Protecția socială sau securitatea socială este un drept uman definit ca un set de politici și programe menite să reducă și să prevină sărăcia și vulnerabilitatea pe tot parcursul ciclului de viață. Acesta acoperă prestațiile familiale și pentru copii, prestațiile de maternitate, șomajul, accidentele de muncă și bolile profesionale, precum și pensiile pentru limită de vârstă, de invaliditate și de urmaș și protecția sănătății și joacă un rol decisiv în realizarea dezvoltării durabile, a justiției sociale și a dreptului omului la securitate socială pentru toți.

Raportul Mondial al Protecției Sociale 2017 -2019 al Organizației Internaționale a Muncii (OIM) oferă o imagine de ansamblu asupra tendințelor recente ale sistemelor de protecție socială. Acestea sunt câteva dintre cele mai importante:

  • Doar 45% din populația lumii are o acoperire eficientă pentru cel puțin un beneficiu al protecției sociale, în timp ce restul de 55% – aproximativ 4 miliarde de persoane – nu au protecție.
  • Doar 29% din populația lumii este protejată de un sistem cuprinzător de securitate socială care acoperă întreaga gamă de beneficii, de la prestațiile familiale până la pensiile pentru limită de vârstă.
  • Doar 35% dintre copii au acces efectiv la protecția socială. Există diferențe semnificative între regiuni: la nivel global, aproape două treimi din copii – 1300 de milioane de copii – lipsa de acoperire; cei mai mulți trăiesc în Africa și Asia.
  • Numai 41,1 la sută din mamele nou-născuților beneficiază de un ajutor de maternitate, în timp ce 83 de milioane sunt lăsate fără ajutor.
  • Numai 21,8% dintre șomerii au dreptul la prestații de șomaj; 152 milioane de  nu sunt acoperite.
  • Doar 27,8% din persoanele cu dizabilități severe primesc un ajutor pentru persoanele cu dizabilități.
  • 68% dintre persoanele care ajung la vârsta de pensionare primesc o pensie pentru limită de vârstă; Acest procent se datorează extinderii semnificative a pensiilor contributive și necontributive în multe țări cu venituri mici și cu venituri medii.
  • În multe țări, consolidarea fiscală și presiunea pentru austeritate continuă să pună în pericol caracterul adecvat al pensiilor pe termen lung; Ținând cont de îmbătrânirea populației, este necesar să se mențină un echilibru adecvat între durabilitate și echitate.
  • Estimările OIM indică faptul că dreptul la sănătate rămâne nerealizat în multe părți ale lumii, în special în zonele rurale, unde 56% din populație nu are acoperire de sănătate, comparativ cu 22% din populație. populația urbană.

În România numărul pensionarilor ce primesc pensie pentru limită de vârstă este de aproape 90% (89,5%)  din total pensionari, însă un procent al acestora din rîndul poplației care a împlinit vârsta standard de pensionare, încă nu este cunoscut.

Accesați aici întregul raport inclusiv cel legat de pensionari.

Feb. 2018 . Datele se actualizează…

Lasă un comentariu