Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.652 din 28 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

15. La articolul 391, alineatele (1), (4), (5), (7) și (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:„Art. 391. –(1) Medicii se pensionează la vârsta de 67 de ani, indiferent de sex

.(4) Medicii care au depăşit limita de vârstă prevăzută la alin.(1) ori de la alin.(2) pot profesa în continuare în unităţi sanitare private. Desfăşurarea activităţii se face în baza certificatului de membru al CMR şi a existenței avizului anual cu privire la existenţa dreptului de liberă practică potrivit art.390 alin.(1).(5) În cazul unităţilor sanitare publice care înregistrează deficit de personal medical, precum şi al unităţilor sanitare publice unde există necesitatea furnizării de servicii medicale peste nevoile obişnuite, medicii îşi pot continua activitatea peste vârsta de pensionare prevăzută de lege, în baza avizului CMR acordat în condiţiile art.390 alin.(1), la solicitarea motivată a unităţii sanitare publice, însoţită de aprobarea autorităţii căreia i se subordonează administrativ unitatea medicală. Continuarea activităţii se va face, după caz, până la ocuparea postului vacant ori până la încetarea stării de necesitate care a impus menţinerea în activitate a medicului respectiv .

(7) Medicii care au împlinit vârsta de 65 de ani nu pot deţine funcţii de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii, al ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie, al autorităţilor de sănătate publică, al CNAS, al caselor judeţene de asigurări de sănătate şi a municipiului Bucureşti, precum şi în cadrul spitalelor publice şi al oricărei alte unităţi sanitare publice.(8) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), medicii din unitățile sanitare publice, precum și medicii de familie, pot desfăsura activitatea, la cerere, cu avizul unităţii sanitare publice, după caz. Desfășurarea activităţii se face prin prelungiri anuale, pe baza certificatului de membru şi a avizului anual al CMR, a certificatului de sănătate, a avizului psihologic şi a asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv. Necesitatea prelungirii activităţii se stabileşte de către o comisie organizată la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, alcătuită din:- un reprezentant al casei de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti;- un reprezentant al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti;- un reprezentant al colegiului judeţean al medicilor sau al municipiului Bucureşti.”16. La articolul 391, după alineatul (8) se introduc trei noi alineate, alin. (9)–(11), cu următorul cuprins:„(9) Medicii care își desfășoară activitatea în condițiile prevăzute la alin. (3), (4), (5) și (6) nu necesită avizul comisiei prevăzute la alin. (8).(10) Medicii care își desfășoară activitatea în condițiile prevăzute la alin. (3), (4) și (8) pot avea relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, direct sau indirect, prin intermediul furnizorilor de servicii medicale până la împlinirea vârstei de 75 de ani. Medicii care își desfășoară activitatea în condițiile prevăzute la alin.(5) și (6) pot avea relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, direct sau indirect, 7prin intermediul furnizorilor de servicii medicale, pe perioada menținerii în activitate.(11) Criteriile și condițiile privind menținerea în activitate a medicilor peste vârsta limită de pensionare se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății, cu consultarea CMR și CNAS.”

1 Comentariu

  • Daca un roman traieste in medie 69 -70 de ani , cum puteti sa cereti sa muncim , in conditiile pe care le avem unii in Romania ,pana la 67 de ani ? Voi care faceti legile in tara aceasta ,voi care circulati cu sau dupa girofare si sirene , macar stiti care este nivelul de trai al nostru ? Se poate compara cu nivelul de trai al unui francez , italian sau chiar cu al unui grec ? Oare noi romanii de rand trebuie sa stam cu nepotii nostri , sa-i vedem cum cresc si sa le fim alaturi doar 2 sau 3 ani ? Mai taiati din salariile voastre si din pensiile speciale pe care vi le-ati votat si mai lasati-ne si noua inca 2 ani de liniste , ca pana acum !

Lasă un comentariu