Ultimele pensii (valoare netă) calculate 24.03.2018:

 • Anticipată Parţială Comunitară (ROU-POR) : 1283 lei
 • Pensie de Invaliditate Comunitară gr. : 0000 lei
 • Pensie Comunitară la Limită de Vârstă( ROU-POR) : 1037 lei

Actualizare 2018

Aproape 2,8 milioane de persoane au primit deja pensii în această lună, cu o creștere estimată în 2018, dar numai joi a fost publicat decretul oficial care actualizează și explică situațiile în care nu exista loc pentru nici o creștere. Unul dintre cazuri este pentru pensiile de peste 5147 euro (cifra care corespunde de 12 ori indicele de asistență socială), care sunt actualizate doar în cazuri specifice. Unii dintre pensionarii care au primit pensii peste această valoare au întrebat deja de ce, în informațiile pe care le-au primit în primele zile ale lunii ianuarie cu privire la valoarea pensiei lor în 2018, nu sa raportat nici o creștere.
De fapt, răspunsul este deja dedus din legea care determină modul în care pensiile sunt actualizate (Legea 53-B / 2006), dar, în ultimii ani, creșterile au fost limitate la pensiile mai mici, standardul nu a fost utilizat. În Ordonanța 23/2018, publicată joi, este clar că pensiile de peste 5147 EUR nu sunt actualizate, cu excepția cazului în care partea care ține cont de întreaga carieră a contribuțiilor este mai mare decât cea care se bazează pe cei mai buni zece din ultimii 15 ani ai carierei lor sau când remunerația de referință a fost calculată pe baza remunerațiilor după 1993 și ia în considerare întreaga carieră a contribuțiilor.

datele se actualizează

Pensiile din sistemul public portughez
Pensia pentru limită de vârstă
Condiţii de atribuire:
– vârsta 65 ani
– contribuţie minimă 15 ani calendaristici, continui sau întrerupţi, cu ştat de plată (perioadă de asigurare).
În anumite condiţii, vârsta de acces la pensionare poate fi anticipată în următoarele situaţii :
– situaţie de şomaj involuntar de lungă durată
– activităţi profesionale cu protecţie deosebită
– situaţii care determină măsuri de protecţie specifice pentru anumite activităţi sau întreprinderi din motive conjuncturale.
Pensie de urmaş
Atribuită membrilor de familie de mai jos, dacă beneficiarul defunct satisfăcea termenul de asigurare de 36 luni cu ştat de plată:
– soţ şi fost soţ;
– persoană care a trăit cu defunctul mai mult de 2 ani într-o situaţie identică aceleia dintre soţi;
– descendenţi, inclusiv copii pe cale să se nască şi copii adoptaţi, până la 18 ani, sau până la 27 de ani în măsura în care nu exercită activităţi protejate de sistemul de securitate socială obligatoriu şi satisfac anumite condiţii ;

fără  limită de vârstă dacă este vorba de persoane care au un handicap, în măsura în care au drept la prestaţii pentru persoane aflate în grijă ;
– acendenţi în grija beneficiarului decedat, dacă acesta nu avea soţ, fost soţ sau descendenţi care să aibă drept la această pensie.
Alocaţia de deces:
Este atribuită membrilor de familie ai beneficiarului decedat desemnaţi ca beneficiari ai pensiei de urmaş, fără să se ceară un termen de asigurare. În absenţa acestora va fi atribuită altor rude ale beneficiarului, rude prin alianţă sau echivalenţi în linie directă sau până la al 3-lea grad în linie colaterală în măsura în care au avut grijă de defunct la moartea sa.
Protecţia pentru invaliditate
Protecţia pentru invaliditate destinată beneficiarilor regimului general de securitate ia forma următoarelor prestaţii :
pensie de invaliditate, supliment de dependenţă, supliment de pensie pentru soţ aflat în grijă.

Pensia de invaliditate
Acordată lucrătorilor care prezintă o incapacitate permanentă de lucru confirmată de către organismul de verificare a incapacităţilor a căror cauză nu este profesională şi posterioară înscrierii la securitatea socială. Pentru a avea drept la aceasta, lucrătorii trebuie să-şi prezinte documentele de plată la securitatea socială pentru 5 ani civili, continui sau întrerupţi.
Supliment pentru dependenţă
Acordat pensionarilor regimurilor de securitate socială aflaţi în situaţie de dependenţă, adică aceia care nu pot efectua în deplină autonomie acte indispensabile satisfacerii nevoilor de bază ale vieţii cotidiene. Acordarea acestui supliment, ca şi a cuantumului, depinde de diferitele grade de dependenţă.
Supliment de pensie pentru soţ aflat în grijă 

Acordat titularilor unei pensii de invaliditate care au soţ în grijă, în măsura în care debutul vărsămintelor este anterior anului 1994.
Accidente şi boli profesionale
Accidente profesionale
Sistemul de securitate socială nu acoperă riscurile de accident de muncă. Lucrătorii sunt protejaţi împotriva accidentelor de muncă prin contracte de asigurare obligatorii realizate între angajatori şi companiile de asigurare.
Boli profesionale
Boală inclusă pe lista bolilor profesionale care se referă la un lucrător care a fost expus unui risc precis datorat naturii ramurei industriale, activităţii sau condiţiilor de lucru, mediului şi tehnicilor de lucru obişnuite.
Persoanele afectate de boli profesionale, recunoscute de centrul naţional pentru protecţie împotriva riscurilor profesionale au acces la anumite prestaţii financiare şi în natură.
Formularele europene – E
Puteţi primi, în Portugalia, alocaţiile de şomaj la care aveţi dreptul în ţara dumneavoastră. Acestea nu vă vor fi acordate decât dacă sunteţi în căutarea unui loc de muncă, pe parcursul unei perioade limitate de timp şi conform anumitor condiţii:
– trebuie să fiţi la dispoziţia serviciilor publice de ocupare care acordă alocaţiile de şomaj, în ţara de origine, pentru o perioadă de cel puţin 4 săptămâni după pierderea locului de muncă ; totuşi, această perioadă poate fi redusă de serviciile în cauză ;
– în 7 zile de la sosirea dumneavoastră în Portugalia, trebuie să vă înscrieţi la serviciul public portughez pentru ocupare (IEFP) şi la securitatea socială ; urmaţi instrucţiunile care figurează pe formularul E corespunzător ;
– trebuie să corespundeţi procedurilor de control aplicate de către IEFP şi securitatea socială din Portugalia.
Astfel veţi putea continua să beneficiaţi de prestaţii pentru o peritada de maxim 3 luni. Dacă nu reuşiţi să vă gasiţi de lucru în Portugalia în această perioadă, nu veţi putea continua să vă primiţi alocaţiile de şomaj decât în ţara unde aţi avut ultimul loc de muncă, dacă vă întoarceţi acolo înaintea celor 3 luni în cauză. Dacă nu vă întoarceţi decât după această scadenţă, fără o autorizaţie prealabilă explicită din partea serviciilor de ocupare ale acestei ţări, vă veţi pierde toate drepturile la prestaţii. Dispoziţiile comunitare în privinţa securităţii sociale vă permit să beneficiaţi de protecţie socială în alt stat al UE şi să vă puteţi exporta un anumite prestaţii în celelalte state ale UE.
Înainte de a pleca, contactaţi serviciile de securitate socială din ţara în care vă aflaţi pentru a obţine informaţii şi formularele E necesare.
Dat fiind că toate aceste formulare sunt personale, trebuie să le cereţi pentru dvs şi, după caz, pentru toţi membri familiei care călătoresc cu dvs.

Autorități din domeniul pensiilor

Centro Nacional Pensões
National Pensions Centre
Campo Grande, 6 – 8 º
PT – 1749-001 Lisboa
Tel.: +351 30 051 13 00
Fax: +351 30 051 08 51
E-mail: cnp-pensoes[at]seg-social.pt
Website

Caixa Geral de Aposentações
Civil Service Pension Fund
Av. 5 de Outubro, 175
PT – 1054-001 Lisboa
Tel.: +351 21 780 78 07 (Dias úteis das 08:30 às 16:30)
Fax: +351 21 845 68 85
E-mail: cga[at]cgd.pt
Website

Serviciu public de ocupare a forței de muncă

IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional
Institute for Employment and Vocational Training
Rua de Xabregas, 52
PT – 1949-003 Lisboa
Tel.: 808 200 670 (disponível para chamadas nacionais, nos dias úteis das 08:00 às 20:00)
Tel.: +351 21 861 41 00
Fax: +351 21 861 46 12
E-mail
Website

Bolsa de Emprego Público
Public Employment Exchange
Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público
Av. 24 de Julho, 80 – 80J
PT – 1249-084 Lisboa
Tel.: +351 21 391 53 00
Fax: +351 21 390 01 48
E-Mail: bep.helpdesk[at]dgaep.gov.pt
Website

Birou de legătură pentru lucrători detașați

Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT)
Avenida Casal Ribeiro, n.º 18-A
PT – 1000-092 Lisboa 

Tel.: +351 21 330 8700
Fax: +351 21 330 8706
E-mail: dsaai.mail@act.gov.pt
Website

Instituto da Segurança Social, I.P (local centre from the region where your company is located)

Tel.: + 351 300 502
Websiteportuguês português

Martie 2018

5 Comentarii

 • Buna ziua,
  Tatal meu a lucrat pentru o perioada de aprox 7 ani in Portugalia iar luna aceasta a implinit varsta legala de pensionare.
  Stiu ca nu are lucrat minimul de ani necesar pentru a iesi la pensie conform legislatiei portugheze dar oare nu se pot lua in calcul si adauga anilor lucrati in Romania?
  Va multumesc anticipat !
  O zi frumoasa

 • Sint născuta pe 27 03 1965, am muncit 21 ani din care 10 ani in gr I a si 1 an si 11 luni condiții deosebite. Menționez ca mai am 11 ani si 5 luni in Portugalia. Va rog sa- mi spuneti când m-as putea pensiona la limita de vârsta, anticipat sau anticipat parțial. Va mulțumesc.

 • Buna ziua ! Sunt nascut pe 07.05.1961 si am lucrat in Romania 22 ani ,2 luni si 22 de zile , perioada ptr.care primesc pensie in tara. Ulterior am lucrat (inca lucrez) 13 ani in Portugalia .Intentionez sa solicit aici iesirea la pensie anticipata .Am dreptul acesta ? Daca da ,cine i-mi poate spune care ar fi valoarea pensiei care ar urma sa o primesc aici.Multumesc !

Lasă un comentariu