Avocatul Poporului a sesizat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor legale în legătură cu includerea perioadei de ucenicie în calculul stagiului de cotizare, în condiţiile în care instanţele au soluţionat diferit această problemă.

Într-un comunicat de presă transmis joi, Avocatul Poporului anunţă că a promovat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie un recurs în interesul legii referitor la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor legale privind includerea perioadei de ucenicie în calculul stagiului de cotizare, scrie mediafax.ro.

Avocatul Poporului a sesizat instanţa supremă în condiţiile în care instanţele de judecată au soluţionat diferit această problemă legată de existenţa unui contract de ucenicie, plata salariilor şi a indemnizaţiilor, plata cotizaţiilor de asigurări sociale şi existenţa unui contract de muncă. Soluţiile au fost de admitere a cererilor sau de respingere, după caz, iar în motivarea deciziilor s-a avut în vedere îndeplinirea fie a tuturor elementelor reclamate, fie s-a cerut dovedirea numai a unuia, a două sau a trei dintre acestea.

În opinia Avocatului Poporului, perioada de ucenicie trebuie să fie luată în considerare ca stagiu de cotizare în situaţiile în care se face dovada plăţii contribuţiilor de asigurări sociale, având în vedere că prevederile legale în vigoare consideră stagiul de cotizare ca fiind constituit din perioadele în care s-au datorat aceste contribuţii. De la această regulă, legiuitorul a prevăzut excepţii – perioade necontributive care au fost asimilate perioadelor contributive şi luate în considerare la calculul pensiei.

Întrucât ucenicia nu se regăseşte printre excepţiile legale de la regula contributivităţii, Avocatul Poporului consideră că perioada de ucenicie poate fi considerată stagiu de cotizare în situaţiile în care se face dovada contribuţiei.

Lasă un comentariu