Decizia CCR NR. 650/2022, CASS retiunt pentru pensii, pensii mai mari de 4000 lei, comunicat al Casei Nationale de Pensii, noile cupoane din 2023.

DECIZIA Nr.650 din 15 decembrie 2022

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispozițiilor art.XXIV pct.11 [cu referire la art.153 alin.(1) lit.f2)], pct.12 [cu referire la art.154 alin.(1) lit.h) sintagma:
„de până la suma de 4.000 lei lunar inclusiv”], pct.13 [cu referire la art.155 alin.(1) pct.a1)], pct.14 [cu referire la sintagma „venituri din pensii” din cuprinsul titlului secţiunii a 3-a din capitolul III al titlului V „Contribuţii sociale obligatorii”], pct.16 [cu referire la art.1573], pct.17 [cu referire la sintagma „precum şi al veniturilor din pensii” din cuprinsul titlului secţiunii a 4-a din capitolul III al titlului V „Contribuţii sociale obligatorii”], pct.18 [cu referire la art.168 alin.(1) în privința trimiterii la art.153 alin.(1) lit.f2), alin.(5) în privința trimiterii la art.1573 și alin.(71)] și pct.19 [cu referire la alin.(1) lit.a) în privința trimiterii la art.153 alin.(1) lit.f2)] și ale art.XXV alin.(1) lit.c) [cu referire la pct.12, 13, 16, 18 în privința alin. (1) şi (5) ale art.168 şi pct.19] din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Publicată în Monitorul Oficial nr.1262 din 28.12.2022

Practic prin această hotărâre Curtea Constituțională a României admite faptul ca Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare are efect nul asupra veniturilor din pensii. Cieste aici textul intergral al HOT. CCR 650/2022.

Comunicat Casa Nationala de Pensii

COMUNICAT
referitor la aplicarea Deciziei nr.650/2022 a Curții Constituționale a României

 

In data de 28 decembrie 2022, în Monitorul Oficial nr.1262, a fost publicată Decizia nr.650 din 15 decembrie 2022 a Curții Constituționale a României prin care dispozițiile referitoare la contribuția de asigurări sociale de sănătate cuprinse în OUG. nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, sunt neconstituționale.

În temeiul art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, începând cu data de 28 decembrie 2022, nu se mai reține contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din pensii, pentru partea care depăşeşte suma lunară de 4.000 lei pentru fiecare drept de pensie.

Având în vedere că la această dată s-a încheiat achitarea drepturilor de pensie aferente lunii decembrie 2022 și procedura plății drepturilor de pensie aferente lunii ianuarie 2023 este finalizată (tipărirea documentațiilor de plată și transmiterea în teritoriu a sumelor), CNPP are posibilitatea de a implementa Decizia Curții Constituționale prin neaplicarea contribuției de asigurări sociale de sănătate și restituirea sumelor reținute cu acest titlu de la data publicării Deciziei, începând cu luna februarie 2023.

Biroul de presă al CNPP

29.12.2022

Urmare, dacă în luna ianuarie 2023 legislativul nu emite o lege cu privire la reținerea CASS-ului din pensiile ce depășesc 4000 lei atunci asupra pensiilor va fi aplicată o singură taxă și anume impozitul de 10%.

Mai multe detalii despre sumele reținute cere aici: consultanta@pensiata.ro.

Datele se actualizează după caz.

31.12.2022.

LA MULȚI ANI!

Lasă un comentariu