Efectul Deciziei Curții Constituționale Nr 213 din 20 aprilie 2023 asupra unei categorii de pensii; Blocaje ridicate de către curtea constituțională, Imposibilul ..posibil

România este probabil singura țară care are pensiile publice stabilite în baza a nu mai puțin de 4 legi, legi care au efect simultan asupra valorii pensiilor aflate acum în plată. Legea Nr. 3/1977, Legea 19/2000, Legea 263/2010 și ”noua” lege 127/2019.

Să aflăm cum este posibil …

Legea Nr3/1977, da ați citit bine, este o legea care are și acum efect asupra stabilirii condițiilor de pensionare. Astfel că la stabilirea stagiului de cotizare realizat în condiții de grupa a I-a sau a II-a înainte de 01.04.2001 se acordă o perioadă suplimentară de 3 luni pentru 1 an de grupa a II-a și 6 luni pentru un an de grupa a I-a, numai dacă sunt realizați minim 5 ani pentru fiecare situație, conform articolului 16 din legea menționată. Vom vedea pe mai departe cum această lege încă blochează anumite drepturi pentru o categorie de pensionari.

Legea 19/2000 a stabilit noile formule de calcul prin care se valorifică veniturile lunare brute realizate pe întreaga durată a carierei profesionale și de asemenea este legea care a stabilit stagiul complet de cotizare care a crescut gradual atât în cazul femeilor cât și în cazul bărbaților de asemenea și a vârstei standard de pensionare. Tot prin această lege sau păstrat, conform articolului 160 condițiile stabilite prin legea Nr. 3/1977 pentru vechime acordată celor care au realizat activitate in grupele superioare.

Legea 263/2010 este legea pensiilor în curs,  care a păstrat și ea prin articolul 16 din lege aceleași condiții pentru acordarea sporului de vechime din 1977, de asemenea și stagiile complete de cotizare existente în deciziile de pensionare din legea 3/1977 cât și legea 19/2000 pentru cei care au avut decizii de pensii pentru limită de vârstă.

Legea 127/2019 a stabilit valoarea punctului de pensie precum și perioada de timp în care pensiile emise azi se pot anula sau contesta în instanță.

Deciziile curții constituționale care au rescris articolul 170 din legea 263/2010, cea care are cel mai mare efect asupra valorii pensiilor de azi.

Articolul 170 stabilește valoarea unui indicator de corecție care se aplică asupra punctajului realizat de către asigurat, majorându-l funcție de data emiterii deciziei de pensionare cu valori cuprinse între 6% (2013) până la 41% din 2020 încoace.

Aplicarea acestui indice de corecție avea o condiție pentru aplicare: ”o singură dată la înscrierea inițială la pensie” , ei bine această ”înscriere inițială la pensie” a cam lăsta loc de interpretări și multe nedreptăți constate de către cei care au trecut din pensie anticipată/ anticipată parțială sau de invaliditate în pensie pentru limită de vârstă, când au constatat că în calculul valorii pensiei lipsește …indicele de corecție (majorare).

Prin două decizii Curtea Constituțională a României 702/2019 și 670/2021 a reușit să aducă dreptatea pentru 2 categorii de pensionari: cei care sau pensionat de invaliditate după legea 19/2000 si au trecut in pensie la limită de vârstă după 2010 și pentru pensionarii care au trecut din pensie anticipată/anticipată parțială în pensie pentru limită de vârstă după 2010.

Pentru pensionarii care au fost in pensie de incapacitate de muncă( invaliditate) conform legii nr.3/1977 și au trecut în limită de vârstă după 2010.casele de pensii nu au ”ieșit din ceață” așa că deși toate pensiile de invaliditate emise conform legii 3/1977 au fost recalculate și transformate în pensii de invaliditate conform legii 19/2000 nu au găsit de cuviință să aplice indicele de corecție.

Din nou curtea…

Prin Decizia Curții Constituționale Nr 213 din 20 aprilie 2023 practic se adeverește că prima Decizie a CCR Nr 702/2019 avea suport juridic și pentru pensionarii care sau pensionat prin pensie de invaliditate înainte de 2000 erau în drept să primească indicele de corecție la trecerea în pensie pentru limită de vârstă.

Extras din motivarea curții:

 1. Cu referire la delimitarea categoriilor de pensionari eligibile pentru acordarea indicelui de corecție, relevantă pentru soluționarea prezentei excepții este Decizia nr. 702 din 31 octombrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 10 februarie 2020, paragraful 34, prin care Curtea Constituțională a decis că de acest indice de corecție trebuie să beneficieze și titularii pensiilor de invaliditate deschise în baza Legii nr. 19/2000, care au devenit pensii pentru limită de vârstă în baza Legii nr. 263/2010, pentru a nu fi discriminați față de titularii pensiilor de invaliditate deschise după 1 ianuarie 2011, care au devenit pensii pentru limită de vârstă după această dată. Prin criticile de neconstituționalitate formulate în cauza de față, autorul excepției solicită, în esență, Curții Constituționale să stabilească faptul că și titularii pensiilor de invaliditate deschise în baza Legii nr. 3/1977, care au devenit sau devin pensii pentru limită de vârstă după 1 ianuarie 2011, ar trebui să beneficieze de indicele de corecție prevăzut de art. 170 din Legea nr. 263/2010. În caz contrar, argumentează autorul excepției, această categorie de pensionari ar fi discriminată față de categoria de pensionari cu privire la care Curtea Constituțională, în Decizia nr. 702 din 31 octombrie 2019, a stabilit că beneficiază de indicele de corecție.
 1. Curtea observă că, sub aspectele relevante, beneficiarii pensiilor de invaliditate deschise în baza Legii nr. 3/1977 care au devenit sau devin pensii pentru limită de vârstă după 1 ianuarie 2011 se află în aceeași situație cu beneficiarii pensiilor de invaliditate deschise în baza Legii nr. 19/2000 care au devenit sau devin pensii pentru limită de vârstă după 1 ianuarie 2011. Analiza comparativă a dispozițiilor relevante în ceea ce privește persoanele eligibile pentru pensie de invaliditate în regimul Legii
 1. 3/1977 și, respectiv, în regimul Legii nr. 19/2000 evidențiază așadar că, în esență, asigurații eligibili pentru obținerea unei pensii de invaliditate în baza Legii nr. 3/1977 sunt aceiași asigurați eligibili pentru acordarea acestei pensii în baza Legii 19/2000. Astfel, dispozițiile art. 23 din Legea nr. 3/1977 prevedeau următoarele: „

(1) Persoanele încadrate în muncă, care datorită unor accidente de muncă survenite în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu ori datorită bolilor profesionale și-au pierdut total sau în cea mai mare parte capacitatea de muncă, primesc pensie pe timpul cât durează invaliditatea.

(2) Beneficiază, de asemenea, de pensie persoanele care și-au pierdut total sau în cea mai mare parte capacitatea de muncă din cauza unei boli contractate în timpul în care erau încadrate în muncă, dacă invaliditatea stabilită este de gradul I sau II.

(3) De aceleași drepturi beneficiază și persoanele care și-au pierdut total sau în cea mai mare parte capacitatea de muncă în timpul și din cauza îndeplinirii obligațiilor militare ori a sarcinilor de stat sau obștești, precum și elevii, ucenicii și studenții în impul efectuării practicii profesionale.

(4) Persoanele care și-au pierdut jumătate din capacitatea de muncă și lucrează jumătate din durata normală a programului de lucru beneficiază, în condițiile legii, de pensie de invaliditate de gradul III.”

   Totodată, art. 53 din Legea nr. 19/2000 prevedea:

„(1) Au dreptul la pensie de invaliditate asigurații care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza:

a) accidentelor de muncă, conform legii;

b) bolilor profesionale și tuberculozei;

c) bolilor obișnuite și accidentelor care nu au legătură cu munca.

(2) Beneficiază de pensie de invaliditate, în condițiile prevăzute la alin. (1), și asigurații care satisfac obligații militare prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. c).

(3) Au dreptul la pensie de invaliditate, în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a), și elevii, ucenicii și studenții care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă datorită accidentelor sau bolilor profesionale survenite în timpul și din cauza practicii profesionale.

(4) Persoanele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă și marii mutilați, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluției din decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluționare din decembrie 1989, care erau cuprinși într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidității din această cauză, au dreptul și la pensie de invaliditate, indiferent de vechimea în muncă, pe timpul cât urează invaliditatea, stabilită în aceleași condiții în care se acordă pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de muncă.”

 1. În paragrafele 34 și 35 ale Deciziei nr. 702 din 31 octombrie 2019, Curtea Constituțională a reținut că solicitarea acordării pensiei de invaliditate înaintea împlinirii condițiilor de stagiu și vârstă necesare acordării pensiei pentru limită de vârstă nu a reprezentat o manifestare de voință a asiguratului pentru obținerea dreptului la pensie în condiții mai favorabile, ci este consecința unor evenimente imprevizibile, cu efecte negative asupra capacității de muncă a persoanei în cauză. Mai mult, Curtea a observat că la data stabilirii pensiei pentru limită de vârstă, potrivit Legii nr. 263/2010, atât pentru persoanele care au obținut pensie de invaliditate în temeiul Legii 19/2000, cât și pentru cele care au obținut același tip de pensie în temeiul Legii nr. 263/2010, se va avea în vedere stagiul complet de cotizare prevăzut de această din urmă lege. Așa fiind, persoanele care au obținut pensie de invaliditate potrivit legislației anterioare nu beneficiază de niciun avantaj obținut în temeiul Legii nr. 19/2000, astfel încât excluderea acestora de la aplicarea indicelui de corecție prevăzut de art. 170 din Legea nr. 263/2010 nu este justificată în mod obiectiv și rațional.
 1. Din perspectiva acestei motivări a Curții Constituționale, beneficiarii pensiilor de invaliditate, stabilite în baza Legii 3/1977, care au devenit pensii pentru limită de vârstă după 1 ianuarie 2011, se află în aceeași situație cu beneficiarii pensiilor de invaliditate stabilite în baza Legii nr. 19/2000.

Pentru informații suplimentare si pentru a afla dacă și pensia ta trebuie recalculată cere ajutor la consultanta@pensiata.ro 

12.08.2023 www.pensiata.ro

11 Comentarii

 • 19.Din perspectiva acestei motivări a Curții Constituționale, beneficiarii pensiilor de invaliditate, stabilite în baza Legii 3/1977, care au devenit pensii pentru limită de vârstă după 1 ianuarie 2011, se află în aceeași situație cu beneficiarii pensiilor de invaliditate stabilite în baza Legii nr. 19/2000.
  -Perspectiva pentru cei pensionati de invaliditate pe legea 3/1977 si trecuti la limita de varsta pe legea 263/2010 de a li se aplica indicele de corectie este „INSTANTA”.Hotarare judecatoreasca definitiva.

 • La acest moment se aplica obligatotiu de casele locale si celor de pe legea 3/1977 in baza deciziei 702/2019 coroborata cu 213/2023.

 • Am primit decizia „noua” cu un indicele de corectie aplicat doar din 10 febr 2020!!!Iar formularea din titlu deciziei apare astfel:incepin cu data de 01 02 2012 se stabilesc urmatoarele drepturi:….pensia calculata la zi cu indicele de corectie.Doar pentru ultimii trei ani se face plata !!! De ce nu dela data pensionarii???

  • Stimată ANTON Paraschiva, da plata se face doar pentru ultimii 3 ani conform Termenului General de Prescripție. După caz puteți solicita serviciul nostru de calcul pentru a fi sigură de valoarea curentă precum și de cea rezultată din recalcularea după noua lege. Detalii la calcul@pensiata.ro.

Lasă un comentariu