Cum poti cumula pensia cu salariul ? Dar pensia anticipata si cea anticipata partial ? Pensionarii pot lucra ca zilieri ?

Ce trebuie sa stim despre cumulul pensiei cu salariul ?

Extras din legea pensiilor în vigoare, Lege 263/2010 cu modificările și completările la zi (2020).

Art. 118. – (1) In sistemul public de pensii, pot cumula pensia cu venituri provenite din situatii pentru care asigurarea este obligatorie, in conditiile legii, urmatoarele categorii de pensionari:
a) pensionarii pentru limita de varsta;
b) nevazatorii;
c) pensionarii de invaliditate gradul III, precum si copiii, pensionari de urmas, incadrati in gradul III de invaliditate;
d) copiii, pensionari de urmas, prevazuti la art. 84 lit. a) si b).
(2) Sotul supravietuitor, beneficiar al unei pensii de urmas, poate cumula pensia cu venituri din activitati profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, daca acestea nu depasesc 35% din castigul salarial mediu brut prevazut la art. 33 alin. (5).

DA! Un pensionar pentru limita de varsta poate fi incadrat cu contract individual de munca cu program normal de lucru de 8 ore/zi si pe durata nedeterminata.

Cine, ce trebuie sa faca daca apare situatia angajarii unui pensionar? Ce obligatii revin pensionarului ? Ce obligatii revin angajatorului ?

Angajatorul nu are obligativitatea anuntarii casei de pensii despre angajarea unui pensionar;
Pe de alta parte, pensionarul este obligat, conform prevederilor art. 119 din Legea 263/2010, sa comunice casei teritoriale de pensii, respectiv casei de pensii sectoriale, in evidentele careia se afla, orice schimbare in situatia proprie, de natura sa conduca la modificarea conditiilor in functie de care i-a fost stabilita sau i se plateste pensia, in termen de 15 zile de la data aparitiei acesteia.

Cumulul pensiei anticipate sau anticipate partial cu un salariul

De la bun inceput, citam prevederile art. 118 din Legea pensiilor nr.263 din 2010:
Art. 118. – (1) In sistemul public de pensii, pot cumula pensia cu venituri provenite din situatii pentru care asigurarea este obligatorie, in conditiile legii, urmatoarele categorii de pensionari:
a) pensionarii pentru limita de varsta;
b) nevazatorii;
c) pensionarii de invaliditate gradul III, precum si copiii, pensionari de urmas, incadrati in gradul III de invaliditate;
d) copiii, pensionari de urmas, prevazuti la art. 84 lit. a) si b).
(2) Sotul supravietuitor, beneficiar al unei pensii de urmas, poate cumula pensia cu venituri din activitati profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, daca acestea nu depasesc 35% din castigul salarial mediu brut prevazut la art. 33 alin. (5).

Art. 119. – Pensionarii sistemului public de pensii sunt obligati sa comunice casei teritoriale de pensii, respectiv casei de pensii sectoriale, in evidentele careia se afla, orice schimbare in situatia proprie, de natura sa conduca la modificarea conditiilor in functie de care i-a fost stabilita sau i se plateste pensia, in termen de 15 zile de la data aparitiei acesteia.

Atentie la prevederile art. 114 alin. (1) lit. b), conform cărora in sistemul public de pensii, plata pensiei se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care a intervenit una dintre urmatoarele cauze: … (b) pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate partiale, se regăseste in una dintre situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu exceptia consilierilor locali sau judeteni.

În concluzie pensia anticipată sau anticipată parțială nu se poate cumula cu salariul, dar poate fi cumulată cu venituri pentru care nu este obligatorie plata CAS.  Info suplimentare la consultanta@pensiata.ro .

Cine este asigurat obligatoriu in sistemul public de pensii ? Ce spune art. 6 din legea pensiilor ?

Art. 6. – (1) In sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
I.
a) persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, inclusiv soldatii si gradatii voluntari;
b) functionarii publici;
c) cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
d) persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, din drepturi de autor si drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si din contracte/conventii incheiate potrivit Codului civil.
II. persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevazute la pct. I;

III. persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare, ce se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii, denumite in continuare someri;

IV. persoanele care realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si care se afla in una dintre situatiile urmatoare:
a) administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare ori de management;
b) membri ai intreprinderii individuale si intreprinderii familiale;
c) persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice;
d) persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;
e) alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale;

V. cadrele militare trecute in rezerva, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare ale caror raporturi de serviciu au incetat, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, care beneficiaza de ajutoare lunare ce se asigura din bugetul de stat, in conditiile legii;

(2) Se pot asigura in sistemul public de pensii, pe baza de contract de asigurare sociala, in conditiile prezentei legi, avocatii, personalul clerical si cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate in sistemul public, precum si orice persoana care doreste sa se asigure, respectiv sa isi completeze venitul asigurat.
Persoanele autorizate sa desfasoare activitati economice pot cumula pensia anticipata cu veniturile obtinute in aceasta calitate daca realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent mai mic decat suma reprezentand de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Venitul brut pe an calendaristic obtinut in calitate de persoana fizica autorizata, egal sau mai mare cu de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat nu poate fi cumulat cu pensia anticipata.

Nu uitati faptul ca pentru 2020, castigul salarial mediu brut prevazut in Legea Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat pentru anul 2020 este de 5429 lei.

Daca esti pensionat anticipat sau anticipat partial, ai voie sa lucrezi ca zilier ?

Veniturile obtinute de zilieri nu constituie venituri pentru care asigurarea in sistemul de pensii este obligatorie !
Daca beneficiezi de pensie anticipata, in baza art. 118 coroborat cu art. 114 din Legea 263/2010, incasarea acestor venituri nu va conduce la suspendarea platii pensiei.

Poate fi angajat intr-o institutie publica un pensionar cu contract individual de munca pe durata nedeterminata ?

Sa privim catre prevederile art. 83 din Codul muncii:
Art. 83. Contractul individual de munca poate fi incheiat pentru o durata determinata numai in urmatoarele cazuri:
a) inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca, cu exceptia situatiei in care acel salariat participa la greva;
b) cresterea si/sau modificarea temporara a structurii activitatii angajatorului;
c) desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier;
d) in situatia in care este incheiat in temeiul unor dispozitii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fara loc de munca;
e) angajarea unei persoane care, in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplineste conditiile de pensionare pentru limita de varsta;
f) ocuparea unei functii eligibile in cadrul organizatiilor sindicale, patronale sau al organizatiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;
g) angajarea pensionarilor care, in conditiile legii, pot cumula pensia cu salariul;
h) in alte cazuri prevazute expres de legi speciale ori pentru desfasurarea unor lucrari, proiecte sau programe.

Iata posibilitatea ca angajatorii sa poata incheia, prin exceptie de la regula, contracte individuale de munca pe perioada determinata cu pensionarii care pot cumula pensia cu veniturile salariale, in conditiile legii, fara a distinge intre tipurile de angajatori institutii publice sau operatori economici privati. Este o posibilitate, nu o obligatie;

Pensionarul care cumuleaza legal pensia cu salariul poate fi angajat pe perioada nedeterminata.

Mai 2020 .Informatiile se actualizeaza.

www.pensiata.ro

31 Comentarii

 • Bună ziua!
  De curând am devenit asociat într-un nou înfiinţat SRL ce are ca obiect de activitate „agenţie imobiliară”. Nu ne dorim să avem un venit lunar ca şi angajaţi ai firmei noastre, cel puţin pentru început, în intenţie fiind reinvestirea în firmă a oricărui câştig realizat. Se pune însă problema necesităţii angajării unui agent. Deşi legislaţia nu prevede în mod explicit obligativitatea de a avea angajaţi cu CIM, experţi jurişti arată (în forumurile de specialitate) posibilitatea apariţiei unor probleme la controalele efectuate de ANAF care ar putea sancţiona neplata unor impozite şi taxe către stat. Dacă în cazul contabilului putem opta pentru angajarea sa cu un contract de colaborare, în cazul consilierului juridic (din varii motive)suntem obligaţi de a opta pentru CIM.
  În acest SRL suntem 3 asociaţi: unul este anjat cu CIM – normă întreagă la o firmă şi va deţine şi calitatea de administrator al SRL-ului nostru; al 2-lea asociat este absolvent al facultăţii de drept şi va fi consultant juridic- debutant al SRL-ului nostru.
  Rămâne în rezolvare însă angajarea unui agent imobiliar şi singurul asociat apt de a ocupa acest post aş fi eu. Menţionez că sunt pensionar pentru limita de vârstă începând cu luna ianuarie a acestui an.
  Angajarea mea cu CIM ar da peste cap situaţia financiară (de început) a firmei nou înfiinţate.
  Vă rog cu respect să ne ajutaţi să găsim o soluţie. Întrebarea ar fi dacă eu aş putea fi angajat şi cu o altă formă decât cu CIM, nu în dorinţa de a eluda vre-o lege ci de a ne putea desfăşura activitatea fără costuri prea mari, măcar pentru început.
  Vă mulţumesc cu respect,

  Eugen Emeric Chvala

 • Buna ziua stimata doamna Ioana Covaciu !

  Luni de zile am incercat sa aflu de pe net sau din alte surse urmatoarele .
  Numele meu este Kessler Cristina , si sunt pensionata pe caz de boala gradul trei , deci cu drept de munca de 4 ore zilnic , 5 zile pe saptamana . In octombrie 2016 , mai precis pe 21 octombrie , implinesc varsta de pensionare legala .
  Si aici vine intrebarea mea pentru dumneavoasta .
  Am lucrat timp de 8 ani si 3 luni (respectiv 4 ani , o luna si 14 zile ) programul de 4 ore .
  Ce acte , mai trebuie sa duc la casa de pensii , de unde apartin , pentru recalcularea pensiei , (vechime , si salariu ) conform celor aratate mai sus .
  Am inteles ca doar adeverinta de la serviciul unde am lucrat ultima oara (care sa cuprinda anii si salariu plus prime sau nu ?), dar trebuie si copie dupa cartea de munca , pana cand a fost trecut totul electronic (doar perioada de dupa pensionarea pe caz de boala )? Sau duc cartea de munca in original ?
  In speranta unui raspuns din partea dumneavoastra , va multumesc anticipat .
  Kessler C.

   • Buna seara,
    Ma numesc Andreescu Constantina si sunt pensionara din martie 2016 si tot de atunci am si CIM, fara a fi anuntat existenta acestuia la Casa de pensii de care apartin. Care este efectul nerespectarii articolului de lege care prevede obligativitatea aceasta, eu nefiind la curent cu aceasta informatie? Va multumesc. 21.04.2017

 • Buna ziua,
  va rog sa ma ajutati si pe mine in urmatoarea situatie: mama mea, invatatoare, nascuta in 24.05.1960, a cazut in ianuarie, anul acesta, fracturandu-si piciorul. A urmat spitalizare apoi concediu medical, in total 74 de zile, apoi si-a reluat activitatea. Operatia s-a complicat cu o infectie, iar acum e din nou internata.
  Am citit in diverse surse ca incepand cu a 91-a zi de concediu medical trebuie sa fie dusa la Comisia de invaliditate de pe langa Casa de pensii. Nu stiu:
  1. daca ea e internata eu ii pot duce actele la aceasta comisie de invaliditate;
  2. ea lucreaza din 01.09.1979, avand doar 2 concedii de maternitate,in acest interval si conform cu ce am citit ar putea sa se pensioneze anticipat fara penalizare ?
  3. daca ar primi pensie, cati bani ar lua ca pensie de invalid sau ca pensie normala;
  Va multumesc mult!

  • Stimată Florea Ioana, un răspuns legat de valorile pensiilor ce s-ar putea încasa se poate oferi numai după un calcul al pensiei. Pentru expeertiza medicală există dou posibilităţi, una de a se prezenta în faţa comisiei sau de a chema medicul expert la domiciliu/spital.

 • Buna ziua.

  Va rog sa ma ajutati in urmatoarea situatie: tatal meu, angajat in administratia publica a implinit varsta de 65 de ani pe 15.07.17 data de la care a inceput si demersurile pentru depunerea dosarului de pensie. Initial au existat discutii cu institutia la care lucreaza despre crearea unui CIM valabil dupa aceasta data insa acum dintr-o data dept. juridic al institutiei spune ca recent a intrat in vigoare noua OUG (pe care nu am reusit sa o gasesc) care nu mai permite acest lucru, iar tatal meu trebuie sa inceteze activitatea din 01.08.17 fara posibilitatea unei prelungiri sub nici o forma.
  Ma puteti lamuri va rog care este situatia? Exista o astfel de prevedere noua?

  Va multumesc

  • Stimate Alexandru, legea pensiilor și inclusiv Codul Muncii prevăd posibilitatea de a se cumula pensia pentru limită de vârstă cu venituri inclusiv de natura salarială. În cazul de față, chiar dacă se muncește ca funcționar public și există prevederi în statutul funcționarului public legate de încetarea raporturilor de muncă la data împlinirii vârstei standard de pensionare ( barbați 65 de ani) continuarea activității se poate realiza în condițiile legii deoarece statutul funcționarului public nu poate conține prevederi cu forță juridică mai mare decât codul muncii. Desigur există posibilitatea de a realiza în continuare venituri de natură salarială la alți opratori economici, etc.

 • Buna ziua,
  Sunt pensionar si reangajat cu CIM. La cate zile de concediu de odihna am dreptul ? La firma se considera ca un pensionar care se angajeaza incepe cu vechime 0 si deci numarul zilelor de concediu de odihna este la minimul prevazut in CCM. Este corect ?

  Multumesc,

 • Buna ziua,
  Avem o angajata care a îndeplinit varsta de pensionare in 2011. Ea are contract la noi din 2015, si tot de atunci nu plătește somaj pentru ca am considerat ca este pensionara. In luna martie 2017 i-a venit decizia de pensionare pt limita de varsta (pe ea scrie varsta pensionarii 64 ani, varsta standard 59). A adus decizia abia acum. Ar trebui sa ii încetez contractul de drept acum si sa-i fac altul?? Sau continuam ca si cand nu s-ar fi intamplat, considerând ca ea figurează angajata ca pensionara (nu s a platit somaj pentru ea)
  Multumesc

 • buna seara sint pensionat de fibitiv pe caz de boala cu diagnostic de oligrofenie in stare grava si vreau sa va intreb daca eu imi voi perde calitatea depensionar de boala de 29 de ani si vreau sa vaintreb cese va intimpla cu pensia mea si la ce virsta pot esila pensie ca amlucrat si la mina pe timpul lui ceausescu ne trimitea la rovinari si daca si pensia handicap se considera det mam nascut cu acel diagnosticul cel de sus mentionat vreau un raspuns sigur

 • Buna ziua ,va rog sa ma ajutati .Am o salariata care a iesit la pensie la limita de varsta la data de 01.12.2013 ,am mentinut-o in activitate cu contract de munca pe perioada determinata inca 3 ani ,apoi conducerea a hotarit sa-i fac contract pe perioada nedeterminata inca un an de zile .In total are 4 ani de zile si varsta de 64 de ani .Va rog puteti sa-mi spuneti care este solutia de ai inceta contractul de munca care este pe perioada nedeterminata .

 • Buna ziua. Am o vechime neîntreruptă în munca de 26 ani. Pot beneficia de pensie. Am 45 ani si simt ca nu mai pot merge la program de 8 ore. Exista si posibilitatea de a contribui la asigurările sociale fara a fi angajată ?

  • Stimată Luiza, sper să gă siți și alte forme de a muncii ( la domiciliu spre exemplu) . Cotizarea se poate face și voluntar, dar perioada de cotizare prin Contract de Asigurare Socială, nu mai poate fi utilizată decât la pensia pentru limită de vârstă.

 • Buna ziua,
  Cu respect va rog sa ma ajutati.
  Sunt femeie, am varsta de 56 de ani, am o vechime in munca de 40 de ani, va rog sa-mi spuneti daca pot solicita pensie anticipata, precum si daca ulterior iesirii la pensie mai pot lucra.
  Sunt vaduva iar starea materiala lunara nu este una foarte confortabile, acesta fiind si motivul pentru care am nevoie de o suma de bani suplimentara.

 • O intrebare sunt pensionar MILITAR in ce conditii mai pot sa lucrez pe perioada determinata la o firma particulara , sau ce fel de contract trebuieste incheiat colaborare,conventie, zilier etc . Stima

  • Dacă aveți pensie militară la termen, atunci puteți unici cu un contract de muncă normal, fără limitarea venitului realizat. Nu trebuie uitat că în acest caz nu mai trebuie platit CASS.

 • Sunt pensionar MAI (L223/2015, Art. 18, alin. 1, lit. a). Acum sunt angajat cu CIM la o societate cu salariul minim pe economie. Vă rog să-mi spuneți care este prevederea legală care mă scutește la plata CASS și dacă venitul net trebuie să-mi crească cu suma respectivă.
  Vă mulțumesc !

 • Buna ziua, sint nascuta pe 14.02.1959, lucrez din luna august 1978 , am 12 ani si 7 luni grupa 2 de munca , inca mai sint in activitate cu toate ca aveam dreptul la pensionare din decembrie 2017, insa tot odata pot ramine pina in iune 2020. Intrebarea mea este pot cumula pensia cu salariu si de cind ? Sau pot sa lucrez pina la 65 de ani? Mentionez ca sint bugetara. Multumesc.

 • Buna ziua,
  Sunt pensionar militar la limita de varsta (varsta standard de pensionare conf legii- 58ani si 11 luni, reducere varsta de pensionare conf legii-13 ani, vechime in serviciu realizata 30 ani si 6 luni).
  Pot cumula pensia cu alte venituri realizate prin angajarea in sectorul privat fara a incalca legea pensiilor?
  Multumesc.

  • Stimate Nicolae, veți putea cumula pensia fără nici o restricție cu venituri, inclusiv de natură salarială, angajatorul va fi scutit de plata asigurărilor de sănătate deoarece în calitate de pensionar sunteți asigurat.

 • Bună ziua, sunt pensionar militar din 2017 la limită de vârstă acum vreau să mă angajez la privat. Menționez că am lucrat 13 ani la privat înainte să fiu militar. Vreau sa întreb dacă mai lucrez 5 ani beneficiez la în plinirea vârstei de 65 de ani la o noua pensie civilă. Mulțumesc anticipat

  • Stimat ENE ANDY, PUTEȚI CUMULA CELE DOUĂ PENSII GRAȚIE OUG 116/2018. Asfel imediat ce aveți realizate condițiile pentru o forma de pensionare ( anticipată sau la limită de varsta ) puteți solicita de la Casa de Pensii Publice pensia din sectorul public. Pentru alte detalii scrieți la consultanta2pensiata.ro .

Lasă un răspuns la Ioan COVACIU X