2023 o noua formulă de calcul a pensiilor, recalculare pensii, diminuare pensii , 60 de zile pentru aplicare de la promulgare.

Extras din proiectul de lege publicat de către Ministerul Muncii.

Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 18 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

” Art. 3 – Personalul aeronautic civil navigant profesionist este categoria profesională din aviaţia civilă care, după absolvirea unei forme de învăţământ recunoscute şi certificate de către instituţiile abilitate ale statului, obţine licenţă şi calificare pe tip/clasă de aeronavă civilă, emise sau recunoscute de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, având atribuţii la bordul unei aeronave civile în timpul zborului, şi care este remunerat pentru executarea de activităţi aeronautice civile, în baza unui contract individual de muncă încheiat cu un angajator având sediul principal sau filială în România.”

2. La articolul 42^1 alineatul (1) litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

“a) piloţi, piloţi instructori avioane de la Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă, însoţitori de bord/membri ai echipajului de cabină cu licenţă/atestat de membru al echipajului de cabină, paraşutişti şi personalul de inspecţie în zbor, care au vârsta de minimum 52 de ani şi au realizat o vechime de cel puţin 20 de ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist;”

3. La articolul 42 ^2 alineatul (1) al se modifică și va avea următorul cuprins:

” (1) Personalul aeronautic civil navigant profesionist care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 42^1 alin. (1) are dreptul la o pensie de serviciu în cuantum de 65% din media veniturilor totale brute realizate în ultimele 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare.”

4. La articolul 422 alineatul (3) se abrogă. 5. La articolul 427 literele b) și c) se abrogă.

 Modificări esențiale

Procentul care se aplică mediei celor 12 venituri lunare brute anterioare datei depunerii cererii de pensionare se diminuează cu 15% și scade de la 80% la 65%. Care poate însemna o diminuare cu 15% a pensiei aflate în plată.

Vârsta de pensionare se majorează cu 2 ani și crește de la 50 de ani la 52 ani.

Pentru date si informații noi care să vă ajute în a lua cea mai bună decizie cu privirea la o recalculare cât mai reușită scrie la consultanta@pensiata.ro.

www.pensiata.ro

21.12.2022

 

Lasă un comentariu