Cine beneficiaza de ajutor; Cererea pentru sprijin financiar; Unde se depune ; Valoare ajutor de caldura; Amenzii pentru primari si pentru falsii beneficiari; Ajutor de căldura 2019/2020;

Actualizare ajutor de încălzire 2019-2020

Beneficiari:

  • familiile si persoanele singure care au un venit lunar de pana la 750 lei pe membru de familie si folosesc pentru incalzirea locuintei gaze naturale, energie electrica sau combustibili solizi – cetateni romani, precum si cetateni straini ori apatrizi cu domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, stabilita in conditiile legislatiei romane;
  • familiile care au un venit lunar de pana la 786 lei pe membru de familie si persoanele singure care au un venit lunar de pana la 1.082 lei si care folosesc pentru incalzirea locuintei energie termica, precum si cetateni straini ori apatrizi cu domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, stabilita in conditiile legislatiei romane.

Tipuri de ajutoare:

Ajutoarele pentru incalzirea locuintei se definesc in functie de sistemul de incalzire utilizat si se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire, acesta fiind cel principal utilizat:

  • ajutor pentru incalzirea locuintei cu energie termica furnizata in sistem centralizat, denumit in continuare ajutor pentru energie termica;
  • ajutor pentru incalzirea locuintei cu energie electrica, denumit in continuare ajutor pentru energie electrica;
  • ajutor pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale;
  • ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, denumit in continuare ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri.  15.01.2020


CITESTE MAI MUT DESPRE AJUTORUL DE INCALZIRE 2020 AICI


Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale şi lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri pentru sezonul rece 01.Noiembrie 2017-31 Martie 2018 se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia.

Cine beneficiaza de ajutor pentru incalzire ?

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă persoanelor singure și familiilor care nu-și permit să plătească cheltuiala cu căldura în timpul sezonului rece, iar acordarea acestui ajutor e prevăzută în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece.

Ajutorul lunar pentru energie termica se va acorda doar in stiuatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de pana la 1,572 ISR in cazul familiilor si 2,164 ISR in cazul persoanei singure. Avand in vedere ca, in momentul de fata, valoarea ISR este de 500 lei, venitul net trebuie sa fie de maxim 786 lei in cazul familiilor si de maxim 1082 lei in cazul persoanei singure.

ISR-Indicatorul Social de Referinta

La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.
Pentru acordarea ajutorului cu ENERGIE TERMICĂ limita venitului net mediu lunar pe membru de familie este de 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanei singure.
Pentru acordarea ajutorului cu GAZE NATURALE precum şi cel cu LEMNE, CĂRBUNI ŞI COMBUSTIBILI PETROLIERI limita maxima a venitului net pe membru de familie este de 615 lei atât în cazul familiilor cât şi în cazul persoanei singure.

Nu beneficiaza de ajutor pentru incalzire 

Nu vor beneficia de ajutoare cei care beneficiaza deja de tarif social in conditiile prevazute de Ordinul ANRE nr. 40/2013 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrica livrata de furnizorii de ultima instanta consumatorilor casnici si asimilati consumatorilor casnici.

Acte necesare pentru acordarea ajutorului de încălzire:

 •     cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei (formulare tip);
 •     copii după actele de identitate ale membrilor familiei cu domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care se solicită ajutorul (carte/ buletin de identitate, paşaport, carte de identitate provizorie, certificat de naştere pentru copiii minori sub 14 ani, permis de şedere temporară sau permanentă ori document de identitate pentru cetăţenii străini sau apatrizi);
 •     adeverinţă de la asociaţia de proprietari/ locatari pentru persoanele care nu au domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care solicită ajutorul, din care să rezulte că sunt înscrişi în cartea de imobil şi sunt luaţi în calcul la stabilirea cheltuielilor pentru întreţinerea locuinţei;
 •     acte din care rezultă calitatea titularului cererii faţa de imobilul pentru care solicită ajutorul: proprietar (copie după contractul de vânzare-cumpărare, extras de carte  funciară), chiriaş (contract de închiriere), împuternicit (împuternicire de la proprietar/ titularul contractului de închiriere);
 •     acte privind veniturile nete lunare realizate de familie în luna anterioară depunerii cererii: adeverinţă privind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masă), cupoane de pensii, cupoane de indemnizaţii pentru creşterea copilului până la 2 sau 3 ani, cupoane de indemnizaţii cu caracter permanent, cupoane de alocaţii de stat pentru copii, respectiv alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare
 •     acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, dobânzi, dividende sau părţi sociale
 •     declaraţie privind alte venituri realizate.

LOCATII IN CARE SE DEPUN CERERILE:

BUCURESTI SECTORUL  1

Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere se ridică pentru ajutorul de încălzire cu:
energie termică:

 • sediul S.C. RADET S.A-Secţia de Distribuţie Sector 1- Str. Radu Greceanu nr.10-12, sector 1.
 • sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Sector 1-Str. Mareşal Averescu nr. 17, corp L, sector 1

-gaze naturale:

 •  sediul GDFSuez-Bd. Mărăşeşti nr.4-6, sector 4
 •  sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Sector 1-Str. Mareşal Averescu nr. 17, corp L, sector 1

-lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri:

 • sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Sector 1-Str. Mareşal Averescu nr. 17, corp L, sector 1
 • Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei se depun la sediul DGASPC Sector 1 din Str. Mareşal Averescu nr. 17, corp L, începând cu 10 octombrie.

Sect 2…..

NUMERE DE TELEFON D.G.A.S.P.C. PRIMARII
Primarie Sector 1021.223.41.93
Primarie Sector 2021.252.22.17
Primarie Sector 3021.341.07.13
Primarie Sector 40372.900.789
Primarie Sector 5021.314.43.18 interior 173
Primarie Sector 6021.410.31.36

 PROVINCIE : Cererile se depun la primarii;

Persoanele care vor sa beneficieze de ajutorul de incalzire pentru aceasta iarna trebuie sa depuna formularele de cerere si o declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei pana la sfarsitul lunii octombrie, potrivit unui act normativ publicat vineri in Monitorul Oficial. Pe perioada sezonului rece, ajutoarele de incalzire vor fi acordate persoanelor cu venituri de pana la 786 lei pe membru de familie, in cazul familiilor, respectiv celor cu venituri de cel mult 1.082 lei, in cazul persoanelor singure.
Conform OG nr. 70/2011, ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia. Astfel, pentru sezonul rece 2016-2017, formularele de cerere si declaratiile pe propria raspundere se transmit la primarii pana la finalul lunii urmatoare, fie individual, fie prin asociatiile de proprietari/locatari sau prin furnizorii de energie termica.
Formularul de cerere si declaratia pe propria raspundere se vor completa dupa un model stabilit prin normele de aplicare a ordonantei, care vor fi elaborate pana, cel tarziu, la inceputul lunii urmatoare. Aceste documente vor fi puse la dispozitia consumatorilor pana, cel tarziu, la debutul lunii octombrie.
Ulterior, pana la finalul lunii noiembrie, consumatorii vor fi instiintati daca beneficiaza sau nu de ajutorul pentru incalzirea locuintei.
Conform actului normativ, dispozitiile primarului privind acordarea, respingerea, modificarea sau incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Conform noului act normativ, ajutorul lunar pentru incalzirea locuintei va fi acordat persoanelor a caror venit net mediu lunar pe membru de familie este de pana la 786 lei in cazul familiilor si 1.082 lei in cazul persoanei singure.

Astfel, din bugetul de stat, compensarea reprezentand ajutorul de incalzire se acorda dupa cum urmeaza:
• in proportie de 90%, in situatia in care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de pana la 155 lei;
• in proportie de 80%, in situatia in care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 155,1 lei si 210 lei;
• in proportie de 70%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 210,1 lei si 260 lei;
• in proportie de 60%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 260,1 lei si 310 lei;
• in proportie de 50%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 310,1 lei si 355 lei;
• in proportie de 40%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 355,1 lei si 425 lei;
• in proportie de 30%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 425,1 lei si 480 lei.
• in proportie de 20%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 480,1 lei si 540 lei.
• in proportie de 10%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 540,1 lei si 615 lei.
• in proportie de 5%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 615,1 lei si 786 lei.

Totodata, se prevede posibilitatea autoritatilor locale de a sprijini populatia in perioada sezonului rece, prin acordarea, in completarea celor acordate de la bugetul de stat, de subventii lunare pentru acoperirea diferentei dintre pretul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrate populatiei si pretul local al energiei termice facturate populatiei, precum si de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu energie termica.
Primariile pot sa acorde ajutor de incalzire peste 786 de lei venit pe membru de familie, pot sa o faca si au cadrul legal sa faca acest lucru.
Astfel, in functie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuala care se acorda din bugetul local ca ajutor de incalzire va fi de:
• pana la 7%, in situatia in care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de pana la 155 lei;
• pana la 14%, in situatia in care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 155,1 lei si 210 lei;
• pana la 20%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 210,1 lei si 260 lei;
• pana la 27%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 260,1 lei si 310 lei;
• pana la 33%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 310,1 lei si 355 lei;
• pana la 40%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 355,1 lei si 425 lei;
• pana la 46%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 425,1 lei si 480 lei;
• pana la 53%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 480,1 lei si 540 lei;
• pana la 59%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 540,1 lei si 615 lei;
• pana la 61%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 615,1 lei si 786 lei;
• pana la 63%, in situatia in care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins intre 786,1 lei si 1.082 lei.

In acelasi timp, in OG nr. 70/2011 se prevede obligatia primariilor de a efectua lunar, pana la inceputul sezonului rece urmator, la solicitarea agentiilor teritoriale, anchete sociale pentru verificarea veridicitatii datelor inscrise in declaratiile pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia pentru cel putin 60% dintre beneficiarii dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei.
Incalzirea cu gaze, subventionata de stat cu pana la 262 de lei
In actul normativ publicat vineri sunt prevazute si noi cuantumuri ale ajutoarelor acordate din bugetul de stat pentru incalzirea locuintei gaze naturale. Subventiile acordate pentru incalzirea cu gaze vor fi cuprinse intre 19 lei si 262 de lei, in functie de venituri.
In acelasi timp, noua OG prevede si compensarea pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, subventiile fiind cuprinse, in functie de venituri, intre 16 lei si 54 de lei.

Amenzi de pana la 5.000 de lei pentru primarii
Potrivit ordonantei, primariile care nu acorda ajutoarele, lunar, pentru fiecare luna a sezonului rece, pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri risca o amenda de la 1.000 la 5.000 de lei.
De asemenea, aceeasi sanctiune este prevazuta si pentru primariile care nu efectueaza anchete sociale pentru verificarea veridicitatii datelor inscrise in declaratiile pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia pentru cel putin 60% din beneficiarii dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei.
Totodata, in cazul in care nu sunt puse la dispozitia Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, documentele care au stat la baza stabilirii dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei, primarii, furnizorii/distribuitorii de energie termica si gaze naturale, precum si celelalte institutii implicate risca aceeasi sanctiune de pana la 5.000 de lei.

„Declararea unui numar mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decat cele reale, in scopul vadit de a obtine foloase materiale necuvenite, constituie infractiune de fals, uz de fals sau inselaciune, dupa caz, si se pedepseste potrivit dispozitiilor Codului penal”, se mai arata in OUG nr. 70/2011.

Persoanele care nu mentioneaza corect componenta familiei, veniturile membrilor acesteia, precum si bunurile mobile si imobile detinute, asa cum sunt acestea trecute in formularul de cerere a ajutorului de incalzire, risca o amenda de la 200 la 1000 de lei.

Actualizat Oct 2017

www.pensiata.ro

1 Comentariu

 • Anul trecut am depus actele in luna octombrie 2017 iar lemnele au venit în luna martie 2018 în constanta după ce sa terminat iarna sa vedem anul ăsta vine tot în martie 2019 doar avem primar domul Făgădau care uita ca e primar

Lasă un comentariu