DECRET nr. 112 din 22 martie 1965 privind acordarea unor drepturi angajatilor trimisi sa lucreze in tari cu clima greu de suportat
EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 10 din 22 martie 1965

Consiliul de Stat al Republicii Populare Romane decreteazã:

ART. 1
Angajaţii trimişi sa lucreze în tari cu clima greu de suportat beneficiazã de:
a) reducerea timpului de lucru pînã la 6 ore pe zi;
b) acordarea unui concediu suplimentar de odihna de 9-18 zile lucrãtoare, în condiţii similare cu concediul de odihna anual. Angajaţii trimişi sa îndeplineascã munci didactice beneficiazã de concediile anuale de odihna stabilite pentru cadrele didactice;
c) acordarea unui adaos la vechimea în munca, pentru drepturile de asigurãri sociale, de 6 luni la fiecare an lucrat.
Drepturile prevãzute la lit. b se acorda dacã angajaţii au lucrat cel puţin 2 luni în cursul unui an în ţãrile cu clima greu de suportat, iar drepturile prevãzute la lit. c se acorda dacã angajaţii au lucrat cel puţin 6 luni în ţãrile respective.
Dispoziţiile prevãzute la lit. a nu se aplica personalului de paza, care beneficiazã în compensare de majorarea corespunzãtoare a concediului suplimentar, cu pînã la 12 zile lucrãtoare anual.
Concediul suplimentar de odihna şi adaosul la vechimea în munca se calculeazã proporţional cu timpul lucrat în aceste tari.
ART. 2
Angajaţii trimişi sa lucreze în tari cu clima greu de suportat, pe baza de înţelegeri sau contracte externe, beneficiazã numai de drepturile prevãzute la art. 1 lit. b şi c. în condiţiile specificate în acel articol.
Concediul suplimentar de odihna al acestor angajaţi se majoreazã în mod corespunzãtor, cu pînã la 12 zile lucrãtoare anual, cînd durata timpului de lucru stabilitã în înţelegeri sau contracte externe depãşeşte 6 ore pe zi.
Concediul suplimentar de odihna al angajaţilor prevãzuţi de acest articol se efectueazã la întoarcerea în ţara.
ART. 3
Ministerul Afacerilor Externe, dupã consultarea organelor centrale interesate şi a Consiliului Central al Sindicatelor şi cu acordul Ministerului Sãnãtãţii şi Prevederilor Sociale şi al Comitetului de Stat pentru Problemele de Munca şi Salarii, va stabili sau completa lista ţãrilor şi zonelor cu clima greu de suportat.
În acelaşi mod se vor stabili perioadele din cursul anului în care se reduce timpul de lucru, precum şi durata timpului de lucru şi a concediului suplimentar, diferenţiate în raport cu condiţiile de clima din ţãrile respective.
ART. 4
Dispoziţiile art. 1 lit. b se aplica de la 1 ianuarie 1965, iar cele ale art. 1 lit. c de la 1 ianuarie 1964.
Prevederile prezentului decret nu modifica drepturile angajaţilor trimişi în strãinãtate, stabilite prin alte acte normative.

Lasă un comentariu