Pensii minime: acestea sunt sumele în vigoare în 2019
Pentru al cincilea an consecutiv, reevaluarea este limitată la minimul de 0,25% prevăzut de lege. Pensiile vor crește din nou minimul prevăzut de lege: 0,25%. Deoarece IPC a fost înlocuit ca referință pentru calcularea reevaluării pensiilor prin ceea ce se numește PIU în 2013 și în temeiul Legii 23/2013, creșterea anuală a valorii pensiilor au fost limitate la 0,25%. Acest indice include variabile, cum ar fi numărul de pensii plătite de sistem, diferența dintre veniturile și cheltuielile de protecție socială sau rata de înlocuire a pensiilor și a pensiilor, care prevede că un minim de 0,25% anual și reevaluate IPC-ul maxim a crescut cu 0,50%. De ce a fost reevaluarea limitată la acel minim de 0,25% de la implementarea sa?  Situația deficitului în care sunt conturile de securitate socială, o situație care  continuă să amenințe  în anii următori și slăbirea puterii de cumpărare a pensionarilor,  deoarece reevaluarea (0,25%) este în mod substanțial mai mică la creșterea costului vieții (într-un mediu normal al prețurilor, inflația este în jur de 2%). Cu acest rezultat care cedează IRP, pensia maximă ar fi fixată în 2019 la 2.580,1 euro și pensiile minime în  următoarele sume:
Pensia pentru limită de vârstă a pensionar singur cu vârsta de cel puțin 65 de ani

În conviețuire cu soțul / soția dependentă, 788,90 euro. Fără soț / soție, 639,30 euro. Cu soțul / soția nu este responsabil 606,6 euro.
Pensia pentru pensionari pentru un deținător de vârstă sub 65 de ani

În conviețuire cu soțul / soția dependentă, 739,40 de euro. Fără soț, 598 de euro. Cu un soț care nu este responsabil de 565,2 euro.
Pensie pentru limită de vârstă 65 de ani de invaliditate ridicată

În conviețuire cu soțul dependent, 1,183.40 euro. Fără soț / soție, 959 de euro. Cu soțul / soția nu este responsabil 910 de euro.

Pensie permanentă de invaliditate: invaliditate severă

În conviețuire cu soțul dependent, 1,183.40 euro. Fără soț / soție, 959 de euro. Cu soțul / soția nu este responsabil 910 de euro.
Pensie permanentă de invaliditate permanentă

În conviețuire cu soțul / soția dependentă, 788,90 euro. Fără soț / soție, 639,30 euro. Cu soțul / soția nu răspunde 606,6 euro.
Pensie permanentă de invaliditate totală cu vârsta de 65 de ani sau mai mult

În conviețuire cu soțul dependent, 1,183.40 euro. Fără soț / soție, 959 de euro. Cu soțul / soția nu este responsabil 910 de euro.
Pensie permanentă de invaliditate între 60 și 64 de ani

În conviețuire cu soțul / soția dependentă, 739,40 de euro. Fără soț, 598 de euro. Cu un soț care nu este responsabil de 565,2 euro.
Pensie permanentă de invaliditate totală derivată din boală, mai mică de 60 de ani

În conviețuire cu soțul / soția dependentă, 397,60 de euro. Fără soț / soție, 397,60 de euro. Cu soțul / soția nu este responsabil 390,20 euro.
Pensia parțială permanentă de invaliditate a sistemului de accident de muncă

În conviețuire cu soțul / soția dependentă, 788,90 euro. Fără soț / soție, 639,30 euro. Cu soțul / soția nu răspunde 606,6 euro.
Pensie de văduvie(urmaș soț supraviețuitor)

Cu taxe familiale, 739,40 euro. Cu 65 de ani și cu handicap mai mare de 65%, 639,30 de euro. Între 60 și 64 de ani, 598 de euro. Sub vârsta de 60 de ani, 484,10 euro. (www.jubilaciondefuturo.es)

În Spania, organismul competent în ceea ce priveşte formularele E este Institutul Naţional de Securitate Socială (INSS) prin reţeaua sa de centre de asistenţă (CAISS), şi organismul competent în ceea ce priveşte formularele seriei E 300 este Institutul Naţional de Ocupare (INEM) prin intermediul reţelei sale de agenţii de ocupare. Valorificarea vechimi de munca din Spania pentru pensie in Romania;

www.pensiata.ro își dezvoltă portofoliul de servicii destinate celor care:
– au realzat stagiu de cotizare în Uniunea Europeană
– au realizat stagiu de cotizare în țările cu care Romania are încheiate acorduri de reciprocitate în domeniul pensiilor;
– au realizat stagiu de cotizare în România și sunt rezidenți în alte tări decât cele menționate mai sus.
    Astfel sunt disponibile următoarele servicii:
Consultanță Dosar de Pensionare Comunitară/Internațională, se analizează care sunt oportunitățile de pensionare în țările în care s-a realizat stagiu de cotizare(vechime în muncă).
Serviciul este realizat în cca 7 zile lucrătoare de la data primirii documentelor ce stau la baza dosarului de pensionare și va fi expediat pe adresa de e-mail specificată sau prin curierat.
Calcul pensie Comunitară/Internațională în regim neprioritar, serviciul constă în identificarea oportunităților de pensionare oferite de legislația statelor în care s-a cotizat cu indicarea soluțiilor cele mai convenabile, de asemenea se realizează calculul pensiei (ipotetică și prorata) precum și modalitațile de încasare.
Serviciul se realizează în maxim 10 zile de la data primirii documentelor ce stau la baza dosarului de pensionare și costă 100 euro.
Calcul pensie Comunitară/Internațională în regim prioritar, serviciul constă în identificarea oportunităților de pensionare oferite de legislația statelor în care s-a cotizat cu indicarea soluțiilor cele mai convenabile, dde asemenea se realizează calculul pensiei (ipotetică și prorata) precum și modalitațile de încasare.
Serviciul se realizează în maxim 5 zile de la data primirii documentelor ce stau la baza dosarului de pensionare și costă 150 euro.
Serviciul de întocmire dosar de pensionare, timp de efectuare 5 zile: sunt completate toate formularele ce stau la baza dosarului de pensionare, dosarul va fi expediat prin curierat. Cost 75 euro;
Serviciul Recuperare Documente, este serviciul prin care recuperăm documentele (din România) pe care încă nu le aveți la dosar de la societățile care arhivează documentele ce atestă vechimea și veniturile realizate, este inclusă și activitatea de identificare a societăților care au preluat fostele intreprinderi ce au avut activitatea înainte de 1990. Este necesară o împuternicire notarială/Consulat.
Costul serviciului este de minim 300 lei și poate crește funcție de fiecare caz în parte(negociabil).
Serviciul Depunere Dosar de Pensionare la casa de pensii din România, costă 100 euro și se realizează pe baza unei împuterniciri notariale/consulat.

Pentru detalii suplimentare legate de documentele necesare precum și de modalitatea de plată a serviciilor scrieți la calcul@europensie.ro sau  sunați la Tel 0742 602 033, 0724 414 043, 0760 432 198.

Pensii acordate de Regatul Spaniei
Pensii de bătrâneţe:
Beneficiari: Lucrătorii care îşi încetează total sau parţial activitatea profesională şi îndeplinesc anumite cerinţe se pot pensiona de limită de vârstă.
Pensionarea totală:
Atunci când lucrătorul încetează complet desfăşurarea activităţii profesionale şi îndeplineşte cerinţele generale pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.
Pensionarea parţială
Permite plata unei pensii de către sistemul de securitate socială în acelaşi timp cu prestarea unei activităţi profesionale cu timp parţial. Cerinţe:
Persoana să fie înregistrată, asigurată sau într-o situaţie echivalentă în cadrul sistemului de Securitatea Socială.
Să fi împlinit vârsta de 65 de ani. Pensionarea anticipată este obişnuită, dacă sunt îndeplinite anumite cerinţe adiţionale şi acest fapt implică o reducere a cuantumului pensiei.
Să fi contribuit timp de 15 ani, dintre care cel puţin doi trebuie să fie cuprinşi în ultimii 15 ani dinaintea datei pensionării (ziua încetării activităţii sau ziua solicitării pensiei, în cazul unei situaţii echivalente titularului asigurării). Un lucrător trebuie să fi plătit contribuţii 35 de ani pentru a primi o pensie integrală (100%).
Pensie de Invaliditate
Persoanele declarate de către sistemul de securitatea socială a fi în situaţie de incapacitate totală permanentă, au dreptul să beneficieze de pensia de invaliditate în următoarele situaţii:
– au mai puţin de 65 de ani la momentul când îndeplinesc sau nu cerinţele pentru obţinerea pensiei pentru bătrâneţe cu caracter contributiv, dacă invaliditatea este datorată unei boli sau accident din afara muncii.
– sunt înregistrate, asigurate sau se găsesc în situaţii echivalente.
– au acoperit o perioadă contributivă anterioară, dacă incapacitatea este datorată unei boli obişnuite.
Perioada contributivă cerută variază în funcţie de vârsta persoanei.
Pentru lucrătorii care îşi desfăşoară activitatea cu timp parţial există norme speciale.Există diferite grade de invaliditate, care determină cuantumul prestaţiei plătite.
 Decesul şi urmaşii (văduve şi orfani)
Prestaţiile pentru deces şi urmaşi (văduve, orfani, membrii de familie aflaţi în întreţinere) sunt:

 • Asistenţă datorată decesului
 • Pensie pentru văduvie
 • Pensie pentru orfani
 • Pensie şi alocaţie pentru membrii de familie
 • Compensaţie specială până la un anumit cuantum în cazul accidentelor de muncă sau bolilor profesionale.

Beneficiari: Soţul supravieţuitor, orfanii sau, în unele cazuri, membrii de familie ai lucrătorului decedat.
Formularele europene – E 203
În cadrul coordonării sistemelor de securitate socială şi de protecţie socială a diferitelor state membre, scopul formularelor E este de a transfera drepturile obţinute de către lucrătorii unui Stat Membru în alt Stat Membru în care se deplasează pentru a lucra, sau pentru a căuta de lucru, etc.
În Spania, organismul competent în ceea ce priveşte formularele E este Institutul Naţional de Securitate Socială (INSS) prin reţeaua sa de centre de asistenţă (CAISS), şi organismul competent în ceea ce priveşte formularele seriei E 300 este Institutul Naţional de Ocupare (INEM) prin intermediul reţelei sale de agenţii de ocupare.
În privinţa sistemului de securitate socială: formularele în vigoare sunt accesibile pe Internet în format PDF şi trebuie descărcate, completate şi depuse la instituţia corespunzătoare de securitate socială.

Valorificarea  perioadei lucrate in Spania pentru pensie in Romania
La data intrunirii conditiilor de pensionare, lucratorul roman care a desfasurat activitate lucrativa pe teritoriul Spaniei va beneficia de totalizarea perioadelor de asigurare realizate in Romania  si Spania, in vederea stabilirii drepturilor de pensie. Pentru a putea valorifica la pensie perioada lucrata in Spania trebuie sa fi cotizat la sistemul de securitate sociala spaniol. La data pensionarii trebuie sa completati formularele specifice pentru dosarul de pensie cu mentionarea tarilor si perioadelor in care ati lucrat si cotizat la sistemul de securitate sociala.
De asemenea, puteti solicita la Trezoreria Securitatii  Sociale din provincia spaniola in care ati lucrat, un document, „vida laboral”, care certifica perioadele de cotizare.
In Romania, institutia competenta cu administrarea si gestionarea sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale este Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale (www.cnpas.org).
 Valorificarea  perioadei lucrate in Spania pentru pensie in SPANIA
Pentru a obtine o pensie de la statul spaniol trebuie sa cotizati timp de 15 ani la sistemul de securitate sociala spaniol, din care cel putin 2 ani trebuie sa fie cuprinsi in 15 ani care preced data deschiderii drepturilor. Pentru pensia completa sau in procent intreg, perioada de contributie trebuie sa fie de 35 de ani.
Varsta legala de pensionare este:
•     pentru pensia normala: 65 de ani
•     pentru pensia anticipata: 60, 61 sau 65 de ani in anumite conditii.
Varsta legala de pensionare se poate reduce pentru  persoanele care si-au desfasurat activitatea in conditii speciale de munca, in mediu toxic.
Cum se stabileste cuantumul pensiei de batranete in Spania?
Cuantumul pensiei de batranete este determinat pe baza contributiilor, in functie de venituri si numarul de ani de contributie.În Spania, organismul competent în ceea ce priveşte formularele E este Institutul Naţional de Securitate Socială (INSS) prin reţeaua sa de centre de asistenţă (CAISS);

Formalitati ce trebuie indeplinite pentru pensie si protectie sociala:
Sistemul de protectie sociala spaniol este structurat dupa contributivitate: Contributiv si Noncontributiv;

Sistemul contributiv: include persoanele care îşi au reşedinţa sau se află în mod legal în Spania, dacă îşi desfăşoară activitatea salariată sau independentă pe teritoriul Spaniei.

Sistemul non-contributiv: acest sistem de securitate socială este aplicabil tuturor spaniolilor cu reşedinţa pe teritoriul Spaniei; sunt acoperiţi de acest sistem şi hispano-americanii, portughezii, brazilienii, cetăţenii din Andora şi din Filipine şi cetăţenii din alte ţări cărora li se aplică prevederile tratatelor, acordurilor bilaterale sau convenţiilor.

Structura sistemului de securitate sociala,Sistem general
Sisteme speciale:
Agricultori
Navigatori
Lucrători independenţi
Personal casnic
Mineri din domeniul cărbunelui
Studenţi (Asigurare pentru studenţi)
Funcţionari publici

Orice persoană care este pe cale să iniţieze o activitate trebuie să deţină un număr de securitate socială. Trezoreria Generală de Securitate Socială va acorda un Număr de Securitate Socială fiecărui cetăţean, pentru identificarea acestuia în relaţia cu Trezoreria. De asemenea, respectivul număr se va acorda şi pentru beneficiarii de pensii sau alte prestaţii ale Sistemului.

Cine poate adresa o solicitare:
Angajatorii sunt obligaţi să solicite înscrierea lucrătorilor lor la sistemul de securitate socială. Când angajatorul nu îşi îndeplineşte această obligaţie, lucrătorul poate solicita direct înscrierea sa la sistem. Lucrătorii independenţi sau lucrătorii salariaţi sunt obligaţi să solicite înscrierea.

Contribuţii: Toţi lucrătorii trebuie să cotizeze la sistemul de securitatea socială. Compania va deduce procentul de contribuţie corespunzător din salariul brut al lucrătorului şi această reţinere va apărea în fişa de plată a salariului. Toţi lucrătorii pot solicita „Vida Laboral” (înregistrările privind angajarea), pentru a verifica contribuţiile plătite către Securitatea Socială.
Asigurarea de şomaj
Asigură protecţia situaţiilor celor care, putând şi dorind să lucreze, când îşi pierd slujba temporară sau definitivă, sau al căror program de lucru, în ore, este redus cu cel puţin o treime faţă de pierderea corespunzătoare sau reducerea din salariu pentru cel puţin una dintre cauzele stabilite ca situaţii legale de şomaj.

Denumire: prestaţii pentru şomaj.

Beneficiari: lucrători independenţi şi alte grupuri de lucrători, care se găsesc în una dintre situaţiile legale de şomaj stabilite, au plătit contribuţiile pentru o perioadă minimă cerută (360 zile în ultimii şase ani) şi nu se găsesc în nici una dintre situaţiile de incompatibilitate stabilite prin lege.

Nivele de protectie:
Prestatia contributiva pentru somaj total sau partial:cuantumul sau depende de contributiile platite la sistemul de securitate sociala in acest scop in ultímele 180 de zile (70%in prímele sase luni ,60%pentru restul perioadei existând termene de plată maxime şi minime). Durata depinde de perioada în care s-a contribuit. Perioada minimă de contribuţie obligatorie de 12 luni, dă dreptul lucrătorului să primească 4 luni de prestaţii pentru şomaj. Perioada maximă de plată a prestaţiei pentru şomaj este de 24 luni.

Indemnizaţia de şomaj: Lucrătorii care se află sub incidenţa unor circumstanţe speciale şi se încadrează corect într-o categorie de securitate socială sunt îndreptăţiţi la subvenţie pentru şomaj. Alte ajutoare: indemnizaţia Activă de Integrare: se acordă acelor lucrători aflaţi în şomaj care nu au dreptul la nici una dintre prestaţiile anterioare. Aceştia trebuie să îndeplinească o serie de cerinţe de vârstă şi perioadă de şomaj şi parcurg un program individualizat de integrare în muncă. Pentru obţinerea prestaţiei pentru şomaj, lucrătorul trebuie să se adreseze Agenţiei de Ocupare atunci când relaţia de muncă s-a încheiat (excepţie cazul de demisie). Acesta trebuie să se înregistreze ca şomer şi să solicite prestaţia pentru şomaj. Înregistrarea este de competenţa Serviciilor Publice de Ocupare Regionale, iar calculul şi plata sunt de competenţa Serviciului Public de Ocupare statal. Totul se realizează la aceeaşi agenţie pentru ocupare. Termenul de înregistrare şi solicitare a prestaţiilor este de 15 zile, şi trebuie prezentate următoarele documente: solicitarea, actul de identitate, carnetul de alocaţii familiale (dacă există copii aflaţi în întreţinere) certificat de societate şi, dacă societatea nu este integrată în reţeaua electronică, documentele oficiale de plata a contribuţiilor corespunzătoare ultimelor 180 de zile. Prestaţia pentru şomaj se plăteşte lunar, la unitatea bancară indicată de beneficiar, pe data de 10 a fiecărei luni, şi banii pot fi plătiţi direct în contul personal al persoanei în cauză. Agenţiile de ocupare regionale sunt deschise dimineaţa, de luni până vineri.

Asigurarea de boală
Sistemul de asigurare de boală al securităţii sociale are ca scop furnizarea de servicii medicale şi farmaceutice necesare păstrării sau restabilirii sănătăţii. Administrarea şi gestionarea acestor servicii este în sarcina organelor competente din domeniul sanitar şi centrele spitaliceşti ale fiecărei Comunităţi Autonome şi Institutul Naţional pentru Managementul Sănătăţii în oraşele Ceuta şi Melilla.

Persoane asigurate:
Lucrătorii înregistraţi la sistemul general de securitate socială care se află în incapacitate de muncă. Pentru a beneficia de această prestaţie, lucrătorul trebuie să fie îndreptăţit să lipsească de la muncă, chiar dacă angajatorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile. Pensionarii şi beneficiarii de prestaţii, inclusiv beneficiarii de indemnizaţii sau asistenţă pentru şomaj.Membrii de familie sau curatorii responsabili de persoanele menţionate anterior, soţii, orfanii şi cei aflaţi în intreţinere şi emigranţii spanioli, ca şi alte grupuri recunoscute de lege. Scopul indemnizaţiei temporare pentru incapacitate este de a acoperi lipsa venitului care apare când un angajat se găseşte în incapacitate temporară de muncă şi are nevoie de îngrijiri de securitate socială pentru sănătate, datorită bolii sau a unui accident.

Sunt considerate situaţii de incapacitate temporară:
Situaţiile datorate bolilor obişnuite sau profesionale şi accidentelor, provenite în timpul muncii sau nu, atunci când lucrătorul se află în incapacitate de muncă şi beneficiază de îngrijiri medicale. Perioadele de observare pentru boală profesională pe parcursul cărora este acordat concediu medical.

Dreptul la prestaţie
În caz de îmbolnăvire trebuie să vă prezentaţi la un centru de sănătate. Medicul va determina dacă sunteţi în stare să desfăşuraţi o activitate profesională sau nu ,şi în cel din urmă caz, vă va da un certificat medical care trebuie prezentat la locul de muncă. În caz de boală obişnuită sau accident provenit în afara muncii, dreptul la prestaţii medicale va începe din a 4-a zi de la data încetării activităţii. Indemnizaţia acordată va acoperi cel puţin 60% din câştigurile medii ale lucrătorului. În cazul accidentelor de muncă sau bolilor profesionale se acordă din ziua imediat următoare incetării activităţii, angajatorul fiind responsabil cu plata întregului salariu din ziua încetării activităţii. În mod normal întreprinderea plăteşte lucrătorului indemnizaţia de incapacitate temporară de muncă, pe care i-o rambursează apoi securitatea socială. Durata maximă este de 18 luni, după care urmează reevaluarea situaţiei.

Prestaţii familiale şi de maternitate
Prestaţia de maternitate constă într-o indemnizaţie care se acordă lucrătorilor care îşi iau concediu datorită maternităţii, adopţiei sau încredinţării unui copil.

Situaţii protejate: cazurile acoperite de concedii medicale pentru următoarele situaţii:

 • Maternitatea biologică,
 • Adoptarea sau încredinţarea unui copil, chiar şi anterior adopţiei.

Cerinţe:
Persoana trebuie să fie înregistrată, să fie asigurată sau într-o situaţie echivalentă
Să fi contribuit 180 de zile în perioada ultimilor 5 ani anteriori datei naşterii sau a datei începerii concediului medical, dacă aceasta este anterioră, sau de la data deciziei administrative sau judecătoreşti de încredinţare a copilului sau a hotărârii judecătoreşti prin care se stabilea adopţia.
În cazul naşterii unui copil, dacă mama lucrătoare nu îndeplineşte condiţia privind respectiva perioadă de contribuţie, tatăl va putea primi indemnizaţia pentru întreaga perioadă de concediu permisă, minus 6 săptămâni.
Concediul de maternitate este de 16 săptămâni, dintre care de 4 săptămâni se poate beneficia înaintea naşterii. Acest concediu este plătit cu 100% din salariu.
Prestaţiile familiale acoperă responsabilităţile familiale existente şi naşterea copiilor în următoarele cazuri:

 • Prestaţii financiare pentru copilul aflat în întreţinere
 • Prestaţii financiare pentru naşterea celui de al treilea copil, sau oricărui copil ulterior
 • Prestaţii financiare pentru naşterea multiplă
 • Prestaţii non-financiare pentru copil aflat în întreţinere ;Cuantumul : Între 291 şi 2910 euro, în funcţie de numărul de copii aflaţi în întreţinere şi de nivelul veniturilor.

             PENSII:
I.Pensia ordinara(pensia pentru limita de varsta)
Beneficiaza persoanele care sunt incluse in Regimul General ,afiliate sau inregistrate,care intrunesc conditiile cerute privind varsta si perioada minima cotizata.

VÂRSTE DE PENSIONARE:

AnulStagiu de cotizareVârsta de Pensionare
201335 ani și 3 luni65 ani
Sub  35 ani și 3 luni65 ani și 1 luni
201435 ani și 6 luni65 ani
Sub  35 ani și 6 luni65 ani și 2 luni
201535 ani și 9 luni65 ani
Sub  35 ani și 9 luni65 ani și 3 luni
201636  ani65 ani
Sub  36 ani65 ani și 4 luni
201736 ani și 3 luni65 ani
Sub  36 ani și 3 luni65 ani și 5 luni
201836 ani și 6 luni65 ani
Sub  36 ani și 6 luni65 ani și 6 luni
201936 ani și 9 luni65 ani
Sub  36 ani și 9 luni65 ani și 8 luni
202037  ani65 ani
Sub  37 ani65 ani și 10 luni
202137 ani și 3 luni65 ani
Sub  37 ani și 3 luni66 ani
202237 ani și 6 luni65 ani
Sub  37 ani și 6 luni66 ani și 2 luni
202337 ani și 9 luni65 ani
Sub  37 ani și 9 luni66 ani și 4 luni
202438  ani65 ani
Sub  38 ani66 ani și 6 luni
202538 ani și 3 luni65 ani
Sub  38 ani și 3 luni66 ani și 8 luni
202638 ani și 3 luni65 ani
Sub  38 ani și 3 luni66 ani și 10 luni
din  202738 ani și 6 luni65 ani
Sub  38 ani și 6 luni67 ani

Varsta:sa fie implinita varsta de 65 de ani
Perioada minima cotizata:
– perioada de cotizare generica
: 15ani
perioada de cotizare specifica : 2 ani inclusi in perioada de cotizare generica de 15 ani,imediat anteriori datei de solicitare)
Prestatia baneasca a persoanei solicitante se determina aplicand baza regulatoarein procentajul ce corespunde anilor cotizati (ultimele 180 de luni lucrate impartite la 210 a bazei de cotizare)
Actualizarea bazei de cotizare a ultimelor 24 de luni lucrate efectiv, se vor calcula la valoarea sa nominala,in deacord cu evolutia Indicelui de Consum al Preturilor pana la a 25 ª luna cotizata,luna care marcheaza inceputul calculului bazei de cotizare luata la valoarea sa nominala.
Procentajele sunt variabile in functie de anii cotizati.Se incepe pe o scala de 50% aplicata la 15 ani cotizati ajungand 100% la 35 de ani cotizati.
Daca solicitantul are varsta mai mare de 65 de ani si 35 de ani cotizati,procentajului de 100% i se adauga o valoare aditionala de 2% pentru fiecare an cotizat ce depaseste vartsa de 65 de ani.
Produc efecte anii cotizati in:

 • regim General al Securitatii Sociale;
 • diferite regimuri speciale de Asigurari Sociale;
 • vechile regimuri de asigurari de batranete,invaliditate si/sau mutualism laboral;
 • alte entitati de asigurari sociale care substituie regimul Asigurarilor Sociale;
 • regimul claselor pasive ale statului;
 • administratii publice si alte organisme dependente de acestea mai vechide 1-1-1959 in care personalul administrativ ce nu indeplinea conditia de functionar.

EFECTE ECONOMICE:
 muncitori activi : icepand cu ziua urmatoare prezentarii cererii sau in functie de situatia de care se trateaza;
 muncitori pasivi:incepand cu ziua urmatoare prezentarii cererii.
Incompatibilitati:
Primirea retributiilor banesti este incompatibila cu realizarea de alte activitati lucrative (ce exceptia pensionarii partiale sau flexibile).
Realizarea de alte activitati lucratice (cu exceptia pensionarii partiale sau flexibile)produce urmatoarele efecte:
 suspendarea pensiei pentru limita de varsta , precum si asistenta sanitara aferenta conditiei de pensionar;
 angajatorul are obligata sa inregistreze si totodata sa achite sumele reprezentand cotizatia corespondenta perioadei lucrate.
Incetarea prestatiei banesti se produce odata cu decesul pensionarului. Pensia in bani se achita lunar , adaugandu-se doua plati extraordinare in lunile iunie si noiembrie.Pensionarul are garantate cote minime in functie de varsta si situatia familiara.Pensia inclusiv cota minima,va fi recalculata la inceputul fiecarui an,in de acord cu Indicele de consum al Preturilor prevazut pentru anul respectiv.
II. Pensia anticipata:
1. Pot cere pensionarea anticipata persoanele care au indeplinit varsta de 60 de ani si au cotizat la una din „mutualitati laborale” ale muncitorilor angajati inaintea datei de 1-1-1967 sau la o data echivalenta in sectorul laboral.
Indeminizatia cuvenita se reduce cu 8% pentru fiecare an sau fractiune anuala ce lipseste solicitantului pentru a implini varsta de 65 de ani. Acest procent de reducere,va fi inferior pentru muncitorii care au cotizat mai mult de 30 de ani si au solicitat pensionarea anticipata.
2. Pot cere pensionarea anticipata persoanele care au implinit varsta de 61 de ani dar care apartin regimului general al industriei miniere si carbunelui, indeplinind urmatoarele conditii:
 au implinint varsta de 61 de ani;
 au cotizat 30 de ani in sistemul asigurarilor sociale;
 sa fie inregistrati la biroul de munca cu cel putin 6 luni inainte de prezentarea cererii de solicitare;
 ultimul contrat de munca detinut sa inceteze din cauze ce nu pot fi imputate solicitantului.
Pot cere pensionarea anticipata, beneficiarii ajutorului de somaj,care indeplinesc conditiile cererii de pensionare precum si persoanle care au implinit varsta de 52 de ani.
Coeficientii de reducere a pensiei: se va aplica un coeficient de reducere asupra indemnizatiei banesti, pentru fiecare an anticipat, pana la implinirea varstei de 65 de ani a solicitantului astfel:
ani cotizati:      procent de reducere:
pana la 30 de ani      8%
Intre 31 si 34 de ani 7,5%
Intre 35 si 37 de ani 7%
Intre 38 si 39 de ani 6,5%
40 de ani si mai mult 6%
3.Pensionarea speciala la 64 de ani:
Conditiile care trebuiesc indeplinite pentru a solicita pensionarea speciala sunt: implinirea varstei de 64 de ani si indeplinirea tuturor conditiilor privind pensionarea la limita de varsta(pensionarea ordinara).
4. Pensionarae anticipata in cazuri speciale pe motivul apartenentei grupului sau activitatii profesionale:
 -pensionarea muncitorilor din sectorul minier (aplicarea statutului minier);
 -pensionarea personalului aviatic si auxiliari aerieni;
 -pensionarea muncitorilor feroviari;
 -pensionarea artistilor;
 -personalului din industria taurina.
5. Pensionarea anticipata pe motiv de incapacitate
Se aplica persoanei angajate care pe perioada prestarii activitatii lucrative, prezinta un grad de incapacitate superior de 65% .Varsta de pensionare (de 65 de ani) se reduce prin aplicare unui coeficient de 0,25 asupra perioadei lucrate.
III. Pensionarea partiala:
Implinirea varstei de 60 de ani si detinerea unui contract cu timp partial de munca, ofera dreptul la obtinerii pensionarii anticipate.
Beneficiarii sunt muncitorii angajati care sunt inregistrati in Regimul asigurarilor sociale si care detin un contract de munca cu timp partial.Prestatiile salariale sunt reduse intre 25% minim si 85% maxim.
Cererea va fi adresata Institutului National de Asigurari Sociale (exceptie fac muncitorii maritimi )indicand deasemeni data inceperii noului contract de munca cu timp partial.Cererea va fi depusa la Institutului National de Asigurari Sociale cu 3 luni inainte de implinirea varstei de 60 de ani.
Compatibilitati: Pensionarea partiala este compatibila cu orice tip de activitate lucrativa,numai atunci cand beneficiarul este angajat si nu desfasoara activitati in sistem lucrativ propriu(asociatii familiare,S.R.L.etc)
Incompatibilitati: Pensionarea anticipata este incompatibila cu incapacitatea permanenta absoluta sau/si invaliditate.
Pensionarea partiala inceteaza odata cu :
 decesul pensionarului;
 indeplinirea conditiilor pentru obtinerea pensionarii la limita de varsta sau pensionare anticipata;
 obtinerea pensiei de incapacitate permanenta.
Baza de calcul se plica asupra perioadei de cotizare.
IV. Pensionarea flexibila:
Este o derivatie a pensionarii partiale, de acest drept beneficiind persoanele care au un contract de munca cu timp partial. Solicitantul are obligatia sa informeze institutia competenta,inainte de producerea efectelor noului contract de munca cu timp partial, in caz contrar, plata retributiilor banesti se suspenda pe perioada desfasurarii activitatii lucrative.
Pensionarii care au avut suspendata plata retributiei in data de 28-11-2002 pot opta pentru pensionarea flexibila.
Odata cu inceperea activitatii lucrative se va recalcula, baza de calcul regulatoare,aplicandui-se astfel noile cotizatii.
Documentele care trebuie sa insoteasca cererea de solicitare:
Ptr strainii rezidenti in Spania:
 cardul de rezidenta;
 pentru cetatenii statelor membreale Uniunii Europene:buletinul de identitate sau pasaportul;
 procura pentru reprezentare legala(unde este cazul);
 certficatul de inregistrare al ultimei societati unde s-a desfasurat activitatea,
 justificarea platilor cotizate;
 daca solicitantul beneficiaza de ajutor de somaj,certificatul emis de Serviciul Public de Munca
 certificatul de casatorie si libretul de familie (daca solicitantul este casatorit).

Adresele Institutelor Naționale de Asigurări Sociale unde se pot cere informații despre pensiile și indemnizațiile corespunzătoare în urma decesului unei persoane apropiate
Alava.- c/ General Alava, 10. 01005 Vitoria.                                    Tel.:  945 14 22 20
Albacete.- Avda. de España, 25. 02006 Albacete.                           Tel.:  967 22 43 50
Alicante.- c/ Pintor Lorenzo Casanova, 6. 03003 Alicante.          Tel.:  96 513 01 41
Almería.- c/ Hnos. Machado, 11. 04004 Almería.                             Tel.: 950 25 79 66
Asturias.- c/ Sta. Teresa, 15. 33005 Oviedo.                                     Tel.: 98 525 63 94
Avila.- Pº San Roque, 17. 05003 Avila.                                            Tel.: 920 21 22 63
Badajoz.- Avda. de Colón, 6. 06005 Badajoz.                                 Tel.: 924 24 13 54
Baleares.- c/ Ciudad Queretaro, s/n. 07006 Palma de Mallorca. Tel.: 971 46 40 40
Barcelona.- Travesera de Gracia, 303-311. 08041 Barcelona.     Tel.: 93 401 30 21
Burgos.- c/ Alférez Provisional, 4. 09005 Burgos.                       Tel.: 947 22 99 44
Cáceres.- Avda. General Primo de Rivera, 9. 10001 Cáceres.    Tel.: 927 21 55 22
Cádiz.- c/ Acacias, 2. 11007 Cádiz.                                              Tel.: 956 28 85 00
Cantabria.- c/ Vargas, 53. 39010 Santander.                                Tel.: 942 37 55 99
Castellón.- Pº Ribalta, 3. 12004 Castellón de la Plana.               Tel.: 964 24 03 10
Ceuta.- c/ General Yagüe, 1. 11701 Ceuta.                                  Tel.: 956 51 30 13
Ciudad Real.- Avda. Alarcos, 24. 13005 Ciudad Real.                Tel.: 926 21 05 46
Córdoba.- Avda. Conde de Vallellano, s/n. 14004 Córdoba.      Tel.: 957 45 02 67
Coruña, La.- c/ San Andrés, 162, 3º. 15003 La Coruña.             Tel.: 981 20 27 23
Cuenca.- c/ Alicante, 6. 16004 Cuenca.                                    Tel.: 969 23 04 26
Girona.- Avda. Jaime I, 41. 17001 Girona.                               Tel.: 972 2119 66
Granada.- c/ Faisán, s/n. Edif. La Caleta. 18014 Granada.       Tel.: 958 24 26 46
Guadalajara.- Pza. Fernando Beladiez, 1. 19001 Guadalajara.    Tel.: 949 21 38 85
Guipúzcoa.- Pº Podavines, 1. 20010 San Sebastián.                 Tel.: 943 46 73 66
Huelva.- Avda. Hispanoamérica, 9. 21001 Huelva.                     Tel.: 959 22 58 56
Huesca. Avda. Santo Grial, 2. 22003 Huesca.                        Tel.: 974 22 37 08
Jaén.- Pº Estación, 30. 23007 Jaén.                                        Tel.: 953 25 81 00
León.- Avda. José Antonio, 1. 24001 León.                    Tel.: 987 23 43 70
Lleida.- Avda. de Cataluña, 2. 25002 Lleida.                      Tel.: 973 28 16 32
Lugo.- Ronda de la Muralla, 58. 27003 Lugo.                     Tel.: 982 24 61 21
Madrid.- c/ Bretón de los Herreros, 41. 28003 Madrid.        Tel.: 91 441 15 00
Málaga.- Pza. de Babel, 2. 29006 Málaga.                               Tel.: 952 34 56 90
Melilla.-c/ Pablo Vallesca, 8. 29801 Melilla.                            Tel.: 952 68 33 93
Murcia.- Avda. General Primo de Rivera, s/n. 30008 Murcia.     Tel.: 968 24 74 62
Navarra.- Travesía Monasterio de Cilveti, 4. 31011 Pamplona.  Tel.: 948 27 40 31
Orense.- Parque de San Lázaro, 14. 32003 Orense.                 Tel.: 988 23 12 12
Palencia.- Avda. Simón Nieto, s/n. 34005 Palencia.             Tel.: 979 70 14 88
Las Palmas de Gran Canaria- c/ Luis Doreste Silva, 65. 35004  Tel.: 928 24 22 45
Pontevedra.- Avda. Cánovas del Castillo, 18. 36202 Vigo.        Tel.: 986 43 06 29
Rioja, La.- Avda. Pío XII, 33. Logroño. 26003 Logroño.            Tel.: 941 25 63 45
Salamanca.- c/ Dimas Madariaga, 3. 37005 Salamanca.         Tel.:  923 25 99 71
Segovia.- Avda. Fernández Ladreda, 31. 40002 Segovia.         Tel.: 921 43 05 83
Sevilla.- Pza. de España, Puerta de Aragón. 41013 Sevilla.        Tel.: 95 423 23 93
Soria.- c/ Vicente Tutor, 6. 42001 Soria.                                      Tel.: 975 22 73 12
Tarragona.- c/ Canyelles, 4. 43001 Tarragona.                        Tel.: 977 22 28 08
Teruel.- Pza. de la Catedral, 9. 44001 Teruel.                            Tel.: 978 60 03 37
Toledo.- c/ Carlos V, 5. 45001 Toledo.                                     Tel.: 925 22 33 59
Valencia.- c/ San Vicente Mártir, 83-85. 46007 Valencia.           Tel.: 96 351 89 38
Valladolid.- c/ Santuario, 6. 47002 Valladolid.                   Tel.: 983 20 95 40
Zamora.- Pza. de Alemania, 3. 49014 Zamora.                 Tel.: 980 51 34 48
Zaragoza.- Pº Fernando el Católico, 63-65. 50009 Zaragoza.

Actualizat 03.01.2019..datele se actualizează după caz…

58 Comentarii

 • Stimata Mia Vasile, in cazul in care problemele legate de functiile mainilor sunt inca prezente va trebui sa faceti o vizita la medicul de familie care sa va indrume spre comisia de expertiza medicala de unde este posibil sa fiti pensionata pe motiv de invaliditate;
  Pentru alte informatii va rog sa-mi scrieti la consultanta@pensiata.ro;

 • O cunnostinta face in octombrie 65 de ani. A lucrat 15 ani cu contributie in Spania. La ce data se pot pensiona in Spania?

  • Stimate Liviu Moldovan, înainte de a accesa pensia în Spania trebuie verificat unde ar fi mai avantajos să deschidă dreptul de pensionare în România sau Spania. Din calculele făcute până acum nu întotdeauna pensionarea ”în afară” a fost mai avantajoasă. Mai multe detalii veți primi pe adresa de e-mail.

 • Am si eu o intrebare :daca nu am 15 ani cotizati in tara si nu am 15 cotizati nici in spania se acumuleaza ani din tara cu cei din spania daca doar asa fac 15?? Asa avea drept la pensie

 • Bună ziua, am 53 ani am lucrat în România 15 ani și în Spania 102, zile deoarece mam îmbolnăvit am certicat de dicapacitate permanent, nu am nici un venit, vă rog să-mi spuneți dacă beneficiez de ceva și de unde ce țară. Mulțumesc!

  • Bună ziua, am pensie de boala gradul 2 in România, și in Spania până într-un an, merg la comisia la an a-și dori să știu pot să-mi transfer dosarul de boala in Spania sau ce trebuie sa fac, vreau să plec in Spania acolo tratamentul era gratuit și am domiciliu in Spania de zece ani. Vă mulțumesc

   • Stimată Lidia, din păcate acest dosar nu poate fi transferat deoarece fiecare stat are propriile criterii de stabilire și administrare a pensiilor de invaliditate. Astfel că, trebuie să vă prezentați la comsiile de evaluare a stării de sănătate la termenele stabilite, altfel va trebui să notificați Comisia de Expertiză pentru sabilirea unei noi date a revizuirii medicale. Neprezentarea la termenul stabilit ( restabilit după caz) atrage după sine sistarea plății pensiei. În cazul dumneavoastră ar fi important de știut care este data la care veți putea accesa pensia pentru limită de vârstă, caz în care trebuie realizată o analiză amănunțită a dosarului de pensionare comunitară. Dacă întâmpinați dificultăți în acest sens, puteți accesa serviciile noastre.

    • Pai eu sunt născută la data de 23. 12.1963.Am lucrat la fabrica de Anvelope Floresti zis Mikelin.Am vechime 17ani. 9, luni și 4.zile.am întrerupt munca pe gaz boală gradul II din aceasta fabrica in anul 1994 am fost pensionata până in anul 2008.deoarece am plecat in Spania, acolo am urmat cu medicul specialist și am fost evaluoata cu graduoal definitiv. Anul trecut am venit ear în România și am evaluoat boala si mea dat gradul II, anuoal la comisie. Acum nustiu vreau să plec în Spania acolo nu am lucrat mult timp deoarece eram bolnava cum pot sa eau pensie de acolo sa renunț la pensia de România având in vedere sunt singura și am avut și 7 copii

 • Buna ziua! Am lucrat 2 ani in Spania si 11 in Romania. Momentan sunt pensionat pe caz de boala – pensie comunitara Spania-Romania. Sunt incadrat cu grad de handicap II in romania si in spania cu incapacidad permanente. De la statul spaniol primesc 330 euro, care presupun ca sunt din pensia non-contributiva, deoarece am un grad de 66% de invaliditate, dar s-a inrautatit intre timp. Intrebarea mea este daca anii lucrati in romania cu cei lucrati in Spania se cumuleaza pentru a putea fi incadrat in Gran Invalidez – Pensie contributiva. Sau ce alte variante mai am deoarece nu ma pot ingriji singur si sotia nu are niciun venit. Sunt pensionat cu Scleroza Multipla.

 • Buna ziua! Tatal meu beneficiaza de pensie din partea statului spaniol incepand cu anul 2010, in urma unui accident de munca s-a stabilit gradul II de handicap. Contributia la sistemul de pensii s-a realizat intre anii 2001-2009. Beneficiaza si de pensie in Romania, in urma a 20 de ani lucrati. Problema a aparut in acest an cand a primit instiintare de la Anaf ca are de plata aproximativ 5500 ron/an incepand cu anul 2015. S-a intentat proces avand prima infatisare pe 12 oct a.c insa de curand a primit din nou instiintare ca i s-a pus poprire iar cei 5500ron au fost deja luati din cont. Cum ne putem apara? Pensia din Spania poate fi impozitata de statul roman?

 • As dori sa intreb, am pensie in Romania, anticipata, am virsta de 59 de ani, citi ani trebuie sa cotizez in Spania pt a beneficia de pensie anticipata aici, sau ce drepturi am dupa un an de cotizare in urma unui contract de lucru de 8 ore pe zi?

  • Stimată Olga Bustan, legea 263/2010-legea sistemului unitar de pensii publice din România, stabilește că nu puteți realiza venituri cae să depășească 35% din salariul mediu brut pe economie (România), altfel va trebui să cereți suspendarea plății pesiei anticipate pe durata angajării. Imediat ce ați depășit 1 an de stagiu în Spania sunteți îndreptățită să primiți, conform legilsației UE, pensie comunitară, astfel din datele furnizate veți primi o pensie comunitară din România și una din Spania. Pentru a afla detalii specifice despre modul în care se obțin aceste pensii cât și valoarea acestora puteți alege serviciile dezvoltate de http://www.pensiata.ro și partenerii.

 • Buna ziua. Tatal meu tocmai s-a pensionat in Romania, la implinirea stagiului de cotizare echivalent a 35 de ani. Are varsta de 60 de ani si lucreaza cu forme legale in Spania de 13 ani. Va rog sa ma ajutati spunandu-mi daca se opreste acum, daca si in ce cuantum poate fi pensia pentru perioada lucrata in Spania. Va multumesc mult!!!

 • buna seara,mama beneficiaza de pensie de vaduvie din partea statului spaniol totodata aceasta este angajata avand o vechime de 12 ani si 8 luni (la acelasi angajator)si varsta 63 ani .Curind angajatorul i a anuntat ca vor fi restructrari deci someri .Intrebarea este daca mai poate beneficia de pensie dupa terminarea somajului?

 • Buna ziua…am 65 de ani…pensie in România. .am depus actele pentru pensie comunitară la casa de pensie din județul unde am domiciliul,de 7 luni si nu am primit nici un raspuns..am lucrat 4 ani în Spania..va rog mult sa ma îndrumați ce demersuri sa fac..multumesc mult!

 • Buna ziua, am o intrebare, daca sunteti amabil sa mi raspundeti…..
  Sotul meu e nascut pe 14/08/1956, are in Romania 31 de ani munciti plus 8 ani de vechime de grupa, lucreaza in Spania de 12 ani(inca lucreaza) si am vrea sa stim daca poate primi pensie avand doar 13 ani munciti aici, pt ca am inteles ca daca nu sunt cel putin 15 ani cotizati aici, nu primeste decat o pensie non contributiva si nu se poate intoarce definitiv in Romania, sau se cumuleaza perioadele muncite in ambele tari ?
  Va multumesc frumos ….

  • Stimată ELENA Corseu, în acest caz soțul dumneavastră poate accesa imediat o pensie din Romania și la data implinirii varstei de pensionare în Spania o pensie de la statul spaniol deoarece perioadele realizate în cele două țări sunt recunoscute reciproc de fiecare stat din comunitatea europeană. Trebui știut că emiterea celor două decizi este un proces de durată ( 6 luni sau chiar un an).

 • Bună ziua, am 63 de ani și am 34de ani lucrați în România iar în Spania am cotizat 11ani și 4luni la Seguridad Social. În prezent sunt inclus în programul pentru desempleo peste 55ani. As vrea sa știu când as putea sa ma pensionez în Spania. Va mulțumesc anticipat. Vasile Petras

  • Stimate Vasile Pteras, legea spaniolă prevede , că puteți accesa pensia anticipată deoarece îndepliniți cele 2 condiții de bază: aveți mai mult de 35 ani stagiu de cotizare (45 de ani și 4 luni România plus Spania) și de asemenea îndepliniți cerința de a vă afla în programul de protecție socială ( șomaj/desempleo ). În cazul în care întâmpinați probleme cu completarea dosarului de pensionare vă stăm la dispoziție ( scrieți la calcul@pensiata.ro).

 • Buna ziua! Am o intrebare eu am pensie de hándicap in Romania permanenta acum locuiesc in Spania din ianuarie pot lua si de aici pensie de handicap?

 • Buna ziua. Pentru un stagiu minim de 4 ani lucrati in Spania cu contract de munca, se acorda indemnizatie/pensie?
  Multumesc.

 • Buna ziua! Am implinit 65 de ani, am 14 ani si 3 luni lucrati in Spania, si peste 30 ani in Romania, pot lua pensie din ambele tari?

  • Stimate Oprea Dumitru, cu siguranță veți primi pensii din cele două țări, din România imediat iar pentru Spania legea prevede de asemenea pensionarea la 65 de ani. Pentru a afla detalii legate de valorile pensiilor ce se pot accesa aveți la dispoziție serviciile de calcul pensii comunitare dezvoltate de http://www.pensiata.ro .

 • Buna ziua! Mama mea are varsta de 65 de ani si lucreaza cu forme legale in Spania de 10 ani. Este deja pensionata in Romania.
  Va rog mult sa imi spuneti daca anul viitor, cand se va intoarce definitiv in Romania, acceseaza pensia comunitara, care este venitul lunar preconizat pe care il va primi din Spania?
  Mentionez ca a cotizat in medie 200 euro lunar in ultimii 10 ani.
  Va multumesc mult!

 • Buna ziua, de curand am ramas vaduva am fost casatorita cu un cetatean spaniol, beneficiez de pensie de la statul spaniol 484€, vreau sa ma intorc in Romania, intrebarea mea e daca pensia din Spania trebuie sa o declar la statul Roman si daca imi opresc impozite in Romania pe pensia mea de vaduva din Spania, exemplu Anaf etc…multumesc si o zi buna.

 • Buna seara as dori sa stiu daca persoanele care încasează pensia non contributiva de la statul spaniol se pot intoarce sa locuiască definitiv in România fără a pierde pensia non contributiva.

  • Pensia non contributivă , dacă am înțeles bine, se acordă numai rezidențiolor din Spania, urmare dacă vă veți întoarce în România , pensia nu va fi achitată pentru perioada de rezidență din afara Spaniei.

 • Buna seara..tatal meu are 58 de ani si 33 de ani si 6 luni lucrati in Romania (are gr 1 de munca) si 5 ani jumate in Spania.poate iesi tatal meu la pensie prin cumularea anilor din Romania si Spania?

  • Stimată Mirela, cu siguranță tatăl dumneavoastră va putea accesa o pensie de la 60 de ani( în România). Pentru a cunoaște dacă anii de grupa 1 aduc o pensionare imediată sau mai repede decat la 60 de ani va trebui să realizăm o analiză asupra documentelor ce stau la baza dosarului de pensionare, motiv pentru acre vă recomand să ne scrieți al calcul@europensie.ro .

 • Buna ziua,am si eu o intrebare. In Romania am lucrat 16 ani,iar in Spania am pana acum cotizati 5ani.Am varsta de 58 de ani.Pot primi pensie.?
  Va rog sa imi raspundeti la email personal.

 • Buna seara.Am si eu o intrebare,am 38 de ani di in Romania am muncit cu carte de munca 7ani dupa care am venit in Spania si am 10 ani cotizati.Anul care vine doresc sa ma intorc definitiv in Romania intrebare mea este: la varsta de pensionare o sa primesc 2 pensii(Spania si Romania) sau primesc o singura pensie din Romania cu anii cumulati din Spania.
  Multumesc

 • buna ma numesc baias aurel am 67 ani am lucrat 38 ani in romania pensionat 1996 iar spania pensionar din 2012\ 2014cind am venit acasa in rominia au taiat pensia din spania si acum la ora actuala am ieu de plata la iei sa inapoiez acesti ani adica 2 ani pensia inapoi valoarea de 6022.85 euro pensie comunitara nam primit o am pe cea din rominia intrbarea mea ieste de ce au taiato si no mai pot primi iar a doua intrebare cotizatia mea de 7 ani ce se intimpla o mai pot recupera pensie nu cotizatie platita la iei da daca nu pot sta pe teritoriu spaniei inseamna cam pierdut toti acesti ani plus cotizatia pot recupera macar cotizatia daca pensia nu mi-o mai da ce se intimpla acum cu mine va multumesc

  • Stimate BAIAS AUREL, cel mai probabil a fost o comunicare deficitară între dumneavoastră și autoritățile spaniole care au plătit pensia. Acum este foarte important de știut dacă ați primit o pensie de tip social din Spania în timp ce ați încasat un venit și din România, lucru nu tocmai ortodox. Desigur va trebui să depuneți dosarul pentru pensie comunitară de bătrânețe din Spania. Pentru orice alt detaliu vă stau la dispoziție la calcul@pensiata.ro sau contact@europensie.ro .

 • Bună ziua,sunt în următoarea situație:am 31ani cotizați în România si12 ani în Spania,sunt în șomaj până în octombrie 20#9am 62de ani, întrebarea mes este?pot solicita pensia anticipată din Spania în 2019la încheierea șomajului? și dacă pot să mă întorc în România?ms.

 • Buna ziua.
  Mama mea este pensionara in Romania, dar lucreaza cu forme legale in Spania. Are 64 de ani.
  Cat timp trebuie sa munceasca in Spania pentru a primi „pensie” de la statul Spaniol si cam la ce valoare s-ar ridica acea „pensie”?
  Cred ca pensie este impropriu spus, insa nu stiu cum se numeste acea suma lunara.
  Multumesc anticipat.
  O zi frumoasa!

 • Buna ziua. Am lucrat in Romania 5 ani (cotizati). Acum sint rezident in Spania si am 11 ani cotizati. Doresc a ma intoarce definitiv in Ronania (continuind sa lucrez in Romania pina la virsta pensionarii) si asi dori sa stiu daca trebuie sa am un minim de ani cotizati (in Spania ) pentru a beneficia de pensie din Spania la virsta de pensionare din Romania? Pot primi o pensie din Romania si una din Spania , conform cu anii cotizati in fiecare tara sau doar o singura pensie din Romania , suminduse anii cotizati in ambele tari? Va multumesc. Daca e posibil asi dori sa primesc raspuns la urmaroarea adresa de e-mail;

 • Buna ziua .Am si eu o intrebare ; in Romania am cotizati 22 de ani iar in Spania momentan 13ani si jumatate apropo am implinit 56 de ani , in ce conditii pot solicita o pensie anticipata sau alta forma de pensionare in Spania. Va multumesc.

  • Va trebui să obțineți informații la zi de la o reprezentată a Institutului Național de Asigurări Sociale din Spania pentru o pensionare flexibilă, pensionarea anticipată se poate accesa de la 61 de ani.

 • buna ziua ,cu respect.mama mea arevarsta de 59 de ani,din care total cotizati 32,8 ani .25,8 in Romania si 7 in Spania.In prezent beneficiaza de o pensie de invaliditate 50% din partea statului roman.Ar putea beneficia de pensie comunitara in conditiile mai sus relatate.Multumesc anticipat.

Lasă un comentariu