Încă din start trebuie stabilit că pensionarea anticipată sau anticipat parțială nu trebuie confundată cu pensionarea la limită de vârstă redusă.
Pensionarea la limită redusă se datorează activității desfășurate în grupe superioare de muncă sau a unor legi speciale ( persoane cu deficiențe, revoluționar, deportați, etc) și poate fi accesată cu mai mult de 5 ani înainte vârstei standard de pensionare.

Care este stagiul de cotizare necesar ?

În cazul pensiilor anticipate, fie că este parțială sau întreagă stagiul de cotizare este unul contributiv și trebuie să fie cel puțin egal cu stagiul complet de cotizare prevăzut în Anexa Nr. 5 din Legea 263/2010. În cazul bărbaților stagiul complet de cotizare este 65 de ani, iar în cazul femeilor este stabilit in funcție de data nașterii (Anexa nr 5) .

Exemplu: femeie născută în August 1958 are stagiul complet 31 de ani si 2 luni.

Care este stagiul contributiv ?

Legea 263/2010 stabilește 5 tipuri de stagii:
Stagiul pentru care s-a plătit și reținut CAS prin angajare , Declarație de Asigurare și Contract de Asigurare până la 31.12.2017.
Stagiu primit pentru munca efectuată în grupe superioare de muncă .
Stagiul pentru care s-a plătit contribuție la sistemele publice din țările UE sau cu care România are încheiat acord de recunoaștere reciprocă.
• Stagiul de cotizare realizat prin Contract de Asigurare Socială din 01.01.2018.
• Stagiu asimilat este cel pentru care statul a plătit ( perioada studiilor superioare, serviciul militar obligatoriu, șomajul din 01.04.2001-31.12.2005, etc)
Din aceste stagii , doar primele 3 sunt stabilite ca având caracter pur contributiv și utilizate la stabilirea stagiului pentru pensiile anticipate sau comunitar/internațional anticipate.
Deși prin contract de asigurare se cotizează efectiv, prin OUG 116/2017 , s-a stabilit că stagiul de cotizare astfel realizat nu mai poate fi valorificat decât la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă începând cu 01.01.2018.
Pentru pensia anticipată stagiul contributiv necesar trebuie să fie mai mare cu minim 8 ani față de stagiul complet stabilit în anexa 5 sau alte legi cu caracter special.
Exemplu . Un bărbat care a realizat : 25 de ani stagiu prin angajare în România , 10 ani (520 săptămâni ) în Italia și 1 an 4 luni serviciu militar obligatoriu, astfel a totalizat 36 de ani si 4 luni stagiu , din acest stagiu perioada serviciului militar nu se ia în considerare la stabilirea stagiului contributiv, urmare a realizat cei 35 de ani necesari pentru accesarea pensiei anticipate parțiale.

Care este vârsta de la care se poate accesa o pensie anticipată sau anticipată parțială ?

Legea 263/2010 stabilește în anexa nr 5 vârstele standard de pensionare. Pensionarea anticipată sau anticipată parțială se poate accesa cu maxim 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare.
Ex Bărbat care este născut în 10 august 1959 si are realizat un stagiu contributiv de minim 35 ani va putea accesa pensia anticipată parțială imediat ce a împlinit 60 de ani adică începând cu 10 august 2019.
În cazul unei femei născute în 10 august 1958 , accesare pensiei anticipate parțiale se va putea realiza dacă are 31 de ani si 2 luni stagiu contributiv iar vârsta de cel puțin 56 ani si 2 luni deoarece în anexa nr 5 este stabilită o vârsta standard de 61 ani si 2 luni.

Care este procentul de penalizare ?

Perioada de cotizare realizată peste stagiul standard complet de cotizare prevăzut in anexa nr.5Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare (%)
Până la 1 an0,50
Peste 1 an0,45
Peste 2 ani0,40
Peste 3 ani0,35
Peste 4 ani0,30
Peste 5 ani0,25
Peste 6 ani0,20
Între 7 și 8 ani0,15

Diminuarea pentru pensia anticipată parțială în 2019 rămâne la fel ca și în 2018 .
Trebuie reținut că odată stabilit procentul de diminuare acesta nu scade până la eliminarea lui odată cu trecerea la pensia pentru limită de vârstă.
Exemplu :
Valoare pensie 2019 înainte de aplicare procent : 2000 lei. Procent de diminuare: 15%, rezultă o pensie, înainte de fiscalizare 2000-15%= 1700 lei
Valoare pensie în 2020 ( creștere ipotetică cu 10%) : 2200 lei -15% = 1870 lei . Urmare chiar dacă valoarea punctului de pensie crește, procentul de penalizare rămâne la 15%.
Pensia anticipată parțială poate fi accesată fără diminuare numai cu maxim 2 ani înainte de vârsta standard de pensionare si numai dacă solicitantul a avut rezidență minim 30 de ani zone cu poluare severă ( vezi art 65 din legea 263/2010).
Pensia anticipată are penalitate zero dacă sunt realizați minim 8 ani stagiu peste stagiul complet de cotizare ( ex. 43 de ani în cazul bărbaților).

Actele necesare solicitării pensiei anticipate 

• cerere pentru înscrierea la pensie(exista formular la casa de pensii-cele de pe net nu sunt actualizate);
• carnetul de muncă (original şi copie);
• carnetul de muncă pentru membrii CAP/IAS (original şi copie) sau deverință eliberată de arhivator ;
• carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie) sau deverință eliberată de arhivator;
• alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată (Adeverinte cu munca sezoniera sau ucenicie, elev la scoala profesionala, etc cu perioada si veniturile lunare incasate);
• actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie) in cazul femeilor care au divortat trebuie si sentinta de divort;
• adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
• adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale , în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme);
• procura specială, pentru mandatar (original şi copie) daca dosarul se depune de o persoana imputernicita;
• acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
• alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Există restricții ?

Restricțiile în cazul pensiilor anticipate sunt legate de faptul că se pot realiza venituri de natură salarială pentru care este obligatorie plata CAS . În situația în care veți putea realiza venituri pentru care este obligatorie plata CAS trebuie să solicitati in scris la casa de pensii  suspendarea plății pensiei pe durata în care sunt realizate aceste venituri.
Dacă vă veți stabili domiciliul în altă țară, trebuie să comunicați casei de pensii noile detalii pentru corespondența prin poșta fizică, apoi să semnați și să retrimiteți scrisoarea de viață pe care o veți primi anual , altfel pensia se va sista.

Pensia de invaliditate poate fi schimbată cu cea anticipată ?

În primul rând trebuie ținut cont că perioada în care ați fost în pensie de invaliditate nu constituie stagiu contributiv, astfel că la stabilirea stagiului contributiv necesar trebuie să nu adunați perioada de invaliditate. Apoi trecerea directă nu este posibilă decât în situația în care pensia de invaliditate este anulată ( nu mai există invaliditate) .

Trecerea la pensia pentru limită de vârsta

Ei bine chiar dacă trecerea se face din oficiu trebuie să aveți certitudinea că la dosar sunt documente care atestă perioadele ce urmează să fie adunate, adică cele asimilate si eventual dacă ați mai realizat stagiu in perioada de anticipare. La trecerea în pensie pentru limită de vârstă procentul de diminuare va fi eliminat si se vor adăuga punctajele rezultate din stagiile asimilate si Contractul de Asigurare din perioada 01.01.2018, dacă este cazul.

Alte detalii la consultanta@pensiata.ro .

IoCo 11.05.2019

2 Comentarii

 • Buna ziua,

  Va rog, daca se poate sa-mi raspundeti la intrebarile de mai jos:

  • daca eu personal pot sa imi cumpar 5 ani de vechime ? Nu am avut intreruperi la cotizatie, dar data fiind legea ma gandeam ca de ce sa nu folosesc aceasta oportunitate ?
  • daca se opteaza pentru pensia anticipata (60 de ani la barbati) si fara penalizare (35+8 ani de cotizare) in anii de cotizare sunt adunati si in ce cota urmatoarele perioade:
  o anii de facultate (5 ani – nu stiu cum e socotita vacanta)
  o 9 luni de stagiu)+1 luna (convocare) de armata
  o 4 ani de studii doctorale
  • Cat la suta aduc studiile doctorale la pensie? Se aplica si la cei care au lucrat in privat ?

  Mentionez ca in prezent am varsta de 55 ani.

  Multumesc,

  • Stimate Balan Sorin, cumpărarea de stagiu nu se poate realizate pentru 5 ani retroactiv, decât din 2021 și nici atunici nu va putea fi calculat stagiul de cotizare cumpărat la stabilirea drepturilor pentru pensiile anticipate ci doar pentru pensia la limită de vârstă. Anii de facultate sunt calculati ca fiind maxim 5 ani in care sunt incluse si ..vacantele. Anii doctorali inca nu sunt cuprinsii in stagiul asimilat. Pentru mai multe puteți scrie la consultanta@pensiata.ro

Lasă un comentariu