Actualizare: Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție a fost publicată în Monitorul Oficial Nr 461/26.05.2023.

Urmează 45 de zile în care această Decizie produce efecte directe fără ca parlamentul să modifice legea pensiilor în vigoare.

Pentru detalii : consultanta@pensiata.ro 


Pensia de invaliditate, pensia anticipată parțială, Înalta Curte de Casație și Justiție, Minuta deciziei 25/27.03.2023,

Actuala lege a pensiilor tinde să ajungă la forma care trebuia să o aibă la data intrării în vigoare 01.04.2011 prin normele de aplicare conținute în HG 257/2011.
În parte meritul pentru corecțiile legii ce țin de acordarea unitară a condițiilor de pensionare pentru cotizanți care le îndeplinesc au fost realizate de către CCR și ÎCCJ.
De această dată meritul este al ÎCCJ care prin Decizia 25/27.03.2023 asigură un drept pentru pensionarii de invaliditate nu îl aveau pentru accesarea unei forme de pensionare chiar dacă îndeplineau condițiile.
Vezi mai jos minuta.

Minuta deciziei nr. 25 din 27 martie 2023

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 25                                             Dosar nr. 210/1/2023

Ședința din 27 martie 2023

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Suceava – Secția I civilă, în dosarul nr. 345/40/2022, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile și, în consecință, stabilește că:

În interpretarea și aplicarea prevederilor art. 82 alin. (1), prin raportare la cele ale art. 79 alin. (1) lit. c) și art. 65 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, nu este exclusă existența unui drept de opțiune între pensia de invaliditate și pensia anticipată parțială la data îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru această din urmă categorie de pensie.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 27 martie 2023.

Ce aduce nou această decizie a ÎCCJ?

Până la această decizie a ÎCCJ pensia de invaliditate nu se putea transforma decât în pensie la limită de vârstă odată cu împlinirea vârstei standard de pensionare sau vârstei reduse de pensionare.
Acum pensionarii de invaliditate vor avea cu 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare 2 opțiuni:

1. Să continue pensia de invaliditate până la atingerea vârstei standard de pensionare, sau
2. Să acceseze pensia anticipată sau anticipată parțială.

Pentru opțiunea 2 trebuie îndeplinită și condiția de stagiu contributiv, adică să aibă realizat la data solicitării pensiei de invaliditate stagiu contributiv egal cu stagiul complet cerut în Anexa Nr. 5 din lege 263/2010.
Exemplu un bărbat care are minim 60 de ani și are realizat un stagiu minim de 35 ani prin contribuție poate solicita trecerea în pensia anticipată parțială.

Ce trebuie făcut ?

Mai întâi solicitanții trebuie să verifice dacă au realizat stagiul de cotizare contributiv. Aici trebuie ținut cont de faptul că în cazul pensionarilor de invaliditate grad 3, adică a celor care au posibilitatea de a presta o activitate profesională pentru maxim 4 ore/zi, stagiul de cotizare astfel realizat încă NU este recunoscut ca fiind contributiv de către Casa Națională de Pensii. Astfel că trebuie calculat cu atenție stagiul contributiv înainte de a solicita trecerea in pensie anticipată sau anticipată parțială. Vezi aici condițiile de accesare a pensiei anticipate parțiale.

Când se poate accesa această opțiune ?

Pentru a avea suport juridic, trebuie așteptată publicarea în Monitorul Oficial al României, apoi mai trebuie ținut cont de faptul că dacă în 45 de zile de la publicarea în monitor legislativul ( Parlamentul) nu modifică legea pensiilor ( așa cum s-a întâmplat în cazul uceniciei), trecerea pensiei de invaliditate in pensie anticipată parțială se va putea realiza numai prin instanța judecătorească.

Pentru verifica dacă îndeplinești condițiile pentru trecerea de la pensia de invaliditate la cea anticipată parțială și care ar fi avantajele acestei schimbări cere detalii la consultanta@pensiata.ro .

www.pensiata.ro

22.04.2023

 

Lasă un comentariu