Prin Legea 160 din 2017 votată de către plenul Camerei Deputaţilor în 20 iunie s-a stabilit că indicele de corecţie aplicat deciziilor de pensionare emise în perioada 01.07.2017 -31.12.2017 să fie egal cu cel din perioada anterioară datei de 01.07.2017 adică 1,14.

Legea nr. 160/2017 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Text publicat în M.Of. al României.
În vigoare de la 03 iulie 2017

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. –
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 102, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) Majorările anuale ale valorii punctului de pensie prevăzute la alin. (2), (5) și (6) reprezintă praguri minime. Valori superioare ale punctului de pensie pot fi stabilite prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat, cu respectarea prevederilor Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și în concordanță cu strategia fiscal-bugetară corespunzătoare.”

2. La articolul 170, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) În situația în care indicele de corecție rezultat în urma aplicării prevederilor alin. (1) și (2) este mai mic decât cel precedent calculat, se păstrează acesta din urmă.”

Art. II. –
Prin derogare de la prevederile Legii nr. 7/2017 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, în anul 2017 indicele de corecție este de 1,14.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
PETRU-GABRIEL VLASE

PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
București, 30 iunie 2017.

07 Iulie 2017

4 Comentarii

  • Buna ziua d-ule Ioan si La multi ani cu multe binecuvantari!

    Va scriu in legatura cu mama mea care a depus dosarul pentru pensie anticipata in urma cu 4 ani, in momentul in care se incadra legal si din punct de vedere al varstei. Mama a lucrat in tara pentru 23 ani si 8 luni, iar in Italia pentru 7 ani si cateva luni. Am fost in audienta de multe ori atat aici, cat si in Italia si mereu aceeasi poveste. Fie Italia nu a raspuns, fie Romania nu a formulat bine… Acum ne ramane sa asteptam varsta de pensionare si pentru ca in septembrie 2018 poate iesi la pensia de drept, vrem sa stim daca plata unor luni/ani ar face diferenta in cuantumul pensiei.

    Va multumesc anticipat!

    • Stimată Ciobanu Cristina pentru un răspuns concret vă rog să-mi scrieți la calcul@pensiata.ro deoarece situația în care se află mama dumneavoastră este una prin care venitul cuvenit din pensie pe durata a 4 ani pare ca s-a evaporat iar acest lucru nu este deloc normal.

  • Daca din calculul pensiei pt limita de vârstă reiese o pensie mai mică decât pensia minim garantata cum se procedează

Lasă un comentariu