Pensiile personalului corpului diplomatic recalculate, procent de aplicare asupra bazei de calcul diminuat, baza de calcul extinsă.

Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 22 iulie 2015, se modifică după cum urmează :

1. La articolul 1 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României cu o vechime de cel puţin 15 ani în Ministerul Afacerilor Externe, precum şi personalul încadrat pe funcţii de execuţie specifice pot beneficia, la împlinirea vârstei de 65 de ani, de pensie de serviciu. Pensia de serviciu reprezintă 65% din media salariilor de bază brute lunare în lei corespunzătoare încadrării în funcţia de execuţie deţinută în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe și a tuturor indemnizațiilor şi sporurilor permanente, stabilite în favoarea beneficiarului pentru ultimele 12 luni de activitate în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, înainte de data pensionării.

2. La articolul 1 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) care au fost numite prin decrete prezidențiale ambasadori ai României în alte state sau pe lângă organizații internaționale, pensia de serviciu reprezintă 65% din media salariilor de bază brute lunare în lei corespunzătoare funcţiei de ambasador, aflate în plată în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe și a tuturor indemnizațiilor şi sporurilor permanente, stabilite în favoarea beneficiarului pentru ultimele 12 luni de activitate în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, înainte de data pensionării. În acest caz, calculul indemnizațiilor și sporurilor stabilite în formulă procentuală se raportează la salariul de bază de ambasador.

3. La articolul 1 alineatele (3) și (4) se abrogă.

4. La articolul 1 alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

(5) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2), pot beneficia, la împlinirea vârstei de 65 de ani, de pensie de serviciu, chiar dacă la data pensionării au altă ocupație. În acest caz, pensia de serviciu reprezintă 65% din media salariilor de bază brute lunare în lei, similare în plată, corespunzătoare funcției de execuţie deţinute de aceștia în ultimele 12 luni anterior încetării activităţii în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la care se adaugă 65% din media tuturor indemnizațiilor şi sporurilor permanente, stabilite în favoarea beneficiarului în ultimele 12 luni de activitate în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, care nu au fost incluse în salariul de bază şi care sunt prevăzute de legislația privind salarizarea specifică în vigoare la data  înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu. De această pensie de serviciu pot beneficia numai persoanele cărora le-au încetat raporturile juridice de muncă cu Ministerul Afacerilor Externe din motive neimputabile.

5. La articolul 1 alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

(6) De pensia de serviciu prevăzută la alin. (1) şi (2) pot beneficia şi membrii Corpului diplomatic şi consular al României, precum şi personalul încadrat pe funcții de execuție specifice, pensionați anterior intrării în vigoare a prezentei legi, care beneficiază de pensie din sistemul public şi care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege pentru acordarea pensiei de serviciu. În acest caz, pensia de serviciu reprezintă 65% din media salariilor de bază brute lunare în lei, similare în plată, corespunzătoare funcției de execuţie deţinute de aceștia la data încetării activităţii în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la care se adaugă 65% din media tuturor indemnizațiilor şi sporurilor permanente, stabilite în favoarea beneficiarului în ultimele 12 luni de activitate în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, înainte de data pensionării în sistemul public, care nu au fost incluse în salariul de bază şi care sunt prevăzute de legislația privind salarizarea specifică în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu.

6. La articolul 1 alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins: (8) Pentru persoanele prevăzute la alin. (6) care au fost numite prin decrete prezidențiale ambasadori ai României în alte state sau pe lângă organizații internaționale, pensia de serviciu reprezintă 65% din media salariilor de bază brute lunare în lei, similare în plată, corespunzătoare funcției de ambasador în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la care se adaugă 65% din media tuturor indemnizațiilor şi sporurilor permanente, stabilite în favoarea beneficiarului în ultimele 12 luni de activitate în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, înainte de data pensionării în sistemul public, care nu au fost incluse în salariul de bază şi care sunt prevăzute de legislația privind salarizarea specifică în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu. În acest caz, calculul indemnizațiilor și sporurilor stabilite în formulă procentuală se raportează la salariul de bază de ambasador.

7. La articolul 3 alineatul (2) al se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), pensia de serviciu reprezintă 65% din media salariilor de bază brute lunare în lei corespunzătoare încadrării în funcţia de execuţie deţinută în administraţia centrală a Departamentului de Comerț Exterior și a tuturor indemnizațiilor şi sporurilor permanente stabilite în favoarea beneficiarului pentru ultimele 12 luni de activitate în administraţia centrală a Departamentului de Comerț Exterior, înainte de data pensionării.

8. La articolul 3 alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(4) Pentru persoanele prevăzute la alin. (3), pensia de serviciu reprezintă 65% din media salariilor de bază brute lunare în lei corespunzătoare încadrării în funcţia de execuţie deţinută în administraţia centrală a Departamentului de Comerț Exterior și a tuturor indemnizațiilor şi sporurilor permanente stabilite în favoarea beneficiarului pentru ultimele 12 luni de activitate în administraţia centrală a Departamentului de Comerț Exterior, înainte de data pensionării.

60 de zile până la noua pensie

Pensiile vor fi recalculate prin raportarea la veniturile brute actualizate din ultimele 12 luni anterioare datei depunerii cererii de pensionare si nu la ultimul venit brut realizat.

Este important de știut că dacă nu veți prezenta în timp util adeverința cu veniturile integrale, operatorul casei de pensii va ”opera” pe baza datelor existente în baza de date a fiscului.

Pentru date si informații legate de actualizarea veniturilor celor deja pensionati scrie la office@pensiata.ro.

Datele se actualizeaza.

Ioan Covaciu

www.pensiata.ro

 

Lasă un comentariu