Pensie minimă garantată social 2020-2021; Câte forme de pensii minime sunt ? Cine primește pensia minimă ? Valoarea pensiei minime în 2020 și în 2021; Noile formule de calcul; Salariul minim pe economie; Pensie minimă de urmaș; Exemplu de calcul.


Valoarea pensiei minime

Prin pensie minimă trebuie înțeles că avem în fapt o sumă formată din pensia proprie și o indemnizație socială. Prin legea bugetului de stat legislativul stabilește valoarea maximă a indemnizației sociale. Valoarea pensiei minime a fost stabilită la 800 lei începând cu 01.09.2020.

 Cine primește pensie minimă ?

Fiecare asigurat, cu domiciliul in Romania, care are dreptul de a accesa o formă de pensionare a cărui pensie are valoarea sub nivelul maxim al indemnizației sociale, adică mai mică de 800 lei.

Astfel un pensionar cu o pensie mai mică de 800 va primi o indemnizație socială care adunata cu valoarea pensiei va fi de 800 lei.

Trebuie precizat că legea prin care s-a stabilit acordarea indemnizației sociale prevede că indemnizația nu se acordă în cazul în care beneficiarul realizează venituri care adunate la valoarea pensiei depășesc 800 lei.

Pensia minimă din 01.09.2021

Prin legea 127/2019, noua lege a pensiilor, sau adus modificări notabile printre care și modul de calcul al pensiilor. Astfel vor exista 2 tipuri de pensii minime: pensie minimă și pensie minimă de urmaș.

În cazul pensiei minime modul de calcul va tine cont de 2 indicatori: salariul minim brut pe economie si stagiul de cotizare realizat.

Valoarea efectiva a pensiei minime garantate în plată nu va mai ține cont de o valoare fixă cum este acum de 800 lei, reperul va fi salariul minim brut pe tară aflat in plată.

Prevederile articolului 91 din legea 127/2019 arată că valoarea pensiei minime va fi cuprinsă între un minim si maxim. Minim 45% si un maxim 75% din valoarea salariului minim brut pe economie aflat în plată la data stabilirii pensiei.

Plaja cuprinsă între 45-75% , adică 30% sunt alocate diferenței dintre stagiul minim de cotizare stabilit ( 15 ani) și stagiul de cotizare realizat de către solicitant.

Cum salariul minim brut pe economie este azi de 2230 lei, se poate stabili că valoarea pensiei minime va fi cuprinsă între:

    – minim 1004 lei

    – maxim 1673 lei

Exemplu de calcul pentru pensionar(ă) cu 20 ani stagiu de cotizare:

Potrivit articolului 91 aliniat 2) din lege 127/2019 se acordă pentru început 45% din salariul minim pe economie deoarece stagiul minim de cotizare a fost realizat, apoi câte 1% pentru fiecare an care a depășit 15 ani.

Calcul numeric: 2230*( 45 + 5)/100 = 1115 lei pensie minimă.

Pentru pensionarii care primesc pensie de asigurări sociale care au fost pensionați cf legii 3/1977 respectiv legea 19/2000 pentru care stagiul minim de cotizare a fost cuprins intre 10 ani si 15 ani, legea 127/2019 stabilește un procent de 40% din salariul minim brut pe tară la care se adaugă câte 1% pentru fiecare an cuprins intre 10 si 14 ani.

Exemplu de calcul pensionar(ă) cu 12 ani stagiu de cotizare realizat.

Vom avea de calculat procentul ce se aplică salariului minim brut pe tara, astfel:

12=10 + 2 urmare vom avea  42% procent din salariul minim brut pe tara.

 Pensie minimă = 2230*42/100 = 937 lei

Pentru pensionarii beneficiari ai unei pensii minime, cf legii 263/2010, cu un stagiu realizat mai mic de 10 ani și care au un grad de handicap sau nevăzători valoarea pensiei este de 40% din salariul minim brut pe economie.

 Pensie minimă = 2230*40/100 = 892 lei

Pensia minimă în cazul celor care primesc pensie de urmaș

Prin articolul 92 din legea 127/2019, legiuitorul a stabilit ca valoare fixă pentru pensia minimă în cazul urmașilor.

Astfel indiferent de numărul urmașilor dacă valoarea calculată a pensiei de urmaș este mai mică de 35% din salariul minim brut pe tara aflat in plată, pensia de urmaș va fi stabilită la 35% din salariul minim brut pe tara.

Astfel pensia minimă in cazul celor care primesc pensie de urmaș va fi de 2230*35/100 = 781 lei. În acest caz conform articolului 157 din legea 127/2019 se va păstra in plată pensia aflată in plată adică de 800 lei.

Pentru detalii legate de valoarea pensiei tale scrie la consultanta@pensiata.ro .

Datele se actualizează după caz…

06.12.2020  www.pensiata.ro

Lasă un comentariu