Este adevărat că din 2021 tinerii nu vor putea accesa pensia de invaliditate numai după 33 de ani ?

Răspuns: proiectul noii legi a pensiilor ce este așteptat să intre în vigoare din ianuarie 2021 stabilește la Secțiunea 3 condițiile de accesare a pensiei de invaliditate astfel:
-la Art 62 aliniatul 1 litera b) obligativitatea realizării stagiului mimin de cotizare , care la art. 3 litera o) că stagiul minim nu cuprinde stagiile asimilate (studii superioare, perioada serviciului militar obligatoriu, etc), fiind necesar un stagiu de cotizare realizat prin contribuție.

Urmare dacă un tânăr începe activitatea profesională la 18 ani la care se adaugă 15 ani, cât este stagiul minim, se ajunge într-adevăr la 33 de ani.
Desigur normele de aplicare a noii legi a pensiilor din 2021 va trebui să aducă clarificări în acest sens. Atenție condiția de 15 ani stagiu contributiv va fi obligatorie indiferent de vârstă.

Riscul este ca în situația unor invalidități severe , tinerii să nu mai poată accesa niciodată o pensie deoarece vor fi puși în imposibilitatea de a mai realiza stagiu de cotizare.

Nov 2018

Lasă un comentariu