beneficia si de pensie din Italia , CE as putea face pentru a primi pensie din Italia ? va multumesc

 • Buna seara!
  Revin cu rugamintea sa ma ajutati cu unele lamuriri in urmatoarea problema: mama mea are 67 de ani impliniti in ianuarie 2016 si este deja pensionara in Romania din anul 2000 (anticipata cu recalculare in 2008). Din anul 2007 ( pana in prezent) lucreaza in Italia ca badanta. A obtinut de la INPS “estratto conto providentiale” pentru aceasta perioada. Din acest extras a constatat ca are platite contributii pentru 389 saptamani. Ultimii 5 ani a fost platita la 8 ore la salariul de 800E/luna. In primii ani avea contract de 4 ore, 6 ore uneori chiar 2 ore iar venitul era mai mic. Intrebarile sunt: Poate primi pensie in Italia (cum se calculeaza?) sau se recalculeaza pensia din Romania? Care sunt pasii de urmat? In aceasta primavara ar dori sa vina acasa deoarece sanatatea nu-i mai permite sa lucreze si am vrea sa stim ce trebuie facut. Va multumesc anticipat. Cu stima, Liliana Sirbu

  • trebuie sa sunati la patronat la Bucuresti , numerele le gasiti la ambasada Italiei. LA
   a Bucuresti gasiti tot cu toate datele la zi ,CAF ,FILCA ,CISL ,CIGIEL ,Patronat ,poate gasiti numerele chair pe internet.

  • As dori sa stiu daca, exista in Romania persoane autorizate sa se ocupe cu depunerea dosarului de pensionare in Italia pentru cetateni romani.

 • buna ziua,

  tatal meu are pensie in Romania in urma cotizatiei de 35 ani (22 ani in grupa 2), la care s-a adaugat si stagiul de cotizare din Italia.este nascut in 1952. total vechime in munca 37 ani. as dori sa stiu daca i se poate calcula pensie si in Italia pentru aceasta vechime in munca (daca indeplineste conditiile statului italian). multumesc

 • Buna ziua,
  Mama mea implineste anul acesta 61 de ani, este pensionara de drept in Romania din iulie 2017. Inainte de aceasta a beneficiat de pensie anticipata in ultimii 2 ani de zile. Are o vechime in munca in Italia de 10 ani, dintre care 2 sunt cu indemnizatie de somaj si continua sa lucreze in Italia cu forme legale. Spuneti-ne va rog cum ar putea sa isi indexeze pensia pe baza contributiilor platite in Italia.

  • Stimată Loredana, pentru obţinerea pensiei după munca efectuată în Italia trebuie întocmit un dosar specific pensiilor comunitare.
   Detalii veţi primi pe adresa de e-mail.

 • Buna ziua, Eu am 54 de ani si 15 ani de munca in Romania plus 17 ani de munca in Italia , in acest moment am resedinta stabilita in Italia , (dar si in Romania unde desi nu locuiesc decat temporar si nu am venit ,platesc toate taxele) . in acest moment sunt pensionat doar de catre INPS Italia pentru invaliditate de munca in baza legii pe o perioada temporara de trei ani insa cand scade trebuie revizuit la comisia medicala inps ca apoi s-a fie prelungit alti trei ani si tot asa pana la 9 ani cand devine pensie definitiva , vreau sa-mi spune-ti cum pot si daca e posibil s-a ma mut in Romania (am o pensie minima si e greu doar din aceasta pensie s-a supravietuiesti in Italia ) fara s-a pierd acest drept si daca dupa aceea pot sa-mi fac analizele medicale in Romania si pentru INPS Italia (atunci cand ei o cer ) iar si daca pot primi pensie si pentru cei 15 ani lucrati in tara . In Italia mi-au spus ca pentru a iesi la pensie in anticipat trebuie s-a am 42 de ani de munca cu taxe platite , va intreb in romania cum si ce conditii trebuie s-a indeplinesc pentru a avea pensie pe motiv de sanatate in avans ? Multumesc si va salut cu respect.

  • Stimate Adrian, va trebui să vă prezentați și în România la Comisia de expertiză medicală pentru a primi pensie comunitară de invaliditate . Deși România are criterii diferite de încadrare în grad de invaliditate și revizuiri anuale este obligatoriu să vă primiți și drepturile din România.

 • Buna seara as dori sa stiu cum pot afla anii cotizati in romania.muncesc in italia din 2007 in regula.in 2003 am iesit cu ordonanta.am auzit caci cartea de munca nu mai exista(in brasov)ci la bucuresti.eu de unde pot afla informatii?trebuie sa merg la bucuresti..?multumesc

   • problema e ca cartea mea de munca prima se afla la brasov si acuma e la Bucuresti.cum e posibil daca eu am domiciliul la brasov si am lucrat la tractorul brasov.trebuie sa merg la Bucuresti pentru cartea mea de munca?nu mai inteleg.vreau sa stiu cati ani am de munca.
    daca nu deranjez am o alta intrbare.am lucrat in romania 16 ani din care 13 ani grupa2 am iesit cu ordonanta in 2003 perioada de ordinanta 1an jum,plus somaj 6 luni,iar in italia deja am 10 ani de munca.as dori sa stiu va rog frumos cand pot sa ies in pensie normala sau anticipata.va multumesc mult pentru rabdare.

 • Buna am si eu o intrebare de imi poate spune cineva .Am lucrat in it.din 2007 pina in 2013 cu acte in regula si as vrea sa stiu de se pot lua bani pentru pensionare si cum se procedeaza. Multumesc

  • Stimate Cătălin, la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare din Romania va trebui să aveţi un extras INPS Italia prin care veţi fructifica cotiyaţia din Italia la total pensie, ce va fi acordata de fiecare ţară în parte. Pentru detalii suplimentare scrieţi la consultanta@pensiata.ro .

 • Bună ziua,am și eu o problema,mama mea a lucrat in Italia,beneficia de pensie de boala ,ajutor de înmormântare pot primi din Italia ?
  Va multumesc

  • Stimată Crstina, îmi pare rău pentru pierderea suferită. În acest caz plata ajutorului de înmormântare o acordă de ţara care a acordat pensia de boală/invaliditate.

 • Buna ziua! Mama mea lucreaza in Italia, avand deja o vechime de 12 ani. In Romania are o vechime in munca de 19 ani. A implinit in Ianuarie 2017 61 de ani. Poate solicita pensia de batranete in Italia sau e mai convenabil sa o faca in Romania. I n prezent aceasta lucreaza inca in Italia.Va puteti ocupa de actele necesare? Multumesc!

 • Buna ziua as dorii si eu sa stiu pentru mama daca are 15 ani lucrati in Romania si 20 de ani lucrati in italia unde este mai bine sa iasa la pensie tinand cont ca are si cetatenie italiana si la ce varsta poate iesi tinand cont ca acum are 57 de ani . Va multumesc

  • Stimate Giuroiu Alin, în acest caz se aplică legislația europeană în domeniul pensiilor urmare poate depune dosarul în România deoarece aici îndeplinește condițiile de pensionare mai repede decât în Italia, apoi fiecare stat îi va oferi pensia cuvenită conform legislației mai sus amintite. Pentru a afla detalii legate de valorile pensiilor ce se încasează, documente necesare la dosar, etc, îmi puteți scrie la consultanta@pensiata.ro.

 • Buna ziua,
  Ma numesc Iuliana si sunt nascuta in 17.09.1956.
  In luna martie 2017 am depus dosarul de pensie pentru limita de varsta la CJP Iasi cu o vechime de 30 de ani.
  In perioada iunie 2009- aprilie 2015 am lucrat in Italia cu contract de munca ( 54 de ore pe saptamana), cu contributii platite, dupa care am avut o perioada de 16 luni de somaj.
  As dori sa stiu daca perioada somajului este considerata vechime in munca in Italia. De asemenea as dori sa aflu care este varsta minima si vechimea minima de pensionare in Italia si daca pot beneficia de o pensie pentru perioada lucrata acolo, tinand cont de faptul ca in Romania voi avea deja o pensie pentru limita de varsta.
  In cazul in care voi putea beneficia de o pensie pentru perioada lucrata in Italia as dori sa ma ajutati cu mai multe detalii legate de documentele necesare si locul in care trebuie sa le depun.
  Va multumesc anticipat!
  O zi buna!

  • Stimată Iuliana, în cazul dumneavoastră se aplică legislaţia comunitară în domeniul pensiilor, motiv pentru care veţi primi 2 pensii, una din România şi una din Italia fiecare la data îndeplinirii condiţiilor cf legislaţiei în domeniul pensiilor fiecărui stat . Detalii legate de documentele necesare la dosarul pentru pensiile comunitare le veţi primi pe adresa de e-mail, precum şi informaţia legată de şomajul din Italia.

 • Buna ziua fiti amabil sa imi raspundeti, Am 52 de ani Sint nascuta in 29.10.1964 am lucrat 13 ani in Romania cu grupa 2, iar in Italia 17 ani lucrati continuativ cu contributii, momentan am ramas farà loc de munca. Va rog sa imi indicati in cazul unei pensii anticipate partiale in Rominia c’è conditii trebuie sa indeplinesc si cind anume.Va multumesc anticipat, complimenti pentru site.

  • Stimată Molnar Maria , pensionarea anticipată parţială în România va putea fi accesată din Iulie 2022, anii de grupa 2 vă reduc vârsta standard de pensionare (62 ani si 9 luni) cu 2 ani si 6 luni, astfel că diminuarea va fi calculată numai pentru 2 ani si 6 luni. Pentru detalii legate de valorile pensiilor ce vor fi incasate din România şi Italia aveţi la dispoziţie serviciile dezvoltate de http://www.pensiata.ro pentru detalii scrieţi la calcul@pensiata.ro.

 • Buna ziua stimata doamna Covaciu.As vrea sa stiu daca nu deranjez daca mapot pensiona in romania partial,normal etc.sunt nascuta in anul 1965,28 nov.am lucrat in romania din 1987 la paza pana in 1990.din 1990 pana in anul 2003 in grupa2 telefonista la tractorul.in iunie am iesit cu ordonanta fiind luata in calcul 1 an jum. Din 2007 lucrez in regula in italia part_time 3 ore jum.ANUL ASTA sunt 10 ani de vechime.va rog frumos sa mi spuneti ce pot sa fac?sau ce am de facut?si o alta intrebare de care sunt nelamurita.de ce cartile de munca din orasul de resedinta le au trimis in Bucuresti.eu cand am plecat cartea mea de munca era la somaj ce se afla langa tractorul brasov.mentionez ca sunt din brasov.daca ma duc la oficii pensii ei ar putea sa ma informeze despre pensii fara sa ma duc la Bucuresti?
  va multumesc din suflet.

  • BUNA SEARA.VA ROG F.MULT SA MI RASPUNDETI SI MIE LA COMENTARIUL FACUT IN DATA DE 25 04 2017.Este foarte important pt mine.va multumesc anticipat.

  • Stimată Catalina, varsta standard de pensionare în cazul dumneavoastră este 62 de ani şi 10 luni iar stagiul complet de cotizare este 34 de ani şi 5 luni (Anexa Nr 5 din legea 263/2010). Astfel că pensionarea cea mai timpurie se va putea realiza de la 57 de ani şi 10 luni. Cel mai probabil cartea dumneavoastră de muncă se află în administrarea unei societăţi specializată în servicii de arhivare . Pentru detalii legate de această situaţie puteţi scrie la consultanta@pensiata.ro sau suna la Tel 0724 414043 .

 • Buna seara domnule Covaciu.
  Soacra mea este nascuta in luna septembrie 1959. Are o vechime de 21 ani si 11 luni in Romania + o vechime de 8 ani si 10 luni in Italia (din care ultimul an somaj). Mai sta 1 an in Italia pana la expirarea somajului dupa care se va intoarce in tara. Din ce m-am informat eu stagiul complet de cotizare in cazul ei este de 31 ani si 6 luni pentru a putea beneficia de pensie anticipata in Romania. M-ar interesa care sunt conditiile si demersurile pentru a beneficia si de pensie in urma activitatii prestate in Italia si ce trebuie facut astfel incat dupa intoarcerea in Romania sa nu mai fie necesare drumuri suplimentare inapoi in Italia pentru diverse adeverinte, documente etc.
  Va multumesc anticipat.

  • În acest caz documentele pentru pensia anticipată parţială se vor depune la Casa de Pensii din România de pe raza domicliului. Din Italia aveţi nevoie de Extrasul de la INPS cu perioadele muncite si veniturile realizate. Pentru emiterea deciziei, biroul de pensii internaţionale din cadrul casei de pensii va face toate demersurile cu cei de la INSP Italia. Pentru detalii legate de valorile pensiilor pe care soacra dumneavoastră le va putea primi(România şi Italia), puteţi accesa serviciile dezvoltate de http://www.pensiata.ro (inclusiv intocmirea dosarului).

 • Bună. Tatăl meu are 61 de ani. Are 20 de ani munciți in Romania și 18 in Italia. Ar vrea să știe dacă s-ar putea pensiona și dacă da, cum sa procedeze. Mulțumesc.

 • Tatal meu are pensie din italia si din romania care le ia de 7 ani ,statul roman nu are nici o treaba ca tata ia pensie si din italia si din romania dar statul italian dupa 7 ani spune ca nu poate lua pensie din Doua tari ,acum il pune sa dea toti banii inapoi . vreau sa stiu daca asa e legea in italia (ca nu ai voie sa iei pensie si din romania si din italia . tata are pensie de invaliditate de gradul1 … Multumesc

 • Buna ziua,

  Pentru ca o femeie, cetatean roman, sa beneficieze de pensia de urmas de pe urma unui cetatean italian, trebuie sa poarte acelasi nume cu cetatenul italian in acte? Desi erau casatoriti, fiecare si-a pastrat numele. Multumesc!

 • ma numesc maria,am 61 ani in septembrie 2017.lucrez in italia da 2002 a 2016.in rominia am 21 ani de munca. Am pensie anticipata din rominia da 2013 luna mai.pot sa stiu cita pensie la limita de virsta voi avea, si daca in italia pot sa fac cerere,cu 61 ani si 14 ani in italia ,plus 21 in rominia.multumesc maria.

  • Stimată MARIA, în cazul dumneavoastră pensia pentru limită de vârstă trebuia acordată din Martie 2017. Situaţia este puţin delicată pentru perioada Mai 2013-Martie 2017 , altfel va trebui să fie calculată pensia cf legilsaţiei europene în acest sens trebuia să aveţi la dosar şi extrasul de la INPS. Pentru detalii şi sprijin în acest sens puteţi scrie la consultanta@pensiata.ro.

 • Buna ziua! Am lucrat in Italia si as dori sa știu cum arata aceasta adeverinta care trebuie adusa la casa de pensii, daca este un formular anume si ce acte imi mai trebuiesc in momentul în care voi indeplini varsta standard de pensionare. Mentionez ca doresc sa ma pensionez in România

  • Stimată Maria, trebuie să cereţi un extras de cont de la INPS (Institutul Naţional pentru Protecţie Socială) din regiunea în care vă desfăşuraţi activitatea in Italia. Acest extras trebuie să conţină perioadele de activitate şi veniturile realizate. Pentru detalii suplimentare puteţi scrie la consultanta@pensiata.ro sau sunaţi la TM 0724 414 043.

 • Buna ziua ! Am 61 de ani si am iesit la pensie in februarie 2017 ( dupa un an de zile de asteptare …?) Cand am depus actele pt pensionare, inclusiv cei peste 3 ani de munca lucrati in Italia, la Ital -uil si de acolo mi a dat dosarul si l am depus la casa de pensii sectorul 2 de care apartin, iar de la Ital -uil mi au spus ca primesc pensie la 67 de ani…!? As dori sa mi spuneti si mie va rog mult cum stau lucrurile, mai clar..deci cand ar trebuii sa primesc pensia de la Italieni ? Multumesc anticipat!

 • Buna ziua ! Am 61 de ani si primesc pensie din partea romana. Cand am depus actele de pensionare in anul 2016 ,iulie , am depus si extractul cu anii ( 3 ani) lucrati in Italia dar inca nu am primit nimic de acolo…e vorba de un an de zile… Imi puteti spune va rog frumos, cand ar trebuii sa primesc pensia din Italia si la ce varsta? Multumesc anticipat ! Ioana .

  • Stimată Ioana, dacă nu aveți un total de 40 ani stagiu de cotizare ( România+Itlaia) , pensia din Italia va sosi de abia la împlinirea vârstei de 66 ani și 7 luni ( cel mai probabil 67 ani) dacă nu realizați între timp 40 ani stagiu de cotizare. Altfel trebuie să primiți o decizie de respingere a cereri pe motiv de vârstă.

 • Buna seara..ma numesc Cleopatra ,mama mea are 9ani munciti in Romania si 6 in Italia cu contract si cotizati,are 62 de ani va rog sa.mi raspunde.ti îndeplinește conditiile necesare sa iasa la pensie in Romania?

 • Buna ziua ,am 60 de ani si lucrez in prezent in Italia de 10 ani si 8 luni, in România am lucrat 25 de ani din care : 6 ani grupa 1 si 14 ani grupa ll beneficiind de sporuri suplimentare de 6 ani si 2 luni , in total in România am 31 de ani si 1 luna lucrați , am solicitat ieșirea la pensie din Italia , cu cei 10 ani de lucru din Italia am un total de 41 de ani si 9 luni . Instituția INPS care se ocupa cu drepturile de pensie nu vrea să-mi recunoască anii suplimentari realizați din grupa l respectiv ll( cei 6 ani si 2 luni) chiar daca exista un acord între ministerul munci din România cu cel din Italia !!!!! ÎNTREBARE : Îmi puteți trimite ce prevede in total cu toate legile acordul comun de reciprocitate dintre cele doua tari ?! Doresc sa solicit pensie unica europeană in Italia . Va Multumesc !! Astept răspunsul dumneavoastra!

  • Stimate Mihai, este adevărat că sporul de vechime acordat în România pentru grupe nu este luat în calculul stagiului de cotizare (timp efectiv) realizat în statele EU sau cu care România are încheiate acorduri. Între țărie UE nu sunt încheiate acorduri se parate deoare fiind membre ale UE au semnat un acord comun ( Regulamet de aplicare). Pensiile, cf legsilației europene se acordă cf principiului pro rata temporis fiecare stat acordă pensia conform legislației proprii incluzând și veniturile realizate în celelalte state . Desigur aceasta este o descriere sumară. Pentru detalii suplimentare scrieți la calcul@pensiata.ro .

 • Buna ziua,as dori niste informati daca sinteti amabil, sint iesita in pensie din noembrie 2015 la limita de virsta in Romania ,cu o vechime de 23 de ani si 6 luni,din care 6 ani grupa 2, am lucrat in Italia 2 si 5 luni cu acte in regula,la casa de pensie din Timisoara nu au vrut sa-mi i-a la vechime ani din italia .La plecarea mea din Italia sindicatul mi-a deschis si ei dosar in 2015,dar nu am primit nici un raspuns.Doresc sa stiu cum si cind pot cumula ani lucrati in Italia multumesc mult astept raspuns pe email.

  • Stimată Bodnar Viorica, îmi pare sincer rău pentru situația dată, deoarece anii realizați în Italia trebuiau calculați inclusiv la calculul pensiei. Acum va trebui recalculată pensia din România,cf legislației europene în domeniul pensiilor . Pentru detalii legate de valorile pensiilor ce pot fi accesate va rog să- mi scrieți la calcul@pensiata.ro.

 • d.le covaciu am o situatie foarte complexa si va scriu ca desi am sunat la cisl buc unde sint ca membru nu am primit o lamurire .sunt in pensie limita de virsta din 2009 sept la virsta de 40 ani ca funct public cu statut special.din 1987 pina azi 2017 am urmatoarele perioade de munca:1987 sept-1989 ian incadrat turnator form stagiul militar,1989 febr continuat munca -1994 iunie gr 1 de munca.1994 iunie sc militara sub politie -1995 ian.1995 ian-2009 sept subof mai gr.1 de munca.2011-2015 munca contractuala italia operaio 3.2016-2017 dispecer centru de alarma.deci daca calculam ar fi:1.6 luni stg milit+6 luni sc militara+5.4 gr 1 +2.6+15 politie gr 1 +7.5 ani +1 an disp cen alarma total + 5 ani italia=38,7 ani total la virsta de48.intrebare :la 40 ani lucrati efectiv cu ani cuprinsi ca grupa pot solicita pensie din italia sau ani de grupa nu se i.au in considerare?

  • Stimate Merțan Ioan, sporul de vechime primit pentru grupe în România nu se ia în calcul vechimii în muncă din Italia la stabilirea celor 40 de ani pentru care se poate accesa imediat pensia.

 • Buna ziua! Eu am adus-o pe mama mea in Italia are 83 ani si nu mai putea trai singura,am reusit sa ii fac rezidenta la noi, dar nu reusesc sa o inscriu la medic de familie , pentru ca are pensie in Romania.Va rog mult sa ma ajutati cu un sfat sau cum asi putea proceda pentru a avea asistenta medicala.Se poté transfera pensia ei in Italia sau c’è pot face ?va Multumesc!

  • Stimată Elena Matei, pașii ce trebuie urmați pentru transferul dosarului de pensioare din România în Italia îi aflați de la serviciul pensii internaționale din cadrul Casei Pensii județene/sector.

 • Buna ziua;ma numesc Hubati Violeta (ns, la 16 Mai 1956) am urmatoarea situatie:sunt pensionara in Romania cu 3o de ani 4 luni(limita de virsta) iar in Italia am contributii platite pentru 8 ani.Asi vrea sa stiu ce posibilitate am dea beneficia cit mai repede de o forma de pensionare pentru perioada din Italia.

  • Stimată Hubati Violeta, este important să cunoașteți că aveți dreptul la pensie comunitară în acest sens pensia din Romania trebuie recaculată prin adăugarea stagiului de cotizare realizat în Italia, apoi la realizarea a 40 de ani stagiu de cotizare cumulat (România+Italia) statul Italia trebuie să vă ofere, prin INPS PENSIE DE BĂTRÎNEȚE INDIFERENT DE VÂRSTĂ. Dacă nu veți realiza 40 de ani stagiu de cotizare, atunci veți primi pensie de bătrînețe din Italia de la împlinirea vârstei standard de pensionare conform, legislației italiene, cel mai probabil la 67 de ani. Pentru detalii legate de dosarul pentru pensia cmunitară sau valoarea celor două pensii, ne puteți contacta la datele de contact.

 • Buna ziua sunt din botosani si am o mare rugaminte la dumneavoastra am avut o fata in italia si a murit in 16 august 2017 si ia ramas o fica care are 17 ani si este la liceu clasa 11 as vrea sa aflu cum poate sa ia pensie de urmas ca mama ei era pensionara de boala cancer in italia va rog sa ma ajutati sant bunica ei materna eu am crescuto de la o zi aici in bt,

  • Stimată Elena, îmi pare nespus de rău pentru pierderea suferită. În acest caz trebuie depus un dosar de pensie comunitară pentru urmaș (orfan) deoarece fata trebuie să primescă pense din România și din Italia. Voi reveni cu detalii pe adresa de e-mail. Vă voi ajuta șă întocmitți documentația în timpul cel mai scurt posibil.

 • Ma numesc Teodor nascut 19 05 1951,muncesc in Italia din 1 08 2008,adica 9 ani si 2 luni. In Romania conform deciziei de pensie zice:stagiul de cotizare realizat este de 45 ani 6 luni 21 de zile din care:in conditii normale de munca22 ani5 luni 20 zile,in gr 2 (leg.3/1977)2 ani22zile,perioade asimilate21 ani9 zile.Care sant caile de urmat pentru ami face o pensie cumulata in Italia.Decizia de pensie am traduso si legalizata.Va multumesc!

 • Buna ziua,

  Mama mea are 25 ani si 9 luni de vechime, abia ce i-a iesit decizia de pensie in Romania, acum are 62 ani si a iesit cu pe sia minima de 520lei. De 10 ani lucreaza in Italia. Intrebarea este: la ce varsta poate iesi in Italia si poate depune acolo de pensie cu ce a contribuit acolo? Cum se procedeaza?

  Multumesc

  • Stimată Oana Stănescu, în cazul mamei dumneavoastră este necesar să se întocmească dosarul pentru pensie comunitară, deoarece constat că anii realizați în Italia nu au fost cuprinși la stabilirea drepturilor cuvenite la pensionare. Din Italia pensie se poate primi odată cu împlinirea vârstei de 66 ani și 7 luni. Pentru detalii legate de valorile pensiilor ce pot fi accesate aveți la dispoziție serviciile dezvoltate de http://www.pensiata.ro.

 • Buna ziua,

  In anul 2007 mama a fost pensionata in Romania la varsta de 57 de ani. In perioada 2007-2017 a lucrat i Italia, cu intrerupere de aproximativ un an. Va rog frumos, puteti sa-mi spuneti cum se procedeaza: se poate lua pensie din Italia pentru cei 9 ani sau se aduc documentele din Italia in Romania si se recalculeaza pensia in Romania? Va multumesc!

 • Primesc pensie din Italia, intrebarea este: cum pot transfera pensia de etate din Italia in Romania ,pentru ca eu am resedinta in Romania Va multumesc.

 • Buna ziua,am vazut anuntul de mai sus,sipe mine mar interesa sa stiu cum pot transfera pensia din ITALIA in ROMANIA pentru ca eu sunt stabilita in Romania

 • Buna ziua! Este posibil ca iei concomitent pensie pe caz de boala si din Italia si din Romania si sa traiesti doar in Romania?

 • Buna ziua . Ma numesc Popa Alexandra nascuta la 04-Mai-1957 , in februarie ma pensionez la limita de varsta . Am 32 de ani in Romania si 8 ani munciti in Italia cu contributii platte .Cand pot primi pensie si din Italia ? La ce varsta ?

  • Stimată Alexandra, dacă datele sunt corecte vă puteți pensiona imediat prin pensie comunitară anticipată în Italia deoarece ați depășit cei 41 ani și 10 luni stagiu de contribuții efective ceruți de legea italiană (desigur trebuie studiat extrasul INPS). Pentru detalii legate de o pensionare în condiții optime vă stăm la dispoziție cu serviciile dezvoltate de http://www.pensiata.ro .

 • Buna seara , mama mea are 25 ani lucrați in România si 12 in Italia vârsta este de 56 ani va rog să-mi Spune-ți dacă poate sa iasă la pensie anticipata in Italia si România in același timp si la ce vârsta

 • Buna ziua, Mama mea este nascuta in august 1958. Are vechime de lucru in Romania de cca 8 ani si in Italia de aproape 9 ani. Precizez ca sunt cca 4 ani la comun in care a platit atat contributii in Romania cat si in Italia. La ce varsta se poate pensiona si unde ar trebui sa depuna dosarul ?

  • Stimate Adrian, pentru a putea accesa pensia la limită de vârstă din România mama dumneavoastră trebuie să realizeze un stagiu minim de cotizare ( România plus Italia) de 15 ani. Pentru că nu am înțeles clar cum sau realizat cei 4 ani la comun, trebuie să reveniți cu detalii la calcul@pensiata.ro. Dacă sunt realizați calendaristic minim 15 ani de stagiu, atunci pensionarea comunitară pentru limită de vârstă se poate realiza în România imediat ce a împlinit vârsta de din Octombrie 2019, iar în Iatlia imediat ce a împlinit vârsta de 66 ani și 7 luni( 20 ani stagiu România plus Italia).

 • buna ziua,
  datorita faptului ca detineti un bagaj mare de informatii in domeniu si multa amabilitate, va rog sa ma lamuriti daca, pensionar la limita de varsta, integral, in Romania si casatorit cu o cetateanca italiana (avand si eu rezidenta acum in Italia), pot solicita pensia minima de Italia (respectiv transferul pensiei din Romania plus diferenta de la Statul Italian)

  • Stimate Briciu Virgil, în acest caz puteți/solicita pensia minimă din Italia. Legat de transferul pensiei din România plus diferența din Italia nu vă pot da o informație certă fără să cunosc tipul pensiei pe care o aveți ( doar pensie națională sau pensie comunitară). Pentru detalii vă rog să-mi scrieți la calcul@pensiata.ro .

 • Stimată Mariana, în România trebuia să depuneți dosar pentru pensie comunitară. Pentru Italia, dacă aveți domiciliul permanent în România, dosarul se va depune la casa de pensii județeană/sector imediat ce ați împlinit vârsta de 66 ani și 7 luni. Pentru alte detalii puteți scrie la consultanta@pensiata.ro .

  • Va rog …am depus actele pentru pensie internationala la INPS Roma Tuscolana din 2017 …Acestia au facut adresa pentru a mi se trimite formularele E 205-E 210 …Dar nu pot da de urma acestor documente …Casa de pensii Bacau …Ro….zice ca sint trimise …dar nu miau confirmat cu nr de inregistrare …doar verbal…Ce as putea face in cazul acesta? Multumesc

   • Stimată Manolache Niculina, cel mai probabil autoritțile italiene au așteptat mult și bine aceste formulare și cel mai probabil v-au trimis notifocare in legătura cu acest fapt. În acest caz solicitati autoritătilotr italiene să repete solcitatrea, atat prin e-mail cat si prin poștă fizică, ocazie cu care să primiti detalii legate de data expedierii lor… apoi puteți cere informații legate de instrumentarea acestor formulare de la Casa de pensii Bacău. Succes !

 • Stimată Anna Maria, e bine să vedeți scris negru pe alb aceste ”înțelegeri” pentru a nu avea surprize neplăcute pe viitor. De la statul italian veți primi pensie comunitară dacă veți avea minim 20 ani stagiu de cotizare/contribuții ( România plus Italia), iar vârsta nu va fi mai mică decât 66 ani și 7 luni ( vârstă ce poate crește în viitor).

  • Am 62 ani primesc pensie in tara dar lucrez in italia de 12 ani legali cind pot sa primesc pensie dupa ani lucrati in italia . Va multumesc.

   • Stimate Neacșu Dan, pensie din Italia veți primi imediat ce veți îndeplini condițiile de pensionare din Italia pentru forma de pensionare dorită ( bătrânețe, anticipată sau poate după regula 100). Pentru ate detalii vă rog să scrieți la calcul@europensie.ro .

 • Buna asi dori sa stiu in cazu an care eu sunt an italia locuesc la fiul meu ma luat sub intretinerea lui sunt bolnava cu diabet si parkinson si an acest caz fiul meu mea facup acte de pensie la imns italia primesc 450e sunt rezidenta in italia si an cazu an care eu vreau sa plec an Romania mai pot benificia de acessta pensie in Romania se pote transfera

  • Stimată doamnă, primiți din Italia o asigurare socială pe care o pierdeți dacă veți avea rezidență în România, caz în care veți primi pensia minimă garantată social de 520 lei ( evident sunt necesare formalitățile legale).

 • Stimate domnule Covaciu, am cateva nelamuriri in legatura cu pensiile comunitare. Ma numesc Adrian, am varsta de 30 de ani si muncesc in prezent in Germania. In perioada precedenta, am lucrat in Italia pentru 3 ani de zile.
  Din cate am inteles, contributiile (de pensie) catre statul italian nu pot fi recuperate anticipat.
  In viitorul indepartat, in ceea ce priveste pensia comunitara, imi sunt necesare anumite documente eliberate de catre INPS care sa ateste contributiile mele in cei 3 ani? Doresc sa evit situatia in care ajuns la varsta de pesionare cei 3 ani din Italia vor fi pierduti / conditionati de vreun document care nu mai poate fi obtinut.

  Va multumesc. Cu stima.

  • Stimate Adrian Mitrea, veți cere de la INPS Italia (provincia in care ați cotizat) un extras de cont cu veniturile și perioada în care ați muncit ( legal).
   Această perioada va fi fructificată la stabilirea pensiilor comunitare pe care le veți primi din statele UE în care ați cotizat, inclusiv din Italia, la data la care veți îndeplini condițiile de pensionare din fiecare stat.

 • Buna seara d-le Covaciu.Dupa ce am fost in romania anul trecut si mi am gasit cartea de munca revin cu intrebarea:sunt nascuta in 28 11 1965,am 18 ani si 6 luni lucrati din care 10 ani in gr.a-2a 100% in romania si alti 10 ani in italia part time 3ore mezza.Va rog frumos sa mi spuneti cind pot iesi la pensie(normal,anticipat sau partial).Sunt o persoana bolnava,acum astept pentru invaliditate in italia.va multumesc din suflet.astept raspuns.

  • Stimată Cătălina, pensionarea anticipată parțială o veți putea accesa ( cf. Anexa nr 5 din Legea 263/2010) din Septembrie 2023, iar din Septembrie 2026 veți trece în pensie pentru limită de vârstă redusă. Desigur, aceste date sunt valabile dacă legislația nu va fi modificată pînă în 2023 de asemenea este importnat de văzut stagiul de cotizare realizat în Italia.

 • sant nascut in 02.06 1956 si am iesit la pensie in romania2015cu 30 de ani 6 luni si27 de ziledin care 14 de grupa speciala si am lucrat in regula in Italia6 ani4luni26 de zile.Vreau sa va intreb cu respect cand as putea depune dosarul pentru a lua si o pensie di Italia si in ce cuantum.Mentionez ca am rezidenza in Romania.Vamultumesc frumos pentru disponibilitate

 • Buna ziua domnule Covaciu,
  Zilele acestea implinesc 61 de ani. Am o intrebare
  Exista vreo posibilitate de a iesi la pensie anticipat?
  Mentionez ca in Romania am lucrati 17 ani grupa 2 de munca si in Italia 10 ani cu acte contributii platite.
  Va multumesc anticipat pentru raspuns!

  • Stimate Barsan Liviu, pentru a putea accesa pensia anticipată parțială trebuie să realizați minim 35 ani stagiu de cotizare contributiv. Din analiza sumară a datelor primite rezlută că aveți 31 de ani si 3 luni ( 4 ani si 3 luni primiti ptr grupa 2). Cea mai la indemână posibilitate de pensioare va fi prin pesie comunitară la limită de varsta redusă ce poate fi accesată imediat ce ați realizat 35 de ani ( inclus si stagiul miitar somaj,,etc) . Pentru o situație clară scrieți la contact@europensie.ro .

 • Buna seara domnule Covaciu sint Elena Panoschi sint nascuta pe 10 01 1961 am lucrat in Romania 17 ani din care 16 in grupa a 2 a un an somaj si altii 17 ani in Italia cu acte in regula As dori sa stiu cind pot iesi la pensie din Romania si Italia as mai dori sa stiu daca somajul din Italie este considerat vechime in munca si va rog permiteti mi sa mi raspundeti la ultima intre bare :Daca primesc pensie din Romania si sint data in somaj in Italia unde lucrez cu acte in regula pot sa benefic de acesta? Daca da in ce conditii ? Va multumesc mult pt amabilitate !!

 • Buna ziua …Ma numesc Manolache .. Nascuta in 25-04-1951…In Ro am 28 ani servici… In Italia . 7 ani 6 luni . Am facut practica pentru pensionare in Italia . ..sa trimis in Ro….acea comunicare pentru completarea formularelor necesare din noiembrie 2017 ….dar fara raspuns pina in prezent…Cit dureaza aceste formalitati? Va rog sa imi raspundeti ca nu mai rezist ..,asteptind ….mentionez ca inca nu am inchis contractul….lucrez…Si cam cit ar fi pensia ? Va multumesc mult ….

  • Stimată Manolache Niculina, din păcate emiterea deciziilor de pensie comunitară durează în medie 6 luni și chiar 2 ani ( după caz). Pînă atunci trebuie să vă asigurați că formularele au fost recepționate de către Casa de Pensii de pe raza domiciliului avut în țară și cțnd au fost expediate la INPS Italia care v-a primit cerere de pensionare. Mult succes !

 • Bună ziua! Mă numesc Rodica-Doruta si sunt născută în România pe data de 09 06 1955 și am lucrat în România 31 ani și în Italia 11 ani ca ( colaboratrice domestică part-time 4ore 5zile săptămânal ). Având etatea de 62 pe 63 ani aș vrea să știu dacă aș avea dreptul la pensie de pe teritoriul Italiei pe perioada lucrată ? Dacă da ce ar trebui să fac ?

 • Buna ziua,

  Mă numesc Petrică Prisacaru, sunt născut pe 24.08.1962. Am lucrat 32 de ani în Romania și un an, 6 luni stagiu militar și 6 luni șomaj. Menționez că 16 ani și 3 luni am lucrat în grupa I de munca. Acum lucrez în Italia din 2007, acumulând 11 ani de vechime cu acte în regulă.
  În octombrie 2017 am depus dosarul la Casa de Pensii Bacău pentru pensii internaționale.

  Aș dori să știu dacă am dreptul de a obține această pensie.

  Va mulțumesc,
  Petrică Prisacaru

  • Stimate Prisăcaru Petrică, cel mai probabil în vechimea de 32 ani realizată în România intră și sporul de vechime primit pentru cei 16 ani de grupa 1 ( Mi-e greu să cred că ați început munca imediat după 10 ani). Astfel că pentru 43 de ani stagiu realizat efectiv, Italia acordă pensionarea anticipată(echivalent limită de varsta redusă la noi) indiferent de varstă, însă în calcul se iau numai anii de stagiu realizați efectiv, fără sporul de grupă, urmare condiția de 43 ani nu va mai fi îndeplinită. Cel mai sigur cererea va fi respinsă de Italia.
   România va acorda pensia la limită de varsta redusă ( cu 8 ani pentru cei 16 ani de gr 1) începând cu implinirea varstei de 57 de ani. Urmare inainte de implinirea a 57 ani pensia nu se poate acorda.

 • Buna ziua Mama mea, BIRNAU VASILICA este nascuta la 02.09/1950, si este pensionar de limita de varsta in Romania din data de 17.06.2009 pentru o vechime de 18 ani 1 luna si 28 de zile. In perioada ianuarie 2008 _ iunie 2016 a lucrat in Italia cu contract de munca inregistrat legal, platind contributiile aferent. avand o vechime efectiva in Italia de 8 ani si jumatate. Codul de identificare fiscala in Italia al mamei mele fiind BRNVLC50P42Z129H la INPS Prato.
  Am depus la data de 31.08.2016 formuarul european E 205 la Casa Judeteana de Pensii Prahova, _ Biroul de Pensii Internationale/Comunitare. cerere la care inca nu am primit nici un raspuns oficial desi am contactat aceasta institutie de nenumarate ori , V rog sa ma indrumati si sa mi comunicati care sunt demersutile pe care sa le fac pentru ca mama sa beneficieze de drepturile de pensie pentru anii lucrati in Italia. VA multumesc.

  • Stimată FLOREA ADRIANA, din păcate aceste întârzieri se întâmplă frecvent la emiterea deciziile de pensii comunitară. Va trebui că contactați INPS Prato pentru a afla cand au trimis răspuns la solicitarea celor de la Casa de Pensii Prahova, apoi va trebui să stabiliți o audiență la Casa de Pensii Prahova. Este posibil ca intre timp INPS Prato să fi trimis un Certificat de Viață la adresa de corespondență menționată, la care dacă nu ați răspuns demersurile de emitere a deciziei să se fi oprit ( posibil). Decizia de pensie comunitară, în acest caz trebuia emisă de INPS Prato și să fie expediată prin Casa de Pensii Prahova la adresa dumneavoastră de domiciliu.

  • sa va adresati SOLVIT Romania; numai ei va ajuta si fac presiuni la SOLVIT ITALIA ; altfel pierdeti vremea;
   solvit @mae.ro

   serviciu gratuit , informal de solutionare a problemelor din tarile UE; fara ajutorul lor asteptati mult si bine….chiar se implica si rezolva ; felicitari!

 • Am 62 ani .Sint pensionara in Romania,cu vechime integrala in cimpul muncii.As dori sa stiu daca pot obtine vreo contributie baneasca pentru un an si 4 luni lucrati in Italia,cu contract de munca legal cu contributii platite statului italian.Am fluturasii care atesta platile facute,cu codul meu de inregistrare la Ims.Am incercat si la casa de pensii,dar m-am lovit de tot felul de indisponibilitati.Daca da,v-as ruga daca puteti sa ma indrumati ce sa fac.Multumesc frumos!

  • Stimată Maria, este important de stiut care este stagiul total de cotizare (România plus Italia) pentru a stabili daca aveti posibilitate de pensionare mai timpurie decat 66 ani si 7 luni cat este in prezent varsta( 67 din 2019) la care se poate cere pensia de batranete in Italia. Desigur puteți primi pensie din Italia. Pentru alte detalii legate de acest demers puteti scrie la calcul@pensiata.ro .

 • Buna, ma numesc Petrica Nicu sunt pensionara de drept di anul 2014 in RO cu 29 ani 4 luni si 18 zile , intrebare ;ani lucrati in Italia pot sa i adaug la pensie in R omania , multumesc anticipat .

 • Buna Ziua!
  Mama mea doreste sa isi depuna dosarul de pensie anticipata. Are stagiul de cotizarea din Romania plus cativa ani din Italia.
  Am mers la casa de pensii si acestia au invocat un ordin emis la 1 noiembrie precum ca toti cei care isi depun dosarul de pensie in Romania au obligativitatea domicielierii in Romania.(adica sa nu figureze cu domiciliul in Italia).
  Eu tot caut respectivul ordin si nu gasesc absolut nimic.
  Ma puteti ajuta?

  • Stimată Andrea Petrea, dacă mama dumneavoastră are buletin de România, cererea se depune la casa de pensii de pe raza domiciliului avut în țară, altfel se va depune la sediul INPS din Italia care gestionează prestațiile sociale din zona domiciliului din Italia. Prevederea de care se face vorbire( Ordin din 1 Noiembrie) este de fapt Regulamentul European de Aplicare a legislației in domeniul prensiilor comunitare.

 • Buna ziua
  Va rog foarte mult sa ma ajutati cu o lamurire .Mama mea este pensionata in R omania pentru 24 ani si 8 luni vechime in perioada 1984-2008.Apoi a lucrat 8 ani in Italia in perioada 2008-2015.Ea a primit pentru vechimea din Italia 83 euro pensie intr-un cont din Italia . Ea a avut rezidenta in Italia pana in iulie 2017. Acum este in Romania .
  Vreau sa aflu daca putem sa cerem o recalculare a pensie pentru perioada de rezidenta Italia pana in 2017?
  Deasemenea ce inseamna pe decizia de pensionare „pensione virtuale „pentru ca acolo este trecuta suma de 284 euro si „prestaz estera”care este 83 euro pe care ii primeste .
  Daca este nevoie de o cerere de recalculare pentru ca am inteles ca pensiile in Italia s-au marit ?
  Si ce sa facem sa se transfere pensia care intra intr-o banca in Italia ,intr-o banca din Romania

 • Buna seara sotul meu are virsta de 62 de ani este pensionat la limita de virsta cu vechimea de 47 de ani a lucrat in italia 2 ani si jumatate pentru acestia din it poate sa primeasca pensie?Multumesc

   • Bună ziua dl covaci rectific peioada care a lucrat în it. Aceasta fiind de 1 an si 9 luni.Mentionez ca are vîrsta de 64 de ani și 5 luni este pensionat la limită de vârstă in tara iar în sept anul acesta împlinește 65 de ani.

    • Stimată Ioana, accesarea pensiei conform opțiunii Quota 100 se poate face imediat ce sunt indeplinite aceste condiții adică varsta plus vechimea din ROU+IT sunt mai mari sau egale cu 100, ceea ce pare a fi realizat in cazul soțului dumneavoastră.

 • Ma intereseaza un lucru , o persoana comunitara in italia avind si citadinanza Italiana , ajungind la virta de pensie , contribute platite , rezideta 10 ani ,care sint preoritatile pentru un comunitar?Cum va fi calculata pensia?

  • Stimată Ecaterina Bagrin, o persoană cu cetățenia română dar care are rezidența în Italia, va trebui să depună dosarul pentru pensia Italiană sau din România la sediul INPS Italia cel mai apropiat de domiciulul avut în Italia. Pentru detalii legate de candițiile ce trebuie îndeplinite scrieți vă rog la contact@europensie.ro .

   • buna ziua .
    o intrebare, prietena mea este surdo-muta, parinti ei sunt stabiliti in italia , o perioada spuneau ca incaseaza o pensie de handicap acolo, iar de 2 ani aprox, spun ca i sa taiat acea pensie, cum oare asi putea afla daca incaseaza incontinuare pensie acolo.
    precizez ca pana in prezent prietena mea nu a beneficiat de nici un ban.

   • Ma numesc Stefan Elena am 61 ani sint esti la pensie in Rominia din 13 mai ptr 29 ani munciti in tara ,daaaar am 10 ani munciti in Italia 8+2 somaj se termina acum in noembrie .nu -mi convine sa astept inca 6 ani pina fac etatea de pensie din Italia fara nici un leu din Italia ,doresc sa aduc anii munciti ,adica vechimea linga anii de vechime din Rominia ,stiuuu se poate ……intrebarea mea contributele platite in Italia 10 ani cu-i ramin …..se poate face un recalcul sa plateasca contributele inapoi mie …….deoarece statul Italian i-mi da numai anii de vechime nu si pensie ,multumesc ptr raspuns .

    • Stimată Elena, statul Italia va va plati o pensie incepand cu 67 de ani din pacate contributiile la sistemul public de pensii atat in Italia cat si in Romania nu se pot recupera decat sub forma de pensie deoarece este vorba de un sistem de asigurari, in sensul ca are si o componenta de asigurare nu numai de cumulare/capitalizare, statul fiind obligat sa va asigure , spre exemplu , o pensie de invaliditate chiar dacă ați fi muncit doar 1 lună.

   • Domnu Covaciu eu am 7 ani cotizație in Italia plus încă vreo 9 ani in Romania..
    Vreau sa va intreb daca la vîrsta de 41 ani si cu grad de invalidate de 80 la sută am dreptul la pensie din Italia?
    Va multumesc anticipat pt răspuns!

 • Buna ziua,

  Depus dosar pentru pensie anticipata in Romania, vechime 27 ani si 4 luni plus 5 ani in Italia. Dosarul s-a depus in august 2017 si nici pana acum nu s-a primit formularul E205.
  Intrebarea mea este, cât poate dura completarea acestui formular si cui ne putem adresa in Italia, pentru ca la casa de pensii teritoriala ne-a zis sa asteptam, dar cat… nu se stie.

  • Stimatte Apostol, vă rog să reveniți cu detalii la calcul@europensie.ro , deoarece este important de cunoscut dacă dosarul a fost depus pentru bărbat sau femeie și apoi de stabilit dacă au fost îndeplinite condițiile penru pensia comunitară solicitată. Apoi va trebui stabilit cine se face responsabil de această întârziere și modalitățile de urmat pentru o pensionare cât mai repede posibil.

 • Buna ziua. Depus dosar pensie comunitara din august 2017. Nici pana acum nu a sosit formularul E 205. Unde trebuie sa ne adresam? La casa de pensii teritoriala am fost si au zis sa asteptam. Este vorba totusi de un an de zile!

  multumesc anticipat,

 • Buna ziua,
  Va rog sa-mi spuneti care sunt demersurile care trebuie facute pentru a obtine pensie de urmas pentru sotie si copii, in cazul decesului sotului in accident de masina pe teritoriul Italiei, fiind angajat legal de aproximativ 15 ani in italia la momentul decesului.
  Va multumesc si astept cu mare interes raspunsul dvs.

  • Stimată Mihaela, îmi pare rău pentru situația dată. Pensia de urmaș pentru copii se acordă de către Casa de Pensii din România de pe raza domiciliului stabil din România pînă la împlinirea vârstei de 26 ani. În cazul soției se acorda pensia timp de 6 luni dacă nu realizează venituri pentru care este obligatorie plata CAS și toată viața de la împlinirea varstei standard de pensionare. Documentul de bază este certificatul de deces la care se adaugă documentele care arată vechimea în muncă din România și Italia precum și actele care arată că solicitanții au făcut parte din familia decedatului ( certificate de nastere, căsătorie, etc).

  • Stmată Ramona îmi pare rău pentru situația dată. Copii vor primi pensie de urmaș din România dacă șoțul dumneacoastră a avut stagiu de cotizare realizat si in țară, alfel va trebui să solicitați doar din Italia.

 • Buna ziua..lucrez de 2 ani cu contract in Italia..contributii platite..totul in regula..din 2017 am facut un contract cu casa de pensii din Romania platind contributii pentru pensie..as dori sa stiu daca se vor calcula la vechime rezultand contributiile platite consecutin in doua tari..multumesc

  • Stimată MIOARA, stagiul de cotizare realizat prin contribuție voluntară în România și în același timp realizați stagiu de cotizare la INPS Italia nu va dublează vechimea din această perioadă chiar dacă fiecare stat va calcula pensiaa prin valorificarea veniturilor pentru care s-a plătit/cotizat, Astfel, în stabilirea vechimii realizate în cele două state conform Regulamentului European în domeniul prestațiilor sociale , se va considera vechime în țara în care se cotiozează în baza unui contract de muncă (Italia) iar în România se va valorifica la punctajul pensiei achitate de țara noastră. Pentru detalii concrete puteți scrie la calcul@europensie.ro sau consultanta@pensiata.ro .

 • Buna ziua am si eu o intrebare am pensie din romania ,am lucrat in italia peste 10 ani si am depus dosaru de pensie pentru in italia la casa de pensi din judet mi_a dat nr de dosar dar din ianuarie 2018 nu am primit nici un raspuns vreau sa stiu cat dureaza nu am primit nici un plic acasa de la casa de pensi mi_au zus cand primiti dumneavoastra acasa ceva primim si noi

  • Stimată Tudora, din păcare emiterea deciziilor de pensii comunitare de către România încă înregistrează timpi destul de mari 1 an sau chiar 2, desigur sunt și situații în care acestea au fost emise mai repede ( 6 luni).

 • Buna ziua am si eu o intrebare am pensie din romania am lucrat si in italia peste 10 ani si am depus dosaru de pensie pentru in italia la casa de pensi din judet in ianuarie 2018 am nr de dosar cat dureaza sa primesc un raspuns din italia cei de la casa de pensi mi_au spus cand primiti acasa dumneavoastrs primim si noi,vreau sa stiu cam cat dureaza

 • Buna seara Am 30 ani sunt tanar dar voiam sa ma asigur voiam sa intreb sunt angajat in italia am fost si ceva ani angajat si in romania botosani intrebarea este.
  1. ani munciti in Romania ai pot aduce in italia sau din italia in romanai. Se acumuleaza calculeaza
  2. Si cati ani trebuie total munciti din stanga si din dreapta pentru o pensie daca ajungem cine stie.
  Va multumesc

  • Stimate Cristinel, până la varsta pensionării mai este cale lungă și legislația poate fi modificată mult față de ceea ce există azi în cele 2 state. Ca o informare la zi trebuie să notați că stagiile de cotizare realizate în Italia și România sunt recunoscute reciproc și dacă azi minimul necesar este de 15 ani respectiv 20 de ani, astfel că pentru a primi cate o pensie din cele două state trebuie să aveți cumulată o perioadă de minim 20 ani ( Ex 10 în România și 10 în Italia).

 • Buna ziua, nu sunt la varsta de pensionare dar am o nelamurie: Lucrez in Italia cu jumatate de norma ( part time- 4 ore zi) si paralel am continuat sa platesc contributia si in Romania… As dori sa aflu daca vor fi probleme la calcularea pensiei si ce imi sugerati sa nu mai platesc in Romania?
  Multumesc anticipat.

 • Buna ziua, precizez ca nu sunt la varsta de pensionare dar am o nelamurie: Lucrez in Italia cu jumatate de norma ( part time- 4 ore zi) si paralel am continuat sa platesc contributia si in Romania… As dori sa aflu daca vor fi probleme la calcularea pensiei si ce imi sugerati sa nu mai platesc in Romania?
  Multumesc anticipat.

  • Stimată Ioana, vă mulțumesc pentru mesaj deoarce este încă o ocazie de a lămuri această speță. Contribuția în același timp la două sisteme publice de pensii Italia -angajat și România – voluntar ( Contract de Asigurare Socială) nu dublează vechimea ce va fi procesată la stabilirea pensiilor comunitare,caz în care la stabilirea pensiilor comunitare perioadă de cotizare din Italia va fi utilizată. Totuși la stabilirea drepturilor cuvenite din România cotizarea suplimentară va crește valorea pensiei în raport cu suma lunraă cotizată. Ceea ce trebuie cunoscut și de neurmat este să nu se achite cotizația minimă dacă scopul cotizării este o pensie mai mare și nu realizarea unui stagiu minim necesar pentru forma de pensionare dorită ( detalii la contact@europensie.ro). Recomandarea de a se continua sau nu cotizarea în România se poate oferi numai în urma unei analize asupra dosarului de pensionare.

 • Lucrez in Italia de15 ani.In Romania am lucrat 26 ani.Locuiesc in Italia.Am prezentat intr-un oficiu de patronat din Italia,documentele pentru cumulul anilor de vechime,in vederea pensionarii.Doamna din acest oficiu,(care este romanca!!!)mi-a obtinut extratul cont cu ani lucrati in Italia,dar spune ca nu are cunostinta de faptul ca trebuie sa le trimita la INPS.Dupa luni de insistente,a spus ca a trimis un emeil la INPS,dar nu are nimic care sa certifice asta.Nu stiu ce sa fac pentru a sti daca documentele au ajuns .De la casa de pensii din Romania mi s-a spus ca nu pot eu sa merg cu documentele personal.Eu am 61 de ani si speram sa obtin in Romania pensie anticipat partiala.As dori o parere profesionala.Va multumesc.

 • BUNĂ ZIUA Sunt acasa in Romania si sunt in pensie de boala din Italia, vrau sa știu daca au crescut pensiile de boala, si vreau să mai știu dacă mă pot prezenta la comise in luna iunie 2020,aștept răspunsul dumneavoastră, va mulțumesc .

  • Stimată Lenuța Kovacs, valoarea pensiilor de invaliditate nu a crescut și este de așteptat o creștere de la 01.09.2020, însă acesta in condițiile actuale pare puțin probabilă. Reexaminările medicale au fost suspendate până la o dată ce va fi comunicată ulterior. Rămâneți pe aproape pentru acestă informație. Vă doresc multă sănătate !

 • Buna ziua
  Mama mea lucreaza in Italia din 2007. Are 8 ani si 2 luni in care a cotizat si 1 an si 8 luni de șomaj. Ea e născută în 1957. In Romania este deja in pensie din 2019 cu 27 ani si 2 luni stagiu de cotizare. Intrebarea mea ar fi daca se ia în calcul șomajul la stagiu de cotizare in Italia. De asemenea va intreb daca doar la 66 de ani si 8 luni isi poate depune dosarul de pensionare in Italia? Este posibil sa beneficieze pana atunci de o pensie socială în Italia si in ce conditii? Va multumesc anticipat pentru răspunsuri!

 • Buna ziua, va rog sa ma ajutati cu o informație. Soacra mea este nascuta in 1953 si are pensie in România după 30 ani vechime. In Italia a lucrat cu acte 10 ani, si doreste sa obtina si de acolo o pensie. Imi puteti spune, va rog, daca are deja 67 de ani, poate primi pensie si din Italia? Si cam cat este această pensie? Va multumesc.

 • eu am o pensie de boala in romania de grad 3 cu drept de munca , am rezidenta in italia am lucrat cu contract de 4 ore .Intrebarea este daca vreu sa devin cetaten italian .mai am dreptul la pensia de boala din romania ,in italia pensia de invaliditate trebuie sa ai un procent de 74% si in romania am numai 50% ceea ce nu pot deocamdata cere in italia pensia de boala .Vreau sa depun acte pentru cetatenie italiana ,daca imi pot pastra pensia de boala in romania?

Lasă un comentariu