Proiectul de Hotărâre privind privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2023, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice, Model cerere.

Ministerul Muncii a publicat noile modificări ce vor fi aplicate crtieriilor de alocare a biletelor de tratament balnear precum și numărul de locuri propuse pentru acest an.

Proiectul de hotărâre se va afla în dezbatere publică până pe 16.02.203.

Mai jos proiectul de hotărâre:

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2023, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice

În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată şi al art. 124 din Legea nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art.1. – Prezenta hotărâre stabilește numărul biletelor de tratament balnear care se pot acorda în anul 2023, prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice, precum şi modul de acordare, de distribuire şi de decontare a acestora.

Art. 2.- În unităţile de tratament balnear aflate în proprietatea Casei Naţionale de Pensii Publice, pentru anul 2023 este asigurat un număr de maximum 60.420 de bilete de tratament balnear, repartizate pe maximum 19 serii de trimitere.

Art.3. – La numărul de bilete prevăzut la art.2 se adaugă, până la nivelul sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, numărul biletelor de tratament balnear contractat cu alte unități de profil, număr care se va stabili prin încheierea unor contracte subsecvente în baza acordurilor-cadru care se vor atribui în anul 2023.

Art.4. – Numărul biletelor de tratament balnear care se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi cu caracter reparatoriu se stabileşte prin aplicarea unei cote de maximum 15% din totalul numărului de bilete, rezultat în conformitate cu prevederile art. 2 şi 3.

Art.5. – În anul 2023, fiecare solicitant îndreptăţit conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, poate beneficia de un singur bilet de tratament balnear, acordat în condițiile prezentei hotărâri.

Art.6. – (1) Distribuirea biletelor de tratament balnear se face de către Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii.
(2) Decontarea costurilor biletelor de tratament balnear se face de către Casa Naţională de Pensii Publice, din fondurile aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 nr. 369/2022, la capitolul „Asigurări și asistență socială”, titlul “Asistenţă socială”, articolul „Ajutoare sociale”, alineatul „Ajutoare sociale în natură”,către prestatorii de servicii, potrivit legii.

PRIM – MINISTRU
Nicolae-Ionel CIUCĂ


    Citește și despre ajutoarele financiare acordate pensionarilor la început de an


În nota de fundamentare sunt prevăzute informațiile legate de suportul juridic, nivelul finanțării și ordonatorul programului:

În baza Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, organizarea şi administrarea sistemului de trimitere la tratament balnear a categoriilor de asiguraţi care beneficiază de această prestaţie în natură, revine Casei Naţionale de Pensii Publice.
Acordarea prestaţiilor privind tratamentul balnear se face prin atribuirea de bilete de tratament, solicitanţilor îndreptăţiţi, în limita numărului de locuri asigurate în unităţi de tratament din proprietatea Casei Naţionale de Pensii Publice, precum şi a numărului de locuri contractate cu alte unităţi de profil şi în limita sumelor alocate pentru această prestaţie prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
În Legea nr. 369/2022 a bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2023, sunt prevăzute sume cu această destinaţie în valoare de 300.000 mii lei, la capitolul „Asigurări si asistență socială”, titlul “Asistenţă socială”, articolul „Ajutoare sociale”, alineatul „Ajutoare sociale în natură”.
Astfel, din această sumă vor fi asigurate maximum 60.420 de bilete de tratament balnear, repartizate pe maximum 19 serii asigurate în unităţile de tratament balnear, proprietate a Casei Naţionale de Pensii Publice, iar diferența de bilete se va stabili după încheierea unor contracte subsecvente cu alte unităţi de profil în baza acordurilor cadru care se vor atribui în anul 2023 pentru maxim 17 serii în perioada martie-decembrie 2023, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea prevederilor Hotărâriinr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Vezi aici model pentru cerere : Cerere_bilet_tratament

Vom reveni cu detalii pe măsură ce informațiile se actualizează.

07.01.2023

www.pensiata.ro

Lasă un comentariu