Noutăți; Categorii noi de beneficiari; Beneficiari actuali eliminați din listă; Recalcularea pensiei anticipate cu surprize; Acte normative ce nu se mai emit.

 

Am asistat împreună pe parcursul a nu mai puțin de 6 ani cum rând pe rând regiuni din țară primeau calificativul de zonă cu poluare remanentă severă. Ocazie cu care ați aflat că vă puteți pensiona cu 2 ani mai devreme, 2 ani cu anticipare fără penalizare. La modul cu care erau anunțate completările la legea pensiilor, în speța articolul 65 din legea 263/2010, mai toată suflarea a înțeles că se pot pensiona cu o reducere a vârstei standard cu 2 ani, dacă au avut rezidența dovedită cu adeverință de minim 30 ani în zonele cuprinse în lege.

Adevărul

În fapt este vorba de facilitatea acordată numai celor care amână pensionarea anticipată parțială la ultimi 2 ani, adică nu își vor depune dosarul decât atunci când mai au cel mult 2 ani până la împlinirea vârstei standard de pensionare și vor avea împlinite concomitent următoarele 4 condiții:

1. Au realizat stagiul complet de cotizare prevăzut în Anexa Nr. 5 din Legea 263/2010 prin contribuție ( excluse perioadele asimilate: armata, studiile superioare, etc),
2. Au cel puțin 30 de ani rezidența în localitățile cuprinse în zonele cu poluare, dovedită cu adeverință eliberată de către Serviciul de Evidență a Populației,
3. Au 2 ani sau mai puțin pînă la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută la Anexa Nr. 5 din Legea 263/2010 și
4. Solicită Pensia Anticipată Parțială caz în care penalizarea calculată se reduce la zero.

Urmare prevederea se aplică doar celor care solicită pensia anticipată parțială, pensie ce nu poate fi cumulată cu venituri pentru care trebuie plătit CAS.
Stabilirea localităților care intra în categoria de localitate cu poluare remanentă severă a avut 2 criterii, cele care se aflau în raza de 8 km în jurul localității în care se afla localizat poluatorul și localitățile care se aflau legate administrativ teritorial de localitatea ”atinsă” de raza celor 8 km. Astfel că s-a ajuns ca localități aflate la cca 15-20 km față de poluator să fie incluse în ”zona cu poluare remanentă severă”.

Ce aduce bun și nedorit noua lege

În primul rând redefinește zonele cu poluare remanentă severă prin restrângerea zonei la maximum 8 km în jurul poluatorului. Mai mult ministerele: muncii, sănătății și Economiei trebuiau să emită un ordin ( în 180 de zile) prin care se stabileau localitățile din interiorul celor 8 km.
Acest lucru arată că zona va fi restrânsă iar o parte din cei care acum sunt eligibili se vor vedea excluși din drepturi. Dar vor mai avea o șansă deoarece lege va include între beneficiari și pe cei care au avut locuri de muncă timp de 30 de ani în zona poluată chiar dacă nu au locuit în aria stabilita de cei 8 km, desigur vor trebui să dovedească cu adeverințe acest lucru.
Ce aduce bun noua lege ( legea 127/2019), la articolul 58 aliniatul 3 menționează ceea ce trebuie făcut de la început, adică se va reduce vârsta standard de pensionare cu 2 ani.

Cumul reducere cu alte reduceri

Trebuie reținut că cei care se gândesc că vor putea cumula această reducere cu alte reduceri prevăzute în lege trebuie să-și refacă planurile deoarece acești 2 ani nu se pot cumula cu nici o altă reducere de vârstă prevăzută de alte legi.
Dacă legea va intra în vigoare de la 01.01.2024 atunci cei care îndeplinesc condițiile de mai sus și au mai puțin de 2 ani până la pensionarea pentru limită de vârstă se vor putea pensiona imediat inclusiv cei aflați în pensie de invaliditate.
Pentru alte detalii și informații suplimentare scrie-ne la consultanta@pensiata.ro .

www.pensiata.ro

Lasă un comentariu