Pensia pentru limită de vârstă în 2021, Condiții de acordare; Noua pensie, Noua formula de calcul, Noi reduceri a varstei standard de pensionare; Acte noi la dosar; cu și fără indice de corecție; Legi suport: 263/2010 respectiv 127/2019; Toate pensiile vor fi Recalculate.


Suma lunară primită pentru cotizarea la sistemul public de pensii sau la sistemele publice de pensii cu care România are încheiate acorduri în acest sens se numește pensie.

Dintre toate formele de pensionare posibile, aceasta este ultima, adică după ea nu mai este altă pensie, mai este cunoscută în popor sub numele de: pensie la termen sau de bătrânețe;

Legislația suport : Legea 263/2010, legea 127/2019, Regulamentul CE 987/2009, Acorduri .

Condiții de acordare:

 1. Vârsta împlinită

Atât în cazul femeilor cât și în cazul bărbaților este stabilită, prin legea 263/2010 și legea 127/2019, funcție de data nașterii în Anexa Nr. 5. Pentru persoanele care au realizat stagii de cotizare în grupe superioare de muncă sau prevederi prin legi speciale, vârsta de pensionare poate fi mai mică decât cea prevăzută în Anexa Nr. 5 ;

 1. Stagiul de cotizare

A doua condiție este ca la data împlinirii vârstei standard de pensionare, persoana îndreptățită să primească această pensie, să aibă realizat un stagiu minim de cotizare iar pentru legi speciale stagiul minim cerut de legea specială ( statut, cod, minerit subteran, etc).

Trebuie reținut că în stabilirea stagiului de cotizare necesar sunt adunate și stagiile de cotizare realizate în UE, statele cu care România are încheiate acorduri respectiv sisteme neintegrate sistemului public de pensii ( militar, avocațial, culte, etc);

Din 01.09.2021 va intra efectiv în vigoare legea 127/2019, lege care stabilește ca stagiul minim de cotizare să nu mai conțină perioadele asimilate, urmare dacă stagiul minim de cotizare este 15 ani, atunci acesta trebuie realizat doar prin cotizare.

Forma nouă de pensionare din 2021

Dacă până acum se putea accesa Pensia Anticipată fără penalizare cu maxim 5 ani față de limita de vârstă cu condiția ca stagiul complet de cotizare ( 35 ani la bărbați) să fie depășit cu minim 8 ani, acum prin legea 127/2019 s-a stabilit ca în aceleași condiții realizate să se poate solicita direct pensia la limită de vârstă.

Astfel,  din 01.09.2021 pensiile anticipate vor fi trecute din oficiu în pensii la limită de vârstă, dată de la care se va putea cumula pensia cu venituri inclusiv de natură salarială.

Reducerea vârstei standard de pensionare

Date valabile până la 31.08.2021, extras din legea 263/2010:

Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare, după cum urmează:

a)conform tabelului nr. 1, în situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în condiţii deosebite de muncă;

Tabelul nr. 1

Stagiul de cotizare

realizat în condiţii deosebite

(ani împliniţi)

Reducerea

vârstei standard de pensionare

cu:

AniLuni
14
28
31
414
518
62
724
828
93
1034
1138
124
1344
1448
155
1654
1758
186
1964
2068
217
2274
2378
248
2584
2688
279
2894
2998
3010

b) conform tabelului nr. 2, în situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, precum şi în situaţia celor care au realizat stagii de cotizare în locurile de muncă încadrate în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1);

La data de 01-01-2018 Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 55 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 59, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Tabelul nr. 2

Stagiul de cotizare

realizat în grupa I de muncă şi

condiţii speciale

(ani împliniţi)

Reducerea

vârstei standard de pensionare

cu:

AniLuni
21
316
42
526
63
736
84
946
105
1156
126
1366
147
1576
168
1786
189
1996
2010
21106
2211
23116
24 de ani şi peste12

La data de 02-08-2018 Tabelul nr. 2 din Alineatul (1), Articolul 55 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 221 din 27 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018

c) cu câte 6 luni, pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare în străinătate, după data de 23 august 1944, şi/sau de prizonierat, în situaţia persoanelor cărora le-au fost stabilite drepturi privind vechimea în muncă, în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c) şi la alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat.

(2)Persoanele care au realizat stagii de cotizare atât în sistemul public de pensii, cât şi în sisteme neintegrate acestuia beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare, în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), numai pentru stagiile de cotizare realizate în sistemul public de pensii.

Date valabilede la 01.09.2021, extras din legea 127/2019:

Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare, după cum urmează:
a) conform tabelului nr. 1, în situația persoanelor care au realizat stagii de cotizare în condiții deosebite de muncă;
Tabelul nr. 1

Stagiul de cotizare realizat în condiții deosebite

(ani împliniți)

Vârsta standard de pensionare

se reduce cu:

AniLuni
13
26
39
41
513
616
719
82
923
1026
1129
123
1333
1436
1539
164
1743
1846
1949
205
2153
2256
2359
246
2563
2666
2769
287
2973
3076
3179
328
3383
3486
3589


b) conform tabelului nr. 2, în situația persoanelor care au realizat stagii de cotizare în grupa I de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, precum și în situația celor care au realizat stagii de cotizare în locurile de muncă încadrate în condiții speciale prevăzute la art. 28 alin. (1);
Tabelul nr. 2

Stagiul de cotizare realizat în grupa I de muncă

și/sau în condiții speciale

(ani împliniți)

Vârsta standard de pensionare se reduce

cu:

AniLuni
16
21
316
42
526
63
736
84
946
105
1156
126
1366
147
1576
168
1786
189
1996
2010
21106
2211
23116
24 de ani și peste12


c) cu câte 6 luni, pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare în străinătate, după data de 23 august 1944, și/sau de prizonierat, în situația persoanelor cărora le-au fost stabilite drepturi privind vechimea în muncă, în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c) și la alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Persoanele care au realizat stagii de cotizare atât în sistemul public de pensii, cât și în sisteme neintegrate acestuia beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare, în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), numai pentru stagiile de cotizare realizate în sistemul public de pensii.

De reținut ! Din 01.09.2021 reducerea vârstei standard de pensionare pentru anii realizați în condiții deosebite NU mai este de 4 luni pentru un an ci 3 luni pentru un an.

Facilități pentru femeile care au crescut 3 sau mai mulți copii ( extras):

Articolul 56
(1) Femeile care au realizat stagiul minim de cotizare și care au născut 3 copii și i-au crescut până la vârsta de 16 ani beneficiază la cerere de reducerea cu 6 ani a vârstei de pensionare prevăzută în anexa nr. 5.

(2) La reducerea prevăzută la alin. (1) se adaugă câte un an în plus începând cu al patrulea copil.

(3) Reducerea vârstei de pensionare prevăzută la alin. (1) și (2) se aplică și în cazul în care numărul de copii cuprinde și copii adoptați și crescuți pe o perioadă de cel puțin 13 ani.

2 ani pentru zonele cu poluare remanentă.

Legislația care a făcut vâlvă cu pensionarea mai timpurie pentru zone cu poluare remanentă și poluare severă va fi revizuită, astfel se vor stabili ariile de 8 km în jurul poluatorului prin decizie comună a 3 ministere ( mediu, sănătate și al muncii).

Modificarea va fi majoră și foarte restrictivă, doarece pînă acum erau cuprinse localitățile (unitățile) administrative cu satele componente care erau atinse de raza de 8 km, din 01.09.2021 vor fi eligibili doar pensionarii care sunt in raza de 8 km, cu rezidență de minim 30 de ani în aria poluată și/sau care au avut locul de muncă în arie.

Practic dacă până acum era vorba de pensia anticipată parțială din 01.09.2021 se va aplica reducerea de varsta standard.

Aceste detalii vor trebuie să fie cuprinse în Normele de Aplicare a legii 127/2019. Dacă până acum adeverința privind rezidența era obținută de la Serviciul de Evidența Populaței, acum pentru cei care au avut 30 de ani activitate profesională în noile arii cu poluare severă ..se prea poate să nu poată obține adeverințe de la toți foștii angajatori.

DOSARUL DE PENSIONARE

Dosarul de pensionare cuprinde toate documentele care conțin date și informații necesare stabilirii drepturilor cuvenite la pensionare. Detalii legate de dosar găsești aici.

Dosarul poate fi depus de viitorul pensionar, tutore sau persoana împuternicită în acest sens.

Instituția la care se depun documentele este: Casa de Pensii Județeană/sector de pe raza domiciliului stabil al viitorului pensionar sau instituția de pe raza domiciliului stabil avut în străinătate.

Exemplu dacă am rezidență temporară în Italia și carte de identitate în România, dosarul se depune în România, dacă am domiciliul stabil în Italia, dosarul pentru pensia din România se depune la filiala INPS Italia din zona de rezidență.

Trebuie știut că formularele ce trebuie completate sunt diferite funcție de tipul pensiei : națională, comunitară sau internațională.

Formulare

CERERE:  Formular pensie la limită de vârstă naționalăE 202-cerere pensie comunitara, RO 202 cerere pensie comunitară; Pentru pensia la limită de vârstă solicitantul unei pensii comunitare va completa formularul RO 202 cu litere de tipar, recomandat albastru.

Certificat de Viață : Certificat de Viață -RO – pentru pensionarii cu domiciliul in afara României.

Declaratia privind rezidenta permanentă : Declaratia privind rezidenta

Decizia de pensionare

Documentul prin care sunt evidențiate elementele ce stau la baza valorii pensiei se numește Decizie de Pensionare.

Dacă nu sunt noi date sau informații de primit de către Casa de Pensii, decizia de pensionare se emite în cca 45 -60 zile de la data depunerii dosarului de pensionare. Se primește de regulă prin poștă odată cu carnetul de muncă în original. Ceea ce trebuie reținut cu mare atenție este data de pe ștampila poștei cu ziua în care unitatea poștală a predat decizia deoarece de la această dată curg cele 30 zile calendaristice în care decizia poate fi anulată sau 45 de zile calendaristice în care poate fi contestată la tribunal.

Valoarea pensiei ( venit brut) este trecută în partea de sus din prima pagină a deciziei dacă cererea de pensionare a fost admisă, iar în partea de jos a deciziei aveți principalele elemente care dictează valoarea pensiei: Punctajul Mediu Anual și Valoarea Punctului de Pensie, produsul lor are ca rezultat valoarea brută a pensiei.

În pagina a II-a veți regăsi stagiile de cotizare în ani, luni si zile pentru cotizarea aferentă condițiilor normale, deosebite sau speciale și a stagiilor asimilate ( serviciul militar si/sau studii superioare). Ultima pagină, dacă o veți primi, este un sumar al buletinului de calcul unde sunt enumerate punctajele care însumate dau valoarea Punctajului Total. La cerere, veți putea primi și un buletin de calcul detaliat care cuprinde punctajele lunare si anuale.

FORMULA DE CALCUL

Pană la 01.09.2021 este valabila formula de calcul dată de legea 263/2010:

P= ((PT/STC)*IC)*VP unde:

P-pensie brută

PT– punctajul total;

STC– stagiul complet de cotizare cerut in Anexa Nr 5 din legea 263/2010;

IC– indice de corecție;

VP– valoare punct de pensie;

Din 01.09.2021 va intra in vigoare noua lege a pensiilor , legea 127/2019 , care elimină indicele de corecție și stabilește un stagiu complet de cotizare unic. Practic după formula de mai jos vor fi recalculate TOATE pensiile la limită de vârstă. Detalii la consultanta@pensiata.ro .

P = (PT/STC)* VP, unde:

P – pensie brută;

PT- punctajul total;

STC- 25 ani ,stagiul complet de cotizare;

VP – valoare punct de pensie;

Anulare, Contestație, Revizuire, Recalculare

Decizia de pensionare poate fi anulată, dacă v-ați răzgândit, în maxim 30 de zile calendaristice de la data înscrisă pe stampila plicului în care a fost primită, urmare plicul în care a fost primită decizia de pensionare are o însemnătate vitală și trebuie obligatoriu păstrat. Pentru anulare se depune o cerere însoțită de copia plicului , copia actului de identitate și a deciziei de pensionare. Anularea deciziei de pensionare este un act unilateral și nu poate fi refuzată de către casa de pensii numai dacă cererea este depusă după 30 de zile calendaristice. În cca 30 de zile casa de pensii vă va elibera o Decizie de Anulare, dată de la care veți putea solicita din nou pensionarea.

Contestarea deciziei de pensionare se face în maxim 45 de zile calendaristice la tribunalul de pe raza domiciliului stabil al pensionarului. În acest caz copia după plicul în care a fost primită decizia de pensionare este vitală, desigur contestația trebuie să aibă un conținut clar și cât mai argumentat pentru a avea sorți de izbândă. Procesele durează cca 1 an și dacă aveți câștig de cauză veți primi o nouă decizie de pensionare prin care veți primi diferențele constatate de la data deschiderii acțiunii în instanță și o parte din cheltuielile de judecată, mai mult de 1000 lei să nu așteptați.

Revizuirea deciziei de pensionare nu are un timp limită până la care se poate efectua și se face printr-o cerere dacă ați identificat erori de calcul. Acum în acest caz trebuie cunoscut că revizuirea se poate realiza și din inițiativa casei de pensii iar dacă sunt diferențe de reținut din pensie ( drepturi necuvenite) acestea se rețin eșalonat din valoarea pensiei în plată. Este adevărat că până acum nu am întâlnit situații prin care casele de pensii să fi revizuit decizii de pensionare prin care să acorde pensionarilor diferențe de PRIMIT.

Cazurile cele mai dureroase sunt cele prin care o decizie de pensionare admisă și pusă în plată ani de zile este anulată de către casa de pensii iar pensionarului îi sunt cerute zeci de mii de lei ca fiind ….drepturi necuvenite. Cunosc un caz în care o decizie de pensionare emisă în 1998 a fost anulată în 2019 iar pensionarului i-au fost cerute ca ”drepturi necuvenite” peste 60 de mii lei. Urmare serviciile prin care decizia dumneavoastră de pensionare este analizată punctual vă asigură garanția că pensia nu va fi anulată la o vârstă la care și un pahar de apă vă costă.

Recalcularea deciziei de pensionare se solicită în 2 cazuri:

 1. cel prin care stagii de cotizare realizate înaintea depunerii dosarului de pensionare sau validat prin adeverințe primite după primirea deciziei de pensionare, și
 2. cel prin care sau realizat stagii de cotizare după depunerea dosarului de pensionare.

Recalcularea se poate face oricând, iar din 01.09.2021 doar odată pe an.

Recalcularea efectivă se face printr-o cerere (formular) la care se atașează adeverința în original pentru cazul 1, în copie: cartea de identitate și a deciziei de pensionare/cupon de pensie; Pentru cazul 2, la cererea de recalculare, se depune o cerere de revizuire a adeverinței cu stagiul de cotizare arhivat electronic la casa de pensii.

În urma recalculării se emite o nouă decizie de pensionare care are toate atributele primei decizii de pensionare cu privire la revizuire sau contestare, acesta nu mai poate fi anulată deoarece reprezintă o modificare a celei inițiale.

Modalități de Încasare

Documentul prin care se evidențiază valoarea pensiei brute și nete se numește Cupon de Pensie și este livrat de către casa de pensii prin Poșta Română.

Pensia poate fi încasată în numerar prin factorul poștal ( poștaș) sau direct în cont bancar ( pe card).

Pentru plata prin poștă nu trebuie atașată o cerere expresă din parte viitorului pensionar, însă în cazul în care pensia o doriți într-un cont bancar va trebui un extras cu IBAN-ul si o anexa ce sunt oferite de către banca la care aveți contul.

Scrisoarea de viață

În situația în care primiți pensia din România într-o altă țară atunci esențial este ca de fiecare dată când vă schimbați domiciliul să anunțați casa de pensii din România care vă face plata pensiei deoarece anual sau de 2 ori pe an veți primi o Scrisoare de Viață(Certificat de Viață -RO) prin care confirmați că existați. Dacă confirmarea nu ajunge la casa de pensii din România ..pensia nu se mai livrează până când nu veți face din nou dovada că existați ( detalii în formularul scrisorii de viață).

Același lucru este valabil dacă primiți pensia din altă țară în România.

Beneficii acordate pensionarilor

Azi pensionarii sunt scutiți de la mai multe taxe cum sunt: plata CAS, CASS. De asemenea prin casele de pensii se asigură un sejur de 16 zile în stațiuni balneoclimaterice pentru tratamente și odihnă la preț redus. Autoritățile locale asigură transport gratuit pentru transportul public, alte.

Ajutor pentru soțul supraviețuitor

În cazul producerii evenimentului nedorit se asigură un ajutor pentru soțul supraviețuitor prevăzut la Art 113 lege 127/2019, pensie de urmaș pentru copii și soțul supraviețuitor, de asemenea un ajutor bănesc în valoare egală cu salariul mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului de stat pentru un ultim rămas bun.

Datele se actualizează..

IOAN COVACIU

01.01.2021 www.pensiata.ro

 

8 Comentarii

 • Buna ziua,
  Avand in vedere ca la data de 1 septembrie implinesc varsta de pensionare de drept si stiind ca se va schimba si modul de calcul, credeti ca e mai avantajos sa ies mai devreme?
  multumesc anticipat

  • La mulți ani !
   Așa cum arată legea acum, este mai avantajos să vă pensionați până la 01.09.2021 deoarece la calculul pensiei se aplica un indice de corecție care aduce o creștere superioară față de noua formulă de calcul.

 • Buna ziua, forte frumos prezentata si comentata legea, in contextul prevederilor privind pensionarea incepand cu 01.01.2021!
  Era interesant de stiut (daca se cunoaste deja), care va fi coeficientul de indexare a punctului de pensie pentru anul 2021. (pana la 01.09.2021 cand se trece la noul sistem de calcul)
  Multumim pentru informatii!

  • La mulți ani stimata ANCA RADU !
   Mulțumesc pentru aprecieri. Indicele de corecție, rămâne 1,41 până la noi reglementări. Este posibil ca legea bugetului de stat să stabilescă noul indice de corecție dn 01.01.2021 sau de la data publicării legii în Monitorul Oficial. Voi actualiza informațiile imediat ce va fi legiferat noul indice.

 • Toată stima și mulțumiri pentru explicații.La Mulți Ani!d-le Ioan.Dacă am depus dosarul de pensie in Decembrie se poate face calculul cu indicele de corecție din 2021.(dacă creste de la 1,41?)

 • Buna ziua
  Ma numesc Magdalena, nascuta pe 21.02.1960 si am 24 de ani vechime ca si confectionera imbracaminte(1982- 2006). Va rog sa-mi spuneti data la care pot iesi la pensie pentru limita de varsta. Mentionez ca am lucrat in acord global in toata prioada aceasta, in doua schimburi. La cererea conducerii fabricii am lucrat multe ore suplimentare, care nu sunt trecute in cartea de munca. Va rog sa -mi precizati daca sunt indreptatita, sa cer Conducerii fabricii(Legea nr.., art…),adeverinta reparatorie pentru ca salariile reale au fost mult mai mari si care au fost impozitate la timpul respectiv.
  Multumesc!
  P.S. Va rog frumos, sa-mi raspundeti pe adresa mea de email.

Lasă un comentariu