Noua legea a pensiilor, legea 360/2023, activează câteva articole de la 01.01.2024 chiar dacă va intra în vigoare în integralitatea ei din 01.09.2024.
Ei bine, trebuie reținut că legea pensiilor din 2023, legea 263/2010 va continua să fie valabilă în tandem cu noua lege până la 01.09.2024.

Nou de la 01.01.2024:

1. Valoarea punctului de pensie este 2032 lei
2. Valoarea ajutorul de deces este 7567 lei pentru asigurat și 3784 lei pentru membrii familiei decedatului.
3. Cumulul pensiei cu salariul, în condițiile codului muncii, va fi posibil numai pentru cei care și-au deschis drepturile de pensionare până la 01.01.2024.
4. Pentru cei care își deschid dreptul de pensionare din 01.01.2024 vor trebui să aleagă între pensie sau salariu. În cazul în care aleg salariul acest lucru va fi posibil prin aprobarea anuală a angajatorului (sector bugetar/nonbugetar) până la maximum 70 ani (Art 46 alin2 Lege 360/2023).
5. Legea 127/2019 se abrogă de la 01.01.2024 conform articolului 168 aliniat 2) din legea 360/2023.

PROROGĂRI

Conform prevederilor articolului 18 din Ordonanța 115/2023 următoarele categorii de beneficiari își vor prelungi așteptarea:

”Articolul XXIII
La articolul III din Legea nr. 210/2022 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și pentru stabilirea unor măsuri necesare aplicării Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 13 iulie 2022, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
b) începând cu data de 1 ianuarie 2025, drepturile stabilite pentru copiii persoanelor care s-au aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) și g) din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru copiii prevăzuți la art. 3^1 alin. (1) din aceeași ordonanță.”

Nici ambulanțierii și feroviarii nu trebuie să se grăbească, bine la cum ajung trenurile la destinație, se vede că nu se grăbesc. Articolul 35 și 36 din ordonanța le sunt dedicate:

”Articolul XXXV
Aplicarea prevederilor Legii nr. 5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor civile care asigură asistență publică medicală de urgență și prim ajutor calificat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 11 ianuarie 2021, cu modificările ulterioare, se suspendă până la data de 1 ianuarie 2025.
Articolul XXXVI
Aplicarea prevederilor art. 34 și 35 din Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă începând cu data de 1 ianuarie 2024 și până la data de 1 ianuarie 2025.”


Află din timp ce valoare va avea pensia ta după recalcularea din 01.09.2024. Cere detalii la calcul@pensiata.ro

Vezi tarife aici.


Actualizarea valorii pensiilor cu rata inflației pentru următoarele categorii de pensionari… nu se mai face. Articolul 41 din ordonanța 115/2023 le este dedicată următoarelor categorii:

”Articolul XLI
(1) Prin derogare de la prevederile art. 213 alin. (2) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2024, pensiile de serviciu stabilite în condițiile legii nu se actualizează cu rata medie anuală a inflației.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 68^5 alin. (10) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2024, pensiile de serviciu stabilite în condițiile legii nu se actualizează cu rata medie anuală a inflației.
(3) În anul 2024, indemnizațiile pentru limită de vârstă acordate în temeiul Legii nr. 96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu se actualizează cu rata medie anuală a inflației.”

Persoanele aflate în risc de sărăcie extremă vor avea nevoie de solidaritate umană:

”Articolul XLIV
La articolul 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 10 mai 2022, aprobată prin Legea nr. 302/2023, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (3) se abrogă.”

Datele sunt în proces de completare..

01.01.2024

www.pensiata.ro

Lasă un comentariu