Greu cu dosarul de pensie ! Nu ? :) Aveti mai jos o mana de ajutor pentru partea cu sporurile ..care sporesc cu cca 20% valoarea pensiei. Pentru orice alte detalii  va stau la dispozitie la consultanta@pensiata.ro .

In vederea stabilirii procedurii corecte de inscriere a sporurilor cu caracter permanent in adeverinta, tinem cont de prevederile art. 3 alin. (1) lit. p) din Legea pensiilor actualizată 2018 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, stagiul de cotizare este perioada de timp pentru care s-au datorat contributii de asigurari sociale la sistemul public de pensii, precum si cea pentru care asiguratii cu declaratie individuala de asigurare sau contract de asigurare sociala au datorat si platit contributii de asigurari sociale la sistemul public de pensii.


Vezi si legislatia trecută prin care sau acordat sporuri cu caracter permanent HOT CONS DE MINISTRII 1051 DIN 1959.


In concluzie, in vederea stabilirii cuantumului pensiei pot fi luate in calcul toate perioadele de timp pentru care s-au datorat contributii de asigurari sociale la sistemul public de pensii si deci, pe cale de consecinta, vor fi luate in calcul la stabilirea cuantumului pensiei toate sumele de bani de natura salariala incasate de o persoana asupra carora au fost datorate, calculate si virate contributiile de asigurari sociale de stat. De reținut că în cazul pensiei pentru limită de vârstă sau de invaliditate sunt luate în calcul și perioadele pentru care nu s-a reținut și plătit CAS , numite stagii asimilate ( perioada serviciului militar obligatoriu, perioadele în care sau efectuat studiile siperioare, etc).
Mai mult, potrivit prevederilor art. 6 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 263/2010, aprobate prin HG nr.257-2011 actualizata la 01.05.2018, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatiile in care, pentru anumite perioade de dupa data de 31 martie 2001, stagiul de cotizare in sistemul public de pensii, respectiv veniturile asigurate pe baza carora se determina punctajul lunar, nu pot fi dovedite prin declaratia nominala de asigurare, persoana in cauza poate prezenta casei teritoriale/sectoriale de pensii competente alte documente doveditoare, intocmite in conditiile legii.

Documentele doveditoare pot fi:

a) carnetul de munca, cu inregistrarile efectuate potrivit normelor legale, in original;
b) certificate cu informatii extrase din registrele generale de evidenta a salariatilor (Revisal) depuse de angajatori potrivit art. 7 din HG 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) certificate/adeverinte eliberate in conditiile legii de Arhivele Nationale sau de catre detinatorii legali ai arhivelor fostilor angajatori;
d) hotarari judecatoresti prin care se reconstituie elementele necesare stabilirii drepturilor de pensie

De asemenea, persoana in cauza poate aduce in vederea valorificarii la stabilirea drepturilor de pensie adeverinta privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca.
Astfel, potrivit prevederilor art.127 din HG 257/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, sporurile cu caracter permanent care se pot valorifica la stabilirea si/sau recalcularea drepturilor de pensie potrivit prevederilor art. 165 alin. (2) din lege, sunt cele prevazute in anexa nr. 15 la hotarare.

Adeverinta prin care se dovedesc aceste sporuri va cuprinde obligatoriu cel putin urmatoarele elemente:

a) denumirea angajatorului;
b) datele de identificare a persoanei;
c) perioada in care s-a desfasurat activitatea, cu indicarea datei de incepere si de incetare a acesteia;
d) functia, meseria sau specialitatea exercitata;
e) denumirea sporurilor, procentul sau suma acordata;
f) perioada in care a primit sporul si temeiul juridic in baza caruia s-a acordat.

Atentie! Adeverintele mentionate vor avea numar si data de inregistrare, stampila unitatii emitente, precum si semnatura celui care angajeaza unitatea sau a persoanei delegate in acest sens de conducerea unitatii.

De asemnenea, pct. VI din anexa 15 la HG 257/2011, cu modificarile si completarile ulterioare stabileste elementele (suportul juridic- legea in baza carei sau acordat si denumirea si numarul actului intern) pe care trebuie sa le cuprinda in mod obligatoriu adeverintele prin care se dovedesc aceste sporuri.
In concluzie, pentru a putea beneficia de aceste tipuri de sporuri la determinarea punctajului pensiei trebuie sa solicitati angajatorilor eliberarea unor adeverinte conform prevederilor legale mentionate.

In ceea ce priveste sporul pentru munca prestata in timpul noptii, adeverintele doveditoare ale acestuia vor fi eliberate cu respectarea modelului prevazut in anexa nr. 16 la hotarare (art.127 alin.(4) din HG 257/2011).

IATA-LE PE CELE MAI IMPORTANTE

1 Sporul de vechime
– a fost introdus la stabilirea punctajelor la pensie din 1 Martie 1970 si s-a aplicat la salariul tarifar. Are valori clar stabilite functie de numarul anilor realizati in activitatea profesionala indiferent de operatorul ecomoic la care v-ați desfasurat activitatea.
– nu este menționat expres in carnetul de munca pana in 01.04.1992, data de la care acesta trebuia mentionat, dar in cele mai multe cazuri apare de abia de prin 01.01.1994, motiv pentru care va trebui să obțineți adeverința de la deținătorul arhivei care pastreaza sau are in administrare arhiva cu perioada amintita, altfel pierdeti punctajul aferent acestui spor.
– din 01.04.1992 prin decret guvernamental s-a stabilit ca acestt spor să fie stabilit de catre cei care stabilesc bugetul de venituri si cheltuieli adica de catre patronate si reprezentantii angajatilor (sindicate, etc).
– in cazul celor care au efectuat serviciul militar obligatoriu ( au facut armata) la stabilirea perioadei de vechime de la care se calculeaza prima perioada de vechime in munca se adauga si stagiul militar.
In concluzie pentru perioada de pana la 01.04.1992 NU trebuie eliberata adeverinta cu sporul de vechime, de asemenea după 01.04.2001, dar pentru perioada 01.04.1992 , daca acest spor nu este mentionat in carnetul de munca TREBUIE obtinuta adeverinta.
2. Sporul de noapte
– are două valori uzuale de 15% respectiv 25% pentru care la stabilirea punctajelor lunare s-a aplicat media de 4,73% respectiv 7,88% , dar trebuie retinut ca operatorul economic putea, cf legii si formei de activitate, să ofere si alte valori ( cuprinse intre 15-25%) sau sume fixe, astfel ca el poate aparea in adeverinta fie ca spor fie ca suma fixa.
3. Sporul pentru munca prestata sistematic peste programul de lucru.
– aici au fost cazuri in care operatorul de resurse umane face cele mai multe erori cand redcateaza adeverinta, deoarece il confunda cu venitul realizat prin ore suplimentare fapt ce are, in cazul legilsatiei pensiilor un impact diferit. Venitul realizat din ore suplimentare NU face parte din baza de calcul a pensiei deoarece NU s-a platit CAS, iar venitul obținut
din sporul pentru munca prestata sistematic peste programul normal de lucru FACE parte din baza de calcul si aduce punctaj suplimentar la stabilirea pensiei.
4. Sporul pentru munca prestata in conditii grele de munca.
5. Sporul pentru conditii nocive si periculoase.
6. Sporul pentru munca in subteran,
7. Spor pentru munca efectutata in unitati militare sau cu productie militara, etc (7%).

Alte sporuri cu caracter permanent.
– aici pot garanta ca poporul nostru este unul de poeti si cu viziune, asa ca in contractele colective de munca si mai ales in perioada de mari cresteri ale inflatiei ( 1992-2000), au aparut o multime de sporuri, cum ar fi:
– de penibilitate, de limba, de responsabilitate, de stres, de complexitate, de izolare, pentru zile festive, de munca la calculator, de inaltime,de mare, de dana, de munca cu.., etc. pentru care daca prin legislatie au fost asimilate sporurilor cu caracter permanent sau s-a platit CAS sunt valorificate la stabilirea punctajului lunar. Valorificarea lor sigura se poate realiza prin adeverinta care sa arata valoarea lunara a contributiei la CAS pentru venitul realizat din aceste sporuri.
Atentie ! Mentiunea din susbsolul adeverintei care garanteaza plata CAS conform legilor in vigoare la data acordarii NU demonstreaza ca s-a platit CAS INCLUSIV pentru aceste sporuri, este obligatoriu sa existe coloana separat cu valoarea unara a CAS/Pensiei Suplimentare platite, altfel adeverinta nu va fi validitata de catre operatorul casei de pensii.

Asadar angajatorul are obligatia sa elibereze salariatului adeverinta pentru dovedirea sporurilor cu respectarea prevederilor legale mentionate mai sus, inclusiv in ceea ce priveste continutul minimal.

Daca in schimb adeverinta trebuie obtinuta de la societati care au ca obiect serviciile de arhivare, atunci inainte de a face demersurile trebuie cunoscut ca fiecare adeverinta , functie de perioada de ani in care trebuie cercetati are un cost minim de 150 lei si poate ajunge la 400 lei, iar timpul de asteptare (uzual) porneste de la 30 zile si poate ajunge usor la 180 de zile. Desigur ca daca ajungi la ei cu cererea ca doresti o adeverinta pentru care initial ai aflat ca se poate emite numai după 180 de zile.. plata in regim de urgenta ( numai 400 lei) ..brusc gasesc timp si o emit aproape..instant. (nu generalizez .. exista si cazuri fericite). Voi reveni in completarea portalului cu o lista a arhivatorilor si a arhivelor detinute, sper cat mai curând.

Datele se actualizează..

Mai 2019

Lasă un comentariu