HOTĂRÎRE nr. 620 din 2 octombrie 1992 privind încadrarea în grupa I şi a II-a de muncă, în vederea pensionării, a unor lucrători din activitatea de exploatare şi transport forestier.

EMITENTGUVERN

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 27 octombrie 1992

Guvernul României hotărăşte:

Articolul 1 Se încadrează în grupa I de muncă, în vederea pensionării, pentru întreaga perioadă efectiv lucrata după 18 martie 1969, următoarele categorii de personal: a) fasonatorii şi corhanitorii din exploatările forestiere.

Articolul 2 Se încadrează în grupa a II-a de muncă, în vederea pensionării, pentru întreaga perioadă efectiv lucrata după 18 martie 1969, următoarele categorii de personal: a) conducătorii auto şi ajutorii acestora care executa transportul tehnologic al materialului lemnos.

Articolul 3 Nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupa I şi, respectiv, a II-a de muncă, se face de consiliile de administraţie împreună cu sindicatele din unităţi.

PRIM-MINISTRU THEODOR STOLOJAN

Contrasemnează:–––––Ministrul industriei,Dan Constantinescu

Ministrul muncii şi protecţiei sociale,

Dan Mircea Popescu

Ministrul sănătăţii,

Mircea Maiorescu

Ministrul economiei şi finanţelor,

George Danielescu

Prezenta hotărâre a fost abrogată în 01.04.2001 prin Hotărârea de Guvern Nr. 261/2001.

Lasă un comentariu