Din Marie 1990 de când s-a publicat Ordinul 50/1990 de încadrare în grupe superioare de muncă, acesta a cunoscut modificări și completări multiple.

Azi vă prezint o nouă inițiativă legislativă a Deputatului PSD Buicu Florin Corneliu care propune suplimentarea categoriilor de personal medico-sanitar care va trebui stabilit de guvern pentru încadrarea în condiții speciale.

EXPUNERE DE MOTIVE
Problema securităţii şi sănătăţii în muncă pentru personalul medico­sanitar se impune tot mai mult în ultimii ani, actualitatea fiind determinată de numărul mare de factori de risc în activitatea cadrelor medicale, care a favorizează apariţia timpurie a unor boli profesionale în randul personalului, chiar şi a deceselor.
Studiile efectuate în Statele Unite ale Americii asupra personalului medical au demonstrat, fără tăgadă, că acesta este practic supus în timpul desfăşurării activităţii la circa 32 de factori de risc printre care stresul, epuizarea, anxietatea, iritabiltatea, depresia, etc.
În prezent, comparativ cu alte categorii profesionale, medicii desfăşoară, conform prevederilor legale, 41 de ani de activitate şi 47 de ani vechime în muncă ( contributivitate ).
Pe întreaga perioadă de desfăşurare a activităţii personalului medico-sanitar este supus la un înalt grad de uzură fizică şi psihică raportat la diversele locuri de muncă, respectiv specialităţi medicale şi chirurgicale. La acestea se adaugă desfăşurarea activităţii suplimentare obligatorii în sistemul de sănătate pentru asigurarea continuităţii actului medical, prin gărzi, în cadrul spitalelor publice.
Trebuie subliniat faptul că, odată cu înaintarea în vârstă, o serie de abilităţi absolut necesare în desfăşurarea actului medical se erodează ( de exemplu tremuratul mâinilor, aprecierea corectă a distanţelor, ridicarea sau transportul unor materiale grele la intervenţii, etc.).
În consecinţă, prezenta iniţiativă legislativă propune acordarea dreptului de pensionare la cerere, fără penalităţi, personalului medico­sanitar, corespunzător încadrării în locurile de muncă în condiţii speciale, identificate şi mai apoi nominalizate de către Ministerul Sănătăţii prin hotărâre de guvern.
Având în vedere cele menţionate, personalul medico-sanitar, pensionat în aceste condiţii, nu va putea fi reîncadrat în unităţile sanitare publice, ci numai în unităţile sanitare private.

Vezi aici(Pr cond sp medici) forma proiectului de lege care va modifica/ completa Anexa Nr 2 Legea 263 din 2010 .

Felicitări domnului deputat !

IoCo 16.04.2010

Lasă un comentariu