Pensia Anticipata Partială, condiții, procent de diminuare, suspendare, anulare, formulare, acte necesare la dosar.


Cine poate primi pensia anticipata partiala ?

Orice participant la sistemul public de pensii, a se înțelege cotizant, are dreptul de a solicita aceasta forma de pensionare conform legii 263/2010.

Când se poate solicita ?

Prima condiție ca un solicitant să primească această pensie este legată de vârsta împlinită. Astfel dacă aveți mai puțin de 5 ani până la vârsta de pensionare stabilita în Anexa Nr 5 din legea 263/2010 atunci prima condiție este îndeplinită.
A doua condiție este legată de perioada de timp în care s-a cotizat efectiv, perioadă ce trebuie să fie mai mare decât stagiul complet de cotizare stabilit în Anexa Nr. 5 din legea 263/2010.

Am cotizat și în afara României, cum pot valorifica acestă cotizare ?

În situația în care s-a cotizat în state cu care România are încheiat acord de recunoaștere reciprocă sau din UE, atunci perioada realizată prin cotizare efectivă se poate valorifica la stabilirea drepturilor pentru pensia comunitară anticipată parțială.

Care este valoarea penalizarii ?

Valoarea diminuării a fost stabilită ținând cont de doi indicatori: perioada de cotizare și durata de timp rămasă până la pensionarea de drept.
Astfel pentru o perioadă de cotizare mai mare procentul de diminuare stabilit pentru fiecare lună este mai mic, conform tabelului de mai jos.

Perioada de cotizare realizată peste

stagiul standard complet de cotizare

prevăzut in anexa nr.5

Procentul de diminuare

pentru fiecare

lună de anticipare (%)

Până la 1 an0,50
Peste 1 an0,45
Peste 2 ani0,40
Peste 3 ani0,35
Peste 4 ani0,30
Peste 5 ani0,25
Peste 6 ani0,20
Între 7 și 8 ani0,15

Penalizarea rămâne permanentă ?

La emiterea deciziei de pensionare aceasta va avea prevăzut procentul de diminuare, procent ce va rămâne constant până la data trecerii în pensie pentru limită de vârstă. La emiterea deciziei pentru limită de vârstă se va anula diminuarea și se vor adăuga stagiile de cotizare ce nu au fost valorificate la data pensionării prin pensie anticipată parțială.

Care sunt documentele necesare ?

Acte necesare, formulare:

Pensia ta trebuie tratată ?

* Completare cerere pentru înscrierea la pensie anticipata partiala Cerere pensie
* carnetul de munca (original si copie);
* carnetul de asigurari sociale (original si copie) in cazul celor care au cotizat voluntar;
* alte acte prevazute de lege privind vechimea în munca, adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv / individual de munca pentru perioada 01.04.1992-01.04.2001;
* adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite;
* adeverinta din care sa rezulte data încetarii calitatii de asigurat( nu mai este obligatorie decât în situația plății pensiei de la data depunerii dosarului );
* alte acte necesare stabilirii dreptului de pensie.
*procura speciala pentru mandatar (unde este cazul);


Serviciul de recuperare/refacere Carnet de Muncă : documente@pensiata.ro


Unde se depune dosarul de pensionare ?

Regula de bază e că dosarul se depune la instituția care gestionează sistemul de pensii de pe raza domiciliului pe care îl aveți.
Astfel că dacă ați realizat stagiu de cotizare doar în România, atunci dosarul se depune la serviciul de pensii naționale din cadrul casei de pensii de pe raza domiciliului dumneavoastră
Dacă ați realizat stagiu de cotizare și în alte state atunci dosarul se depune la serviciul de pensii internaționale din cadrul casei de pensii de pe raza domiciliului dumneavoastră.

Pot realiza venituri în același timp cu primirea pensiei ?

Pensia anticipată parțială nu poate fi cumulată cu venituri pentru care este obligatorie plata contribuției de asigurări sociale din România. În situația în care doresc să realizez venituri de natură salarială atunci va trebui să cer casei de pensii suspendarea plății pensiei pentru acestă perioadă.
Pentru situațiile în care se pot cumula venituri cu această formă de pensionare scrie la consultanta@pensiata.ro sau office@pensiata.ro .

Pot renunța la pensie ?

Există un timp limitat prevăzut de lege, 30 de zile calendaristice de la data primirii deciziei de pensionare ( data stampilei de pe plicul poștal) nu mai mult în care se poate solicita anularea deciziei de pensionare. Pentru validarea acestui demers va trebui să primiți o decizie de anulare a pensiei.

Ce se întâmplă când ajung la limita de varsta ?

Pensia anticipată parțială va fi înlocuită de pensia la limită de vârstă prin eliminarea diminuării și adăugarea punctajelor pentru stagiile de cotizare nevalorificate ( studii superioare, serv. militar, etc).

Pentru situații legate de legi speciale: office@pensiata.ro

Pentru calculul pensiei : calcul@pensiata.ro, 

Tel 0724 414 043, 0742 602 033.

Datele se actualizează..

18.04.2021 www.pensiata.ro

 

Lasă un comentariu