Comunicat CCR: Plata contribuţiilor de sănătate pentru pensii mai mari de 4.000 lei este neconstituţională.

In România pensiile sunt supuse unei duble taxări după caz, astfel:

Sumele care depăsesc 2000 lei sunt fiscalizate cu 10%, astfel o pensie de 3000 lei va fi taxata cu impozit de 10% aplicat 1000 lei, astfel pensionarul incaseaza 2900 lei.
Pensiile care depășesc 4000 de lei sunt supuse și plății CASS ( Contribuția pentru Asigurari Sociale de Sănătate). Sumele catre trec de 4000 lei sunt debitate cu 10%. Urmare o pensie de 5000 lei va fi fiscalizată astfel:
– suma ce trece de 2000 lei este fiscalizata cu 10%, urmare din 3000 lei vor fi reținuți 300 lei, apoi
– din 2000+2700 lei adică 4700 lei se va aplica taxa CASS de 10% pentru suma de 700 lei, în final pensionarul va încasa 4630 lei.


Calcul pensii-ultima valoare calculată: 5397 lei


Comunicat de presă,15 decembrie 2022

1. Cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că sunt neconstituționale dispozițiile cuprinse în art.25, art.27-43 și art.47 din Ordonanța Guvernului nr.121/1998 privind răspunderea materială a militarilor.

În esență, Curtea a reținut că, potrivit jurisprudenței sale, în condițiile statului de drept, valoare consacrată prin art.1 alin.(3) din Constituție, răspunderea patrimonială pentru daune se impune să se stabilească de către instanțele judecătorești, care, potrivit art. 124 alin. (1) din Constituție, înfăptuiesc justiția în numele legii. Prin urmare, reglementarea competenței autorității pretins păgubite de a emite o decizie de imputare, precum și conferirea caracterului de titlu executoriu al acesteia, prevăzute de art.25 din OG nr.121/1998, sunt distonante în raport cu principul statului de drept și al securității juridice, inducând arbitrariu, subiectivism și un caracter aleatoriu în desfășurarea raporturilor de muncă, ceea ce este contrar art.1 alin.(3) și (5) din Constituție. Având în vedere că procedura de angajare a răspunderii materiale a militarilor se grefează pe dispozițiile art.25 din O.G. nr.121/1998, Curtea a constatat, pentru aceleași motive, și neconstituționalitatea art.27-43 și art.47 din Ordonanța Guvernului nr.121/1998.

2. Cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că sunt neconstituționale dispozițiile art.XXIV pct.11 [cu referire la art.153 alin.(1) lit.f ind.2)], pct.12 [cu referire la art.154 alin.(1) lit.h) sintagma „de până la suma de 4.000 lei lunar inclusiv”], pct.13 [cu referire la art.155 alin.(1) pct.a ind.1)], pct.14 [cu referire la sintagma „venituri din pensii” din cuprinsul titlului secţiunii a 3-a capitolul III al titlului V „Contribuții sociale obligatorii”], pct.16 [cu referire la art.157 ind.3], pct.17 [cu referire la sintagma „precum și al veniturilor din pensii” din cuprinsul titlului secțiunii a 4-a capitolul III al titlului V „Contribuții sociale obligatorii”], pct.18 [cu referire la art.168 alin.(1) în privința trimiterii la art.153 alin.(1) lit.f ind.2), alin.(5) în privința trimiterii la art.157 ind.3 și alin.(7) ind.1] și pct.19 [cu referire la alin.(1) lit.a) în privința trimiterii la art.153 alin.(1) lit.f ind.2)] și art.XXV alin.(1) lit.c) [cu referire la pct.12, 13, 16, 18 în privința alineatelor (1) și (5) ale art.168 și pct.19] din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

În esență, Curtea a reținut că Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2021 a diminuat cuantumul pensiei prin instituirea unei contribuții la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. Or, prin  ordonanță de urgență nu se poate diminua cuantumul pensiei, nici prin instituirea de impozite, nici prin instituirea de alte contribuții, pentru că o asemenea măsură conduce la o afectare a dreptului la pensie prevăzut de art.47 alin.(2) din Constituție, fiind, astfel, contrară art.115 alin.(6) din Constituție, care interzice afectarea drepturilor și libertăților fundamentale prin ordonanțe de urgență.

*

Deciziile sunt definitive și general obligatorii.

Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Compartimentul relații externe, relații cu presa și protocol al Curții Constituționale

Astfel că dacă legiuitorul nu corectează printr-o lege suportul juridic în baza căruia se reține CASS într-un timp foarte scurt din 2023 nu se va mai putea debita pensia mai mare de 4000 lei cu CASS.

Sunt două situații de așteptat:

  1.  CCR să publice după un timp indelungat în Monitorul Oficial aceasta hotărâre iar eliminarea CASS să se facă doar după publicare.
  2.  Chiar în cazul în care CCR publică în această lună hotărârea, Casa Națională de Pensii nu va putea tipări noi cupoane de pensii și nici opera în programul informațic modificarea, urmând ca cel mai probabil în cursul lunii februarie 2023 să avem pensii fără taxă CASS.

Pentru detalii legate de acest subiect precum si depre posibilitatea de a vă recupera sumele reținute în 2022 din pensii din taxa CASS scrieți la consultanta@pensiata.ro.

www.pensiata.ro

17.12.2022

Lasă un comentariu