Pensiile auditorilor publici de la Curtea de Conturi recalculate, baza de cacul noua, 60 de zile până la aplicarea formulei de calcul. Condiții mai grele la pensionare.

Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 3 aprilie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 51, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Persoanele care au îndeplinit funcţia de auditor public extern cu o vechime de cel puţin 15 ani în cadrul Curţii de Conturi beneficiază, la împlinirea vârstei standard de pensionare, de pensie de serviciu, în cuantum de 65% din baza de calcul reprezentată de media veniturilor brute lunare  realizate, cu caracter permanent, corespunzătoare ultimelor 12 lunar de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare. Veniturile care constituie baza de calcul al pensiei de serviciu nu includ sporul de risc şi suprasolicitarea neuropsihică de 50% şi nici majorarea de până la 75% din salariul de bază, câştigate în instanţă.”

2. La articolul 51 alineatele (3) și (4) se abrogă.

3.. La articolul 51 alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:

” (11) De pensie de serviciu beneficiază şi auditorii publici externi care, la data solicitării acestei pensii, sunt pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii. În acest caz, cuantumul pensiei de serviciu este de 65% din baza de calcul reprezentată de media veniturilor brute lunare determinată potrivit alin. (2), realizate de un auditor public extern în activitate, în condiţii identice de funcţie, vechime, grad sau treaptă.”

 Modificări aduse

1 Baza de calcul se schimă, astfel dacă până acum se aplica un procent de 80% asupra mediei veniturilor brute lunare realizate în ultimele 12 luni de activitate, acum procentul aplicat scade la 65%.

2. Venitul brut lunar se actualizează prin raportare la o funcție similară/identică aflată în plată.

3. Numărul anilor in specialitate creste la 15 ani.

Dacă dorești să afli cum se raportează veniturile care au stat la baza calculul pensiei tale la cele ale unui coleg aflat în serviciu scrie la consultanta@pensiata.ro 

Datele se actualizzează …

IOAN COVACIU

www.pensiata.ro 20.12.2022

 

Lasă un comentariu