În prezent nu se cunoaște foarte clar cum va fi recalculată pensia pentru cei care au ieșit la pensie și  avut 2 stagii de cotizare la stabilirea cuntumului pensiei, astfel că în această postare .

Astfel , după cum este, probabil, cunoscut cei care au muncit in mine de uraniu este suficient un stagiu de 15 ani pentru a se putea pensiona imediat, cu un stagiu complet de cotizare utilizat la stabilirea punctajului mediu anual de 15 ani, iar pentru anii realizați în condiții normale , un stagiu complet de 35 ani. În acest caz recalcularea punctajului mediu anual prin utilizarea unui stagiu complet de 25 ani, cf legii 221/2018,  este foarte probabil ca să rezulte o valoare mai mică decât cea din decizia de pensie existentă, caz in care pensia nu se modifică.

La fel stau lucrurile pentru cei care au avut stagii complete la stabilirea punctajului anual de 20 ani si 35 ani. Vezi aici un model de calcul: Recalculare CFR

ART 56  aliniat  3  din Legea 263/2010 va avea următorul cuprins:

”Stagiul complet de cotizare este de:

a) 20 de ani pentru persoanele care au realizat cel puţin 20 de ani în locuri de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a);

b) 25 de ani pentru persoanele care au realizat cel puţin 20 de ani în locuri de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. f);

c) 25 de ani pentru persoanele care au realizat cel puţin 25 de ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. d) şi e).”

3. După articolul 1691 se introduce un nou articol, articolul 1692, cu următorul cuprins:

„Art.169(2). – (1) Pensionarii sistemului public de pensii cărora li s-au aplicat prevederile art.1691, beneficiază de recalcularea pensiei cu utilizarea, la determinarea punctajului mediu anual, a stagiilor complete de cotizare avute în vedere, potrivit legii sau a unor hotărâri judecătoreşti, la stabilirea/recalcularea pensiei aflată în plată sau, după caz, cuvenită la data de 31 decembrie 2015.

(2) În situaţia în care, în urma aplicării prevederilor alin. (1), rezultă un punctaj mediu anual mai mic decât punctajul mediu anual aflat în plată, se menţine punctajul mediu anual şi cuantumul aferent aflat în plată sau cuvenit la data recalculării.

(3) Recalcularea prevăzută la alin. (1) se efectuează din oficiu, în termen de 12 luni, calculat de la data de 1 octombrie 2018.

(4) Drepturile de pensie recalculate potrivit alin.(1) se cuvin de la data de 1 octombrie 2018.

”Art.II.– (1) De prevederile art.56 alin. (3) lit. b) şi c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază, din oficiu, şi persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 şi data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Drepturile de pensie recalculate conform alin.(1) se cuvin de la data de 1 octombrie 2018.

IoCo 04.04.2019

4 Comentarii

  • Am 22,6 ani gr1 subteran . Am iesit la pensie in 2005 nu am primit nici o decizie de recalculare oare ma incadrez in recalculare?

    • Stimate Francisc, deoarece aveti peste 20 de ani realizati in grupa 1 subteran, pensia dumneavoastra va fi recalculata prin utilizarea unui stagiu complet de cotizare de 20 ani conform prevederilor legii 221/2018.

  • In legatura cu legea nr 221/2018 cu recalculare grupe ,se ia în calcul si perioada in care am lucrat dupa iesirea la pensie ? Mentionez ca am mai lucrat cu contract de munca dar fara grupe . Multumesc .

    • Stimate Dumitru, perioada muncita după pensionare trebuie adaugata la valoarea pensiei printr-o cerere de recalculare. Legea 221/2018 stabileste recalcularea cu un stagiu de cotizare redus de la 35 la 25 de ani pentru cei care au realizat minim 25 de ani in grupa 1 sau un stagiu complet redus la 20 de ani pentru cei care au realizat minim 20 de ani in mineritul subteran.

Lasă un comentariu