Pensii in Republica Moldova

Sistemul public de pensii al Republicii Moldova nu este mult diferit fara de cel din România însă are multe lacune in a ajunge un sistem înțeles de marea masa a beneficiarilor.

Astfel sunt asigurate trei forme de pensionare:
Pensia la Limita de Varsta
Pensia de Invaliditate
Pensia de Urmas

Pensia pentru Limita de Varsta
Pensia pentru Limita de Vârstă poate fi solicitata daca sunt realizați minim 15 ani stagiu de cotizare iar vârsta de pensionare nu este mai mica decât cea stabilita in lege pentru anul in care se solicita.

Astfel condiția minima ce trebuie îndeplinită in 2023 de solicitanți este:

De la 1 iulie

Bărbaţi

Femei

2023

63 ani

60 ani 6 luni

2024

63 ani

61 ani

2025

63 ani

61 ani 6 luni

2026

63 ani

62 ani

2027

63 ani

62 ani 6 luni

2028

63 ani

63 ani

STAGIUL DE COTIZARE

De la 1 iulie

Stagiul complet de cotizare

Bărbaţi

Femei

2022

34 ani

33 ani

2023

34 ani

33 ani 6 luni

2024

34 ani

34 ani

Stagiul minim de cotizare este de 15 ani atât pentru femei cât și pentru bărbați.

Reducerea vârstei de pensionare pentru munca realizată în condiții grele de muncă.

Pentru persoanele care au realizat stagiul de cotizare în condiții deosebite de muncă cel puţin 10 ani compleți atât pentru bărbați, cât şi pentru femei, vârsta standard de pensionare stabilită în art. 41 alin.(1) din Legea nr. 156-XIV din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii se diminuează conform tabelului :

Stagiul de cotizare realizat în condiţii deosebite de muncă
(ani împliniţi)

Reducerea vârstei
standard de pensionare
prevăzute în tabelul nr.2

10

5 ani

11

5 ani 6 luni

12

6 ani

13

6 ani 6 luni

14

7 ani

15

7 ani 6 luni

16

8 ani

17

8 ani 6 luni

18

9 ani

19

9 ani 6 luni

20 de ani şi mai mult

10 ani

 

Lista locurilor de muncă în condiții deosebite, în temeiul căreia se acordă pensie pentru limită de vârstă în condiții avantajoase, precum şi modul de aplicare a acestei liste este aprobată prin Hotărârea   Guvernului Republicii Moldova nr. 256 din 27.03.2018.

 • Acte necesare la dosar:
  -cerere
  -actul de identitate al solicitantului;
  -carnetul de muncă;
  -contractul de muncă;
  -certificatul ce confirmă perioada stagiului de cotizare (în cazul prestării activității prin cumul);
  -diploma de studii superioare la secția de zi;
  -livretul militar (după caz);
  -certificatul de căsătorie;
  -certificatul de naștere a copilului (după caz);
  -certificatul privind venitul asigurat în perioada din 1984 până la 1998 (certificatul de salariu);
  -certificatul de reorganizare/redenumire a organizaţiilor;
  -referinţele bancare potrivit normelor internaționale (IBAN şi SWIFT CODE) cu indicarea valutei în care să fie efectuat transferul .

Pensia de Invaliditate
Pensia de Invaliditate se acorda asiguratilor care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca. Gradul de Invaliditate se stabileste de catre Consiliul de Expertiza Medicala a Vitalitatii, care stabileste cele 3 grade de invaliditate ce pot fi cauzate de: boli obisnuite, accidente de munca sau boli profesionale;
A doua conditie ce trebuie sa fie indeplinita de solicitant este existenta uni stagiu minim de cotizare la data stabiliri gradului de invaliditate in raport cu varsta astfel:

Vîrsta la data constatării invalidităţiiStagiul de cotizare (ani)
Pînă la 23 de ani1
23-26 de ani2
26-31 de ani3
peste 31 de ani5

Documente necesare la dosar:
-cerere
– buletinul de identitate (sau pașaport de tip vechi), iar în caz de necesitate – acte ce confirmă schimbarea numelui;
– carnetul de muncă sau alte documente ce confirmă stagiul de cotizare (extrase din ordine);
– certificatul cu privire la salariu pentru perioada de pînă la 01.01.1999.
– certificatul Consiliului de Expertiză Medicală a Vitalității;
– alte documente dupa caz;

Pensia de Urmas
Pensia de Urmas poate fi solcitata pentru copii si sotul supraviețuitor al pensionarului sau al celui care ar fi putut accesa cel putin pensie de invaliditate;
Conditii de acordare:
– copii pana la împlinirea varstei de 18 ani iar dupa acesta varsta vor primi pensie de urmas numai daca frecventează cursurile unei institutii de invatamant cu frecventa la zi(secundar, mediu de specialitate sau superior) dar fara a depasi varsta de 23 ani;
– sotul/(curatorul) supraviețuitor care se afla in următoarele situatii:
a) a implinit varsta standard de pensionare;
b) mai are maxim 5 ani pana la împlinirea varstei standard de pensionare;
c) pana la implinirea varstei de 3 ani a copilului/copiilor aflat(i) in îngrijire;

FORMULARE

Cerere pentru pensionare: MD-RO-202 Perioada Asigurat MD-RO-207

Documente necesare la dosar:
– buletinul de identitate (sau paşaport de tip vechi) al persoanei care s-a adresat pentru stabilirea pensiei;
– certificatul de deces al întreținătorului;
– carnetul de muncă sau alte documente ce confirmă stagiul de cotizare (extrase din ordine);
– certificatul cu privire la salariu pentru perioada de pînă la 01.01.1999.
– certificatul de naştere al copilului;
– certificatul despre studii ale copilului în vîrstă de la 18 la 23 de ani;
– certificatul de căsătorie;
– certificatul ce confirmă că solicitantul (solicitanta) este invalid de grupa I sau a II;
– certificatul ce confirmă că soţul (soţia) sau tutorele nu lucrează şi se ocupă de îngrijirea copiilor întreţinătorului decedat, ce nu au atins vîrsta de trei ani;
– certificatul ce atestă legătura cauzală a decesului întreținătorului cu catastrofa de la C.A.E. Cernobîl (după caz).

Pentru alte detalii scrie-ne la consutanta@pensiata.ro

Site-ul institutiei responsabile din Republica Moldova: www.cnas.gov.md

Informatiile sunt in curs de actualizare si completare

12.08.2023

1 Comentariu

 • Buna ziua. Care este termenul perioadei asimilate (ne contributive), care ar trebui sa fie luat in calcul in cazul studiilor superioare de zi in Moldova (Universitatea de Stat). Plus la aceasta, cum se procedeaza, daca salariiile din baza de date de dupa 1999 sunt eronate, iar intreprinderea nu mai activeaza demult. Nu pot sa o actionez in judecata si nici certificat sau contractul de munca nu am de la cine cere? Recent in Parlamentl RM a fost adoptat in prima lectura un Proiect de Lege, “Persoanele, care, din motive obiective, nu pot prezenta documentele, ce ar reflecta activitatea de muncă, vor primi pensia calculată în baza salariului mediu al angajaţilor de calificare similară”, ce corespunde art.53 (4) din Legea 156 „….cuantumul pensiei poate fi calculat din salariul mediu al lucrătorului de profesia şi calificarea corespunzătoare la data stabilirii pensiei. Ma judec cu CNAs. Pot eu sa invoc aceste noi reguli de calcul ? Sau pot eu sa renunt la pensie, cu conditia restituirii alocatiilor din Fondul de Pensii?
  Multumesc mult. As fi recunoscatoare, daca obtin un raspuns cit mai curind

Lasă un comentariu