Ajutor de încălzire 2022-2023. Ce documente trebuie să depună românii pentru a beneficia de compensații.

Au trecut mulți ani de când energia electrică era întreruptă câte 2 ore pe zi, iar încălzirea apartamentelor era dictată de programul centralelor termice de ..cartier, să nu mai amintim de apa caldă. Oricare ar fi vremurile trebuie să ne asigurăm că aceste nevoi nu mai pot reprezenta o vulnerabilitate exterioară, numai că pentru cei cu venituri mici, chiar dacă este, nu se poate achita. Prin legea consumatorului vulnerabil statul asigură un ajutor financiar prin care protecția față de efectul temperaturilor scăzute din sezonul rece să fie cât mai completă.

Astfel că s-a stabiulit un ajutor lunar în sezonul rece în baza prevederilor Legii consumatorului vulnerabil.

Cei care vor să beneficieze de compensații trebuie să depună cereri până la data de 15 octombrie.

Condiții pentru a beneficia de ajutor de încălzire în iarna 2022-2023
Prima condiție pe care românii trebuie să o îndeplinească pentru a primi ajutorul este ca venitul net lunar pe fiecare membru al familiei din care face parte să fie mai mic de 1.386 de lei, iar în cazul persoanelor singure, venitul net lunar trebuie să fie maxim 2.053 de lei.

Compensația pentru încălzire se acordă pentru un singur sistem utilizat la încălzirea locuinței, declarat de persoana singură, respectiv de un membru al familiei, care are capacitate deplină de exercițiu al drepturilor civile.

Documentele care trebuie depuse pentru ajutorul de încălzire
Compensațiile sunt acordate doar pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere privind numărul de membri ai familiei, veniturile și sistemul de încălzire utilizat.

Totodată, cererile și declarațiile pe propria răspundere se depun, individual sau prin asociațiile de proprietari ori locatari, la primăria localității de domiciliu.

Care e valoarea ajutorului de încălzire
Ajutorul de încălzire diferă în funcție de venitul pe care beneficiarii l-au trecut în declarația pe propria răspundere, astfel:

în proporție de 100% din valoarea de referință, dar nu mai mult decât consumul facturat, dacă venitul mediu net lunar este de până în 200 lei pe membru de familie/ persoana singură;

în proporție de 90%, pentru un venit lunar net cuprins între 200,1 și 320 lei;

în proporție de 80%, pentru un venit lunar net între 320,1 și 440 lei;

în proporție de 70%, pentru un venit lunar net între 440,1 și 560 lei;

în proporție de 60%, pentru un venit lunar net între 560,1 și 680 lei;

în proporție de 50%, pentru un venit lunar net între 680,1 și 920 lei;

în proporție de 40%, pentru un venit lunar net între 920,1 și 1.040 lei;

în proporție de 30%, pentru un venit lunar net între 1.040,1 și 1.160 lei;

în proporție de 20%, pentru un venit lunar net între 1.160,1 și 1.280 lei;

în proporție de 10%, pentru un venit lunar net între 1.280,1 și 1.386 lei/ membru de familie sau 2.053 de lei pentru persoana singură.

Ajutor de încălzire 2022-2023.

Ce trebuie să faci ca să primești ajutorul de încălzire
Sprijinul pentru încălzire se acordă pentru un singur sistem utilizat la încălzirea locuinței, declarat de persoana singură, respectiv de un membru al familiei, care are capacitate deplină de exercițiu al drepturilor civile.

Valoarea de referință luată în calcul la stabilirea ajutorului de încălzire, în funcție de sistemul de încălzire utilizat, nu poate fi mai mică de:
250 lei/ lună, pentru gaze naturale;
500 lei/ lună, pentru energie electrică;
320 lei/ lună, pentru combustibili solizi și/ sau petrolieri.
Ajutor de încălzire 2022-2023.

Cum te ajută statul
În plus, pe lângă bani pentru încălzirea locuinței, persoanele cu venituri mici pot primi un ajutor financiar suplimentar pentru energie, destinat acoperirii unei părți din consumul energetic al gospodăriei.
Acest ajutor financiar suplimentar se acordă lunar, pe parcursul întregului an, și se poate cumula cu ajutorul pentru încălzire.
Model de cerere (Cerere ajutor incalzire) şi actele care trebuie depuse până pe 15 octombrie.

Pentru detalii si ajutor scrie la office@pensiata.ro .

19.09.2022

www.pensiata.ro

Lasă un comentariu