Contractul de Asigurare Socială în noua lege a pensiilor

Prin contractul de asigurare socială se poate continua cotizarea la sistemul public de pensii sau se poate crește valoarea punctajului lunar rezultat din venitului brut lunar existent ( din salariu spre exemplu).

Cine va putea încheia Contractul de Asigurare ?

Conform prevederilor articolului nr. 10 din legea 127/2019 acesta va putea fi încheiat intre Casa de Pensii de pe raza domiciliului asiguratului și asigurat sau reprezentantul asiguratului, acesta putând fi mandatar sau reprezentant legal.

Contractul se încheie în formă scrisă ( suport de hârtie) existând în acest sens formular tipizat.

Care este valoarea lunară  minimă a cotizației , respectiv a venitului asigurat ?

Ei bine dacă până în 01.09.2021, actuala lege (263/2010) stabilește un venit minim asigurat egal cu salariul minim brut pe economie (2080 lei) pentru care cotizația lunară este in procent de 25% (520 lei), noua lege a pensiilor stabilește un nou nivel al venitului asigurat.

Conform articolului 11 aliniat 2 și articolului 6 aliniat 2 venitul asigurat nu poate fi mai mic decât cel stabilit la articolul nr 33 aliniatul 1  acesta fiind câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

Pentru exemplu vom utiliza câștigul salarial mediu brut pe economie utilizat la stabilirea bugetului de asigurări sociale din 2019 , de după 15 martie 5163 lei , în acest caz cotizația minimă lunară va fi de 1290,75 (1291) lei.

Care este condiția de bază pentru accesarea contractului de asigurare ?

Legea actuală ce va fi valabilă până în 01.09.2016 dă posibilitatea persoanelor de a-și realiza sau completa stagiul de cotizare necesar pentru accesarea pensiei pentru limită de vârstă fără o condiționare legată de un stagiu existent.

Noua lege 127/2019 stabilește, prin articolulul 6 IV aliniatul 2) condiționează preexistența unui stagiu minim de 10 ani de cotizare prin contribuție.

Ca urmare cine nu are minim 10 ani de cotizare nu va putea încheia sau să-și completeze venitul asigurat.

Spre exemplu un tânăr care a început cotizarea prin angajare la 18 ani  și va avea un salariu minim nu va putea fi ajutat să-și completeze venitul asigurat decât după 10 ani, cel mai repede la  28 de ani.

Se va putea cumpăra stagiu retroactiv ?

Stagiu de cotizare ce se poate cumpăra acum și prin noua lege este doar pentru condiții normale, neputând-se cumpăra spre exemplu stagiu de cotizare în condiții deosebite sau speciale.

Legea actuală, 263/2010 , nu permite cumpărarea retroactivă a stagiului de cotizare.

Din 01.09.2021 legea 127/2019 va permite, condiționat, cumpărarea de stagiu retroactiv pentru maxim 5 ani anteriori datei încheierii contractului de asigurare.

Prima condiție (art 6 aliniat 3) este legată de un maximum 5 ani de stagiu retroactiv și numai pentru perioadele în care nu există cotizare.

Adică dacă in ultimi 5 ani de la data încheierii contractului de asigurare, exemplu 01.09.2016-01.09.2021 există o perioada de 1 an si 6 luni in care nu s-a plătit stagiu plata retroactiva se va putea face doar pentru 1 an si 6 luni.

A doua condiție stabilește situația în care cei 5 ani de plată retroactiv de existența capacității de a presta o activitate profesională, conform articolului 6 aliniat 4.

Care este tipul de pensie pentru care stagiul de cotizare realizat prin contribuție voluntară va fi valorificat ?

Legea actuală , completată prin OUG 103/2017, stabilește ca stagiul de cotizare realizat prin contribuție voluntară ( Contract de Asigurare Socială) se poate utiliza numai la stabilirea drepturilor pentru pensia la limită de vârstă.

Noua lege 127/2019 prin articolul 6 aliniatul 5) nu precizează clar care sunt pensiile la care se poate valorifica acest stagiu: citez ”Perioada pentru care se încheie contractul de asigurare socială prevăzut la alin. (3) constituie stagiu de cotizare și se valorifică pentru obținerea unei pensii potrivit prezentei legi.”

După caz datele se vor revizui..

Ioan Covaciu

24.08.2019

Lasă un comentariu