Cumul pensie salariu – restricții; Plata contribuțiilor pentru munca part time – corecție; Majorarea punctului de pensie – garanții, valoarea punctului de pensie , indice de corectie 2020;

18.12.2019 Actualizare:

Valoarea indicelui de corecție in 2020
Masuri cuprinse in legea bugetului de stat:
”Plata drepturilor de pensie conform dispoziţiilor legale în vigoare potrivit prevederilor Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii.
• acordarea în anul 2020 a unui indice de corecţie de 1,41 în conformitate cu prevederile art.170 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

potrivit legislaţiei în vigoare( art 170 din legea 263/2010) pentru persoanele nou înscrise la pensie în anul 2020, la punctajul mediu anual realizat se aplică un indice de corecţie calculat ca raport între 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat în anul 2018 şi valoarea unui punct de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie anuală a inflaţiei pe anul 2011. ”

09.12.2019
Cumul pensie cu salariu din sectorul bugetar

Ministrul Muncii ALEXANDRU VIOLETA, a reiterat în cadrul unei emisiuni tv ( Digi 24, dar nu numai) hotărârea actualului guvern de a legifera limitarea cumulării pensiei din sistemul public de pensii cu veniturile realizate în sistemul bugetar. Citez:

„Trebuie să existe existe o justă măsură pentru cei care, deşi au vârsta de a putea lucra, beneficiază de pensie, după care se angajează în sistemul public. Are legătură cu justeţea unei măsuri faţă de o situaţie dată în care o persoană, deşi în plină formă de muncă, după ce primeşte pensia se angajează tot într-o instituţie publică, de unde vine concluzia că ea poate munci în continuare”.

Astfel dacă hotărârea va fi legiferată, atunci pensionarii sitemului public de pensii ( Pilonul I) vor trebui să decidă în maxim 30 de zile dacă vor suspenda plata pensiei pe durata activității profesionale în sistemul bugetar sau se vor reorinta spre sectorul non-bugetar pentru a-și completa veniturile lunare.

Măsura este anunțat a fi una prin care să asigure o mai bună inserție a tinerilor pe piața muncii din sectorul bugetar.

Cota CAS – fără discriminare

De asemenea primministrul țării Ludovic Orban a anunțat o corecție în fiscalizarea activităților desfășurate cu normă redusă pe zi, pțnă la 8 ore/zi prin aplicarea unei cote CAS corespunzătoare venitului lunar realizat.

Astfel dacă până acum, un angajat care realizează un venit lunar pentru 4 ore egal cu jumătate din salariul minim pe economie achita o cotă CAS pentru un salariu întreg salariul minim.


Exemplu de calcul al CAS aplicat venitului brut:

2019: la un venit realizat pe timp de 4 ore de 1200 lei cota CAS este de 25% din 2080 lei adică 520 lei.

2020: același venit lunar de 1200 lei se va achita o cotă CAS de 25% din 1200 lei adică 300 lei.


Implicații asupa valorii pensiei

Valoarea punctajului lunar vă fi stabilită și în 2020 în raport cu nivelul contribuției lunare, astfel este lesne de înțeles ca valoarea punctajului lunar să scadă proporțional cu valoarea venitului brut lunar pentru care s-a plătit CAS.

Exemplu:  pentru un salariu (ipotetic ) mediu brut lunar pe economie ( luna ianuarie 2020) de 5500 lei valoarea punctajelor lunare va evolua stfel:

  •  2080/5500 =0,37818 puncte  pentru 12 luni identice suma cumulată la total pensie va fi 13,66 lei
  •  1200/5500 = 0,21818 puncte  pentru 12 luni identice suma cumulată la total pensie va fi 7,88 lei
  • Valorile în lei au fost stabilite pentru bărbați iar valoarea punctului de pensie a fost 1265 lei.

Datele de mai sus vor trebui bine analizate de cei care au salariul minim pe economie și mai ales de către cei care au ales să cotizeze voluntar prin contribuție minimă, deoarece valoarea pensiei pe care o așteaptă la retragerea din activitatea profesională nu le va depăși volumul cheltuielilor vitale.

2020 Punctul de pensie

Prin legea 127/2019 sau stabilit valorile punctului de pensie pentru anii 2019, 2020 și 2021 , astfel că pentru anul 2020 este de așteptat ca valoarea punctului de pensie să crească cu 40 %. Legea prevede ca de la 01.09.2020 valoarea punctului de pensie să fie de 1775 lei.

Trebuie reținut că, dacă până acum, am asistat la indexări ale pensiei , de acestă dată o creștere de 40% a valorii punctului de pensie , caracteristică mai mult anilor 1994-1998 când inflația ajungea la 200% sau mai mult, va reprezenta un adevărat Everest in cresterea pensiilor  nu numai din Europa dar poate și din Africa. Este adevărat că actualul guvern s-a angajat să respecte aceste prevederi, dar tot atât de adevărat este că s-a și pronunțat pentru o nouă lege a pensiilor. De altfel deja la legea 127/2019 au și început să curgă proiectele de completare sau modificare, unu din ele este cel emis de către UDMR prin care are în vizor dansatorii din ansamblurile artistice. Vom vedea.

IoCo 18.12.2019

8 Comentarii

Lasă un comentariu