OUG 130/2021, CASS, CCR, SGG, Guvernul României, pensii de penste 4000 lei, recuperare CASS

Mai întâi trebuie să analizăm motivele care au adus la taxarea cu CASS a pensiilor.

 Din textul OUG 130/2021 se poate evidenția unul:

d) sunt diminuate veniturile bugetelor de asigurări sociale,
luând în considerare că neadoptarea măsurii privind eliminarea facilității de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care au calitatea de pensionari pentru veniturile din pensii care depășesc 4.000 de lei ar conduce la menținerea situației actuale privind fondurile insuficiente de care dispune bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în contextul crizei sanitare actuale determinată de situația epidemiologică din România generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,

Urmare întreg anul 2022 pensionarii care au avut pensii mai mari de 4000 lei au avut debitate cu 10% sumele ce au depășit 4000 lei.


Modificare in legea pensiilor pentru milioane de pensionari


CCR decizie…

Prin Decizia 650/2022 curtea admite

11. Excepţia de neconstituționalitate a fost invocată în cauze având ca obiect soluționarea cererilor de reparare a prejudiciului cauzat autorilor excepției prin punerea în aplicare, începând cu data de 1 ianuarie 2022, a dispozițiilor art.XXIV pct.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2021, prin care s-a introdus în Codul fiscal o taxă nouă sub forma contribuțiilor sociale obligatorii constând în asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din pensii pentru partea care depășește suma lunară de 4.000 lei.
12. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată că textele criticate se îndepărtează de la valorile principiului statului de drept, legiferând într-un domeniu rezervat legii și/sau legii organice, afectând regimul unor instituții fundamentale ale statului, drepturile, libertățile și îndatoririle prevăzute de Constituție, pe de o parte, iar, pe de altă parte, încalcă principiul securității juridice sub aspectul clarității noilor reglementări, al lipsei de corelare cu legislația existentă, precum prin încălcarea principiului previzibilității și predictibilității legii fiscale, încălcând astfel dispozițiile art.1 alin.(3) și (5) din Constituție coroborat cu art.4 alin.(3) din Codul fiscal.
13. Se consideră că ordonanța de urgență criticată a fost adoptată într-un regim de nejustificată urgență, că Guvernului nu îi este permis să preia funcția de legiferare prin sistemul ordonanțelor, că Guvernul trebuie să respecte prerogativele legislative ale Parlamentului, iar excesul de ordonanțe de urgență diminuează rolul forului legislativ. Ordonanța de urgență criticată legiferează într-un domeniu rezervat exclusiv legii. Or, Guvernul nu poate modifica legislația fiscală pentru că implicit modifică bugetul național public și orice modificare a acestuia se poate face numai prin lege de rectificare bugetară adoptată de Parlament. Se mai arată că ordonanța de urgență modifică acte normative cu forță juridică superioară, și anume o lege organică, sens în care se are în vedere art.82 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, dreptul la pensie al judecătorilor nemaifiind în cuantumul stabilit de această lege.

Pronunţată în şedinţa din data de 15 decembrie 2022.

Având în vedere…, luând în considerare și ținând cont că tot mai mulți pensionari au pregătit acțiuni în instanțele judecătorești pentru recuperarea CASS-ul reținut pentru perioada ianuarie-noiembrie 2022 …

Secretariatul General al Guvernului ..recomandă

Secretariatul General al Guvernului a elaborat o notă în care recomandă Executivului adoptarea unei ordonanţe de urgenţă prin care să fie stabilite modalităţile de restituire a sumelor reţinute în temeiul OUG nr. 130/2021.

Apreciem că se impune adoptarea de către Guvernul României a unei ordonanţe de urgenţă care să stabilească modalităţile de restituire a sumelor reţinute în temeiul OUG nr. 130/2021 cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate de către Casele teritoriale de pensii sau, după caz, de Casele sectoriale de pensii din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii,
se arată în nota semnată de secretarul general al Guvernului, Marian Neacşu.

Urmare, guvernul caută o soluție cât mai curând posibilă pentru ieșirea cu ”fața cât mai curată” din această situație, cel mai probabil tot o ordonanță de urgență prin care să restituie sumele celor afectați. Rămâne de văzut dacă cei doi miniștri implicații vor reuși să legifereze ..legal” de această dată.

De asemenea, personal, mă aștept la inițierea unei noi legi prin care să se aplice din nou această taxă asupra pensiilor de peste 4000 lei sau ceva mai mult de 4000 lei, având ca suport motivul inițial prin care s-a aplicat CASS.

Din ceea ce se cunoaște legat de plățile pe care guvernul le-a făcut în situații similare, mai degrabă vor fi eșalonate și nu unice, pe ce durată se vor întinde ? Vom vedea.

21.01.2023

www.pensiata.ro

Lasă un comentariu