Bilete de tratament, stațiuni, criterii de acordare, stațiuni, serii, costuri, formular.

Cine poate solicita bilete în stațiuni balneoclimaterice acordate prin casele de pensii ?

Beneficiarii biletelor de tratament balnear, gratuite sau cu plată, sunt:

a) pensionarii sistemului public de pensii;
b) asiguratii sistemului public de pensii;
c) beneficiarii prevederilor unor legi speciale :

 • persoanele refugiate, deportate
 • persoanelor persecutate din motive politice
 • veteranii de război, invalizii si văduvele de război
 • persoanele cu handicap.

Beneficiarii biletelor de tratament cu suportarea unei contribuții individuale

• pensionarii sistemului public de pensii;
• asigurații sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale prevăzuți la art. 6 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii, cu modificările si completările ulterioare;
• copiii minori – beneficiari de pensie de urmaș;
• părintele copilului minor beneficiar de pensie de urmaș, sau, după caz, persoana care a fost numită tutore, căreia i-a fost încredinţat sau dat în plasament copilul beneficiar de pensie de urmaș;
• persoana care însoțește pensionarul de invaliditate gradul I și însoțitorul persoanei cu handicap grav
• personalul didactic şi didactic auxiliar din învățământ.
• personalul aflat în raport de serviciu cu Casa Națională de Pensii Publice

Beneficiarii biletelor de tratament gratuite

Categoriile de persoane care beneficiază de tratament balnear în mod gratuit sunt următoarele:
• Pensionarii de invaliditate, în conformitate cu prevederile programului individual de recuperare, întocmit de către medicul expert al asigurărilor sociale;
• Persoane beneficiare de drepturi stabilite in baza prevederilor Decretului-Lege nr.118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice
• Persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate in Romania
• Persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
• Persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr.448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările si completările ulterioare.
Începând cu anul 2018 persoanele încadrate în grad de handicap grav, respectiv pensionari de invaliditate gradul I-ii sau care primesc indemnizație, pot beneficia de bilet de tratament doat însoțiți de un asistent personal sau însoțitor. Însoțitorul trebuie să îndeplinească condițiile art 122, alin2 din Legea 263/2010  adică aceștia pot beneficia de gratuitate dacă sunt pensionari de invaliditate în cadrul programului de recuperare întocmit de medical expert al asigurărilor sociale , respective cu suportare de contribuție în cazul asiguraților şi altor pensionari.
• Asigurații care beneficiază de cure balneoclimaterice potrivit art. 22 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale cu modificările şi completările ulterioare, cărora li s-a stabilit de către medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul caselor teritoriale de pensii, program individual de recuperare.


Date si informații suplimentare ale unităților de tratament aflate în proprietatea CNPP găsești AICI 

Formulare  Cerere bilet de tratament,

Lista stațiunilor pentru anul 2023 Lista statiuni 2023
Creșterii de acordare: Criterii de acordare a biletelor in st balneoclimaterice 2023

CERERILE ŞI ACTELE AFERENTE SE POT TRANSMITE prin poștă, fax, e-mail sau se pot depune direct la sediul casei de pensii.


Documente necesare

Modelul de cerere se poate obține fie la sediul Casei de Pensii Județ/Sector sau se poate descărca de mai sus

 • pentru pensionari
  • copia actului de identitate
  • cupon de pensie din luna anterioară depunerii cererii și după caz adeverința cu salariul brut de la locul de muncă pentru pensionarii care au și calitatea de asigurați;
 • pentru persoane beneficiare ale Legii 448/2006
  • copia actului de identitate
  • copia certificatului de încadrare în grad de handicap şi a programului de recuperare (in situația în care handicapul nu este permanent)
 • pentru persoane beneficiare ale Legii 189/2000
  • copia actului de identitate
  • cupon de pensie/indemnizație din luna anterioară depunerii cererii
  • copie după hotărârea de încadrare în baza Legii 189/2000.
 • pentru persoane beneficiare ale Decretului Lege 118/1990
  • copia actului de identitate
  • cupon de pensie/indemnizaţie din luna anterioară depunerii cererii
  • copie dupa hotărârea de încadrare în Decretul Lege nr. 118/1990.
 • pentru veterani de razboi
  • copia actului de identitate
  • cupon de pensie/indemnizație din luna anterioară depunerii cererii
  • copie faţă-verso legitimație;
 • pentru asiguraţi
  • copia actului de identitate
  • adeverinţa cu salariul brut de la locul de muncă;
 • pentru șomeri
  • copia actului de identitate
  • cupon indemnizație de șomaj din luna anterioară depunerii cererii.
 • Documente necesare la ridicarea biletului de tratament.  La ridicarea biletului de tratament, beneficiarul acestuia depune si copia biletului de trimitere eliberat de medicul de familie /specialist.

  Vacanță plăcută !!

  Pentru detalii și ajutor scrie la consultanta@pensiata.ro sau la bilete@lapensie.ro. TM 0742 602 033.

  www.pensiata.ro

  16.03.2023

  Lasă un comentariu