Actualizare 31.08.2023

Proiectul de ordonanța de urgența s-a aflat azi pe masa guvernului

..

III. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru instituirea unei prelungiri a termenelor prevăzute la art. 262 alin. (3˄2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri din domeniul pensiilor publice


23.08.2023 Actualizare

Proiectul de ordonanță încă nu a fost discutat în ședință de guvern. Urmare timpul sigur în care se mai poate cumpăra retroactiv stagiu de cotizare s-a redus la 8 zile.


O vorbă veche spune că e bine să-ți faci iarna car și vara sanie, numai că din varii motive de ani de zile nu mai terminăm nici carul și nici sania. Sunt peste 4 ani de când trebuiau finalizate recalculările pentru dosarele electronice și o lege a pensiilor care să nu mai fie cârpită an de an.

Anul acesta, mai bine zis la 01.09.2023 trebuia să se încheie perioada în care toate dosarele de pensionare, arhivate și în curs de eitere, să fie arhivate electronic și tot la această dată se încheia perioada în care se putea cumpăra retroactiv stagiu de cotizare indiferent de perioada cumpărată din intervalul (18 ani-vârsta curentă a cumpărătorului).

Ministerul Muncii

A lansat în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență prin care se prelungesc câteva termene care aveau ca data limită 31.08.2023.

Astfel că proiectul prevede prelungirea perioadei de cumpărare a stagiului retroactiv pentru persoanele care putea realiza acest lucru doar până la 31.08.2023 propunându-se un nou termen: 31.12.2024. Condițiile de cumpărare rămân neschimbate față de ceea ce era prevăzut în OUG 163/2020.

Condițiile de cumpărare au rămas aceleași:

    1. Venitul lunar cumpărat este cel puțin egal cu salariul minim brut lunar pe economie
    2. Valoarea cotizației de plătit este egală cu 25% din valoarea venitului lunar cumpărat

Exemplu: Venit lunar cumpărat 4000 lei, valoare cotizație 1000 lei.

Perioadele ce pot fi cumpărate:

    • maxim 6 ani, chiar dacă sunt cumulați din perioade diferite începând cu vârsta de 18 ani și 65 de ani.
    • perioadele cumpărate sunt fără cotizare în alt stat UE sau cu care România are încheiat acord de recunoaștere reciprocă a stagiilor de cotizare. Perioadele studiilor superioare efectuate cu fervența ”la zi” cu licență sau serviciu militar obligatoriu nu pot fi cumpărate deoarece sunt valorificate de către lege ca fiind perioade asimilate.

Valorificare stagiu de cotizare astfel cumpărat

Stagiul de cotizare astfel cumpărat va putea fi valorificat doar pentru stabilirea condițiilor de pentru Pensia la Limită de Vârstă iar nu pentru cea de invaliditate, urmaș sau anticipată respectiv anticipată parțială.

De asemenea proiectul prevede prelungirea termenului de valabilitate a avizelor pentru încadrarea locurilor de muncă în condiții deosebite și speciale.

Angajarea de personal suplimentar la casele de pensii continua. Principalul motiv pare a fi volumul mare de muncă sau o estimare inițială sub necesarul real raportat la volumul de muncă necesar pentru recalcularea punctajului realizat de către pensionari până la 01.04.2001, dată de la care punctajele sunt deja arhivate electronic.

Vezi aici proiectul aflat în dezbatere publică.

Totuși pentru cei care știu citi printre rândurile proiectului acesta anunță ceva mult mai important.

16.08.2023

www.pensiata.ro

 

Lasă un comentariu