Pensia pentru limită de vârstă în 2021, Condiții de acordare; Noua pensie, Noua formula de calcul, Noi reduceri a varstei standard de pensionare; Acte noi la dosar; cu și fără indice de corecție; Legi suport: 263/2010 respectiv 127/2019; Toate pensiile vor fi Recalculate.


Suma lunară primită pentru cotizarea la sistemul public de pensii sau la sistemele publice de pensii cu care România are încheiate acorduri în acest sens se numește pensie.

Dintre toate formele de pensionare posibile, aceasta este ultima, adică după ea nu mai este altă pensie, mai este cunoscută în popor sub numele de: pensie la termen sau de bătrânețe;

Legislația suport : Legea 263/2010, legea 127/2019, Regulamentul CE 987/2009, Acorduri .

Condiții de acordare:

 1. Vârsta împlinită

Atât în cazul femeilor cât și în cazul bărbaților este stabilită, prin legea 263/2010 și legea 127/2019, funcție de data nașterii în Anexa Nr. 5. Pentru persoanele care au realizat stagii de cotizare în grupe superioare de muncă sau prevederi prin legi speciale, vârsta de pensionare poate fi mai mică decât cea prevăzută în Anexa Nr. 5 ;

 1. Stagiul de cotizare

A doua condiție este ca la data împlinirii vârstei standard de pensionare, persoana îndreptățită să primească această pensie, să aibă realizat un stagiu minim de cotizare iar pentru legi speciale stagiul minim cerut de legea specială ( statut, cod, minerit subteran, etc).

Trebuie reținut că în stabilirea stagiului de cotizare necesar sunt adunate și stagiile de cotizare realizate în UE, statele cu care România are încheiate acorduri respectiv sisteme neintegrate sistemului public de pensii ( militar, avocațial, culte, etc);

Din 01.09.2021 va intra efectiv în vigoare legea 127/2019, lege care stabilește ca stagiul minim de cotizare să nu mai conțină perioadele asimilate, urmare dacă stagiul minim de cotizare este 15 ani, atunci acesta trebuie realizat doar prin cotizare.

Forma nouă de pensionare din 2021

Dacă până acum se putea accesa Pensia Anticipată fără penalizare cu maxim 5 ani față de limita de vârstă cu condiția ca stagiul complet de cotizare ( 35 ani la bărbați) să fie depășit cu minim 8 ani, acum prin legea 127/2019 s-a stabilit ca în aceleași condiții realizate să se poate solicita direct pensia la limită de vârstă.

Astfel,  din 01.09.2021 pensiile anticipate vor fi trecute din oficiu în pensii la limită de vârstă, dată de la care se va putea cumula pensia cu venituri inclusiv de natură salarială.

Reducerea vârstei standard de pensionare

Date valabile până la 31.08.2021, extras din legea 263/2010:

Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare, după cum urmează:

a) conform tabelului nr. 1, în situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în condiţii deosebite de muncă;

Tabelul nr. 1

Stagiul de cotizare

realizat în condiţii deosebite

(ani împliniţi)

Reducerea

vârstei standard de pensionare

cu:

AniLuni
14
28
31
414
518
62
724
828
93
1034
1138
124
1344
1448
155
1654
1758
186
1964
2068
217
2274
2378
248
2584
2688
279
2894
2998
3010

b) conform tabelului nr. 2, în situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, precum şi în situaţia celor care au realizat stagii de cotizare în locurile de muncă încadrate în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1);

La data de 01-01-2018 Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 55 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 59, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Tabelul nr. 2

Stagiul de cotizare

realizat în grupa I de muncă şi

condiţii speciale

(ani împliniţi)

Reducerea

vârstei standard de pensionare

cu:

AniLuni
21
316
42
526
63
736
84
946
105
1156
126
1366
147
1576
168
1786
189
1996
2010
21106
2211
23116
24 de ani şi peste12

La data de 02-08-2018 Tabelul nr. 2 din Alineatul (1), Articolul 55 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 221 din 27 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018

c) cu câte 6 luni, pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare în străinătate, după data de 23 august 1944, şi/sau de prizonierat, în situaţia persoanelor cărora le-au fost stabilite drepturi privind vechimea în muncă, în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c) şi la alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat.

(2)Persoanele care au realizat stagii de cotizare atât în sistemul public de pensii, cât şi în sisteme neintegrate acestuia beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare, în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), numai pentru stagiile de cotizare realizate în sistemul public de pensii.


SERVICIUL DE RECUPERARE CARNET DE MUNCĂ : documente@pensiata.ro


ACTUALIZARE : Legea 127/2019 a fost prorogată pentru 01.09.2023.

Date valabile de la 01.09.2021, extras din legea 127/2019:

Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare, după cum urmează:
a) conform tabelului nr. 1, în situația persoanelor care au realizat stagii de cotizare în condiții deosebite de muncă;
Tabelul nr. 1

Stagiul de cotizare realizat în condiții deosebite

(ani împliniți)

Vârsta standard de pensionare

se reduce cu:

AniLuni
13
26
39
41
513
616
719
82
923
1026
1129
123
1333
1436
1539
164
1743
1846
1949
205
2153
2256
2359
246
2563
2666
2769
287
2973
3076
3179
328
3383
3486
3589


b) conform tabelului nr. 2, în situația persoanelor care au realizat stagii de cotizare în grupa I de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, precum și în situația celor care au realizat stagii de cotizare în locurile de muncă încadrate în condiții speciale prevăzute la art. 28 alin. (1);
Tabelul nr. 2

Stagiul de cotizare realizat în grupa I de muncă

și/sau în condiții speciale

(ani împliniți)

Vârsta standard de pensionare se reduce

cu:

AniLuni
16
21
316
42
526
63
736
84
946
105
1156
126
1366
147
1576
168
1786
189
1996
2010
21106
2211
23116
24 de ani și peste12


c) cu câte 6 luni, pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare în străinătate, după data de 23 august 1944, și/sau de prizonierat, în situația persoanelor cărora le-au fost stabilite drepturi privind vechimea în muncă, în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c) și la alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Persoanele care au realizat stagii de cotizare atât în sistemul public de pensii, cât și în sisteme neintegrate acestuia beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare, în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), numai pentru stagiile de cotizare realizate în sistemul public de pensii.

De reținut ! Din 01.09.2021 reducerea vârstei standard de pensionare pentru anii realizați în condiții deosebite NU mai este de 4 luni pentru un an ci 3 luni pentru un an.

Facilități pentru femeile care au crescut 3 sau mai mulți copii ( extras):

Articolul 56
(1) Femeile care au realizat stagiul minim de cotizare și care au născut 3 copii și i-au crescut până la vârsta de 16 ani beneficiază la cerere de reducerea cu 6 ani a vârstei de pensionare prevăzută în anexa nr. 5.

(2) La reducerea prevăzută la alin. (1) se adaugă câte un an în plus începând cu al patrulea copil.

(3) Reducerea vârstei de pensionare prevăzută la alin. (1) și (2) se aplică și în cazul în care numărul de copii cuprinde și copii adoptați și crescuți pe o perioadă de cel puțin 13 ani.

2 ani pentru zonele cu poluare remanentă.

Legislația care a făcut vâlvă cu pensionarea mai timpurie pentru zone cu poluare remanentă și poluare severă va fi revizuită, astfel se vor stabili ariile de 8 km în jurul poluatorului prin decizie comună a 3 ministere ( mediu, sănătate și al muncii).

Modificarea va fi majoră și foarte restrictivă, doarece pînă acum erau cuprinse localitățile (unitățile) administrative cu satele componente care erau atinse de raza de 8 km, din 01.09.2021 vor fi eligibili doar pensionarii care sunt in raza de 8 km, cu rezidență de minim 30 de ani în aria poluată și/sau care au avut locul de muncă în arie.

Practic dacă până acum era vorba de pensia anticipată parțială din 01.09.2021 se va aplica reducerea de varsta standard.

Aceste detalii vor trebuie să fie cuprinse în Normele de Aplicare a legii 127/2019. Dacă până acum adeverința privind rezidența era obținută de la Serviciul de Evidența Populaței, acum pentru cei care au avut 30 de ani activitate profesională în noile arii cu poluare severă ..se prea poate să nu poată obține adeverințe de la toți foștii angajatori.

DOSARUL DE PENSIONARE

Dosarul de pensionare cuprinde toate documentele care conțin date și informații necesare stabilirii drepturilor cuvenite la pensionare. Detalii legate de dosar găsești aici.

Dosarul poate fi depus de viitorul pensionar, tutore sau persoana împuternicită în acest sens.

Instituția la care se depun documentele este: Casa de Pensii Județeană/sector de pe raza domiciliului stabil al viitorului pensionar sau instituția de pe raza domiciliului stabil avut în străinătate.

Exemplu dacă am rezidență temporară în Italia și carte de identitate în România, dosarul se depune în România, dacă am domiciliul stabil în Italia, dosarul pentru pensia din România se depune la filiala INPS Italia din zona de rezidență.

Trebuie știut că formularele ce trebuie completate sunt diferite funcție de tipul pensiei : națională, comunitară sau internațională.

Formulare

CERERE:  Formular pensie la limită de vârstă naționalăE 202-cerere pensie comunitara, RO 202 cerere pensie comunitară; Pentru pensia la limită de vârstă solicitantul unei pensii comunitare va completa formularul RO 202 cu litere de tipar, recomandat albastru.

Certificat de Viață : Certificat de Viață -RO – pentru pensionarii cu domiciliul in afara României.

Declaratia privind rezidenta permanentă : Declaratia privind rezidenta

Decizia de pensionare

Documentul prin care sunt evidențiate elementele ce stau la baza valorii pensiei se numește Decizie de Pensionare.

Dacă nu sunt noi date sau informații de primit de către Casa de Pensii, decizia de pensionare se emite în cca 45 -60 zile de la data depunerii dosarului de pensionare. Se primește de regulă prin poștă odată cu carnetul de muncă în original. Ceea ce trebuie reținut cu mare atenție este data de pe ștampila poștei cu ziua în care unitatea poștală a predat decizia deoarece de la această dată curg cele 30 zile calendaristice în care decizia poate fi anulată sau 45 de zile calendaristice în care poate fi contestată la tribunal.

Valoarea pensiei ( venit brut) este trecută în partea de sus din prima pagină a deciziei dacă cererea de pensionare a fost admisă, iar în partea de jos a deciziei aveți principalele elemente care dictează valoarea pensiei: Punctajul Mediu Anual și Valoarea Punctului de Pensie, produsul lor are ca rezultat valoarea brută a pensiei.

În pagina a II-a veți regăsi stagiile de cotizare în ani, luni si zile pentru cotizarea aferentă condițiilor normale, deosebite sau speciale și a stagiilor asimilate ( serviciul militar si/sau studii superioare). Ultima pagină, dacă o veți primi, este un sumar al buletinului de calcul unde sunt enumerate punctajele care însumate dau valoarea Punctajului Total. La cerere, veți putea primi și un buletin de calcul detaliat care cuprinde punctajele lunare si anuale.

FORMULA DE CALCUL

Pană la 01.09.2021 este valabila formula de calcul dată de legea 263/2010:

P= ((PT/STC)*IC)*VP unde:

P-pensie brută

PT– punctajul total;

STC– stagiul complet de cotizare cerut in Anexa Nr 5 din legea 263/2010;

IC– indice de corecție;

VP– valoare punct de pensie;

Din 01.09.2023 va intra in vigoare noua lege a pensiilor , legea 127/2019 , care elimină indicele de corecție și stabilește un stagiu complet de cotizare unic. Practic după formula de mai jos vor fi recalculate TOATE pensiile la limită de vârstă. Detalii la consultanta@pensiata.ro .

P = (PT/STC)* VP, unde:

P – pensie brută;

PT- punctajul total;

STC- 25 ani ,stagiul complet de cotizare;

VP – valoare punct de pensie;

Anulare, Contestație, Revizuire, Recalculare

Decizia de pensionare poate fi anulată, dacă v-ați răzgândit, în maxim 30 de zile calendaristice de la data înscrisă pe stampila plicului în care a fost primită, urmare plicul în care a fost primită decizia de pensionare are o însemnătate vitală și trebuie obligatoriu păstrat. Pentru anulare se depune o cerere însoțită de copia plicului , copia actului de identitate și a deciziei de pensionare. Anularea deciziei de pensionare este un act unilateral și nu poate fi refuzată de către casa de pensii numai dacă cererea este depusă după 30 de zile calendaristice. În cca 30 de zile casa de pensii vă va elibera o Decizie de Anulare, dată de la care veți putea solicita din nou pensionarea.

Contestarea deciziei de pensionare se face în maxim 45 de zile calendaristice la tribunalul de pe raza domiciliului stabil al pensionarului. În acest caz copia după plicul în care a fost primită decizia de pensionare este vitală, desigur contestația trebuie să aibă un conținut clar și cât mai argumentat pentru a avea sorți de izbândă. Procesele durează cca 1 an și dacă aveți câștig de cauză veți primi o nouă decizie de pensionare prin care veți primi diferențele constatate de la data deschiderii acțiunii în instanță și o parte din cheltuielile de judecată, mai mult de 1000 lei să nu așteptați.

Revizuirea deciziei de pensionare nu are un timp limită până la care se poate efectua și se face printr-o cerere dacă ați identificat erori de calcul. Acum în acest caz trebuie cunoscut că revizuirea se poate realiza și din inițiativa casei de pensii iar dacă sunt diferențe de reținut din pensie ( drepturi necuvenite) acestea se rețin eșalonat din valoarea pensiei în plată. Este adevărat că până acum nu am întâlnit situații prin care casele de pensii să fi revizuit decizii de pensionare prin care să acorde pensionarilor diferențe de PRIMIT.

Cazurile cele mai dureroase sunt cele prin care o decizie de pensionare admisă și pusă în plată ani de zile este anulată de către casa de pensii iar pensionarului îi sunt cerute zeci de mii de lei ca fiind ….drepturi necuvenite. Cunosc un caz în care o decizie de pensionare emisă în 1998 a fost anulată în 2019 iar pensionarului i-au fost cerute ca ”drepturi necuvenite” peste 60 de mii lei. Urmare serviciile prin care decizia dumneavoastră de pensionare este analizată punctual vă asigură garanția că pensia nu va fi anulată la o vârstă la care și un pahar de apă vă costă.

Recalcularea deciziei de pensionare se solicită în 2 cazuri:

 1. cel prin care stagii de cotizare realizate înaintea depunerii dosarului de pensionare sau validat prin adeverințe primite după primirea deciziei de pensionare, și
 2. cel prin care sau realizat stagii de cotizare după depunerea dosarului de pensionare.

Recalcularea se poate face oricând, iar din 01.09.2021 doar odată pe an.

Recalcularea efectivă se face printr-o cerere (formular) la care se atașează adeverința în original pentru cazul 1, în copie: cartea de identitate și a deciziei de pensionare/cupon de pensie; Pentru cazul 2, la cererea de recalculare, se depune o cerere de revizuire a adeverinței cu stagiul de cotizare arhivat electronic la casa de pensii.

În urma recalculării se emite o nouă decizie de pensionare care are toate atributele primei decizii de pensionare cu privire la revizuire sau contestare, acesta nu mai poate fi anulată deoarece reprezintă o modificare a celei inițiale.

Modalități de Încasare

Documentul prin care se evidențiază valoarea pensiei brute și nete se numește Cupon de Pensie și este livrat de către casa de pensii prin Poșta Română.

Pensia poate fi încasată în numerar prin factorul poștal ( poștaș) sau direct în cont bancar ( pe card).

Pentru plata prin poștă nu trebuie atașată o cerere expresă din parte viitorului pensionar, însă în cazul în care pensia o doriți într-un cont bancar va trebui un extras cu IBAN-ul si o anexa ce sunt oferite de către banca la care aveți contul.

Scrisoarea de viață

În situația în care primiți pensia din România într-o altă țară atunci esențial este ca de fiecare dată când vă schimbați domiciliul să anunțați casa de pensii din România care vă face plata pensiei deoarece anual sau de 2 ori pe an veți primi o Scrisoare de Viață(Certificat de Viață -RO) prin care confirmați că existați. Dacă confirmarea nu ajunge la casa de pensii din România ..pensia nu se mai livrează până când nu veți face din nou dovada că existați ( detalii în formularul scrisorii de viață).

Același lucru este valabil dacă primiți pensia din altă țară în România.

Beneficii acordate pensionarilor

Azi pensionarii sunt scutiți de la mai multe taxe cum sunt: plata CAS, CASS. De asemenea prin casele de pensii se asigură un sejur de 16 zile în stațiuni balneoclimaterice pentru tratamente și odihnă la preț redus. Autoritățile locale asigură transport gratuit pentru transportul public, alte.

Ajutor pentru soțul supraviețuitor

În cazul producerii evenimentului nedorit se asigură un ajutor pentru soțul supraviețuitor prevăzut la Art 113 lege 127/2019, pensie de urmaș pentru copii și soțul supraviețuitor, de asemenea un ajutor bănesc în valoare egală cu salariul mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului de stat pentru un ultim rămas bun.

Datele se actualizează..

IOAN COVACIU

10.04.2021 www.pensiata.ro

Marturii

(14.11.2021) Bună ziua, Domnul  Covaciu Ioan. Mă numesc Sas G…. și vreau să vă mulțumesc pentru înțelegere și ajutor obținut online de la dumneavoastră!! Sunt acea persoană care am dat I……..M. cu privire la pensionarea mea abuzivă de către institut!! Eu fiind cadru medical am dreptul să stau până la anul 12-04-2022 când împlinesc vârsta de 65 ani!! Institutul mă pensionează abuziv fără acordul meu, fără să fiu întrebată cu ce dată solicit pensionarea!! Fără consimțământul meu,ei mă pensionează cu abuziv și total ilegal cu data de 1-09-2021. Am mers cu ei in instanță la Tribunalul București pe Conflicte de muncă și am câștigat procesul!! A rămas să vă anunț dacă câștig in instanță!!

Am câștigat!!

Și cât mulțumesc pentru înțelegere și sfaturile care mi-au fost de mare ajutor!! G… Sas.

 

74 Comentarii

 • Buna ziua,
  Avand in vedere ca la data de 1 septembrie implinesc varsta de pensionare de drept si stiind ca se va schimba si modul de calcul, credeti ca e mai avantajos sa ies mai devreme?
  multumesc anticipat

  • La mulți ani !
   Așa cum arată legea acum, este mai avantajos să vă pensionați până la 01.09.2021 deoarece la calculul pensiei se aplica un indice de corecție care aduce o creștere superioară față de noua formulă de calcul.

 • Buna ziua, forte frumos prezentata si comentata legea, in contextul prevederilor privind pensionarea incepand cu 01.01.2021!
  Era interesant de stiut (daca se cunoaste deja), care va fi coeficientul de indexare a punctului de pensie pentru anul 2021. (pana la 01.09.2021 cand se trece la noul sistem de calcul)
  Multumim pentru informatii!

  • La mulți ani stimata ANCA RADU !
   Mulțumesc pentru aprecieri. Indicele de corecție, rămâne 1,41 până la noi reglementări. Este posibil ca legea bugetului de stat să stabilescă noul indice de corecție dn 01.01.2021 sau de la data publicării legii în Monitorul Oficial. Voi actualiza informațiile imediat ce va fi legiferat noul indice.

 • Toată stima și mulțumiri pentru explicații.La Mulți Ani!d-le Ioan.Dacă am depus dosarul de pensie in Decembrie se poate face calculul cu indicele de corecție din 2021.(dacă creste de la 1,41?)

 • Buna ziua
  Ma numesc Magdalena, nascuta pe 21.02.1960 si am 24 de ani vechime ca si confectionera imbracaminte(1982- 2006). Va rog sa-mi spuneti data la care pot iesi la pensie pentru limita de varsta. Mentionez ca am lucrat in acord global in toata prioada aceasta, in doua schimburi. La cererea conducerii fabricii am lucrat multe ore suplimentare, care nu sunt trecute in cartea de munca. Va rog sa -mi precizati daca sunt indreptatita, sa cer Conducerii fabricii(Legea nr.., art…),adeverinta reparatorie pentru ca salariile reale au fost mult mai mari si care au fost impozitate la timpul respectiv.
  Multumesc!
  P.S. Va rog frumos, sa-mi raspundeti pe adresa mea de email.

 • Buna ziua si tot respectul pentru raspunsuri.
  Credeti ca daca imi depun dosarul pana in februarie o sa beneficiez 100 % de indicele 1,41 ? In cazul ca pe 4 februarie in noua lege se va intampla ceva cu el ( dupa parerea mea il scoate de tot) o sa ma afecteze cu ceva chiar daca trec cateva luni pana la decizie ?

  • Stimat(ă) Niki, indicele de corecție va fi eliminat prin legea 127/2019 care se va aplica din 01.09.2021. In noua formulă de calcul nu va mai exista indice de corecție. Valoarea indicelui de corecție va fi cel mai probabil tot 1,41 pana la 01.09.2021 sub nici o formă nu va fi anulat pînă la 01.09.2021.

 • Buna ziua,
  Avem o noua lege a pensiilor votată de parlament care trebuie sa intre în vigoare incepand cu 01.09.2021.Despre ce alta noua lege vorbește doamna Turcan? Dupa ce lege se face ,,recalcularea pensiilor,, ?
  Multumesc !

  • Stimat Hermeneanu Ion, cel mai probabil vom avea o nouă lege, din câte înțeleg, mai bună. Legea 127/2019 conținea si prevederi destul de crunte pentru pensionari. Oricum ar fi noua lege va trebui să treacă prin parlament așa că vom afla din timp.

   • O altă lege a pensiilor, sub motivul eliminării tuturor inechităților, este o aberație, intrucât niciodață nu vor fi in stare să elimine printr-o singură lege toate inechitățile.
    Doamna Turcan ne indeamna sa lucram si dupa varsta de pensionare.Eu sunt pensionar si
    lucrez in continuare cu contract de munca legal Platesc aprox.75 la suta din propria pensie.
    La recalculare dupa un an de zile mi-a revenit in plus 78 de lei pe luna.Aici este problema ,nu se mai acorda indicele de corectie si ramai cu 2 lei in buzunar. Legea 127/2019 nu mai prevedea indicele de corectie care a creat foarte mari diferente la calculul pensiei. Cum vrea doamna ministru sa stimuleze aceste persoane care lucreaza si dupa varsta de pensionare ?
    Apropo.Nu am fost salariat la stat,lucrez in continuare la aceiasi firma privata SC.VARD TULCEA SA. sub patronajul VARD FINCANTIERI COMPANY.
    Va multumec !
    O zi placuta!

 • Buna ziua am 35 ani cotizați din care 10 ani gr 1 și 16 ani gr a 2 cind maș încadra pt pensie

 • Buna ziua
  pe 14.05.2021 indeplinesc toate conditiile pentru pensie limita de varsta. (in anii 31,7 sunt inclusi si cei de facultate). Exista un calculator online unde sa pot simula cam care va fi pensia pe care o voi primi? multumesc

  • Greu de spus, deoarece calculul pensiei este un proces complex cu o legislatie mereu schimbatoare care depaseste posibilitatile unor simulatoare de ”calcul pensie”.

 • Super fain, ati facut prezentarea celor doua legi. Acum , cu amanarea aplicarii Legii 127/2019 pana in 2023, abia astept sa vad prezentarea.Sunteti grozav, se vede ca aveti si experienta si placere…. Sanatate si mult spor!

 • Buna ziua! La multi ani!
  aflandu-ma intamplator pe acest site, vreau sa va multumesc dle Covaciu, pt informatii (mi-am lamurit multe aspecte privitoare la calcularea pensiei!).
  Respect pentru timpul acordat!

   • Din cate am inteles , Legea 127 /2019 se va pune în aplicare cu data de 01.09.2023 , dar până atunci se aplica Legea 263/ 2010 unde se va aplica indicele de corecție până atunci .la stabilirea calcul formulei pensiei. Dacă eu ies la pensie in iunie 2023 ptr limita de varstase aplica după Legea 263 si începând cu data de 01 09 2023 se recalculeaza toate pensiile care bănuiesc că va fi mai mica după Legea 127/2019. Dar cred nu poate dimnua pensia după stabilirea Legii 263? Solicit punctul dvs de vedere cu privire la stabilirea pensiei

    • Stimat DAN ROBERTO, deocamdata ceea ce ati scris este corect in mare parte. Acum legislatia in vigoare pentru pensiile publice este guvernata de legea 263/2010 care va fi modificata sau inlocuita, cel mai probabil pana la 01.09.2023 cand ar trebui sa intre in vigoare legea 127/2019 asa cum este acum sau modificata. La recalcularea pensiilor se va elimina indicele de corectie din toate pensiile existente si se va aplica o noua formula de calcul. Valoarea nou calculata va intra in posesia pensionariilor imediat ce va depasi pensia aflata in plata. Astfel ca daca valoarea nou calculata va fi mai mare decat cea aflata in plata va fi primita imediat, altfel pensia in plata va ingheta pana cand noua valoare o va depasi.

 • Buna ziua, stimate domnule Covaciu

  Va rog sa aveti amabilitatea de a ma lamuri in urmatoarea problema:
  Sunt inginer incepand cu 1984 si am lucrat continuu, lucrand si in prezent la o companie privata.
  Am varsta de 61 ani si 7 luni si ar fi urmat sa ies la pensie pt limita de varsta la 65 ani (in anul 2024). Am depus dosarul de pensionare anticipat partial in 03.12.2020 si am primit astazi Decizia de pensionare emisa in data de 04.01.2021, drepturile de pensie fiind stabilite incepand cu 03.12.2020 (pensia astfel stabilita este pt punctajul mediu anual de 3,32974, din care 0,96822 este aferent indicelui de corectie de 1,41 aplicat).
  Cuantumul nediminuat al pensiei este 4802 LEI iar valoarea diminuarii este 1057 LEI, pensia ramasa cu penalizare fiind de 3745 LEI.

  Intentionez sa lucrez in continuare inca un an (pensia nefiind intrata in plata), urmand ca atunci cand voi decide intreruperea contractului de munca sa prezint aceasta la Casa de pensii pentru intrarea pensiei in plata incepand din acel moment.

  Pot face acest lucru asa cum l-am descris mai sus, este un mod de actiune legal ?
  Considerati ca este bine sa procedez asa sau ar fi mai bine pentru mine sa anulez prezenta Decizie de pensionare si peste un an cand voi intrerupe activitatea (deci dupa 01.09.2021) sa depun o noua cerere de pensionare ?

  Va multumesc in mod deosebit pentru primirea unui raspuns, daca este posibil direct pe adresa de email. Cu deosebita consideratie.

 • Buna ziua
  Ma numesc Ovidiu si in acest an luna iunie pot iesi la pensie pentru limita de varsta. In perioada 1994-2000, am fost platit dupa realizari obtinand venituri mai mari decat incadrarea din cartea de munca. Va rog sa-mi spuneti
  daca sunt indreptatit sa solicit adeverinta cu veniturile realizate de la vechiul loc de munca, mentionand ca toate contributiile au fost calculate si virate dupa venitul realizat. Va rog raspuns pe adresa de e-mail. Multumesc

 • Buna ziua! Momentan pregatesc dosarul de pensionare dupa 42 de ani de munca in invatamant, ca educatoare. In perioada 1995 – 1998, am primit pe statul de plata un premiu lunar de 2%, care este inclus in salariul total brut dar nu este trecut pe cartea de munca. Spuneti-mi va rog daca se ia in calcul la pensie, deoarece secretara scolii refuza sa imi elibereze adeverinta cu aceste sume, motivand ca nu se iau in calcul la pensie. Va multumesc!

  • Stimata Doina, pentru premiile acordate după 2001 nu mai aveti nevoie de adeverinte, deoarece veniturile lunare brute pentru care s-a plătit și reținut CAS au fost arhivate electronic după 01.04.2001 si sunt in evidența casei de pensii. Dac este vorba de premii acordate inainte de 2001, secretara are dreptate ( Anexa Nr 14 din legea 263/2010).

 • Bună ziua
  Doresc să știu sigur dacă se aplică legea 127 /2019 art 56 începând cu data de 1 septembrie 2021 sau se amână 2 ani adică septembrie 2023??
  Legea este dată în monitorul oficial??

 • Buna ziua!
  Am primit decizia de pensionare anticipata in data de 20.01.2021.Am hotarat sa mai lucrez pana la indeplinirea varstei standard de pensionare (01.07.2021), nepunand in plata decizia. Deoarece am fost solicitata sa continui activitatea la aceeasi firma, decizia emisa anterior ramane valabila pana cand decid sa-mi inchei activitatea? Adica pensia calculata din decizie ramane la aceeasi valoare sau este anulata de Casa de pensii? Specific ca nu vreau sa cumulez pensia cu salariul.

  • Stimată Roxana, în acest caz la data indepliniri condițiilor pentru limită de vârstă va trebui să solicitați punerea în plată deoarece acum plata pensiei este suspendată. Desigur, pentru pensia la limită de vârstă veți primi o nouă decizie care va conține și punctajul aferent perioadei muncite după data depunerii dosarului de pensionare precum și punctajul aferent perioadelor asimilate care nu au fost valorificate la stabilirea pensiei anticipate.

 • Buna ziua!
  Va adresez o intrebare pentru unchiul meu,Nedelcu Costache. Este nascut in data de 09.06.1964. Are o vechime de 10 ani si 9 zile in conditii normale de munca, 15 ani, 6 luni si 15 zile in grupa a II-a , 3 ani si 9 luni spor aferent grupei de munca, 1 an, 11 luni, si 29 zile de stagiu militar. Va rog sa imi specificati la ce varsta poate iesi la pensie. (In ultimii 5 ani acesta a beneficiat de ajutor social)
  Va multumesc!

  • Stimată Adriana, dacă nu se va aduna un stagiu de minim 35 ani se va putea pensiona numai de la 65 de ani. Astfel că va rebui calculat atent stagiul de cotizare existent și apoi să stabliti cât trebuie cumpărat pentru că odată realizat stagiul complet de cotizare pensionarea se va putea realiza de la 60 de ani. Pentru detalii și ajutor scrieți la consultanta@pensiata.ro .

 • Buna ziua
  Sunt pensionara de invaliditate din iulie 2010 iar pe 31 mai 2021 am dreptul la pensie de varsta
  Am fost la casa de pensii pentru a depune o cerere in acest scop iar functionara mi-a spus ca nu trebuie nici o cerere ca se face trecerea automat
  In schimb mi-a solicitat decizia din 2010 si sa fac cerere pentru aplicarea indicelui de corectie si sa astept acasa 2 decizii (una pentru indice si una pentru pensia de varsta)
  Are logica aceasta cerere ? Din ceea ce stiu atata timp cat la stabilirea pensiei de invaliditate nu a fost aplicat nici un indice de corectie, conform deciziei curtii constitutionale, acesta se va aplica la calculul pensiei pentru limita de varsta
  Multumesc anticipat pentru raspunsul dvs

  • DA are, logica deoarece, desi recalcularea pensiei cu adaugarea indicelui de corectie se face din oficiu, adica automat si nu din ghiseu, la multe case de pensii automatismul porneste dupa o …cerere. Veti primi 2 decizii, una cu valoarea pensiei la limita de varsta si una cu aplicarea indicelui de corectie 31 mai 2021.

 • Dacă indicele de corecție este până în septembrie 2021 și noua lege intra în 2023 cum va fi calculat punctul de pensie în acea perioadă?

  • Indicele de corectie este valabil tot anul 2021. Legea 127/2019 care ar fi trebuit sa intre in vigoare din 01.09.2021 a fost prorogata pentru 01.09.2023.

 • Buna seara ! Ma numesc Ioan ,nascut pe 12.04.1964, lucrez din 20.09.1982 [si in prezent ],am 37 ani si 2 luni vechime fara stagiu militar ,din care 15 ani 7 luni si 30 zile lucrate in grupa 1 de munca. Cand pot depune dosarul de pensionare ? Multumesc frumos !

  • Stimat Doroftei Ioan, cei 15 ani si 7 luni va aduc o reducere a varsteti standard de pensionare (65 de ani) cu 7 ani si 6 luni, urmare cea mai timpurie varsta de pensionare este 57 ani si 6 luni(Oct 2021).

 • Bună ziua, domnule Covaciu! Mi-ar prinde bine dacă m-ați putea ajuta cu o informație.
  Sunt născută în ianuarie 1961, am 21 de ani și 6 luni vechime în România, din care 8 ani și 5 luni în grupa a II-a de muncă. Mai am încă 6 ani de muncă în Austria, îngrijitoare bătrâni, ca persoana independentă.
  Vă rog să îmi spuneți când mă pot pensiona la limită de vârstă.
  Vă mulțumesc!

  • Stimata Stanciu Maria, varsta standard de pensionare in cazul dumneavoastra este 62 de ani (ianuarie 2023) iar stagiul complet de cotizare 32 de ani conform anexei nr. 5 din Legea 263/2010. Aveti realizat 27 de ani si 6 luni stagiu contributiv de cotizare cumulat in Romania si Austria iar pentru cei peste 8 ani realizati in conditii 100% de grupa a II-a primiti inca 2 ani de stagiu recunoscut doar in Romania. Astfel in Romania aveti un stagiu de 29 ani si 6 luni din care 6 in Austria. Urmare pensionarea cea mai timpurie se va putea realiza odata cu implinirea varstei standard (62 ani) deoarece nu veti putea depasi stagiul complet de cotizare ( 32 ani) inainte de implinirea a 62 de ani. In acest caz este important sa analizati perioada de activitate pentru a afla care este staagiul de cotizare total pe care il aveti.

 • Bună seara, vă felicit pentru modul în care ați explicat toate detaliile legate de pensionare.
  Voiam să vă întreb: la formula de calcul care se va aplica din sept. 2023, e corect cum ați scris STC de 25 ani? Nu este 35 ani?
  De asemenea, aș dori să știu ce este acest indice de corecție si de ce ar fi dezavantajos după noua formulă. Este adevărat că se vor scoate de tot grupele de muncă în noua lege?
  În cazul meu, sunt născută în octombrie 1963, am o vechime la 1 august 2021 de 39 ani și 3 zile, din care 6 ani in condiții deosebite.

  • SStimată NICULINA PĂDURARU, vă mulțumesc pentru apreciere.
   STC – stagiul total de cotizare din formulă nu este stagiul total de cotizare cerut în lege ci stagiul total de cotizare comun (femei, bărbați) si este utilizat doar la formula de calcul.
   Grupele superioare nu se vor elimina dar stagiul suplimentar primit nu mai este considerat stagiu contributiv ci …perioada asimilata ..adică similara cu studiilor superioare sau serviciului militar. Rămâne de văzut ce va mai rămâne din legea 127/2019 până in 2022.
   În cazul dumneavoastră pensionarea la limită de vârstă se va putea realiza de la 62 ani si 6 luni, vârsta ce va fi redusă cu 2 ani grație anilor realizați în condiții deosebite, adică din Aprilie 2024. Pensia Anticipată parțială se va putea realiza din Aprilie 2021, adică imediat. Pentru a afla valoarea pensiei puteți apela și la serviciile noastre de calcul. Pentru alte detalii scrieți la office@pensiata.ro. Mulțumesc !

 • Bună ziua. Domnule Ioan Covaciu, mă numesc Dulgheru Laurenția, sunt născută în anul 1964 pe 17 aprilie.
  Am vechime în munca de 38 ani din care 20 de ani lucrați în grupa a ll-a respectiv condiții deosebite. Cu deosebit respect, vă rog să îmi spuneți când pot depune dosarul de pensionare, sa mă pot încadra la o pensie fără penalități, și ce cerere trebuie să depun la casa de pensii. Îmi puteți transmite răspunsul pe adresa de
  e-mail: laurentia.dulgheru@a….ro
  Multumesc anticipat.
  Cu deosebită considerație.

 • Bună ziua, am acordata pensia pt limită de vârstă din data de 17 08 2020 cu un stagiu de 35 ani 7 luni 18 zile, indicele de corectie de 1.09, cum ar trebui să procedez pentru a creste acesta. Vă mulțumesc!

  • Stimata Lacramioara, in acest caz pensia dumneavoastra este survenita dintr-o pensie anticipata sau pensie de invaliditate. Valoarea poate fi cescuta numai daca la stabilirea ei nuati avut la dosar toate documentele care atesta veniturile pentru care s-a platit si retinut CAS sau mai realizati stagiu suplimentar. Pentru detalii reveniti la consultanta@pensiata.ro

 • Buna ziua, dle Covaliu,
  Am făcut o cerere de pensionare anticipata in luna Decembrie, pe care nu am dat-o in plata.
  Pensia pentru limita de vârsta ar trebui sa o primesc începând cu 21 Septembrie 2021.
  După ce formula va fi calculata, dacă voi cere sa între in plata in 21 Septembrie?
  Aștept răspunsul d-voastră pe e-mail.
  Mulțumesc anticipat pentru răspuns!

 • Buna ziua, d-nule Covaciu, doresc sa ies la pensie, anticipata partiala si nu stiu cum se calculeaza punctajul pentru perioada asimilata 1981-1985, 4 ani in care am facut facultatea la zi si daca acest punctaj se aduna cu punctajul obtinut pentru anii de contributie si se imparte suma la anii din anexa 5 a legii. Va rog sa ma indrumati in acest sens. Multumesc.

  • Stimata Marinescu Iulia, perioada studiilor superioare realizate cu frecventa la zi este prevazuta in legea 263/2010 la stagiu asimilat ce se valorifica la stabilirea pensiei la limita de varsta (urmas sau invaliditate) insa nu se valorifica la stabilirea drepturilor cuvenite din pensiile anticipate. Altfel punctajul indiferent din ce stagii rezulta se imparte la stagiul complet de cotiyare prevazut in Anexa Nr 5 sau din legi speciale, in cazul stagiilor asimilate, sigur, cel din Anexa Nr. 5 din legea 263/2010.

 • Bună ziua. Domnule Ioan Covaciu, sunt născută în anul 1965 pe 17 octombrie.
  Am vechime în munca de 34 ani si 3 luni din care 9 de ani si 8 luni lucrați în grupa a ll-a . Vă rog să îmi spuneți când pot depune dosarul de pensionare anticipata / la limita de varsta, si ce penalitati am daca optez sa ies anticipat. Îmi puteți transmite răspunsul pe adresa de e-mail: cristiana_demetra@yahoo.com
  Multumesc anticipat.
  Cu deosebită considerație.

  • Stimata Nadesan Cristiana, varsta standard de pensionare (62 ani si 10 luni) stabilita in Anexa Nr 5 din legea 263/2010 se reduce…… continuarea pe adresa de email.

 • Buna ziua!In prezent sunt pensionat anticipat, cu un indice de corectie de 1. 15.
  As vrea sa stiu daca la calcularea pensiei pentru limita de varsta,care va fi in octombrie anul acesta,voi beneficia de indicele de corectie de 1.41 si in aceasta situatie ,daca va trebui sa depun o cerere .
  Va multumesc

  • Stimat FLOREA GEORGEL, indicele de corectie se aplica o singura data la prima decizie, urmare indicele de corectie de 1,15 va fi regasit si in pensia pentru limita de varsta.

 • Velcelean Daniel

  Pentru soție vă rog frumos un calcul pentru ieșire la pensie pentru limită de vârstă,când poate depune dosarul. Menționez următoarele date: Născută la data 17.12.1967,are 28 ani și 3 luni stagiu de cotizare din care 15 ani în grupa l-a de muncă până în aprilie 2001 cu procent de 100%,în afară de cei 28 ani și 3 luni lucrați în țară mai are în plus 3 ani lucrați în Austria cu contract de muncă unde lucrează și în prezent. Când poate depune dosarul de pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei de pensionare. Vă mulțumesc anticipat… cu Stimă Daniel.

 • Buna ziua, avand in vedere ca am depus dosarul pentru pensionare la limita de varsta conform Legii 263/2010 am handicap mediu din copilarie (vechime 36 ani realizati cu handicap), am primit decizie cu mentiunea ca nu am varsta (varsta de 53 ani o indeplinesc in 20 mai 2021), in aceasta situatie pot iesi anticipat aband in vedere ca am depasit stagiul de cotizare? Multumesc anticipat pentru raspuns!

  • In acest caz nu se mai pune problema pensiei anticipate partial, deoarece ati depasit si varsta standard redusa de pensionare. Dupa caz reveniti la consultanta2pensiata.ro .

 • Buna ziua!Domnule Ioan Covaciu sunt nascut in data de 30 septembrie 1962.
  Am o vechime in munca de 36 ani si 8 luni din care 17 ani si 5 luni in grupa a II-a de munca.Va rog sa-mi spuneti la ce data pot depune doasrul pentru pensie limita de varsta.
  Imi puteți transmite răspunsul pe adresa de e-mail:lungoceamihai@yahoo.ro
  Va multumesc frumos!
  Cu deosebită considerație.

 • Persoana sex feminin poate iesi la pensie pentru limita de varsta cu vechime de 12 ani (nascuta martie 1958) ?

 • Buna seara ! Ma numesc ioan , am depus dosarul pt.limita de varsta ,care mi-a fost refuzat pe motiv că din 15 ani si 6 luni lucrați în gr 1 , 4 ani in cartea de munca sunt trecuți în grupa 2,iar eu dețin adeverințe ca sunt in grupa 1 in baza ord.50/ 1990 si scrisoarea mmps. 608/12.06.91,date după ce s.a operat în cartea de munca,înainte de apariția acestei legi (m.am transferat la alt loc de munca înainte de apariția lor ) Ce ma sfătuiți să fac ?

 • Buna seara,
  Domnule Ioan Covaciu, mă numesc Danaila Constantin, sunt născut în anul 1955 pe 27 mai si sunt pensionar pt.limita de varsta din 27.05.2020 cu beneficiul indicelui de corectie prevazut in legea de atunci.
  Am inteles ca Legea 127 /2019 se va pune în aplicare cu data de 01.09.2023.
  Va rog sa-mi spuneti in ce act normativ este prevazuta noua formula de calcul care se aplica din data de 01.09.2023 si care este? As dori un exemplu pt ca formula de pe site este mai greu de descifrat(P = (PT/STC)* VP)!
  Imi puteți transmite răspunsul pe adresa de e-mail: konstdanaila@yahoo.com
  Va multumesc frumos!
  Cu deosebită considerație.

 • Buna ziua ! Daca inainte si dupa efectuarea stagiului militar sotul meu a lucrat in grupa 1 ( la acelasi loc de munca ) , perioada stagiului militar se incadreaza tot la aceasta grupa ? Multumesc pentru un eventual raspuns !

 • Daca nu va deranjez , as mai avea o intrebare . La pensia de limita de varsta la care se aplica grupa 1 , se poate lua in calcul si faptul ca locuim intr-o zona poluata de rafinarii ? Cineva a spus ca nu se ia in calcul pentru ca deja se aplica o scadere din anii de pensionare datorita grupei . E adevarat ? Multumesc frumos !

  • Este din pacate o interpretare gresita, a aplicarii articolului 65 din legea 263/2010 care se refera la pensia anticipata partiala pentru cei care au avut rezidenta minim 30 de ani in zone cu poluare remanenta severa. NU EXISTA NICI O REDUCERE A VARSTEI STANDARD DE PENSIONARE CU 2 ANI ci eliminarea penalizarii in ultimii doi ani pentru cei care se pensioneaza prin pensie anticipata partiala cu MAXIM 2 ANI inainte varstei standard de pensionare.

Lasă un comentariu